Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ductan0305
#921560

Download miễn phí Chuyên đề Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại Quốc Tế Thành Phát

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: 3

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KDTM 3

QUỐC TẾ THÀNH PHÁT 3

1. Khái quát về công ty cổ phần KDTM quốc tế Thành Phát 3

2. Vai trò chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần Thành Phát tại Hà Nội 3

2.1 Vai trò của Công ty. 3

2.2 Nhiệm vụ và chức năng của Công ty. 4

3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý 4

3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần quốc tế Thành Phát 7

3.2. Tổ chức công tác kế toán của công ty 10

Mỗi kế toán phụ trách và chịu trách nhiệm cho mỗi phần hành kế toán 10

CHƯƠNG 2:NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT

VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 14

1. -Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 14

1.1. Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất 14

1.2. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 18

1.3 - Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 20

2. Đối tuợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 22

2.1 - Đối tuợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 22

2.2-Đối tuợng tính giá thành 22

2.3 Mối quan hệ giữa đối tuợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tuợng tính giá thành 23

3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 23

3.1 -Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 24

3.2 -Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 26

3.3 -Kế toán chi phí sản xuất chung 27

3.4- Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 28

4. Đánh giá sản phẩm làm dở 30

4.1- Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hay chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 31

 4.3- Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí định mức 33

5.Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 33

5.1- Phuơng pháp tính giá thành giản đơn 33

5.2 -Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đăt hàng 34

5.3- Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bớc 35

5.4- Phương pháp tính giá thành theo định mức 38

6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 39

6.1- Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản ứng dụng phần mềm kế toán 39

6.2- Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán 40

6.3- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 41

CHƯƠNG 3:THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 43

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KDTM QUỐC TẾ THÀNH PHÁT 43

1. Thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thành Phát 43

1.1 Hệ thống tài khoản sử dụng trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thành Phát 43

1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 45

2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm. 64

CHƯƠNG 4HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN KDTM QUỐC TẾ THÀNH PHÁT 68

1. Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thành Phát 68

2. Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 70

3. Một số ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thành Phát 74

3.1. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 74

3.2. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí. 79

KẾT LUẬN 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ại và tính đợc giá thành thành phẩm.
Sơ đồ tính giá thành thành phẩm có thể khái quát như sau: Sơ đồ 1.7
Giai đoạn 1
Giai đoạn 2
Giai đoạn n
Chi phí sản xuất giai đoạn 1
Chi phí sản xuất giai đoạn 1 trong thành phẩm
Chi phí sản xuất giai đoạn 2
Chi phí sản xuất giai đoạn 2 trong thành phẩm
Giá thành thành phẩm
Chi phí sản xuất giai đoạn n
sang
Chi phí sản xuất giai đoạn n trong thành phẩm
Chi phí sx gđ i Cpsx dở đk+ Cpsx trong kỳ- CPsx dở ck
trong thành phẩm = x Thành phẩm
Sp hoàn thành gđ cuối + Sp dở dang ckỳ gđ 1
Phương pháp này tính toán giá thành nhanh, chính xác,nhưng do không tính giá thành nửa thành phẩm ở từng giai đoạn công nghệ, nên không phân tích được hiệu quả sản xuất kinh doanh, không có được số liệu để kế toán nửa thành phẩm trong trường hợp có sản phẩm nhập kho.
Điều kiện áp dụng: sử dụng cho các doanh nghiệp chế biến phức tạp, liên tục và đối tượng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành ở bước công nghệ cuối cùng.
5.4- Phương pháp tính giá thành theo định mức
Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ ổn định, có hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, dự toán chi phí tiên tiến, hợp lý thì áp dụng phương pháp này có tác dụng lớn trong việc kiểm tra tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí sản xuất, tình hình sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả hay lãng phí chi phí sản xuất. Ngoài ra, còn giảm bớt khối lượng ghi chép tính toán của kế toán nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra.
Trong đó:
Giá thành định mức đợc căn cứ trên các định mức kinh tế, kỹ thuật hiện hành để tính cho bộ phận chi tiết cấu thành hay cho thành phẩm tuỳ từng trường hợp vào từng trường hợp cụ thể.
Chênh lệch do thoát ly định mức: là số chất lợng do tiết kiệm vượt chi
Chênh lệch do thoát ly định mức = Chi phí thực tế – Chi phí định mức (theo từng khoản mục).
6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy
6.1- Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán
Để tổ chức tốt kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
- Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý, từ đó tổ chức mã hoá, phân loại các đối tượng cho phép nhận diện, tìm kiếm một cách nhanh chóng, không nhầm lẫn các đối tượng trong quá trình xử lý thông tin tự động.
- Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp lựa chọn. Tuỳ theo yêu cầu quản lý để xây dựng hệ thống danh mục tài khoản, kế toán chi tiết cho từng đối tượng để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Tổ chức tập hợp, kết chuyển, hay phân bổ chi phí sản xuất theo đúng từng trình tự đã xác định.
- Tổ chức xác định các báo cáo cần thiết về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm để chương trình tự động xử lý, kế toán chỉ việc xem, in và phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Ngoài ra, có thể xây dựng hệ thống sổ, báo cáo có tính tự động và xây dựng các chỉ tiêu phân tích cơ bản để thuận tiện cho việc bổ sung và phân tích.
- Tổ chức kiểm kê, xử lý, cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối tháng, số lượng sản phẩm hoàn thành, sản phẩm dở dang đầu tháng,... Xây dựng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý để xác định giá thành và hạch toán giá thành sản phẩm hoàn thành sản xuất trong kỳ một cách đầy đủ và chính xác.
6.2- Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán
- Việc tập hợp các chi phí sản xuất hoàn toàn do máy tự nhận dữ liệu từ các bộ phận liên quan và tự máy tính toán, phân bổ chi phí sản xuất trong kỳ. Do đó, từng khoản mục chi phí phải được mã hoá ngay từ đầu tương ứng với các đối tượng chịu chi phí.
- Căn cứ kết quả kiểm kê đánh giá sản xuất kinh doanh dở dang trong kỳ theo từng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất và nhập dữ liệu sản phẩm dở dang cuối kỳ vào máy.
- Lập thao tác các bút toán điều chỉnh, bút toán khoá sổ, kết chuyển cuối kỳ trên cơ sở hớng dẫn có sẵn.
Căn cứ vào yêu cầu của ngời sử dụng thông tin, tiến hành kiểm tra các báo cáo cần thiết.
Trình tự xử lý có thể khái quát theo sơ đồ sau (Sơ đồ 1.8.):
Bước chuẩn bị
- Thu thập, xử lý các tài liệu cần thiết sản phẩm dở dang, số lượng,...
- Phần mềm kế toán sử dụng.
Dữ liệu đầu vào
- CPSX kinh doanh dở dang cuối kỳ, các bút toán điều chỉnh, bút toán kết chuyển chi phí.
- Lựa chọn phơng pháp tính giá xuất vật tư hàng hoá, phân tích tiêu thức phân bổ chi
phí, khấu hao.
- Các tài liệu khấu hao khác.
Máy tính xử lý
Thông tin và đa ra sản phẩm
Thông tin đầu ra
Bảng tính giá thành sản xuất sản phẩm, các báo cáo CPSX, báo cáo giá thành sản
xuất sản phẩm, sổ cái,...
6.3- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Những công việc mà người sử dụng cần nắm vững khi làm kế toán máy là:
Cài đặt và khởi động chương trình
Xử lý nghiệp vụ
Nhập dữ liệu:
Nhập các dữ liệu cố định (nhập 1 lần);
Nhập dữ liệu phát sinh của kỳ báo cáo.
Xử lý dữ liệu
Xem/in sổ sách báo cáo.
6.3.1-Kế toán chi phí sản xuất
a. Xử lý nghiệp vụ
Mỗi chứng từ có một màn hình nhập dữ liệu khác nhau với các yếu tố khác nhau tuân theo hệ thống chế độ kế toán hiện hành hay theo yêu cầu quản lý. Muốn nhập dữ liệu 1 chứng từ gốc nào đó, ta chỉ cần lựa chọn và nhập dữ liệu vào các ô càn thiết ngầm định sẵn.
Kế toán chi phí nguyên vật liệu: sử dụng chứng từ xuất vật liệu và định khoản theo mối liên hệ đối ứng tài khoản.
Kế toán chi phí nhân công: phần mềm thường cho phép người dùng tạo ra bảng lương theo ý muốn và thực hiện tính lương, điều khiển bút toán tự động.
Kế toán chi phí sản xuất chung: tương tự nh kế toán chi phí nguyên vật liệu , chi phí nhân công.
b. Nhập dữ liệu
- Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì việc nhập các dữ liệu cố định, khai báo các thông số, nhập các dữ liệu vào các danh mục mà liên quan đến các phần hành kế toán trước, trừ khi bổ sung, mở rộng qui mô thêm vao danh mục.
- Kế toán chi phí nhân công, sau khi lập phương thức tính lương chỉ x
6.3.2- Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh cuối kỳ
Các phần mềm có thể thiết lập Menu kết chuyển cuối kỳ hay thiết kế 1 chứng từ để tiến hành kết chuyển từ tài khoản đầu 6 sang tài khoản 154, nếu tập hợp chi phí theo địa điểm phát sinh chi phí thì phải xây dựng danh mục phân xưởng.
Để phục vụ cho việc tính giá thành theo khoản mục, phần mềm có thể xây dựng danh mục các khoản mục chi phí, kết hợp với các tài khoản chi phí để tập hợp các chi phí vào sổ sách, báo cáo theo các khoản mục. Từ đó, lấy số liệu lên bảng tính giá thành the...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement