Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sweet_candy_039
#921578

Download miễn phí Chuyên đề Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần TRAENCO

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1 3

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 3

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO 3

1.1- Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần TRAENCO 3

1.1.1- Quá trình thành lập và phát triển của Công ty Cổ phần TRAENCO 3

1.1.1.1- Quá trình thành lập và phát triển 3

1.1.1.2- Năng lực của Công ty 4

1.1.1.3- Tư cách pháp nhân hành nghề kinh doanh 4

1.1.1.4- Những thuận lợi và khó khăn của Công ty Cổ phần TRAENCO 5

1.1.1.5- Các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần TRAENCO. 7

1.1.1.7- Các chỉ tiêu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần TRAENCO. 8

1.1.1.8 - Đặc điểm về quá trình đấu thầu, giao khoán ở Công ty 9

1.1.1.9- Đặc điểm quy trình công nghệ 9

1.1.1.10- Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 10

1.1.1.11- Đặc điểm tổ chức quản lý 11

1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần TRAENCO 13

1.2.1- Tổ chức bộ máy kế toán 13

1.2.2- Hình thức kế toán 15

1.2.2.1- Đặc điểm hệ thống sổ kế toán: 15

1.2.2.2- Đặc điểm hệ thống chứng từ 17

1.2.3- Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán 18

1.2.4- Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán 27

1.3- Thực trạng về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần TRAENCO. 28

1.3.1- Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 28

1.3.1.1- Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 28

1.3.1.2- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 28

1.3.2- Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 29

1.3.2.1- Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30

1.3.2.2- Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 43

1.3.2.3- Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 56

1.3.2.4- Hạch toán chi phí sản xuất chung 68

1.3.3- Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 79

1.3.3.1- Đối tượng tính giá thành sản phẩm 84

1.3.3.2- Công tác kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 84

1.3.3.3- Tính giá thành sản phẩm 85

PHẦN 2 88

MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO 88

2.1- Nhận xét và đánh giá về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần TRAENCO 88

2.1.1- Những ưu điểm 88

2.1.1.1- Về tổ chức bộ máy quản lý 88

2.1.1.2- Về tổ chức bộ máy kế toán 88

2.1.1.3- Về tổ chức chứng từ kế toán 89

2.1.1.4- Về hệ thống tài khoản 89

2.1.1.5- Về hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán 90

2.1.1.6- Về việc áp dụng kế toán máy 90

2.1.2- Những nhược điểm 91

2.1.2.1- Về quá trình luân chuyển chứng từ 91

2.1.2.2- Về hệ thống tài khoản 92

2.1.2.3- Về vấn đề tổ chức khoán gọn tại Công ty Cổ phần TRAENCO 92

2.1.2.4- Về hạch toán các khoản mục chi phí 92

2.2- Một số ý kiến đóng góp 94

2.2.1- Về công tác luân chuyển chứng từ 94

2.2.2- Về hệ thống tài khoản 94

2.2.3- Về hạch toán chi phí NVLTT 94

2.2.4- Về hạch toán chi phí NCTT 95

2.2.5- Về hạch toán chi phi sử dụng MTC 96

2.2.6- Về hạch toán chi phí sản xuất chung 96

2.2.7- Hoàn thiện phương pháp hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 96

2.2.8- Về hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao trình độ đội ngũ kế toán. 96

KẾT LUẬN 96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

PHỤ LỤC 96

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


công là chứng từ ban đầu làm cơ sở để tính lương và trả lương cho người lao động.
Lực lượng lao động tại công trường gồm 2 loại: lao động trong biên chế Công ty (lao động dài hạn) và lao động ngoài biên chế (lao động ngắn hạn) thuê ngay tại địa phương. Với mỗi loại đối tượng khác nhau thì Công ty có cách hạch toán chi phí nhân công thích hợp với các đối tượng đó.
* Tài khoản sử dụng
Kế toán sử dụng tài khoản 622 “ chi phí nhân công trực tiếp”. Tài khoản này cũng được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình và chi tiết cho từng đội xây dựng.
Ngoài ra, kế toán còn sử dụng TK 334 “ Phải trả người lao động”, được chi tiết:
TK 3341: Phải trả công nhân viên
TK 3348: Phải trả người lao động khác
* Chứng từ sử dụng.
+ Hợp đồng lao động
+ Phiếu giao việc
+ Bảng kê những công việc phải làm và đơn giá khoán
+ Hợp đồng giao khoán
+ Bảng chấm công
+ Bảng thanh toán tiền lương
+ Bảng thanh toán tiền thưởng
+ Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng theo BHXH
+ Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
+ Bảng phân bổ tiền lương
Cuối tháng, nhân viên kế toán đội tập hợp chứng từ về công ty, phối hợp cùng với phòng Tổ chức để lập các Bảng thanh toán tiền lương và chuyển về Phòng Tài chính - Kế toán để hạch toán.
* Quy trình hạch toán
+ Với lao động thuê ngoài
Khi công trình nhận thầu và giao cho các đội thi công. Dựa trên khối lượng công việc đã dự toán mà Công ty giao cho các đội, Đội trưởng sẽ tiến hành đứng ra ký Hợp đồng lao động để thuê nhân công.
Trong hợp đồng này phải nêu rõ thời hạn và công việc thực hiện, chức vụ của người lao động, chế độ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên….(Hợp đồng lao động này xem phụ lục số 03).
BẢNG KÊ NHỮNG CÔNG VIỆC PHẢI LÀM VÀ ĐƠN GIÁ KHOÁN
(Bảng kê này là một phần không tách rời của HĐLĐ ngày 09/07/2007)
STT
Vị trí
Đơn vị
Khối lượng
Đơn giá
Thành tiền
I
Phần đường + hè vỉa
31.729.247
1
Đào khuôn đường bằng thủ công
M3
346,971
65.000
22.553.115
2
Đắp cát nền hè
M2
277,090
22.000
6.095.980
……
II
Tổ chức giao thông
560.441
1
Đào móng vỉa hè
M2
0,375
100.000
37.500
2
Lắp đặt biển tròn + cột biển báo
bộ
1,000
100.000
100.000
3
Lát gạch Block ô gốc cây
M2
9,072
12.000
108.864
……
III
Phần thoát nước
1.178.400
1
Tháo lắp đan ga rãnh
cái
9.000
26.000
234.000
2
Bê tông cổ ga, đá 1x2
mác 200.
M2
2,880
100.000
288.000
…………
IV
Phần cây xanh
1.699.200
1
Đào hố trồng cây
hố
18.000
20.000
360.000
….
5
Bồi đất màu
M2
15.000
75.000
1.125.000
……..
V
Công nhật
2.500.000
1
Tưới nước nền móng
Công
30.000
50.000
1.500.000
2
Phá dỡ lán trại
Công
20.000
50.000
1.000.000
Cộng
37.667.200
Với mỗi công việc cụ thể thì bên Đội XD công trình 12 đều phải lập phiếu giao việc cho bên lao động thuê ngoài (Phiếu giao việc xem phụ lục số 04).
Khi công việc hoàn thành, Đội lập Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành (Phụ lục số 07).
Sau đó, hàng tháng căn cứ vào khối lượng công việc hoàn thành kế toán lập Bảng thanh toán tiền lương đối với công nhân thuê ngoài.
Trong đó, lương phải trả cho mỗi công nhân tính bằng công thức:
Lương phải trả công nhân viên = Số ngày công x Đơn giá trên ngày công
Ví dụ: lương phải trả Nguyễn Văn Thành là: 23 x 50.000 = 1.1500.000 VNĐ
Khi khối lượng công việc giao khoán như trong hợp đồng được hoàn thành, kế toán đội sẽ tiến hành Bảng kê khối lượng hoàn thành. Đồng thời Hợp đồng thuê ngoài hết hạn thì Đội sẽ ký Biên bản thanh lý hợp đồng lao động (Biên bản thanh lý hợp đồng lao động xem phụ lục số 06).
Biểu số 11
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO
Đội XD công trình 12
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 07 năm 2007
Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ
Vị trí: Phường Bồ Đề - Quận Long Biên – Hà Nội
Bộ phận: Nhân công thuê ngoài
Đơn vị tính: 1000 Đ
STT
Họ và tên
Đ.giá/ngày công
Lương sản phẩm
Nghỉ việc..
%lương
P.cấp thuộc q.lương
Phụ cấp
Tổng
Thuế TN phải nộp
T. ứng kì I
Kỳ 2 được tính
SP
ST
SP
ST
SP
ST
ST

ST

1
Nguyễn Văn Thành-HT
50
23
1.150
1.150
1.150
2
Vũ Hải Đăng
50
23
1.150
1.150
1.150
…..
13
Nguyễn Văn Công
50
22
1.100
1.100
1.100
Cộng
297
14.850
14.850
14.850
Đại diện lao động
Kế toán đội
Đội duyệt
*Với lao động thuộc danh sách của Công ty (lao động dài hạn)
Đội trưởng sẽ giao từng phần công việc cho từng tổ thông qua Hợp đồng giao khoán (xem phụ lục số 05)
Kế toán đội sẽ theo dõi chặt chẽ số giờ công, chấm vào Bảng chấm công và đây là căn cứ tính lương cho từng người.
Cuối tháng kế toán đội tập hợp các Bảng chấm công và dựa vào Hợp đồng giao khoán để tính ra số lương cho từng người và lập Bảng thanh toán tiền lương rồi gửi toàn bộ về Phòng Tài chính- Kế toán để làm căn cứ thanh toán cho người lao động và hạch toán vào TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp.
Trong đó, trên bảng thanh toán tiền lương phải trả người lao động kế toán đội tiến hành trích bảo hiểm xã hội trên lương theo công thức là:
Trích bảo hiểm xã hội = Tiền lương cơ bản x 3%
Ví dụ:
Trích bảo hiểm xã hội của Nguyễn Văn Nam = 1.265.000x 3% = 37.950Đ
Cuối tháng, căn cứ vào các chứng từ do đội gửi lên kế toán công ty lập Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội. Các khoản trích theo lương được trích theo đúng quy định.
Ví dụ: Lương cơ bản công nhân của công ty trực tiếp thi công công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ tháng 07 năm 2007 là: 16.335.000Đ
- Trích KPCĐ = 16.335.000 x 2% =326.700Đ
- Trích BHXH = 16.335.000 x 15% = 2.450.250Đ
- Trích BHYT = 16.335.000 x 2% = 326.700Đ
+ Kế toán định khoản như sau:
Nợ TK 622- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ : 3.103.650
Có TK 3382: 326.700
Có TK 3383: 2.450.250
Có TK 3384: 326.700
Biểu số 12
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO
ĐỘI XD CÔNG TRÌNH 12
BẢNG CHẤM CÔNG
Ngày 31 tháng 07 năm 2007
STT
Họ và tên
Cấp bậc chức vụ
Ngày trong tháng
Quy ra công

9

31
Số công hưởng lương
sản
phẩm
Sổ công hưởng lương thời gian
Nghỉ,.. hưởng 100% lương
Nghỉ,.. hưởng …% lương
Số công hưởng BHXH
1
Nguyễn Văn Hải
Tổ trưởng
k
k
k
23
2
Phạm Quốc Tuấn
Tổ viên
k
k
k
23

13
Đặng Hải Nam
CN
k
k
k
22
Cộng
297
Người chấm công
Phụ trách bộ phận
Người duyệt
Biểu số 13
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO
Đội XD công trình 12
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 07 năm 2007
Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ
Vị trí: Phường Bồ Đề - Quận Long Biên – Hà Nội
Bộ phận: Nhân công dài hạn
Đơn vị tính: Đồng
STT
Họ và tên
Đ.giá/ngày công
Lương sản phẩm
Nghỉ việc..
%lương
P.cấp thuộc q.lương
Phụ cấp
Tổng
Bảo hiểm xã hội
T. ứng kì I
Kỳ 2 được tính
SP
ST
SP
ST
SP
ST
ST

ST

1
Nguyễn Văn Thành
55.000
23
1.265.000
100.000
1.365.000
37.950
1.327.050
2
Phạm Quốc Tuấn
55.000
23
1.265.000
80.000
1.345.000
37.950
1.307.050
…..
13
Đặng Hải Nam
55.000
22
1.210.000
1.210.000
36.300
1.173.700
Cộng
297
16.335.000
180.000
16.515.000
490.050
16.024.950
Đại diện lao động
Kế toán đội
Đội duyệt
Biểu số 14
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO
BẢNG PHÂN BỔ TIỀ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement