Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By blue_page3006
#921554

Download miễn phí Đề tài Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt 2

Lời mở đầu 3

Phần 1:Khái quát chung về thuế thu nhập doanh nghiệp 5

1.1. Vai trò của thuế TNDN: 5

1.2.Nội dung cơ bản của thuế TNDN: 5

1.3.Chuẩn mực kế toán quốc tế về thuế TNDN: 23

1.4. Kinh nghiệm kế toán thuế TNDN ở 1 số nước trên TG: 24

Phần 2-Thuế Thu nhập doanh nghiệp 27

2.1. Thuế TNDN ở VN qua các thời kì: 27

2.2.Chuẩn mực kế toán hiện hành về thuế TNDN ở VN: 29

2.3. Chế độ kế toán thuế TNDN hiện hành ở VN: 50

Phần 3-Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện 54

3.1. Đánh giá kế toán thuế TNDN hiện hành ở VN: 54

3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán thuế TNDN ở VN: 56

3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán thuế TNDN ở VN 57

Kết luận 59

Tài liệu tham khảo: 60

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


các chuẩn mực kế toán
Ban kiểm tra có trách nhiệm tham gia giám định và xử lý các tranh chấp về kế toán, kiểm toán
Việc áp dụng những kinh nghiệm của quốc tế, Anh và Mỹ vào tình hình cụ thể ở VN trong xây dựng cơ cấu tổ chức ban hành chuẩn mực kế toán VN là rất quan trọng để đảm bảo về nội dung,tiến độ hoàn thiện và xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán VN
Phần 2-Thuế Thu nhập doanh nghiệp
và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
2.1. Thuế TNDN ở VN qua các thời kì:
VN là nước đang phát triển nhanh chóng để hội nhập với nền KT thế giới, đặc biệt là sau ngày 11/01/2007 VN gia nhập tổ chức thương mại TG WTO. Đi đôi với sự phát triển này là những thay đổi tất yếu để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn,và thuế TNDN cũng không nằm ngoại lệ.Thuế TNDN đã có rất nhiều thay đổi qua từng thời kì khác nhau để có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe trong quá trình phát triển.
Trước năm 2001,khi mà chế độ chế toán nói chung,chế độ kế toán thuế TNDN nói riêng của nhà nước còn nhiều bất cập,gây khó khăn trong việc áp dụng cũng như tính toán,dẫn tới kế toán viên thường gặp nhiều sai xót. Nhưng từ năm 2001 cho đến nay,thì BTC đã rất tích cực,nghiêm túc trong việc nghiên cứu và đã ban hành 26 chuẩn mực kế toán.Chế độ kế toán mới ban hành đã bám sát nội dung của những chuẩn mực này nhằm từng bước đưa chế độ kế toán VN ngày càng phù hợp hơn với chế độ kế toán của từng nước trên TG. Trong chuẩn mực kế toán thuế TNDN VAS 17 cũng đã có những quy định rất rõ ràng và chi tiết,giúp cho kế toán viên có thể dễ dàng hơn trong việc xem xét ,nghiên cứu,áp dụng. Đặc biệt là trong chuẩn mực này đã bám sát hơn vào thực tế,đây là điều quan trọng và cần thiết để DN tránh được khó khăn trong quá trình tính thu nhập của DN mình.
Ngoài việc cho ra đời chuẩn mực kế toán thuế TNDN-VAS 17,nhà nước còn ban hành thông tư số 134/2007/TT-BTC vừa được Bộ tài chính ban hành ngày 23/11/2007 với những hướng dẫn mới và cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp
Bên cạnh những sự thay đổi trên,thì thuế suất thuế TNDN cũng có thay đổi. Trước năm 2002 thì thuế suất thuế TNDN là 32%, nhưng do đề nghị giảm thuế TNDN để rút ngắn thời gian xoay vòng vốn, thì BTC cũng đã quyết định giảm thuế suất xuống còn 28%. Cụ thể:
- Thuế suât thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với cơ sở kinh doanh là 28 %
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm từ 28 % đến 50 %.
Và nhà nứoc ta luôn có những chính sách, chế độ riêng đặc biệt để khuyến khích, tạo điều kiện nhất cho các tổ chức DN phát triển.
VD như: Nhà nước chỉ áp dụng mức thuế 10% trong vòng 15 năm cho khu kinh tế mới Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, và giảm 50% tiền thuế phải nộp trong 10 năm tiếp theo.
Nhà nước còn miễn thuế TNDN cho HTX, hộ cá thể sản xuất,kinh doanh hàng hoá,dịch vụ có mức thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước. Miễn thuế TNDN cho nhà đầu tư góp vốn dưới các hình thức:bằng sáng chế, quy trình công nghệ...
Tuy nhiên,thì thuế suất thuế TNDN ở nước ta là cao so với mặt bằng chung của các nước khác trên TG, và các nước trong khu vực Asean (20-25%). Vì vậy, thứ trưởng BTC-Trương Chí Trung cho biết là đang cân nhắc giảm thuế TNDN xuống thấp hơn mức hiện hành là 28%, xuống còn khoảng 25% nhằm khuyến khích được sản xuất kinh doanh, và nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Và nếu được CP phê duyệt thì rất có thể sẽ có hiệu lực ngay trong năm 2008 này.
2.2.Chuẩn mực kế toán hiện hành về thuế TNDN ở VN:
Theo chuẩn mực số 17 thuế TNDN(ban hành và công bố theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 của bộ trưởng bộ tài chính) thì bao gồm các quy định và nội dung sau:
Hệ THốNG CHUẩN MựC Kế TOáN VIệT NAM
CHUẩN MựC Số 17
THUế THU NHậP DOANH NGHIệP
(Ban hành và công bố theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC
ngày 15 tháng 02 năm 2005 của bộ trưởng Bộ tài chính)
QUY ĐịNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp là kế toán những nghiệp vụ do ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành và trong tương lai của:
a. Việc thu hồi hay thanh toán trong tương lai giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hay nợ phải trả đã được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp;
b. Các giao dịch và sự kiện khác trong năm hiện tại đã được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh.
Về nguyên tắc, khi ghi nhận một tài sản hay nợ phải trả trong báo cáo tài chính thì doanh nghiệp phải dự tính khoản thu hồi hay thanh toán giá trị ghi sổ của tài sản hay khoản nợ phải trả đó. Khoản thu hồi hay thanh toán dự tính thường làm cho số thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả trong tương lai lớn hơn hay nhỏ hơn so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm hiện hành mặc dù khoản thu hồi hay thanh toán này không có ảnh hưởng đến tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp. Chuẩn mực này yêu cầu doanh nghiệp phải ghi nhận khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả hay tài sản thuế thu nhập hoãn lại, ngoại trừ một số trường hợp nhất định.
Chuẩn mực này yêu cầu doanh nghiệp phải kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh do ảnh hưởng về thuế thu nhập doanh nghiệp của các giao dịch và các sự kiện theo cùng phương pháp hạch toán cho chính các giao dịch và các sự kiện đó. Nếu các giao dịch và các sự kiện được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì tất cả các nghiệp vụ phát sinh do ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp có liên quan cũng được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nếu các giao dịch và các sự kiện được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu thì tất cả các nghiệp vụ phát sinh do ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp có liên quan cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.
Chuẩn mực này còn đề cập đến việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng hay từ các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chưa sử dụng; việc trình bày thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo tài chính và việc giải trình các thông tin liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp.
02. Chuẩn mực này áp dụng để kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn bộ số thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tại nước ngoài mà Việt Nam chưa ký Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần. Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả các loại thuế liên quan khác được khấu trừ tại nguồn đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không có cơ sở thường trú tại Việt Nam được thanh toán bởi công ty liên doanh, liên kết hay công ty con tính trên khoản phân phối cổ tức, lợi nhuận (nếu có); hay thanh toán dịch vụ cung cấp cho đối tác cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement