Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ireallyneedyou29
#921428

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Chương dương

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG 4

1.1. Giới thiệu chung về Tín dụng tiêu dùng 4

1.2. Hoạt động Tín dụng tiêu dùng của NHTM 5

1.2.1. Khái niệm tín dụng tiêu dùng 5

1.2.2. Phân loại TDTD 6

1.2.2.1. Căn cứ vào mục đích vay 6

1.2.2.2. Căn cứ vào hình thức cho vay 6

1.2.2.3. Căn cứ vào cách hoàn trả 9

1.2.3. Đặc điểm Tín DụngTiêu Dùng 11

1.2.3.1. Đặc điểm về khách hàng và mục đích vay 12

1.2.3.2. Nhu cầu vay và nguồn trả nợ 12

1.2.3.3. Quy mô và số lượng 12

1.2.3.4. Chi phí và rủi ro 13

1.2.3.5. Lãi suất và lợi nhuận 13

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM 14

1.3.1. Nhóm nhân tố xuất phát từ phía ngân hàng 14

1.3.1.1. Định hướng phát triển của ngân hàng 14

1.3.1.2. Chính sách tín dụng của ngân hàng 15

1.3.1.3. Chất lượng trình độ cán bộ ttín dụng 16

1.3.1.4. Năng lực tài chính và trình độ quản lý của ngân hàng 17

1.3.2. Nhóm nhân tố xuất phát từ phía khách hàng 18

1.3.2.1.Khả năng đáp ứng các điều kiện khi vay vốn cuả khách hàng 18

1.3.2.2. Năng lực sử dụng vốn của khách hàng 19

1.3.3. Nhóm nhân tố xuất phát từ môi trường hoạt động của ngân hàng 19

1.3.3.1.Yêu cầu phát triển của nền kinh tế 19

1.3.3.2. Môi trường pháp luật và chính sách của Nhà nước về lĩnh vực tiêu dùng trong nước 20

1.3.3.3. Môi trường văn hoá – xã hội 22

1.4. Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng của các NHTM tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 22

1.4.1. Quá trình phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại các NHTM Việt Nam 22

1.4.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại một số nước 23

1.4.2.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Trung Quốc 23

1.4.2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các NHTM Châu Âu 27

1.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra đối với các NHTM Việt nam 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG 36

2.1. Tổng quan về Chi nhánh NHNT Chương Dương 36

2.1.1. Lich sử hình thành và phát triển Chi nhánh NHNT Chương Dương 36

2.1.2. Tình hình hoạt động của Chi nhánh NHTN Chương Dương 44

2.1.2.1. Tình hình huy động vốn 44

2.1.2.2. Tình hình tín dụng 45

2.1.2.3. Hoạt động dịch vụ 47

2.2. Thực trạng Tín dụng tiêu dùng tại Chi nhánh NHNT Chương Dương 50

2.2.1. Hành lang pháp lý của hoạt động cho vay tiêu dùng 51

2.2.2. Các sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng của Chi nhánh NHNT Chương Dương 53

2.2.3. Quy trình nghiệp vụ 58

2.2.4. Đánh giá kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh NHNT Chương Dương 59

2.2.4.1. Kết qủa cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh NHNT Chương Dương thời kỳ 2005 – 2007 59

2.2.4.2. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại Chi nhánh NHNT Chương Dương 63

2.2.4.3. Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng so với thu lãi từ các hoạt động khách 66

2.2.5. Một số hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 67

2.2.5.1. Nguyên nhân khách quan 67

2.2.5.2. Nguyên nhân chủ quan 69

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNT CHƯƠNG DƯƠNG 72

3.1. Định hướng phát triển TDTD của ngân hàng trong thời gian tới 72

3.1.1. Một số thuận lợi của hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt nam 72

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh NHNT Chương Dương 73

3.2. Định hướng chung nhằm mở rộng TDTD tại các NHTM Việt nam 75

3.3. Giải pháp mở rộng TDTD tại Chi nhánh NHNT Chương Dương 76

3.3.1. Đa dạng hoá các sản phẩm cho vay tiêu dùng 76

3.3.2. Hoàn thiện chính sách tín dụng 77

3.3.3. Hình thành và củng cố mối quan hệ với các đơn vị hỗ trợ hoạt động ngân hàng 78

3.3.3.1. Liên kết với các Công ty xây dựng, chủ đầu tư: 78

3.3.3.2. Liên kết với các nhà phân phối cung cấp các sản phẩm ôtô 78

3.3.4. Tăng cường nguồn huy động trung và dài hạn 79

3.3.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 80

3.3.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing ngân hàng 80

3.4. Một số kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN 81

3.4.1. Kiến nghị đối với chính phủ 81

3.4.2. Kiến nghị đối với NHNN 82

KẾT LUẬN 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê chỉ được thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất tại các TCTD để sản xuất kinh doanh không phải để tiêu dùng nên ngân hàng không được nhận quyền sử dụng đất làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tiêu dùng. Trong một vài năm trở lại đây tại Hà nội tình hình phát triển nhà ở theo quy hoạch phát triển nhất là nhà trung cư, nhà vườn và biệt thự trong các khu đô thị tăng nhanh về cả số lượng xây dựng cũng như nhu cầu mua của người sử dụng nhưng việc cho vay để mua những ngôi nhà này cũng còn gặp nhiều khó khăn. Khách hàng muốn vay vốn mua nhà và thế chấp chính ngôi nhà hình thành từ vốn vay tương đối nhiều nhưng các phòng Công chứng Nhà nước không chấp nhận ký kết hợp đồng công chứng tài sản hình thành từ vốn vay, do đó không đảm bảo tính pháp lý về tài sản đảm bảo cho khoản vay.
Thủ tục hành chính còn phức tạp đối với cả người cho vay và người đi vay:
Qúa trình hoàn thành các thủ tục để các ngân hàng có thể cho vay còn chưa đồng bộ, đặc biệt là những giao dich cần có tài sản đảm bảo. Việc cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất và sở hữu nhà còn chậm khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc sử dụng tài sản là nhà và đất làm tài sản bảo đảm trong quan hệ tín dụng. Thời gian đăng ký giao dịch bảo đảm, thủ tục xác nhận tại một số cơ quan chính quyền Phường, Xã gặp nhiều vướng mắc mất nhiều thời gian, mạng lưới đăng ký giao dịch bảo đảm còn mỏng, phân bố chưa hợp lý. Đối với cho vay có tài sản bảo đảm trong giấy đề nghị vay vốn có mục yếu cầu xác nhận của chính quyền địa phương nơi mình cư trú, tuy nhiên một số hộ gia đình có hộ khẩu và tài sản thế chấp ở 2 điạ chỉ khác nhau. hay khi khách hàng có nhu cầu vay sửa nhà phải có giấy phép sửa chữa nhà của Phường, Quận hay sở xây dựng nhưng đối với các trường hợp sửa chữa nhỏ khách hàng thường ngại xin giấy phép vì thủ tục rườm rà. Một khó khăn nữa là các ngân hàng rất khó có được xác nhận của chủ đầu tư dự án về việc giao bản gốc chứng nhận quyền sử dụng đất hay giấy chứng nhận quyến sở hữu đối với tài sản đang thế chấp tại ngân hàng trong trường hợp khách hàng thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lại.
Vướng mắc trong xử lý tài sản đảm bảo tiền vay khi khách hàng không trả được nợ:
Đối với các khoản vay tiêu dùng có tài sản thế chấp khi đến hạn thanh toán khách hàng không có khả năng trả nợ thì về nguyên tắc ngân hàng sẽ thanh lý tài sản đảm bảo để thu nợ nhưng trên thực tế các ngân hàng chưa thể chủ động xử lý tài sản đặc biệt là bất động sản nếu không có ý kiến chấp thuận của chủ tài sản và các cơ quan chức năng có liên quan mặc dù trong hợp đồng thế chấp cầm cố qua công chứng có xác nhận rõ: “trường hợp người vi phạm các cam kết trong hợp đồng tín dụng ngân hàng được xỷ lý tài sản thế chấp, cầm cố để thu hồi nợ gốc lãi và các chi phí có liên quan”. Ở các nước phát triển cho vay tiêu dùng chỉ chiếm từ 35-40% tổng dư nợ cho vay nhưng lợi nhuận lại chiếm khoảng 60-65% tổng lợi nhuận của các ngân hàng. Một trong những lý do của việc các ngân hàng rất yên tâm triển khai rộng rãi cho vay tiêu dùng là vì pháp luật ở các nước này rất nghiêm khắc trừng trị những khách hàng đi vay không trả nợ. Nếu có nợ qúa hạn ngân hàng sẽ gửi giấy báo nợ đến khách hàng 3 lần sau lần thứ 3 trát gọi của Toà, trước hết Toà án gọi 2 bên đến điều trần, nếu người vay cam kết và trả nợ thì thôi nếu không sẽ có những phán quyết cưỡng chế. Đây cũng là một trong những điểm mà các cơ quan quản lý Nhà nước Việt nam cần lưu tâm, tham khảo khi đưa ra các văn bản luật điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt nam.
Quy chế chính sách của NHNN và các NHTM về cho vay tiêu dùng còn thiếu:
Cho vay tiêu dùng nó mang những đặc thù riêng nhưng hiện NHTM vẫn thực hiện theo Quy chế cho vay chung của TCTD đối với khách hàng ban hành kèm theo QĐ1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/13/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Về phía các ngân hàng thương mại cũng chưa có các văn bản quy định cụ thể về điều kiện cho vay, quy trình thực hiện thủ tục giấy tờ phù hợp với từng loại sản phẩm đối với khách hàng cá nhân và hộ gia đình vay tiêu dùng để giảm bớt những thủ tục không cần thiết.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG
2.1. Tổng quan về Chi nhánh NHNT Chương Dương
2.1.1. Lich sử hình thành và phát triển Chi nhánh NHNT Chương Dương
Chi nhánh NHNT Chương Dương trụ sở chính số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà nội chính thức đi vào hoạt động từ ngày 06/01/2003 với tên gọi ban đầu là Chi nhánh cấp 2 Chương Dương thuộc Chi nhánh NHNT Hà Nội. Tổng số cán bộ lúc thành lập là 20 người ban Giám đốc 2 người với 3 phòng nghiệp vụ là: phòng Tín dụng và Thanh toán quốc tế (7 người ), phòng Kế toán và dịch vụ ngân hàng ( 6 người ), phòng Hành chính ngân quỹ ( 5 người ). Thực hiện theo Quyết định 888/2005/QĐ – NHNN ngày 16/06 năm 2005 của NHNN ban hành quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại và cũng để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hệ thống Chi nhánh của NHNT Việt Nam, Quyết định số 811/QĐ.NHNT.TCCB.ĐT ngày 01/01/2007 của NHNT Việt nam chính thức câu nhận Chi nhánh NHNT Chương Dương từ chi nhánh cấp 2 thuộc Chi nhánh NHNT Hà nội thành chi nhánh cấp 1 với chức năng và nhiện vụ được ban hành kèm theo quyết định trên. Độ tuổi trung bình của cán bộ nhân viên tại chi nhánh là 29. Với việc trẻ hoá đội ngũ lao động đã tạo điều kiện cho chi nhánh bổ xung nguồn nhân lực mới tăng khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin mới trên cơ sở đó tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện đại, mở rộng quy mô kinh doanh của chi nhánh góp phần thúc đẩy kinh tế địa bàn Quận Long Biên và các vùng lân cận phát triển.
Với phương châm luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt, mục tiêu của Chi nhánh NHNT Chương Dương là duy trì vai trò NHTM hàng đầu ở Việt nam. Chi nhánh NHNT Chương Dương cam kết xây dựng mô hình tổ chức tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, đa dạng hoá hoạt động, đi đầu về ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại nhằm cung ứng các dịch vụ tài chính ngân hàng chất lượng cao cho mọi thành phần kinh tế. Chi nhánh NHNT Chương Dương sẽ giữ vững niềm tin của đông đảo bạn hàng trong và ngoài nước.
* Chức năng của Chi nhánh NHNT Chương Dương:
- Sử dụng có hiệu quả, an toàn, phát triển vốn và các nguồn lực của Chi nhánh NHNT Chương Dương
- Tổ chức hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, lành mạnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
- Nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ về tài chính cũng như các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và của NHNT Việt nam.
* Nhiệm vụ của Chi nhánh NHNT Chương Dương:
- Nhận tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế, dân cư trong nước và nước ngoài bằng VNĐ và ngoại tệ.
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế, cá nhâ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement