Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuc_trinh108
#921417

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế tại Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam

8. MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 3

1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 3

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại. 3

1.1.2 Khái niệm cho vay ngắn hạn & Đặc trưng cho vay ngắn hạn. 5

1.2 Những vấn đề chung về doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 6

1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp, phân loại. 6

1.2.2 Vai trò và vị trí của doanh nghiệp. 7

1.3 Nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và vai trò của nguồn vốn ngắn hạn đối với doanh nghiệp. 9

1.3.1 Nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp. 9

1.3.1.1 Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên 10

1.3.1.2 Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thời vụ 10

1.3.2 Vai trò của nguồn vốn ngắn hạn đối với các doanh nghiệp: 11

1.4 Mở rộng cho vay ngắn hạn 12

1.4.1 Khái niệm mở rộng: 12

1.4.2 Chỉ tiêu đánh giá mở rộng: 12

1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay của ngân hàng. 15

1.5.1 Nhân tố chủ quan. 15

1.5.1.1 Chính sách tín dụng của ngân hàng. 15

1.5.1.2 Hoạt động Marketing của ngân hàng 15

1.5.1.3 Mạng lưới của ngân hàng 16

1.5.1.4 Công nghệ của ngân hàng 16

1.5.1.5 Hệ thống dịch vụ của ngân hàng 16

1.5.1.6 Khả năng đánh giá và kiểm soát các khoản cho vay của ngân hàng 17

1.5.2 Nhân tố khách quan 17

1.5.2.1 Môi trường chính trị 17

1.5.2.2 Môi trường dân cư 18

1.5.2.3 Môi trường kinh tế 18

1.5.2.4 Môi trường kĩ thuật 18

1.5.2.5 Môi trường cạnh tranh 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 20

2.1 Tổng quan về SGDI-NHCTVN. 20

2.1.1 Giới thiệu đôi nét về SGDI-NHCTVN. 20

2.1.2 Kết quả hoạt động của SGDI-NHCTVN 2007 24

2.1.2.1 Huy động vốn 24

2.1.2.2 Về cho vay và đầu tư: 25

2.1.2.3 Kết quả kinh doanh. 27

2.2 Thực trạng mở rộng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại SGDI-NHCTVN. 28

2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại SGDI-NHCTVN. 28

2.2.1.1 Tỷ trọng tài sản là các khoản vay trong tổng tài sản. 28

2.2.1.2 Tăng trưởng tín dụng qua các năm. 29

2.2.1.3 Kết cấu dư nợ cho vay. 31

2.2.2 Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại SGDI-NHCTVN. 35

2.2.2.1 Tình hình chung của doanh nghiệp trong nền kinh tế và xu hướng phát triển. 35

2.2.2.2 Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn tại SGDI 38

2.3 Đánh giá về thực trạng mở rộng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại SGDI. 45

2.3.1 Những thành công 45

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 48

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SGDI-NHCTVN 54

3.1 Định hướng hoạt động tín dụng của SGDI trong thời gian tới. 54

3.2 Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp. 56

3.2.1 Đẩy mạnh công tác huy động vốn. 56

3.2.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin nội bộ, tăng cường sử dụng thông tin bên ngoài. 57

3.2.3. Tạo thế cạnh tranh cho ngân hàng bằng cách tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng 59

3.2.4 Chú trọng hơn nữa vào công tác đào tạo cán bộ 59

3.3 Một số kiến nghị 60

3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 60

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam 62

KẾT LUẬN 63

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hi tiêu
2004
2005
2006
2007
Tổng nguồn vốn huy động
14.026
16.071
17.448
16.718
I.Phân theo đối tượng
Tiền gửi doanh nghiệp
9.918
10.339
9.859
12.735
Tiển gửi dân cư
3.398
3.908
3.370
3.412
Tiền gửi dân cư khác
710
1.764
4.219
571
II.Phân loại theo tiền tệ
VND
11.950
13.709
14.953
14.270
Ngoại tệ
2.076
2.362
2.495
2.448
III.Phân theo kỳ hạn
Không kỳ hạn
8.455
9.231
9.369
7.841
Có kỳ hạn
5.570
6.840
8.079
8.332
(Nguồn: Báo cáo tài chính SGDI-NHCTVN)
2.1.2.2 Về cho vay và đầu tư:
Năm 2007, Dư nợ cho vay và đầu tư đạt 4.360 tỷ đồng, tăng 1.560 tỷ đồng so với năm 2002, đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 10%. Với thế mạnh và bề dày kinh nghiệm hoạt động, SGDI đã cho vay nhiều dự án lớn của các tập đoàn kinh tế như:
- Dự án cho vay Vinasat của tập đoàn BCVT Việt Nam.
- Các dự án về lưới điện của tập đoàn điện lực Việt Nam
- Các dự án về đổi mới đầu tàu của tổng công ty đường sắt Việt Nam
- Các dự án khí điện Cà Mau của tập đoàn Dầu Khí Việt Nam
Đặc biệt, SGDI đã hướng mạnh vào cho vay phát triển đối với các doanh nghệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, cá thể, hộ gia đình.. khi khai thác được thị trường đa dạng và đầy tiềm năng, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng, Nhà nước và của ngành. Đến nay đã có hàng nghìn khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh từ vốn vay của ngân hàng.Dư nợ cho vay DNV&N; DN tư nhân; hộ gia đình các thể.. Năm 2002 chỉ chiếm 10% trong tổng dư nợ cho vay, đến nay đã chiếm 25%. Có thể khẳng định rằng, chiến lược phát triển hoạt động tín dụng SGDI đúng hướng, chất lượng và an toàn, đến 31/12/2007 không có nợ quá hạn.
Bảng 2.2 Dư nợ cho vay
Đơn vị: tỷ đồng
TT
Chỉ tiêu
2005
2006
2007
1
Doanh số cho vay
3.940
4.499
4.359
2
Dư nợ cho vay
2.778
2.777
3.101
( Nguồn: Báo cáo tài chính của SDGI-NHCTVN)
Tổng dư nợ và cho vay qua các năm đều có sự biến đổi. Trong khi tổng dư nợ cho vay và đầu tư tăng lên 559 tỷ đồng (14.2%) trong năm 2006, và lại giảm 140 tỷ đồng (tức là 3,1%), trong năm 2007 thì dư nợ cho vay có xu hướng tăng lên.Con số này giảm khoảng 12 tỷ trong năm 2006 so với 2005 nhưng lại tăng 324 tỷ trong năm 2007 so với 2006. Đến 31/12/2007, dư nợ cho vay và đầu tư đạt 4.359 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 3.101 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm, đạt 97% kế hoạch năm 2007 NHCT giao.
2.1.2.3 Kết quả kinh doanh.
Bảng 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của SGDI –NHCTVN qua các năm.
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
2005
2006
2007
Tổng thu
1167,282
1152,166
1.456
Tổng chi
819,782
809,166
1.128
Lợi nhuận hạch toán nội bộ
347,5
343
328
KH
271,5
350
280
So với KH
Đạt 128%
Đạt 98,7%
Đạt 117%
( Nguồn: Báo cáo tài chính của SGDI-NHCTVN )
Trong những năm vừa qua, SGDI –NHCTVN luôn cố gắng để phục vụ tốt khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của sở. Tình hình kết quả kinh doanh của sở được thể hiện ở các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2007.
Tổng thu nhập năm 2007: 1.456 tỷ đồng. Trong đó:
Thu lãi cho vay chiếm tỷ trọng 22%
Thu lãi tiền gửi: 3,2%.
Thu lãi điều hoà vốn: 75%.
Tổng thu phí dịch vụ cả năm: 15,7 tỷ đồng, đạt kế hoạch NHCT giao trong năm 2007.
Tổng chi phí năm 2007: 1.128 tỷ đồng, trong đó: chi trả lãi tiền gửi chiếm tỷ trọng 90,5%. Lợi nhuận cả năm 2007: Đạt 328 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch năm 2007 NHCT giao.
Lợi nhuận của ngân hàng ngày càng tăng lên chứng tỏ hoạt động ngân hàng ngày càng được mở rộng. Lợi nhuận cao, tốc độ tăng trưởng ở mức độ cao, phản ánh thế mạnh về cạnh tranh của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Là một ngân hàng với bề dày kinh nghiệm SGDI luôn phát triển tạo dựng một hình ảnh ngày càng vững chắc đối với khách hàng cũng như nền kinh tế nói chung.
2.2 Thực trạng mở rộng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại SGDI-NHCTVN.
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại SGDI-NHCTVN.
Hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng thương mại nói chung cũng như đối với SGDI - Ngân hàng Công ThươngViệt Nam. Tình hình hoạt động tín dụng của SGDI được thể hiện qua các số liệu:
2.2.1.1 Tỷ trọng tài sản là các khoản vay trong tổng tài sản.
Bảng 2.4 Tổng tài sản và dư nợ cho vay qua các năm.
Đơn vị: tỷ đồng
TT
Chỉ tiêu
2005
2006
2007
1
Tổng tài sản
15.252
18.163
21.116
2
Dư nợ cho vay
2.778
2.777
3.101
3
Tỷ trọng
18%
15,3%
14,7%
(Nguồn báo cáo tài chínhcủa SGDI- NHCTVN)
Theo bảng trên chúng ta có thể thấy rằng, các khoản cho vay luôn là những khoản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của ngân hàng. Năm 2005, dư nợ các khoản cho vay là 2.788 tỷ đồng chiếm 18% trong tổng tài sản, đến năm 2006 số dư nợ cho vay này giảm xuống còn 2.777 chiếm tỷ trọng 15,3%, và hiện nay 2007 con số này là 3.101, tăng hơn hẳn so với hai năm trước và chiếm tỷ trọng 14,7% trong tổng tài sản của ngân hàng.
Nguồn dư nợ cho vay của ngân hàng đã được tăng lên về số lượng, ngân hàng cần chú ý tới việc cân đối nguồn vốn huy động và cho vay để ngày càng mở rộng về các khoản cho vay, tăng thêm nguồn thu nhập cho ngân hàng. Muốn vậy, ngân hàng cần chú trọng thêm về nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp hiện nay trên thị trường,và cách thức để mở rộng quy mô cho vay của mình.
2.2.1.2 Tăng trưởng tín dụng qua các năm.
Hoạt động tín dụng các năm qua đã có sự biến động đáng kể, mở rộng cho vay là mục tiêu của các ngân hàng, và SGDI cũng không ngoại lệ.Qua số liệu thực tế của năm vừa qua cho thấy hoạt động tín dụng đã có sự tăng lên đáng kể thể hiện qua chỉ tiêu dư nợ cho vay và doanh số cho vay của Sở giao dịch trong thời gian qua. Trong năm 2006 có sự giảm nhẹ so với năm 2005,nhưng qua đến năm 2007 kết quả mang lại khẳng định sự ổn định và tăng trưởng chất lượng tín dụng của SGDI, dư nợ cho vay đã vượt hơn hẳn so với năm 2006.
Bảng 2.5 Dư nợ cho vay và doanh số cho vay
Đơn vị: tỷ đồng
TT
Chỉ tiêu
2005
2006
2007
1
Dư nợ
2.778
2.777
3.101
2
Doanh số cho vay
3.940
4.499
4.359
(Nguồn báo cáo tài chính SGDI-NHCTVN)
Tốc độ tăng trưởng tín dụng qua các năm thể hiện ở biểu đồ sau:
Trong năm 2005 doanh số cho vay là 3.940 tỷ đồng nhưng con số này đã vượt lên đáng kể trong năm 2006 là 4.499 tỷ đồng và có gia nhẹ trong năm 2007.Còn dư nợ cho vay cũng có sự biến động nhẹ, vào năm 2005 con số dư nợ cho vay là 2.778 tỷ đồng nhưng qua đến năm 2006 con số này giảm xuống 2.777 tỷ đồng và đã vượt lên ngoạn mục với số dư hiện tại là 3.101 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng cho thấy mức độ tăng trưởng về doanh số cho vay và dư nợ cho vay của SGDI Ngân hàng Công Thương là rất tốt. Khẳng định một lần nữa sự vững chắc của SGDI trên thị trường liên ngân hàng và vai trò quan trọng của nó đối với sự phát triển kinh tế khu vực Phía Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng.
Doanh số cho vay và dư nợ cho vay của SGDI qua các năm tăng, chứng tỏ thu nhập của SGDI qua các hoạt động tăng lên. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là nhân tố tác động để SGDI có được các doanh số và như nợ như trên, cái mà chúng ta cần quan tâm ở đây là qui mô và chất lượng của các khoản cho vay. Nguồn thu nhập của ngân hàng chỉ có thể tăng lên khi ngân hà...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement