Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By luoi_luoi_luoi87
#921574

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần công cụ Cơ khí Xuất khẩu

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU 3

I. Giới thiệu tổng quan về công ty 3

1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 7

3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 9

4. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 11

5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 15

II. Hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần công cụ Cơ khí Xuất khẩu 27

1. Đặc điểm và các yếu tố cấu thành chi phí sản xuất của công ty 27

2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 29

3. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30

4. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 41

5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 48

6. Hạch toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 53

III. Hạch toán giá thành sản xuất ở Công ty Cổ phần công cụ Cơ khí Xuất khẩu 56

1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 56

2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 56

3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 58

CHƯƠNG II 61

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU 61

I. Nhận xét về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty 61

1. Nhận xét chung 61

2. Ưu điểm 61

3. Nhược điểm 63

II. Giải pháp hoàn hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty 66

1. Yêu cầu cơ bản 66

2. Nội dung 67

KẾT LUẬN 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


áo cáo tồn kho.
- Báo cáo tổng hợp bán hàng theo khách hàng.
- Báo cáo chi tiết bán hàng theo sản phẩm.
- Báo cáo tổng hợp giá trị TSCĐ.
- Báo cáo tình hình thực hiện vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo tiền vay, tiền gửi, tiền mặt dự kiến.
- Báo cáo doanh thu dự kiến.
- Báo cáo hàng tồn kho dự kiến.
- Báo cáo thu (chi) dự kiến.
II. Hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần công cụ Cơ khí Xuất khẩu
1. Đặc điểm và các yếu tố cấu thành chi phí sản xuất của công ty
Chi phí sản xuất ở công ty bao gồm nhiều loại với nhiều nội dung và tính chất khác nhau. Khi phát sinh, trước hết chi phí phải biểu hiện theo yếu tố rồi mới biểu hiện thành khoản mục giá thành. Các yếu tố chi phí bao gồm:
- Chi phí NVL: chi phí NVL chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, phế liệu thu hồi cho sản xuất.
- Chi phí nhân công: Là chi phí về tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ và các khoản phụ cấp của công nhân sản xuất và nhân viên phân xưởng.
- Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất.
- Chi phí dịch vụ mua sắm ngoài: gồm toàn bộ chi phí mua ngoài như tiền điện, tiền nước, tiền bưu phí…
- Chi phí bằng tiền khác bao gồm toàn bộ chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất ngoài các yếu tố nói trên.
Chi phí sản xuất sau khi tập hợp các yếu tố được phân theo khoản mục giá thành: CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC.
- CPNVLTT: Là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm.
- CPNCTT: Bao gồm chi phí tiền lương, các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ phải trả cho công nhân sản xuất và nhân viên quản lý phân xưởng.
- CPSXC: Bao gồm chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, tiền ăn ca giữa ca của công nhân, chi phí ca ba, độc hại, chi phí khấu hao tài sản cố định, dịch vụ mua sắm ngoài và chi phí bằng tiền khác.
Ở Công ty Cổ phần công cụ Cơ khí Xuất khẩu, kế toán chi tiết theo từng sản phẩm đối với CPNVLTT, CPNCTT còn CPSXC kế toán tập hợp cho toàn phân xưởng sau đó phân bổ cho từng sản phẩm theo tiêu thức tiền lương định mức.
Nhận thức được tầm quan trọng của chi phí sản xuất nên công ty rất quan trọng tới công tác quản lý chi phí. Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, công ty đã xây dựng mức tiêu hao vật tư cho từng loại sản phẩm. Với khoản mục CPNVLTT công ty đã xây dựng được đơn giá lương sản phẩm, CPSXC cũng được quản lý chặt chẽ. Với việc quản lý chặt chẽ như vậy đã giúp công ty hạn chế được những lãng phí, tiết kiệm được những chi phí đồng thời vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm, tăng cao tính cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy tiêu thị, tăng lợi nhuận của công ty.
2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất là tính đúng, tính đủ, chính xác, kịp thời các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp các số liệu cần thiết cho công tác tính giá thành. Do vậy việc xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có vai trò rất quan trọng.
Công ty có quy trình công nghệ phức tạp kiểu liên tục, mỗi sản phẩm đều qua nhiều khâu chế biến, nhiều công đoạn sản xuất, sau khi kết thúc công đoạn sản xuất cuối cùng mới trở thành thành phẩm hoàn chỉnh và được nhập kho thành phẩm. Vì vậy mà việc tập hợp chi phí sản xuất phải liên quan đến nhiều khâu, nhiều công đoạn. Bên cạnh đó mỗi phân xưởng lại sản xuất nhiều loại sản phẩm nên việc xác định chi phí sản xuất chung là phức tạp. Để thuận lợi cho công tác quản lý cũng như việc hoạch toán chính xác chi phí sản xuất và giá thành phẩm, các phân xưởng sản xuất ở công ty được phân chia làm 4 nhóm:
Phân xưởng rèn dập.
Phân xưởng cơ khí.
Phân xưởng công cụ cơ điện.
Phân xưởng gia công.
Xuất phát từ đặc điểm kể trên, kế toán đã được xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng phân xưởng, chi tiết theo từng sản phẩm đối với CPNVLTT và CPNCTT còn đối với CPSXC kế toán tập hợp cho toàn phân xưởng, sau đó phân bổ cho từng sản phẩm theo tiêu thức tiền lương định mức.
3. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Công ty Cổ phần công cụ Cơ khí Xuất khẩu là một doanh nghiệp sản xuất nên chi phí về nguyên vật chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất của công ty và là một trong ba yếu tố cơ bản cấu thành giá thành sản phẩm. Do đó vấn đề quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu là rất quan trọng, tránh lãng phí nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.
Nguyên vật liệu mà công ty sử dụng trực tiếp cho sản xuất bao gồm:
Nguyên vật liệu chính: Sắt, thép các loại, Inox, đồng dương cực, niken. Nguyên vật liệu chính thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Nguyên vật liệu phụ: dầu, mỡ đinh, xút, cao lanh.
Nhiên liệu được dùng để vận hành máy móc: xăng A78, xăng A92, dầu diezel, than…
Phụ tùng thay thế: Các loại vòng bi, bánh răng, đồ điện, dây đai…
Phế liệu thu hồi: chủ yếu là sản phẩm hỏng, sắt thép, Inox, ..
Tài khoản sử dụng:
Để tập hợp và hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ công ty sử dụng TK 621- chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, TK này được mở chi tiết thành 4 tài khoản cấp 2.
TK 6211: CPNVLTT ở phân xưởng rèn dập
TK 6212: CPNVLTT ở phân xưởng cơ khí.
TK6213: CPNVLTT ở phân xưởng công cụ cơ điện.
TK 6214: CPNVLTT ở phân xưởng gia công.
CPNVLTT được kế toán tiến hành tập hợp trực tiếp cho từng sản phẩm. Trường hợp không thể tập hợp trực tiếp được thì kế toán theo dõi chung trên TK 621 của phân xưởng rồi phân bổ cho từng sản phẩm theo tiêu thức thích hợp. Ở công ty cổ phần công cụ cơ khí xuất khẩu, CPNVLTT được quản lý theo hệ thống chi phí định mức đã được xác định cho mỗi loại sản phẩm cụ thể. Để phù hợp với yêu cầu quản lý chi phí, công ty đã quy định khung giá hạch toán cho từng khoản mục nguyên vật liệu.
Theo nguyên tắc, nguyên vật liệu mua về đều được tiến hành làm thủ tục kiểm nghiệm rồi nhập kho, sau đó nguyên vật liệu sẽ được xuất cho các phân xưởng theo yêu cầu và mục đích chế tạo sản phẩm. Tuy nhiên nếu trong tháng có phát sinh đơn đặt hàng đột xuất mà trong kho không có đủ nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất thì nguyên vật liệu được đưa vào sử dụng ngay mà không cần qua kho.
Việc xuất nguyên vật liệu cho từng phân xưởng phải tuân thủ theo trình tự sau: Căn cứ yêu cầu của từng phân xưởng, và định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng sản phẩm do phòng kỹ thuật điều tra, phòng kế hoạch sẽ lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu cho từng phân xưởng. Sau khi kiểm tra, thủ kho tiến hành xuất kho nguyên vật liệu cho từng phân xưởng.
Theo quy định phiếu xuất kho được chia thành ba liên: Một liên giao cho thủ kho giữ là cơ sở ghi thẻ kho sau đó nộp lên cho kế toán nguyên vật liệu, một liên giao cho kế toán phân xưởng và một liên được lưu tại phòng kế hoạch để theo dõi.
Ví dụ: Ngày 27/10/2007 thủ kho nhận được phiếu xuất kho với nội dung sau: (Phụ biểu 01)
Phụ biểu 01:
Đơn vị :Cổ phần công cụ Cơ khí Xuất khẩu Mẫu sổ: 02-TT
Bộ phận:……………. Ban hành theo QĐ số :15/2006/QĐ
BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài
chính
PHIẾU XUẤT KHO
N...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement