Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Rudi
#921598 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC 1
CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC HÌNH 4
LỜI NÓI ĐẦU 5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 6
I.1. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ 6
I.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm tin học thống kê (TTTH thống kê) 6
I.1.2. Vị trí và chức năng của TTTH thống kê 6
I.1.3. Tổ chức và hoạt động của TTTH thống kê 7
I.1.4. Cơ chế quản lý tài chính 10
I.2. TỔNG QUAN VỀ MẠNG INTERNET 12
I.2.1. Mạng Internet là gì? 12
I.2.2. Lịch sử phát triển của Internet 12
I.2.3. Cấu trúc mạng Internet 13
I.2.4. Các dịch vụ của mạng Internet 14
I.3. BÀI TOÁN QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP 16
I.3.1. Giới thiệu website quản lý đăng ký phòng họp 16
I.3.2. Phạm vi của bài toán 17
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 18
II.1. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CŨ 18
II.1.1. Mô tả hệ thống cũ 18
II.1.2. Đánh giá hệ thống cũ 19
II.2. KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 20
II.2.1. Yêu cầu của hệ thống 20
II.2.2. Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ 22
II.2.3. Mẫu báo cáo thu được 23
II.3. MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT 24
II.3.1. Công nghệ ASP 24
II.3.2. Ngôn ngữ lập trình VBSCRIPT 28
II.3.3. Giới thiệu Microsoft SQL Server 2000 31
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 35
III.1. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 35
III.2. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 36
III.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 37
III.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 38
III.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 40
III.3. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT 45
III.3.1. Xác định các thực thể liên kết 45
III.3.2. Xác định các liên kết 46
III.3.3. Sơ đồ thực thể - liên kết (E - R) 47
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 48
IV.1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 48
IV.1.1. Danh sách bảng dữ liệu 48
IV.1.2. Mô tả chi tiết các bảng 48
IV.2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN MÀN HÌNH 54
IV.2.1. Giao diện màn hình khi thực hiện chương trình 54
IV.2.1.1. Trang đăng nhập hệ thống 54
IV.2.1.2. Đổi Password 54
IV.2.1.3. Phiếu đăng ký 55
IV.2.1.4. Sửa phiếu đăng ký 56
IV.2.1.5. Cập nhật phòng họp 57
IV.2.1.6. Xóa phòng họp 58
IV.2.2. Một số báo cáo khi thưc hiện chương trình 59
IV.2.2.1. Thống kê phòng họp 59
IV.2.2.2. Thống kê phiếu đăng ký 59
IV.3. MỘT SỐ MODULE CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 60
IV.3.1. Xử lý thêm phiếu đăng ký 60
IV.3.2. Xử lý sửa phiếu đăng ký 61
IV.4. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 62
IV.4.1. Các bước cài đặt chương trình 62
IV.4.2. Hướng dẫn sử dụng chương trình 62
KẾT LUẬN 63
I. ƯU ĐIỂM 63
II. NHƯỢC ĐIỂM 63
III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
LỜI NÓI ĐẦU
Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Đặc biệt là tốc độ phát triển, sử dụng rộng rãi của mạng Internet thì việc trao đổi, cập nhật và khai thác thông tin qua mạng càng trở nên phổ biến hơn. Các tổ chức, cơ quan đã và đang dần hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hóa các hoạt động tác nghiệp, thay thế dần các cách quản lý cũ, lạc hậu bằng những hệ thống máy tính hiện đại được nối mạng và sử dụng các chương trình quản lý trên mạng để làm việc.
Ngành thống kê đang đẩy cao việc sử dụng hệ thống máy tính được nối mạng để quản lý các bộ phận trong ngành một cách toàn diện, nhằm phục vụ cho việc cập nhật, khai thác thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và thường xuyên hơn.
Xuất phát từ những yêu cầu đó việc “Xây dựng website quản lý đăng ký phòng họp cho Tổng cục Thống kê” càng trở nên cần thiết. Phần mềm quản lý bằng web có nhiệm vụ quản lý, phục vụ công tác tra cứu, đăng ký của các phòng ban trong Tổng cục.
tui xin chân thành Thank thầy Lưu Minh Tuấn, khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Kinh Tế Quốc Dân và các cô chú cán bộ đang công tác tại Trung Tâm Tin Học Thống Kê đã quan tâm, giúp đỡ và đóng góp những ý kiến vô cùng quý báu giúp tui hoàn thành chuyên đề này.
Do tài liệu tham khảo còn ít và kiến thức còn nhiều hạn chế. Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã rất cố gắng song không thể tránh khỏi những thiếu sót, tui rất mong nhận được những ý kiến xây dựng tích cực của các thầy cô, quý công ty và các độc giả để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!


Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2008
Sinh viên thực hiện
Đỗ Thị Hằng B
MSSV: CQ460880
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
I.1. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ
I.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm tin học thống kê (TTTH thống kê)
Theo nghị định 168/CP về việc cơ giới hóa và tự động hóa xử lý thông tin của nền kinh tế quốc dân. Năm 1968 – 1969, Tổng Cục thống kê (TC thống kê) đã ra quyết định thành lập trạm máy tính tại cơ quan TC với các loại máy tính cơ điện và đó là tiền thân của trung tâm tin học thống kê hiện nay. Trong thời gian này trạm máy tính chủ yếu lập báo cáo thống kê cho một số đơn vị ở tổng cục.
Năm 1976, trạm máy tính đổi tên thành xí nghiệp tính toán thống kê trung ương. Chức năng và nhiệm vụ của xí nghiệp tính toán tin học thống kê trung ương chủ yếu phục vụ các công việc cho các đơn vị ở TC và hưởng kinh phí ngân sách nhà nước.
Năm 1996, xí nghiệp tính toán thống kê trung ương được mang tên trung tâm tính toán thống kê trung ương, theo quyết định số 249/tctk ngày 6/6/1996 của TC trưởng TC thống kê và chuyển địa điểm trụ sở về số 54 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội.
Năm 2004, TC thống kê ra quyết định đổi tên trung tâm tính toán thống kê trung ương thành TTTH thống kê.
I.1.2. Vị trí và chức năng của TTTH thống kê
TTTH thống kê là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Cục thống kê (TC thống kê), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc nhà nước. Tên giao dịch quốc tế là Center for Statistical Information Technology – viết tắt là CSIT. TTTH thống kê là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp TC thống kê nghiên cứu các giải pháp tối ưu về lựa chọn công nghệ, xây dựng các hệ thống thông tin, quản lý và vận hành hệ thống mạng máy tính, bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy tính của TC cũng như các đơn vị khác trong ngành thống kê; phát triển các phần mềm ứng dụng; xử lý thông tin về các cuộc điều tra; đào tạo nhân lực về công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông cho ngành thống kê theo sự phân công của TC và thực hiện các dịch vụ tin học cho các đơn vị trong, ngoài ngành thống kê.
I.1.3. Tổ chức và hoạt động của TTTH thống kê
Tổng cục giao biên chế và bảo đảm kinh phí hoạt động tương ứng với nhiệm vụ được giao. Thực hiện chính sách cán bộ và quyết định tuyển dụng, điều động viên chức trong biên chế của trung tâm (điều động viên chức ra ngoài trung tâm). Giám đốc trung tâm được tuyển dụng lao động hợp đồng ngoài biên chế theo quy định của nhà nước và hướng dẫn của tổng cục để thực hiện các dịch vụ theo cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu.
TTTH thống kê gồm có 6 phòng:
- Phòng cơ sở dữ liệu
- Phòng kế hoạch, tài vụ
- Phòng kỹ thuật và quản trị hệ thống
- Phòng lập trình và đào tạo
- Phòng tổ chức, hành chính
- Phòng xử lý thông tin
TTTH thống kê có giám đốc, các phó giám đốc do TC trưởng TC thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước TC trưởng TC thống kê về toàn bộ các hoạt động của trung tâm. Phó giám đốc giúp việc giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được giao.
Phòng có trưởng phòng, nếu có từ bốn viên chức trong biên chế trở lên được bố trí một trưởng phòng và một phó trưởng phòng. Trưởng phòng, phó trưởng phòng do TC trưởng TC thống kê bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước giám đốc trung tâm về toàn bộ các hoạt động của phòng. Phó trưởng phòng giúp việc trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.
Viên chức, người lao động có nghĩa vụ thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao.
Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng thuộc trung tâm do giám đốc quy định theo hướng dẫn của tổng cục thống kê.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006143 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement