Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By congchuangutrongrung200675
#921587 Link tải miễn phí luận văn

Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VN 5
1.1. Một số vấn đề lý luận liên quan đến đầu tư nước ngoài và bất động sản 5
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại đầu tư trực tiếp nước ngòai 5
1.1.1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
1.1.1.3 Phân loại đầu tư trực tiếp nước ngòai 8
1.1.2. Tổng quan về bất động sản 15
1.1.2.1. Khái niệm bất động sản 15
1.1.2.2 Đặc điểm bất động sản 17
1.1.2.3 Thị trường bất động sản: 19
1.2. Sự cần thiết của thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bất động sản 23
1.2.1.Thu hút FDI là phù hợp và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 23
1.2.2. Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của mỗi quốc gia là hạn hẹp, trong khi nhu cầu lại rất lớn 24
1.2.3. Chuyển giao công nghệ và bí quyết quản lý 24
1.2.4. Tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực 25
1.2.5. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo xu hướng tích cực 25
1.2.6. Tăng nguồn thu ngân sách 26
1.2.7. FDI có ưu thế hơn các nguồn vốn đầu tư nước ngoài khác 26
1.3. Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản của Australia và New Zealand 27
1.3.1. Giới thiệu chung về Australia và New Zealand 27
1.3.2. Vài nét về thị trường bất động sản 27
1.3.3. Hệ thống chính sách đầu tư vào thị trường BĐS ở Australia và NewZealand 29
1.3.3.1. Chính sách đất đai liên quan đến BĐS và đầu tư BĐS 30
1.3.3.2. Chính sách xây dựng 30
1.3.3.3. Chính sách tín dụng, ngân hàng 31
1.3.3.4. Chính sách tài chính 31
1.4. Một số bài học rút ra cho Việt Nam 32
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 34
2.1 Tổng quan thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 34
2.1.1. Môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 34
2.1.1.1.Hệ thống pháp luật 34
2.1.1.2. Môi trường kinh tế 39
2.1.1.3. Môi trường văn hoá 42
2.1.2. Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam từ năm 1988 đến hết năm 2007 43
2.1.2.1. Cấp phép đầu tư từ 1988 đến 2007 43
2.1.2.2. Tình hình tăng vốn đầu tư từ năm 1998 đến nay 47
2.1.2.3. Quy mô dự án 48
2.2. Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam 49
2.2.1. Tình hình thị trường BĐS Việt Nam 49
2.2.2. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường BĐS 50
2.3. Đánh giá tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam 59
2.3.1. Những kết quả và nguyên nhân 59
2.3.1.1. Những kết quả 59
2.3.1.2. Nguyên nhân 60
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 63
2.3.2.1. Những hạn chế 63
2.3.2.2. Nguyên nhân 66
CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 68
3.1. Dự báo xu hướng đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam 68
3.2. Định hướng phát triển thị trường BĐS của Việt Nam 75
3.2.1. Mục tiêu phát triển thị trường BĐS 75
3.2.2. Các giải pháp phát triển thị trường BĐS 75
3.2.2.1. Giải pháp chung gồm 75
3.2.2.2. Các giải pháp cụ thể 76
3.3. Giải pháp nhằm tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường BĐS Việt Nam 77
3.3.1. Hoàn thiện môi trường đầu tư BĐS đối với lĩnh vực đất đaii 77
3.3.2. Hoàn thiện môi trường đầu tư BĐS đối với lĩnh vực xây dựng 79
3.3.3. Hoàn thiện môi trường đầu tư BĐS đối với lĩnh vực tín dụng 80
3.3.4. Hoàn thiện môi trường đầu tư BĐS đối với lĩnh vực tài chính 81
3.3.5. Giữ vững ổn định về chính trị 83
3.3.6. Tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế 84
3.3.7. Thu hút đầu tư trong nước và quốc tế nhằm cải tạo cơ sở hạ tầng 85
3.3.8. Lập sàn giao dịch BĐS và các quỹ đầu tư tín thác bất động sản 87
KẾT LUẬN 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4.1. Đối tượng nghiên cứu
- Các lý luận chung về BĐS, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị
trường BĐS
- Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường BĐS tại
Việt Nam
4.2. Phạm vi nghiên cứu:
Do khuôn khổ khóa luận và thời gian có hạn, đề tài chỉ nghiên cứu
một số lý luận chung về BĐS, thị trường BĐS và thu hút đầu tư trực tiếp
nước ngoài vào thị trường BĐS Việt Nam. Trong phần thực trạng, đề tài tập
trung nghiên cứu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường BĐS của
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004 - 2007.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phân tích thống kê,
tổng hợp tài liệu, so sánh, diễn giải và quy nạp để triển khai nghiên cứu đề
tài. Đặc biệt, phương pháp phân tích thống kê sẽ được vận dụng chủ yếu để
phân tích tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường BĐS
Việt Nam.
6. Kết cấu của khóa luận
Luận văn gồm có 3 chương:
Chƣơng 1: Cơ sở khoa học về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị
trường BĐS Việt Nam
Chƣơng 2: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường
BĐS Việt Nam
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#986821
haiyentax đã viết:mình muốn tải tài liệu nàylink mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement