Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By gjanconhaykhoc_1904
#921600

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC 2

1. Giới thiệu khái quát về công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc 2

1.1.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh: 6

1.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý: 9

Tóm lại, cơ cấu tổ chức của công ty được khái quát qua sơ đồ sau 12

1.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 13

2. Thực trạng về hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc 27

2.1. Hạch toán doanh thu bán hàng 27

2.1.1. cách bán hàng: 27

2.1.2. cách thanh toán: 30

2.1.3. Hạch toán chi tiết phần hành doanh thu bán hàng: 30

2.1.4. Hạch toán tổng hợp 41

2.2. Hạch toán giá vốn hàng bán 51

2.2.1 cách ghi nhận giá vốn hàng bán 51

2.2.2 Hạch toán chi tiết: 52

2.2.3 Hạch toán tổng hợp: 52

2.3. Đơn vị không hạch toán chi phí bán hàng 59

2.4. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 59

2.4.1. Chứng từ sử dụng 59

2.4.2. Tài khoản sử dụng 59

2.4.3. Phương pháp hạch toán 59

2.5. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí quản lý tài chính 65

2.5.1. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 65

2.5.2. Chi phí tài chính 66

2.6. Hạch toán kết quả kinh doanh 68

PHẦN III: NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC 72

1. Nhận xét chung về công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 72

1.1 Ưu điểm: 72

1.2. Nhược điểm 76

2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện việc hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 81

2.1. Phương hướng hoàn thiện 81

2.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc 81

KẾT LUẬN 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

MỤC LỤC 107

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC TỪ

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


…. Thậm chí ở năm thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh doanh nghiệp tổ chức 2-3 cửa hàng bán lẻ, một Showroom ở Hà Nội để quảng cáo và bán lẻ. Tất cả các cửa hàng này đều do các bộ phận trong công ty nghiên cứu và tự xây dựng cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh. Khi có nghiệp vụ phát sinh, các nhân viên sẽ lập hoá đơn bán lẻ theo mẫu của đơn vị. Sau đó sẽ được tập hợp trên bảng kê bán lẻ theo từng mặt hàng, chủng loại (trừ khi có yêu cầu của khách hàng, nhân viên ở đây sẽ lập hoá đơn GTGT). Bên cạnh đó, nhân viên bán hàng sẽ lập Thẻ quầy hàng cho từng mặt hàng. Thẻ này được đóng thành quyển (mỗi mặt hàng được lập thành một quyển) để tạo cơ sở chia sẻ thông tin cho các phòng khác như: phòng kế toán, phòng thị trường…. Mỗi quyển này được đánh dấu theo một trình tự nhất định để dễ kiểm soát. Quyển này dầy hay mỏng, nhiều hay ít còn tuỳ từng trường hợp vào doanh thu của mặt hàng ấy Đặc điểm của thẻ này là trình bày chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn của từng mặt hàng. Hàng ngày, khi xuất hàng hoá của công ty từ kho của công ty, nhân viên bán hàng sẽ ghi vào cột nhập hàng hoá. Cuối ca, nhân viên bán hàng tiến hành kiểm kê hàng hoá và ghi nhận vào cột tồn số lượng hàng còn lại và nộp tiền bán hàng. Từ các nghiệp vụ trên, nhân viên bán hàng sẽ tính toán được số lượng hàng tồn, nhân với đơn giá sẽ cho ra kết quả doanh thu của từng mặt hàng bán ra trong ngày. Cuối mỗi ngày, các nhân viên của từng cửa hàng này sẽ báo cáo lại doanh thu của từng mặt hàng cho Ban dự án bán lẻ. Ban này sẽ báo cáo lại cho phòng Thị trường, phòng Kế hoạch theo định kỳ mà ở đây là 15 ngày. Cuối cùng, phòng Thị trường gửi lại các thông tin, chứng từ cho phòng Kế toán làm cơ sở ghi nhận doanh thu vào các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp.
Căn cứ vào thẻ quầy hàng, hóa đơn bán lẻ, nhân viên bán hàng sẽ tổng hợp lại doanh thu của từng mặt hàng trong báo cáo bán hàng. Báo cáo này sẽ tổng hợp thông tin theo từng mặt hàng và được trình lên Ban dự án bán lẻ và phòng Thị trường. Để thuận tiện cho việc theo dõi, các chứng từ được cập nhật vào hệ thống máy tính và gửi thẳng lên Ban dự án bán lẻ vào cuối mỗi ngày. Mỗi cửa hàng có một mã riêng để đảm bảo tính bảo mật thông tin. Báo cáo này sẽ được từng cửa hàng tự thiết kế cho phù hợp với đặc điểm hoạt động.
BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HOÁ DỊCH VỤ
Tháng 12 năm 2007
Tên cơ sở kinh doanh: Cửa hàng bán lẻ - Hải Phòng
Địa chỉ : 200 - Hoàng Quốc Việt - Hải Phòng
Họ tên người bán hàng: Vũ Quỳnh Liên
Đơn vị: Đồng
STT
Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
(đồng)
Thành tiền
(đồng)
A
B
C
1
2
3 = 1*2
1
Dây điện thoại 4 lõi
Mét
60.000
2.159
129.540.000
2
Ổ cắm đa năng Á12UM
Chiếc
1.000
34.400
34.400.000
3
Bóng tuýp 0,6 M
Cái
2.000
15.500
31.000.000
4
Bóng tuýp 1,2 M
Cái
36.050
16.500
594.825.000
5
Máng đèn 0,6 đơn
Cái
4.000
45.500
182.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán:
971.765.000
Số tiền bằng chữ: Một tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng
Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN
VÀ CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC
THẺ QUẦY HÀNG
Tháng 12 năm 2007
Cửa hàng: Bán lẻ - Hải Phòng Tên hàng: Bóng tuýp 1,2M Giá mua: 10.000
Ký, mã hiệu: BONG006 Đơn vị tính: Cái
Ngày điều chỉnh:
Giá đơn vị: 14.300 Giá bán lẻ: 16.500
STT
Tên người bán
Tồn đầu ca
Nhập từ kho
Nhập khác
Cộng tồn và nhập trong ca
Tồn cuối ca
Xuất bán
Xuất khác
Lượng
Tiền
(đồng)
1
Lan
80.000
80.000
50.000
300.000
495.000.000
2
Mai
1.000
2.000
3.000
1950
105.000
17.325.000
3
Liên
5.000
10.000
15.000
10.000
5.000
82.500.000
Cộng
86.000
12.000
98.000
61.950
36.050
594.825.000
Ngày 31 tháng 01 năm 2005
Người lập biểu
(Ký, ghi họ tên)
CÔNG TY Số: 5
CP THIẾT BỊ ĐIỆN
VÀ CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC
BÁO CÁO BÁN HÀNG
Tháng 12 năm 2007
Cửa hàng: Bán lẻ - Hải Phòng Đơn vị: Đồng
Số thẻ
Số tiền
Ghi chú
Số thẻ
Số tiền
Ghi chú
01
495.000.000
04
9.600.000
Bán chịu
02
17.325.000
05
302.843.187
03
82.500.000
06
800.105.000
Cộng tiền bán hàng: 1.707.373.187
Tiền nộp: 1.697.773.187
Thừa: Người lập biểu
Thiếu: 9.600.000 (Ký, ghi họ tên)
Trên cơ sở Báo cáo bán hàng, các nhân viên bán hàng này tiến hành lập Báo cáo tổng hợp doanh số bán hàng. Báo cáo này sẽ được gửi lên Ban dự án bán lẻ để ban này lên kế hoạch bán hàng gửi lên phòng Kế hoạch và có đề xuất trong khâu bán hàng mẫu mã… lên phòng Thị trường. Ban này cũng gửi một bản lên phòng kế toán để lấy căn cứ để tổng hợp thông tin. Kế toán căn cứ vào đó để lập sổ sách kế toán cần thiết.
CÔNG TY CP THIẾT BỊ
VÀ CHIẾU SÁNG HỒNG PHÚC
BÁO CÁO TỔNG HỢP DOANH SỐ BÁN HÀNG (TRÍCH)
Từ ngày 01/12/2007 đến ngày 31/12/2007
Đơn vị: Đồng
Số thẻ
Cửa hàng
Tổng tiền
Số
Ngày, tháng
01
01/12
Bán lẻ - Hải Phòng
1.707.373.187
02
09/12
Bán lẻ - Hà Tây
101.100.000
03
10/12
Bán lẻ - Đà Nẵng
32.031.000
04
12/12
Bán lẻ - Hà Nội
340.729.000
05
13/12
Bán lẻ - Quảng Ninh
80.000.000
06
14/12
Bán lẻ - Hưng Yên
15.099.000
…..
…….
…………..
…………
Tổng cộng
4.396.235.187
Kế toán trưởng Người lập biểu
Doanh thu cung cấp dịch vụ:
Doanh thu này được tập hợp trên một cuốn sổ chi tiết theo từng loại hình lắp đặt ở từng cửa hàng và theo công ty. Cuối mỗi tháng nó sẽ được chuyển về cho Ban dự án bán lẻ. Vì loại hình này công ty mới phát triển nên doanh thu chưa nhiều, chưa được chú ý đúng mức với vai trò quan trọng của nó
Hạch toán tổng hợp
TK sử dụng
TK được sử dụng tại công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc để ghi nhận doanh thu là TK 511,131, 3331, 111,112….
Về nguyên tắc, TK 511 “doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” được sử dụng tại công ty CP Thiết bị điện và Chiếu sáng Hồng Phúc được xác định và ghi nhận từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau:
Bán hàng: Mua hàng hoá là các thiết bị điện, chiếu sáng từ nhà cung cấp chính và bán cho những khách hàng có nhu cầu thông qua hoạt động buôn bán thương mại (có đi kèm với lắp đặt đến tận chân công trình).
Cung cấp dịch vụ: Thực hiện lắp đặt các thiết bị nói trên theo đúng như hợp đồng được thoả thuận giữa các bên (thường các hợp đồng này được thực hiện trong một kỳ kế toán). Vì doanh thu của loại hình này không nhiều nên doanh nghiệp không tách riêng mà hạch toán vào TK cấp 3, coi đó như là doanh thu bán một mặt hàng nào đó.
TK này được chi tiết theo tên của các loại hàng hoá gồm các tiểu khoản được chi tiết trong phụ lục 2 trang 101
Giống như TK 511, TK 131 “phải thu khách hàng” được chi tiết theo tên các khách hàng như trong phụ lục 3 trang 103
TK 3331 “VAT đầu ra” không sử dụng các tài khoản cấp 2
Hệ thống sổ tổng hợp:
Định kỳ (khoảng 15 ngày một lần), kế toán bán hàng căn cứ vào báo cáo tổng hợp doanh số bán hàng của từng cửa hàng, của Ban dự án bán lẻ và của phòng Thị trường của công ty để lập ra bảng tổng hợp kiểm soát mức doanh thu bán ra và mức thuế suất GTGT đầu ra của doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp sử dụng hệ thống máy vi tính trong công tác kế toán, nên máy sẽ tự động nhập các dữ liệu cần thiết liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký bán hàng, nhật ký ch...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement