Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By be_map1986
#921558

Download miễn phí Luận văn Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1. Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp 3

1.1.1. Kế toán thành phẩm 3

1.1.1.1. Khái niệm thành phẩm 3

1.1.1.2. Yêu cầu quản lý thành phẩm 3

1.1.1.3. Đánh giá thành phẩm 4

1.1.1.4 Nội dung kế toán thành phẩm 7

1.1.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 13

1.1.2.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm 13

1.1.2.2. Các cách bán hàng 13

1.1.2.3. Các hình thức thanh toán 18

1.1.2.4. Yêu cầu quản lý đối với công tác tiêu thụ thành phẩm 18

1.1.2.5. Các khái niệm và tài khoản sử dụng liên quan tới tiêu thụ thành phẩm 19

1.1.2.6. Sổ sách và chứng từ sử dụng 22

1.1.2.7. Trình tự kế toán: 23

1.1.3. Ý nghĩa của việc tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 23

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán đối với việc quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 24

1.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 26

1.2.1. Kế toán chi phí bán hàng 26

1.2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 27

1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 30

1.4. Đặc điểm công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện áp dụng kế toán máy 32

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HOÀ 34

2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà 34

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà: 34

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ của công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà 37

2.1.2.1. Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 37

2.1.2.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ 38

2.1.2.3. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới 41

2.1.3. Đặc điểm về bộ máy quản lý của Công ty: 42

2.1.4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán 44

2.1.4.2. Bộ máy kế toán của công ty: - 45 -

2.1.4.3. Hình thức kế toán của công ty - 46 -

2.1.4.4. Tổ chức mã hoá thành phẩm - 49 -

2.1.4.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán - 51 -

2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả ở công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà - 52 -

2.2.1. Thực tế công tác kế toán thành phẩm - 52 -

2.2.1.1. Đặc điểm thành phẩm của công ty - 52 -

2.2.1.2. Công tác đánh giá thành phẩm - 54 -

2.2.1.3. Chứng từ kế toán, thủ tục nhập xuất kho thành phẩm và trình tự luân chuyển chứng từ - 57 -

2.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm: - 64 -

2.2.2.2. Kế toán các nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH NN MTV Xuân Hoà - 67 -

2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu - 74 -

2.2.4. Kế toán thuế GTGT - 79 -

2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp - 86 -

2.2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng - 86 -

2.2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp - 91 -

2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh - 94 -

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HOÀ - 99 -

3.1. Những nhận xét, đánh giá về tổ chức công tác kế toán nói chung, kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà nói riêng - 99 -

3.1.1. Ưu điểm - 99 -

3.1.1.1. Về công tác tổ chức bộ máy kế toán - 101 -

3.1.1.2. Về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm - 102 -

3.1.1.3. Về việc mã hoá, vận dụng hệ thống tài khoản kế toán - 104 -

3.1.2. Nhược điểm - 105 -

3.1.2.1. Về đánh giá thành phẩm - 106 -

3.1.2.2. Về hệ thống tài khoản - 106 -

3.1.2.3. Về cách bán hàng - 106 -

3.1.2.4. Về việc phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp - 107 -

3.1.2.5. Về phần mềm sử dụng - 107 -

3.2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và XĐKQKD ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà. - 107 -

3.2.1. Về đánh giá thành phẩm - 107 -

3.2.2. Về hệ thống tài khoản - 108 -

3.2.3. cách bán hàng qua đại lý - 110 -

3.2.4. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả cho từng mặt hàng - 111 -

3.2.5. Phân công phần hành kế toán - 113 -

3.2.6. Về phần mềm sử dụng - 113 -

3.2.7. Về tổ chức bộ máy kế toán - 114 -

3.2.8. Về công tác kế toán quản trị ở Công ty - 115 -

KẾT LUẬN - 116 -

TÀI LIỆU THAM KHẢO - 117 -

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


y càng tăng gây ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ.
Bên cạnh đó ở các nước phát triển trên thế giới các sản phẩm nội thất của họ đã có sự phát triển vượt bậc, điều đó đặt ra cho Công ty một thách thức lớn đối với các sản phẩm nội thất xuất khẩu. Công ty cần có một tầm nhìn xa và lượng vốn lớn để đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu hơn nữa.
2.1.3. Đặc điểm về bộ máy quản lý của Công ty:
Nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế nước ta, để tồn tại và phát triển theo xu hướng chung, nhất là trong điều kiện vừa chuyển từ một mô hình xí nghiệp lên mô hình công ty có nhiều phân xưởng, Công ty TNHH NN MTV Xuân Hoà đã cố gắng hết sức và từng bước điều chỉnh hoàn thiện bộ máy quản lý sao cho gọn nhẹ và hợp lý, đáp ứng được yêu cầu quản lý của công ty trong nền kinh tế thị trường hiện nay, góp phần to lớn trong việc thúc đẩy sản xuất, tăng năng suất và hiệu quả lao động. Vì vậy để đứng vững trên thị trường, Công ty TNHH NN MTV Xuân Hoà đã ngày càng mở rộng quy mô sản xuất để tăng thêm tiềm lực của mình, cạnh tranh với các đối thủ khác trên thương trường.
Đến nay, tổng số lao động của công ty có trên 1000 người, trong đó công nhân trực tiếp sản xuất là 860 người, chiếm gần 86%.
Bộ máy quản lý của công ty được thể hiện qua sơ đồ số 2.1.
Trong đó:
- Tổng giám đốc công ty: là người thay mặt hợp pháp của công ty, chịu trách nhiệm trước nhà nước về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời cũng chịu trách nhiệm trước toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty về các vấn đề đảm bảo quyền lợi của người lao động.
- Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất: Phụ trách toàn bộ lĩnh vực sản xuất, điều hành sản xuất của công ty, để đảm bảo cho quá trình sản xuất được thực hiện với tiến độ nhịp nhàng giữa các phân xưởng.
- Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật: Phụ trách toàn bộ khâu thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm của công ty.
* Chức năng nhiệm vụ các phòng ban:
- Phòng kỹ thuật: Phụ trách những vấn đề về mặt kỹ thuật sản xuất, cải tiến và xây dựng quy trình công nghệ, áp dụng những sáng kiến vào quy trình công nghệ.
- Phòng QC: Có chức năng nhiệm vụ kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm trên từng công đoạn để kịp thời xử lý những khuyết điểm.
- Phòng kế hoạch: Có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều động hàng hoá cho các phân xưởng có liên quan.
- Phòng vật tư - XNK: Nhập các loại vật tư thiết bị dùng cho sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm của công ty ra thị trường nước ngoài.
- Phòng bán hàng: Chuyên quản lý hàng hoá, thành phẩm, đẩy mạnh thông tin quảng cáo, mở rộng thị trường tiêu thụ và bảo hành sản phẩm.
- Phòng kế toán - thống kê: Thu thập, phân loại và xử lý tổng hợp số liệu, từ đó cung cấp số liệu một cách trung thực, chính xác, kịp thời cho các nhà quản lý có liên quan.
- Văn phòng: Quản lý hành chính, quản lý nhà ở, các công trình làm việc phục vụ đời sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty, tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho công ty, …
Các phòng trên cùng với các phân xưởng sản xuất đều có mối quan hệ khăng khít với nhau trong sản xuất kinh doanh của công ty.
Ngoài ra, công ty còn có các cơ quan đoàn thể dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng uỷ của công ty, gồm:
Tổ chức Công đoàn
Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản HCM
Tổ chức Nữ công
2.1.4. Đặc điểm về bộ máy kế toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà
2.1.4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán
Để xây dựng bộ máy kế toán gọn nhẹ và hiệu quả, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý, công ty đã lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung. Bộ máy kế toán của công ty có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác kế toán trong phạm vi toàn công ty giúp lãnh đạo công ty tổ chức công tác quản lý, phân tích hoạt động kinh tế, hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra các bộ phận trong công ty, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo tập trung thống nhất trực tiếp của kế toán trưởng, đảm bảo sự chuyên môn hoá lao động của cán bộ kế toán.
Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý, và để phù hợp với điều kiện và trình độ quản lý, công ty đã tổ chức kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ. Trong hình thức này, phòng kế toán - thống kê đặt dưới sự lãnh đạo của giám đốc công ty, trong đó các nhân viên kế toán (bao gồm 10 người) đặt dưới sự lãnh đạo của Giám đốc tài chính.
Phòng kế toán giúp ban giám đốc tổ chức tốt chế độ hạch toán kế toán và thông tin kinh tế trong công ty, qua đó giúp ban giám đốc quản lý chặt chẽ việc sử dụng vật tư, tiền vốn trong sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu đạt hiệu quả tốt nhất.
Nhiệm vụ của phòng kế toán:
Lập và thực hiện tốt kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo mọi yêu cầu của công ty giao cho.
Tổ chức thống kê ghi chép sổ sách ban đầu chính xác, thống nhất biểu báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong quá trình sản xuất, phân tích, đánh giá, báo cáo Tổng giám đốc và cung cấp cho các bộ phận chức năng theo quy định của công ty.
Tính toán, ghi chép chính xác về nguồn vốn và tình hình sử dụng tài sản cố định, vật tư, các loại vốn bằng tiền,… phản ánh chính xác kịp thời chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
2.1.4.2. Bộ máy kế toán của công ty:
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất và trực tiếp của kế toán trưởng, đồng thời căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý, quy mô sản xuất của công ty mà phòng Kế toán - Tài vụ được biên chế 12 người bộ máy kế toán của công ty và được tổ chức như sau: (Sơ đồ 2.2)
Trong đó:
- Giám đốc tài chính: chịu trách nhiệm chỉ đạo chung mọi việc ở phòng kế toán, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Nhà nước về quản lý kinh tế - tài chính của công ty và những thông tin kinh tế khác.
- Phó giám đốc tài chính: là tham mưu cho giám đốc tài chính, thay thế cho giám đốc tài chính khi đi vắng, và có sự uỷ quyền, thực hiện nhiệm vụ do giám đốc tài chính phân công.
- Kế toán thanh toán và kế toán tiền lương: Theo dõi công nợ với khách hàng và công nợ với cá nhân trong nội bộ, theo dõi tình hình thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền lương và các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ. Chịu trách nhiệm về số dư công nợ các tài khoản 141, 331, 111, 334.
- Kế toán NVL và TSCĐ: Theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn NVL, theo dõi TSCĐ và tình hình khấu hao TSCĐ của toàn công ty.
- Kế toán thành phẩm và công nợ: Theo dõi các khoản phải thu, phải trả, đối chiếu công nợ,…
- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
- Thủ quỹ: Căn cứ vào các phiếu thu, chi tiền mặt để nhập xuất tiền mặt, báo cáo thu chi hàng ngày, làm nhiệm vụ quản lý quỹ, chịu trách nhiệm vật chất đối với tiền mặt của công ty và lập báo cáo quỹ.
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty
GIáM Đốc
tài chính
P.Giám đốc
Tài Chính
kế toán CCDC
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement