Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Markus
#921502

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Chiến Thắng

Công ty cổ phần may Chiến Thắng có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn khép kín, tuy sản phẩm sản xuất phải trải qua nhiều giai đoạn chế biến khác nhau như: Cắt, may, tẩy, là, đóng gói, . . . các giai đoạn chế biến liên tiếp nhau, sản phẩm của giai đoạn này là nguyên liệu chính của giai đoạn tiếp theo nhưng trong từng giai đoạn không tổ chức thành các bộ phận riêng biệt mà đều được tổ chức sản xuất trong cùng 1 phân xưởng và mỗi sản phẩm được chia thành nhiều chi tiết: Cổ, thân, tay, . . . các công nhân các tổ cùng sản xuất, đến khâu cuối cùng ghép lại thành sản phẩm hoàn chỉnh. Toàn công ty co 6 xí nghiệp các xí nghiệp đều có đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất giản đơn khép kín chính vì thế đối tượng tập hợp chi phí sản xuất được xác định là từng xí nghiệp và chi tiết cho từng sản phẩm.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


sản xuất được thực hiện trọn vẹn trong một phân xưởng từ cắt may, là, đóng gói, đóng hộp với số lượng tương đối lớn, được chế biến từ Nguyên vật liệu chính là vải Điều này ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất của công ty. Tổ chức sản xuất các loại hàng trong công ty là sản xuất phức tạp kiểu liên tục, loại hình sản xuất hàng loạt lớn, chu kỳ sản xuất ngắn.
Việc tổ chức sản xuất của công ty được bố trí như sau:
Công ty Có năm xí nghiệp sản xuất
- XNI (XN2A cũ và XN3 cũ ghép lại)
- XN2 (XN2B cũ và xí nghiệp 1 cũ ghép lại)
-XN3 (XN5 và XN6 cũ ghép lại)
- XN4 (XN9 cũ tách ra)
- XN5 ( XN 9 tách ra)
- XN Thêu
Trong mỗi xí nghiệp lại có nhiều tổ: Cắt, là, may, . . .
Tổ chức sản xuất được thể hiện khái quát qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức sản xuất ở Công ty cổ phần may Chiến Thắng:
Bộ phận sản xuất
XN1
XN3
XN5
XN Thuê
Các tổ
XN2
Các tổ
Các tổ
Các tổ
XN4
Các tổ
Các tổ
2.1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất:
* Nội dung các bước trong quy trình công nghệ như sau:
Khi công ty nhận được đơn đặt hàng và Nguyên liệu do bên đặt hàng cung cấp cùng với các tài liệu và thông số kỹ thuật nhóm kỹ thuật công ty sẽ tiến hành sản xuất mẫu đối (sản xuất thử). Sau đó sản phẩm chế thử sẽ được gửi cho bộ phận duyệt mẫu gồm các chuyên gia và bên đặt hàng kiểm tra đối với gia công nhận sản xuất theo đơn đặt hàng) và đóng góp ý kiến về sản phẩm làm thử Sau khi sản phẩm làm thử được duyệt sẽ đưa đến phân xưởng để làm mẫu cứng các nhân viên phong kỹ thuật sẽ giác mẫu sơ đồ trên máy sao cho Nguyên vật liệu bỏ đi là nhỏ nhất giác trên sơ đồ pha cắt vải giác mẫu và khớp mẫu rồi đưa đến tô cắt.
Tố cắt sẽ nhận Nguyên vật liệu tù quản đốc phân xưởng, cắt theo mẫu gốc và đưa đến từng tổ may.
Tổ may cũng được chuyên môn hoá bằng cách mỗi người may một bộ phận của sản phẩm: May tay may thân, may cổ, vào chun, vào khoá, . . .
Trong quá trình cắt may, mỗi thợ sẽ có một thợ cả đi kiểm tra vê mặt kỹ thuật và một thợ thu hoá làm nhiệm vụ thu thành phẩm cuối dây chuyền sản xuất và chuyển sang cho tổ giặt tẩy là.
Tổ là thực hiện giai đoạn cuối của quy trình công nghệ, sau đó sản phẩm sẽ được đưa đến bộ phận KCS của phân xưởng để kiểm tra và đóng gói sản phẩmtheo đơn đặt hàng, chuyên về nhập kho rồi chuyển đến người nhận hàng theo đơn đặt hàng -đã ký kết.
(Sau khi thiết kế và được duyệt mẫu hay nhận đơn đặt hàng công ty mua Nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất)
Quy trình công nghệ may được khái quát qua sơ đồ sau:
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Công ty cổ phần may Chiến Thắng:
Hiện nay Công ty cổ phần may Chiến Thắng đang áp dụng mô hình tổ chức kế toán tập trung. Toàn bộ công tác kế toán tập trung tại phòng tài vụ của công ty Tại phòng tài vụ có bảy người, mỗi người phụ trách một phần việc khác nhau và đứng đầu là kế toán trưởng.
Bộ máy kế toán được khái quát qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.4 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty cổ phần may Chiến Thắng:
Nhân viên thống kế
(xí nghiệp)
Kế toán trưởng (Trưởng phòng)
KT tiền mặt và công nợ phải trả
KT kho NL, kiểm tra chứng từ thanh tán BHXH
KT kho phụ liệu và CCDC
KT tiêu thụ và công nợ phải thu
Thủ quỹ
Kế toán tổng hợp
(Phó phòng)
Kế toán trưởng ( Trưởng phòng): Là người phụ trách chung có nhiệm vụ kiểm tra phân tích số liệu vào cuối kỳ kinh doanh đôn đốc mọi bộ phận kế toán. Chấp hành các quy định chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành.
Bên cạnh đó kế toan trưởng còn trực tiếp chỉ đạo về mặt hạch toán nghiệp du Với nhân viên kế toán và thống kê phân xưởng.
* Kế toán tổng hợp kiêm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và kế toán Khấu hao tài sản cố định ( Phó phòng) : Là người thực hiện nhiệm vụ giúp kế toán trưởng trong việc đôn đốc hướng dẫn cụ thể việc thực hiện ghi chép kế toán tập hợp tất cả các số liệu, xử lý thông tin, lập Báo cáo tài chính vào cuối mỗi quý. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất có liên quan quá trình sản xuất để tính giá thành và quản lý về mặt vận động của tài sản cố định cụ thể là theo nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại và phân tích khấu hao theo quyết định hiện hành.
* Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ phải trả: Là người theo dõi việc thu chi, tình hình hiện có của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và theo dõi các khoản phải trả.
* Kế toán tiêu thụ và công nợ phải thu: Theo dõi tình hình nhập xuất tồn kho của thành phẩm, tính giá trị hàng xuất bán, ghi nhận doanh thu và ghi nhận công nợ phải thu, theo dõi các khoản phải thu của công ty.
*. Kế toán kho nguyên liệu và BHXH: Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu, hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, cuối tháng tổng hợp về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Và là người theo dõi khoản trích BHXH, phải trả phải thu về BHXH.
* Kế toán kho phụ liệu và CCDC: Hạch toán chi tiết phụ liệu, tổng hợp chi tiết phụ liệu (nguyên vật liệu trực tiếp) cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đồng thời theo dõi quản lý công cụ công cụ nhập, xuất, tồn trong kỳ. Công cụ nào có giá trị lớn thì tiến hành phân bổ trong nhiều kỳ liên quan. .
* Thủ quỹ: Có nhiệm vụ thu chi tiền mặt trên cơ sở chứng từ kế toán duyệt thủ quỹ là người quản lý tiền mặt của Doanh nghiệp đồng thời cấp phát lương cho cán bộ công nhân viên của công ty khi đến kỳ lĩnh lương.
- Nhân viên thống kê phân xưởng: Là người theo dõi chủng loại số lượng nguyên vật liệu đưa vào cho xí nghiệp sản xuất hàng ngày, thành phẩm nhập kho lương của công nhân xưởng và lập bảng kê lương cuối tháng nộp lên cho phòng tài vụ.
2.1.5 Chính sách kế toán mà công ty đang áp dụng:
- Niên độ kế toán : Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 các năm
- Kỳ kế toán: một tháng.
- Đồng vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép: VNĐ
- Nguyên tắc kế toán và phương pháp chuyển đối các đồng tiền khác; Theo tỷ giá hạch toán của ngân hàng ngoại thương.
- Phương pháp khấu hao Tài sản cố định: Theo đường thẳng QĐ 206 -BTC
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
+ Nguyên tắc đánh giá: Theo giá trị thực tế.
+ Phương pháp xác định giá trị hàng hoá tồn kho: Theo giá thực tế.
+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Hình thức sổ kế toán: Hình thức Nhật ký - chứng từ.
- Do hình thức kế toán (nhật ký - chứng từ nên các nghiệp vụ liên quan
đến chi phí phát sinh được theo dõi và phản ánh trên các sổ:
+ Bảng phân bổ nguyên liệu công cụ dụng cụ.
+ Bảng thanh toán lương và các khoản trích theo lương.
+ Bảng phân bổ tiền lương.
+ Bảng tinh khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định.
+ Các bảng kê chứng từ.
+ Nhật ký chứng từ 1 ,2,3 ,4,5 ,6,7, ( phần 1 ,2), 8,9 . . .
+ Các sổ cái Tài khoản ( theo hình thức nhật ký - chứng từ)
2.1.6 Giới thiệu chung về phần mềm kế toán mà công ty đang áp dụng:
Để tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thuận lợi và hiệu quả đồng t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement