Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By manutd5624
#921579

Download miễn phí Chuyên đề Hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔNG TY CP THIẾT BỊ TỔNG HỢP MÁY VĂN PHÒNG SARA 3

1.1 Giới thiệu khái quát về công ty 3

1.1.1 Tổng quan về Công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA 3

1.1.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty 3

1.1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 5

1.1.1.3 Đặc điểm về tổ chức quản lý 6

1.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 12

1.1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 12

1.1.2.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ 14

1.1.2.3. Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán 15

1.1.2.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 15

1.1.2.5. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán 17

1.2. Thực trạng hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 18

1.2.1. Đặc điểm, cách lưu chuyển và phương pháp tính giá hàng tồn kho 18

1.2.1.1 Đặc điểm và tổ chức quản lý hàng tồn kho 18

1.2.1.2. Đặc điểm về cách lưu chuyển hàng hoá 20

1.2.1.3. Phương pháp tính giá hàng tồn kho 21

1.2.2. Hạch toán doanh thu bán hàng 23

1.2.2.1. Hạch toán chi tiết 24

1.2.2.2. Hạch toán tổng hợp 28

1.2.3. Hạch toán phải thu khách hàng 30

 

1.2.3.1. Hạch toán chi tiết 31

1.2.3.2. Hạch toán tổng hợp 34

1.2.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 36

1.2.5. Hạch toán giá vốn hàng bán 38

1.2.5.1. Hạch toán chi tiết giá vốn hàng bán 39

1.2.5.2. Hạch toán tổng hợp 42

1.2.6. Hạch toán doanh thu và chi phí tài chính 44

1.2.7. Hạch toán thuế giá trị gia tăng phải nộp 46

1.2.7.1 Hạch toán chi tiết 46

1.2.7.2 Hạch toán tổng hợp 49

1.2.8. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 50

1.2.8.1. Hạch toán chi phí bán hàng 50

1.2.8.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 54

1.2.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 55

CHƯƠNG II: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TỔNG HỢP MÁY VĂN PHÒNG SARA 60

2.1. Đánh giá thực trạng hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 60

2.1.1. Ưu điểm 61

2.1.2. Nhược điểm 63

2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 65

2.2.1. Về bộ máy tổ chức kế toán 65

2.2.2. Tài khoản sử dụng cấp 1, cấp 2 66

2.2.3. Sổ kế toán sử dụng tại công ty 68

2.2.4. Báo cáo kế toán 68

2.2.5. Phương pháp tính giá hàng hoá xuất kho 69

KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


kỳ
Trị giá mua hàng hoá bán ra
Trị giá mua hàng hoá tồn cuối kỳ
+
+
=
=
Trị giá mua của hàng hoá bán ra trong kỳ
x
Tổng giá trị mua tính
cho hàng hoá xuất bán
Chi phí
thu mua phân x
bổ cho hàng
bán ra
Tổng trị giá hàng
hoá xuất bán
Ví dụ : Trong tháng 12/2007, tình hình tồn và nhập kho mặt hàng Máy in Laser Canon LBP 2900 như sau:
- Tồn đầu kỳ: 50 chiếc, đơn giá 2.110.800VND, chi phí thu mua là: 10.250.000
- Nhập trong kỳ: 150 chiếc với trị giá là 302.230.000VND, chi phí thu mua là : 25.120.000VND
Xuất trong kỳ: 120 chiếc
Giá bán được tính như sau: đơn vị: 1000đ
(50 x 2.110,8) + 302.230
Giá đơn vị
50 + 150
=
bình quân cả
kỳ dự trữ
= 2.038,85
= 2.038,85 x 120 = 244.662
Tổng trị giá mua
tính cho hàng hoá xuất bán
10.250 + 25.150
= x 244.662 = 21.240
407.770
Chi phí
thu mua phân bổ
cho hàng bán ra
= 244.662 + 21.240 = 265.902
Tổng trị giá hàng hoá
xuất bán trong kỳ
1.2.2. Hạch toán doanh thu bán hàng
Căn cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ là khi có sự chuyển giao hàng hoá cho khách hàng, lợi ích được chuyển đổi từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoá và các thủ tục bán hàng đã được hoàn tất.
Tại công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA, cách bán hàng bao gồm bán buôn và bán lẻ trong đó bán buôn là chủ yếu, các nghiệp vụ bán hàng diễn ra thường xuyên và liên tục với nhiều chứng từ nghiệp vụ kèm theo.
Các chứng từ ghi nhận doanh thu bao gồm: Các hoá đơn GTGT về bán hàng, hợp đồng kinh tế, ngoài ra còn sử dụng các chứng từ có liên quan như Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy báo Nợ ...
Tài khoản sử dụng: TK 5111 được sử dụng để theo dõi tổng doanh thu bán hàng trong kỳ của công ty, TK này không được mở chi tiết theo doanh thu của từng loại hàng hoá.
Sổ sách sử dụng: Bảng kê bán hàng, Sổ chi tiết TK doanh thu bán hàng, Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái TK 5111.
1.2.2.1. Hạch toán chi tiết
Căn cứ vào phiếu đề nghị xuất kho của phòng kinh doanh đã được giám đốc hay người được uỷ quyền ký duyệt, kế toán lập hoá đơn bán hàng kiêm phiếu bảo hành và hoá đơn GTGT, sau đó chuyển liên màu xanh xuống kho công ty. Thủ kho căc cứ vào đó viết phiếu xuất kho và tiến hành xuất hàng rồi ghi vào thẻ kho.
Từ hoá đơn GTGT, các chứng từ liên quan đến việc thanh toán như phiếu thu, giấy báo nợ kế toán sẽ cập nhật số liệu vào máy tính và qua phần mềm kế toán máy sẽ tự động kết chuyển số liệu vào các sổ chi tiết, sổ tổng hợp có liên quan.
Ví dụ: Ngày 20/12/2007 Công ty CP Viễn Thông Phú Thái đặt mua một lô hàng gồm:
- Máy in Canon LBP 2900: 10 chiếc
- Sam sung LCD Monitor 17’’ TFT (740N): 4 chiếc
- DDR 256Mb bus 400: 10 chiếc
Công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA
Số 178 - Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phiếu đề nghị xuất kho
Tên người đề nghị: Nguyễn Tường Long Bộ phận: KD
Xuất bán cho đv: Công ty CP Viễn thông Phú Thái
Địa chỉ: 186 - Trường Chinh - Đống Đa- Hà Nội
cách thanh toán: TM MST:0100109106
STT
Tên hàng hoá
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
01
Máy in Canon LBP 2900
C
10
2.143.260
21.432.600
02
Sam sung LCD Monitor 17’’ TFT (740N)
C
4
3.532.410
14.129.640
03
DDR 256Mb bus 400
C
10
227.083,5
22.708.350
Tổng cộng
37.833.075
Người mua hàng NV kinh doanh PT Kinh doanh P.Kế toán
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu 1.1: Phiếu đề nghị xuất kho
Sau đó căn cứ vào phiếu đề nghị xuất kho do phòng kinh doanh lập kế toán căn cứ vào đó để lập hoá đơn bán hàng kiêm phiếu bảo hành và hoá đơn GTGT.
Hoá đơn GTGT được lập làm 3 liên trong đó 1 liên lưu tại quyển, 1 liên giao cho khách hàng và liên còn lại dùng để ghi sổ. Còn hoá đơn bán hàng thì được in ra hai bản 1 giao cho khách hàng để làm căn cứ bảo hành sản phẩm, 1 công ty giữ làm căn cứ đối chiếu.
HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01 GTKT – 3LL
Liên 2: Giao cho khách hàng Ký hiệu: AA/2007B
Ngày 20 tháng 12 năm 2007 Số: 006340
Đơn vị bán hàng: Công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA
Địa chỉ: Số 178 - Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04.5148356 MST: 0101293546
Họ tên người mua hàng: Trần Mạnh Hùng
Đơn vị: Công ty CP Viễn thông Phú Thái
Địa chỉ: 186- Trường Chinh - Đống Đa - HN Điện thoại: 266.1399
Hình thức thanh toán: TM MST: 0100109106
STT
Tên hàng hoá
ĐVT
SL
Đơn giá
Thành tiền
01
Máy in Canon LBP 2900
C
10
2.041.200
20.412.000
02
Sam sung LCD Monitor 17’’ TFT (740N)
C
4
3.364.200
13.456.800
03
DDR 256Mb bus 400
C
10
216.270
2.162.700
Cộng tiền hàng: 36.031.500
Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT: 1.801.575
Tổng cộng tiền thanh toán: 37.833.075
Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi bảy triệu tám trăm ba mươi ba nghìn không trăm bảy mươi lăm đồng.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu 1.2: Hoá đơn GTGT
Hàng ngày căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán lập bảng kê bán hàng, bảng này được lập hàng ngày và không chi tiết cho từng hàng hoá, bảng này được lập dùng để theo dõi số lượng cũng như doanh số bán ra của từng loại hàng hoá trong ngày. Bảng kê bán hàng là căn cứ để kế toán lên sổ chi tiết TK Doanh thu bán hàng.
Đơn vị: Công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA
Địa chỉ: Số 178 - Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội BẢNG KÊ BÁN HÀNG
Ngày 20/12/2007 Đơn vị tính: 1000đ
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Doanh thu
Các khoản tính trừ
SH
NT
SL
ĐG
Thành
Tiền
Thuế
Khác
...
...
...
...
...
...
...
...
006340
20/12
Bán DDR 256MB bus 400
131
10
216,27
2.162,7
006340
20/12
Bán máy in Canon LBP 2900
131
10
2.041,2
20.412
006340
20/12
Sam sung LCD Monitor 17’’ TFT (740N)
131
4
3.364,2
13.456,8
...
...
...
...
...
...
...
...
006350
20/12
Bán Máy Fax KXF LM 652
131
1
6.214,6
6.214,6
Cộng phát sinh
101.235.,7
Biểu 1.3: Bảng kê bán hàng
Đơn vị: Công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA
Địa chỉ: Số 178 - Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
SỔ CHI TIẾT
TK 5111 – DOANH THU BÁN HÀNG
Tháng 12/2007 Đơn vị: 1000đ
Ngày ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số phát sinh
SH
NT
Nợ

...
...
...
...
...
...
...
20/12
006340
20/12
Bán DDR 256MB bus 400
131
2.162,7
20/12
006340
20/12
Bán máy in Canon LBP 2900
131
20.412
20/12
006340
20/12
Sam sung LCD Monitor 17’’ TFT (740N)
131
13.456,8
...
...
...
..
...
...
...
31/12
31/12
K/c doanh thu hàng bán bị trả lại
531
20.043,2
31/12
31/12
Kết chuyển doanh thu bán hàng
911
881.706,8
Cộng phát sinh
901.750
901.750
Biểu 1.4: Sổ chi tiết TK Doanh thu bán hàng
Sổ chi tiết doanh thu bán hàng được lập cho từng tháng một, được lấy từ các bảng kê bán hàng. Do sổ chi tiết không được lập chi tiết cho từng loại hàng hóa nên cuối tháng kế toán không lập sổ tổng hợp doanh thu bán hàng.
Sổ chi tiết TK Doanh thu bán hàng được lập chung cho toàn bộ hàng hoá nên nó được dùng làm căn cứ để đối chiếu với Sổ Cái TK Doanh thu bán hàng.
1.2.2.2. Hạch toán tổng hợp
Căn cứ vào hoá đơn GTGT và các sổ chi tiết có liên quan kế toán sẽ cập nhật vào máy, tự động phần mềm kế toán sẽ kết chuyển các số liệu đó vào chứng từ ghi sổ và Sổ Cái, Chứng từ ghi sổ được lập theo ngày sau đấy thì kế toán tiến hành ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ và Sổ Cái TK Doanh thu bán hàng. Tất các việc này đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement