Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By shackly_sinson
#921575

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I 3

1.1 Các vấn đề tổng quan về Công ty 3

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3

1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm .8

1.1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty .8

1.1.2.2 Sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh .8

1.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 10

1.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 11

1.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý 14

1.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 18

1.1.5.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 18

1.1.5.2 Đặc điểm hệ thống chứng từ tại Công ty 23

1.1.5.3 Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán 24

1.1.5.4 Đặc điểm hệ thống sổ kế toán 25

1.1.5.5 Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán 27

1.2 Thực tế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 29

1.2.1 Đặc điểm, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29

1.2.1.1 Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất sản phẩm 29

1.2.1.2 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 30

1.2.1.3 Đối tượng và phương pháp tính giá thành 31

1.2.2 Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất 32

1.2.2.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 32

1.2.2.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 40

1.2.2.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 48

1.2.2.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung 54

1.2.2.5 Phân bổ và tổng hợp chi phí sản xuất 63

1.2.3 Xác định giá trị sản phẩm dở dang 65

1.2.4 Tính giá thành sản phẩm 67

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I 71

2.1 Nhận xét về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 71

 2.1.1 Những ưu điểm chủ yếu 72

 2.1.2 Những mặt còn tồn tại 77

2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 80

 2.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 80

 2.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 81

 2.2.2.1 Về chứng từ và kiểm tra chứng từ 81

 2.2.2.2 Về việc hạch toán vào tài khoản và sổ sách sử dụng 82

 2.2.2.3 Hoàn thiện hạch toán các khoản mục chi phí và tính giá thành sản phẩm 83

 2.2.2.4 Một số biện pháp nhằm giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 86

 2.2.2.5 Về công tác kế toán quản trị của Công ty 89

KẾT LUẬN .91

TÀI LIỆU THAM

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


của Công ty. Vật tư mua về thường xuất dùng ngay trong kỳ nên kế toán sử dụng Phiếu nhập kho xuất thẳng, và tính giá xuất theo phương pháp giá thực tế đích danh.
Ví dụ: ngày 06 tháng 12 năm 2007, đơn vị đã mua hàng của nhà cung cấp là Công ty cổ phần Thanh Hà, và xuất dùng ngay trong quý IV/2007, công ty đã sử dụng những chứng từ sau để hạch toán:
HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao cho khách hàng
Ngày 06 tháng 12 năm 2007
Mẫu số: 01 GTKT-3LL
LT/2007B
0076231
Đơn vị bán: Công ty cổ phần Thanh Hà
Địa chỉ: Số 12 Trưng Trắc- Hà Đông- Hà Tây
Số tài khoản: 710A-0014 Ngân hàng Công thương Hà Đông
MST: 0500355802
Điện thoại:
Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị: Đoàn 1, Công ty Tư vấn xây dựng điện 1
Địa chỉ : Km 9+200 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: chuyển khoản MS: 0100100953
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3=1*2
1
Mực in HP
Lọ
02
1.211.000
2.422.000
2
Mực in màu HP 1180
L ọ
02
1.185.000
2.370.000
3
Mực HP 1200
Hộp
02
940.000
1.880.000
4
Giấy A3 ngoại
Tập
40
80.000
3.200.000
5
Giấy photo màu
Tập
10
85.000
850.000
6
Bìa A4 ngoại
Tập
10
35.000
350.000
7
Bìa A3 ngoại
Tập
05
70.000
350.000
8
Dập ghim đại
Chiếc
03
285.000
855.000
Cộng tiền hàng:
12.277.000
Thuế suất GTGT: 10%
Tiền thuế GTGT:
1.227.700
Tổng cộng tiền thanh toán:
13.504.700
Số tiền viết bằng chữ: Mười ba triệu, năm trăm không bốn nghìn, bảy trăm đồng
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
Đơn vị:
Địa chỉ:
PHIẾU NHẬP KHO
Xuất thẳng
Ngày 06 tháng 12 năm 2007
Mẫu số: 01- VT
Theo QĐ: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20 tháng 3 năm 2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Nợ: 621 Số:
Có: 152
Họ, tên người giao hàng: Bùi Thị Dưỡng
Theo: ….HĐ số 76231…..ngày 06 tháng 12 năm 2007 của …………………..
Nhập tại kho: xuất cho các tổ sản xuất………………...Địa điểm: Đoàn 1……
Số TT
Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Theo chứng từ
Thực nhập
1
Mực in HP
L
02
1.211.000
2.422.000
2
Mực in màu HP 1180
L
02
1.185.000
2.370.000
3
Mực in HP 1200
H
02
940.000
1.880.000
4
Giấy A3 ngoại
T
40
80.000
3.200.000
5
Giấy photo màu
T
10
85.000
850.000
6
Bìa A4 ngoại
T
10
35.000
350.000
7
Bìa A3 ngoại
T
05
70.000
350.000
8
Dập ghim đại
C
03
285.000
850.000
Cộng:
12.277.000
Tổng số tiền (viết bằng chữ):
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 06 tháng 12 năm 2007
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Người nhận
(Ký, họ tên)
Trưởng phòng
(Ký, họ tên)
Kế toán ghi các định khoản trong trường hợp này:
- Định khoản mua vật tư về:
Nợ TK 152: 12.277.000
Nợ TK 133: 1.227.700
Có TK 331: 13.504.700
- Do xuất dùng ngay, kế toán định khoản :
Nợ TK 621(322): 12.277.000
Có TK 152: 12.277.000
Tài khoản sử dụng
Để theo dõi các khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Công ty sử dụng tài khoản 621- “chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp”. Tài khoản 621 chỉ được mở chi tiết theo loại hình sản xuất kinh doanh, theo quy định của EVN, chứ không được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình.
Hạch toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ (Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho xuất thẳng, Hóa đơn giá trị gia tăng) và tiến hành kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của chúng, kế toán tiến hành nhập số liệu vào máy. Đối với nguyên vật liệu khi xuất dùng xác định chính xác được sử dụng cho công trình nào sẽ được kế toán hạch toán trực tiếp vào tài khoản 154 mở chi tiết cho công trình đó. Đối với nguyên vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng thì sẽ được hạch toán vào tài khoản 621 và cuối kỳ tiến hành phân bổ cho từng công trình. Tài khoản 621 được hạch toán chi tiết theo loại hình sản xuất kinh doanh.
Trên cơ sở số liệu được cập nhật, máy tính tự động vào sổ chi tiết TK 621, , Nhật ký chung và sổ cái TK 621.
CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
621- CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
Từ ngày 01/10/07 Đến ngày 31/12/07
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ
HỌ VÀ TÊN
DIỄN GIẢI
TK ĐỐI ỨNG
PHÁT SINH NỢ
PHÁT SINH CÓ
NGÀY
SỐ
TÀI KHOẢN 621322-CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP-THIẾT KẾ
03/10
124
Xuất xăng
1521
15.642.532
06/12
397
Xuất VPP
1521
12.277.000
31/12
PK1100
K/c
TĐ A lưới
154322
67.672.246
31/12
PK1104
K/c
TĐ Huội Quảng
154322
85.358.547

..
..

..

Cộng phát sinh
Số dư cuối kỳ
1.350.972.674
1.350.972.274
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007
NGƯỜI LẬP BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG
LÊ MINH HÀ
Hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Sau khi dữ liệu được chuyển vào sổ chi tiết TK 621, máy tính sẽ tự động cập nhật vào sổ Nhật ký chung, Sổ cái TK 621.
CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Quý IV năm 2007
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI
TK NỢ
TK CÓ
SỐ TIỀN
SỐ
NGÀY

05/12
Tạm ứng cho NV đi công tác
141
1111
9.500.500
06/12
Mua vật tư dùng cho TK
1521
331
12.277.000
133
331
1.277.700
06/12
Xuất VPP cho TK
621322
1521
12.277.000

31/12
Lương NVPX
6273221
334
1.051.872.819
31/12
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ
6273221
338
2.894.772.081

31/12
K/c CP CCDC- CT Huội Quảng
154322
6273223
27.292.697

31/12
K/c Giá vốn- CT Huội Quảng
632322
154322
1.425.753.648


Trang …/227
Ta thấy với hình thức ghi sổ NKC thì cách thiết kế sổ của công ty là chưa phù hợp và không đúng với chế độ quy định hiện hành. Tuy việc ghi sổ không phải tiến hành thủ công như trước, số liệu sau khi được kế toán nhập vào máy sẽ tự động “đổ” về các sổ tài khoản liên quan nhưng với cách thiết kế này sẽ gây khó khăn cho công tác kiểm tra đối chiếu khi cần thiết.
CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
621-CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
Từ ngày 01/10/07 Đến ngày 31/12/07
Đvt : đồng
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI
TK ĐỐI ỨNG
PHÁT SINH NỢ
PHÁT SINH CÓ
NGÀY
SỐ
Số dư đầu kỳ03/10
127
Xuất xăng
1521
15.642.53212/11
397
Xuất VPP
1521
12.277.000
..
..
..


31/12
PK1104
KC-TĐ Huội Quảng
154322
85.358.547


..
..

Cộng phát sinh
10,231,627,109
10,231,627,109
Số dư cuối kỳ
NGƯỜI LẬP BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG
LÊ MINH HÀ
1.2.2.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp phản ánh tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp, bao gồm: tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp của cả công nhân trực tiếp sản xuất do doanh nghiệp quản lý và công nhân thuê ngoài. Khoản mục này không bao gồm các khoản trích theo tiền lương như: BHXH, BHYT, KPCĐ… của công nhân trực tiếp sản xuất.
Do đặc thù của ngành xây dựng cơ bản- các công trình thi công nằm ở các địa phương, vùng miền khác nhau, sản phẩm xây lắp (công việc khảo sát phải tiến hành) cố định ở nơi sản xuất, trong khi các yếu tố sản xuất như vật liệu, máy thi công, lao động…phải di chuyển đến nơi đặt công trình. Vì vậy lao động của Công ty phải hoạt động phân tán ở nhiều công trình, nhiều nơi khác nhau. Hơn nữa hoạt động sản xuất của Công ty lại mang tính thời vụ, do đó nguồn nhân ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement