Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ductan0305
#921560 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KDTM 3
QUỐC TẾ THÀNH PHÁT 3
1. Khái quát về công ty cổ phần KDTM quốc tế Thành Phát 3
2. Vai trò chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần Thành Phát tại Hà Nội 3
2.1 Vai trò của Công ty. 3
2.2 Nhiệm vụ và chức năng của Công ty. 4
3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý 4
3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần quốc tế Thành Phát 7
3.2. Tổ chức công tác kế toán của công ty 10
Mỗi kế toán phụ trách và chịu trách nhiệm cho mỗi phần hành kế toán 10
CHƯƠNG 2:NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 14
1. -Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 14
1.1. Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất 14
1.2. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 18
1.3 - Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 20
2. Đối tuợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 22
2.1 - Đối tuợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 22
2.2-Đối tuợng tính giá thành 22
2.3 Mối quan hệ giữa đối tuợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tuợng tính giá thành 23
3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 23
3.1 -Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 24
3.2 -Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 26
3.3 -Kế toán chi phí sản xuất chung 27
3.4- Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 28
4. Đánh giá sản phẩm làm dở 30
4.1- Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hay chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 31
4.3- Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí định mức 33
5.Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 33
5.1- Phuơng pháp tính giá thành giản đơn 33
5.2 -Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đăt hàng 34
5.3- Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bớc 35
5.4- Phương pháp tính giá thành theo định mức 38
6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 39
6.1- Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản ứng dụng phần mềm kế toán 39
6.2- Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán 40
6.3- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 41
CHƯƠNG 3:THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 43
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KDTM QUỐC TẾ THÀNH PHÁT 43
1. Thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thành Phát 43
1.1 Hệ thống tài khoản sử dụng trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thành Phát 43
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 45
2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm. 64
CHƯƠNG 4HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN KDTM QUỐC TẾ THÀNH PHÁT 68
1. Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thành Phát 68
2. Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 70
3. Một số ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thành Phát 74
3.1. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 74
3.2. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí. 79
KẾT LUẬN 88
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị truờng ngày một phát triển, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tu, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng năng lực, cơ hội để lựa chọn cho mình một huớng đi đúng đắn. Để có đuợc điều đó, một trong những biện pháp là mỗi doanh nghiệp đều không ngừng hạ giá thành và nâng cao chất luợng sản phẩm.
Là một trong những phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với chức năng giám sát và phản ánh trung thực, kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh trong thời gian, tính đúng, đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản trị đa ra đuợc các phuơng án thích hợp giữa sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn đuợc xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Việc hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa.
Sau buớc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị truờng định huớng xã hội chủ nghĩa, một số doanh nghiệp nhà nuớc không thích ứng kịp thời, không có sự điều chỉnh phù hợp, hiệu quả sản xuất kinh doanh kém đã dẫn tới giải thể, phá sản. Bên cạnh đó, có rất nhiều doanh nghiệp đã biết vuơn lên để khẳng định mình và ngày càng phát triển… một trong số đó là Công ty Cổ phần KDTM Quốc Tế Thành Phát với các sản phẩm đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý đang ngày càng có chỗ đúng trên thị truờng, gần gũi hơn với nguời tiêu dùng.
Sau quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần KDTM Quốc Tế Thành Phát, cùng với sự huớng dẫn tận tình của cô Đào Anh Đào cùng cô Nguyễn Thị Lan và các Cô, Chú trong Phòng Tài vụ của công ty, em đã chọn đề tài: “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần KDTM Quốc Tế Thành Phát”
Kết cấu báo cáo thực tập của em gồm 4 chuơng:
Chương 1: Khái quát về công ty cổ phần KDTM quốc tế Thành Phát
Chương 2: Những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Chương 3: Thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần KDTM quốc tế Thành Phát
Chương 4: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần KDTM quốc tế Thành Phát










CHƯƠNG 1:
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KDTM
QUỐC TẾ THÀNH PHÁT

1. Khái quát về công ty cổ phần KDTM quốc tế Thành Phát
Công ty Cổ phần quốc tế Thành Phát đợc thành lập theo Quyết định số: 191/1999/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 1999 của Bộ Tài Chính
Trụ sở chính: 25 Trương Định- Hai Bà Trng- Hà Nội

Chỉ tiêu kinh tế chủ yếu qua các năm
Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2006 Năm 2008
Doanh thu
Lợi nhuận sau thuế
Nộp ngân sách 308.400.000.000
7.925.000.000
1.250.120.000 316.250.100.000
10.450.120.000
1.760.210.000 335.100.400.000
11.205.420.000
2.020.100.000
Thu nhập bình quân 1.000.000đ/ngời 1.300.000đ/ngời 1.600.000đ/ngời
2. Vai trò chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần Thành Phát tại Hà Nội
2.1 Vai trò của Công ty.
Sản xuất các loại bánh ,kẹo và kinh doanh nội ngoại thương tổ chức mạng lới luân chuyển hàng hoá bán lẻ và bán buôn các mặt hàng bánh, kẹo, nha. Hợp tác các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vốn, kỹ thuật, Công nghệ cho hoạt động sản xuất bánh ,kẹo và kinh doanh bánh, kẹo, nhựa tiêu thụ cung cấp sản phẩm bánh, kẹo, nha cho thị trường miền bắc.
2.2 Nhiệm vụ và chức năng của Công ty.
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty là:
Theo giấy phép kinh doanh cấp ngày 16-11-2001
ã Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm bánh, kẹo
. Xuất khẩu các loại bánh, kẹo, nhựa.
3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý
Về mặt tổ chức sản xuất kinh doanh, hiện nay công ty gồm 6 xí nghiệp thành viên:
(1) Xí nghiệp Bánh: chuyên sản xuất các loại bánh quy, bánh kem xốp, ga tô…
(2) Xí nghiệp Kẹo: sản xuất kẹo cứng, kẹo có nhân và không nhân như kẹo xốp cam, cốm, dâu…
Về mặt quản lý, xí nghiệp kẹo cứng và xí nghiệp kẹo mềm trước đây đã được nhập thành 1 xí nghiệp, là xí nghiệp kẹo. Tuy nhiên, trong lập trình phần mềm chưa thay đổi nên trên thực tế, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng như những phần hành khác, đều tính riêng cho xí nghiệp kẹo cứng và xí nghiệp kẹo mềm.
(3) Xí nghiệp kẹo Caramen: nhiệm vụ là sản xuất các loại kẹo caramen, như caramen dâu,kẹo nhân cà fê,sôcôla…
(4) Xí nghiệp phụ trợ: cung cấp nhiệt lượng cho các xí nghiệp gồm: 4 lò hơi và các công cụ khác, ngoài ra, còn làm nhiệm vụ sửa chữa, cơ khí, điện, nước và bộ phận sản xuất phụ như sản xuất giấy, in hộp…
(5) Nhà máy thực phẩm Việt Trì: sản xuất các loại kẹo, glucoza, bao bì, in và 1 số vật liệu khác.
(6) Nhà máy bột dinh dưỡng Nam Định: sản xuất bột dinh dưỡng, bánh kem xốp và 1 số bánh khác
Sản phẩm của công ty rất đa dạng, nhưng, chúng cũng có đặc thù chung

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035394 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement