Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Lavan
#921415

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Thanh toán quốc tế bằng cách Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng NHTMCP VPBank - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngay khi nhận bộ chứng từ của khách hàng, thanh toán viên yêu cầu khách hàng xuất trình:

 - Bản gốc L/C và bản gốc các sửa đổi liên quan đã được xác thực (trên bản gốc phải có dấu của ngân hàng thông báo)

 - Bản gốc thông báo L/C và các bản gốc thông báo sửa đổi L/C của ngân hàng thông báo để xác minh tính chân thực của L/C và phải chắc chắn L/C còn giá trị chưa thanh toán để có thể gửi đi đòi tiền ngân hàng phát hành hay ngân hàng được chỉ định phần giá trị chưa được thanh toán và bộ chứng từ đó chưa được xuất trình để thương lương chiết khấu ở bât cứ ngân hàng nào. Giá trị đòi thanh toán phải tương ứng với giá trị của lần giao hàng cần thanh toán.

 - L/C chưa hết hạn hiệu lực.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n báo cáo hoạt động hàng năm của chi nhánh.
7) Phòng Tổ chức hành chính: Là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổ chức và đào tạo cán bộ tại chi nhánh theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước và quy định của NHCT VN. Thực hiện công tác quản trị và văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại chi nhánh, thực hiện công tác bảo vệ, an ninh, an toàn cho chi nhánh.
8) Phòng Tiền tệ kho quỹ: Là phòng nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ, quản lý tiền mặt theo quy định của NH TMCP và NH VPBank. Ứng và thu tiền cho các điểm giao dịch trong và ngoài quầy, thu chi tiền mặt cho các đơn vị co thu chi tiền mặt lớn.
9) Phòng Thông tin điện toán: Là phòng thực hiện công tác quản lý, duy trì hệ thống thông tin điện toán tại chi nhánh. Bảo trì, bảo dưỡng máy tính đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống mạng máy tính của chi nhánh.
10) Phòng Kế toán tài chính: Là phòng nghiệp vụ có chức năng giúp cho Giám đốc thực hiện nhiệm vụ chi tiêu trong nội bộ tại chi nhánh theo đúng quy định của NH TMCP và của NH VPBank.
11) Phòng Kiểm tra nội bộ: Là phòng nghiệp vụ có chức năng giúp Giám đốc giám sát, kiểm tra, kiểm toán các hoạt động kinh doanh của chi nhánh nhằm đảm bảo công việc thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước và cơ chế quản lý của ngành.
Giám đốc
Các Phó Giám đốc
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Phòng Doanh nghiệp lớn
Phòng Tổng hợp
Phòng Tổ chức hành chính
Phòng
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
do
Phòng Thanh toán XNK
PhòngKế toán giao dịch
Phòng Khách hàng cá nhân
Phòng Kế toán tài chính
Phòng Tiền tệ và
kho quỹ
Phòng Thông tin
điện toán
Phòng Kiểm tra nội bộ
Sơ đồ tổ chức bộ máy điều hànhcủa NHCT Việt Nam -
Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm vừa qua của NH VPBank - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội
TT
Chỉ tiêu
Năm 2006
Năm 2007
So sánh
Số tiền
Tỉ trọng %
Số tiền
Tỉ trọng %
Số tiền
Tỉ lệ %
Tỉ trọng %
Nguồn vốn
5,522,000.0
100
6,325,400.0
100
803,400.0
14.55
-
1
Tiền gửi doanh nghiệp
1,826,000.0
65.9
2,259,000.0
35.71
433,000.0
23.71
-30.19
2
Tiền gửi dân cư
935,000.0
33.87
953,700.0
15.07
18,700.0
2.00
-18.80
3
Tiền gửi không kỳ hạn
423,000.0
15.32
836,700.0
13.23
413,700.0
97.80
-2.09
4
Tiền gửi có kỳ hạn
2,338,000.0
1.49
2,276,000.0
35.98
-62,000.0
-2.65
34.49
2.1.4.1 Kết quả huy động vốn
Bảng số liệu về kết quả huy động vốn của NH VPBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội qua các năm.
Nhận xét: Tổng nguồn vốn mà chi nhánh huy động được trong năm 2007 cao hơn năm 2006, với mức tăng là 14.55%, đặc biệt tăng mạnh là nhóm tiền gửi không kì hạn. Điều này có thể giải thích vì lí do cùng với xu hướng chung là kinh tế nước ta phát triển mạnh, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể, dẫn đến số lượng người có tiền nhàn rỗi nhiều. Họ không đầu tư vào các hoạt động kinh doanh mà chọn cách gửi tiết kiệm không kì hạn để hưởng mức lợi tức nhất định và khi cần có thể rút ra. Đây cũng là một thành công đáng kể của chi nhánh có được từ việc tìm kiếm hiệu quả các nhóm khách hàng tiềm năng, trên cơ sở phôío hợp với các chương trình phát triển kinh doanh của toàn bộ hệ thống NH TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
2.1.4.2. Kết quả hoạt động tín dụng – cho vay
TT
Chỉ tiêu
Năm 2006
Năm 2007
So sánh
Số tiền
(1000đ)
Tỉ trọng (%)
Số tiền
Tỉ trọng (%)
Số tiền
Tỉ lệ %
Tỉ trọng (%)
Dư nợ cho vay
4800063
100
4580000
100
-220063
-4.58
-
1
Cho vay ngắn hạn
200000
4.17
220000
2.38
20000
10.0
-1.79
2
Cho vay trung và dài hạn
900000
18.75
850000
18.56
-50000
-5.56
-0.19
3
Cho vay DNNN
880000
18.33
778000
16.99
-102000
-11.59
-1.34
4
Cho vay ngoài QD
220000
4.58
292000
6.38
72000
32.73
1.8
5
Cho vay VNĐ
890000
18.54
779000
17.01
-111000
12.47
-1.53
6
Cho vay ngoại tệ
210000
4.38
291000
6.35
81000
38.57
1.97
7
Nợ quá hạn
63
0.00063
0
-63
-100
-0.00063
8
Doanh số cho vay
1000000
20.83
985000
25.51
-15000
1.5
4.68
9
Cho vay DN vừa, nhỏ
Doanh số cho vay
200000
4.17
180000
3.93
-20000
10.0
-0.24
Dư nợ cho vay
100000
2.083
95000
2.07
-5000
5.0
-0.013
Dư nợ VNĐ
94000
1.96
88300
1.93
-5700
6.06
-0.03
Dư nợ ngoại tệ
6000
0.012
6700
0.15
700
11.67
0.138
Dư nợ ngắn hạn
62000
1.3
80000
1.75
18000
29.03
0.45
Dư nợ trung, dài hạn
38000
0.079
15000
0.33
-23000
-60.53
0.251
Bảng số liệu về kết quả hoạt động tín dụng cho vay của NH VPBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội qua các năm.
Nhận xét: Kết quả hoạt động cho vay năm 2007 của chi nhánh là ít hơn so với năm 2006. Tuy nhiên chỉ là một sự giảm nhẹ là 4.58% (tương đương 220.063.000 VND). Điều này có thể giải thích vì năm 2007 vừa qua có sự cạnh tranh mạnh giữa các ngân hàng thương mại về thu hút khách hàng bằng các chính sách cho vay rất hấp dẫn. Trong hoàn cảnh đó chi nhánh vẫn duy trì được mức cho vay là 4.580.000.000 VNĐ là một nỗ lực rất đáng kể. Trong hoàn cảnh chung là giảm nhẹ về doanh số cho vay thì vẫn có những điểm sáng về tăng doanh số cho vay so với năm 2006 như: cho vay ngắn hạn (10% - 20.000.000 VNĐ), cho vay ngoài quốc doanh (32.73% - 72.000.000 VNĐ), cho vay ngoại tệ (38.57% - 81.000.000),…
2.1.4.3 Kết quả hoạt động dịch vụ
TT
Chỉ tiêu
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2007
Doanh số
So với 2006
% so với 2006
Doanh số
So với 2007
% so với 2007
1
Thanh toán XNK
(tr. USD)
70.0
50.0
-20.0
71.43
70.0
20.0
40.0
2
Mua bán ngoại tệ
(tr. USD)
108.0
100.0
-8.0
92.59
195.0
95.0
95.0
3
Dịch vụ ngoại hối
(tr. USD)
2.7
6.0
-3.3
222.22
5.0
-1.0
83.33
4
Thanh toán trong nước (tỉ đồng)
27,360.0
32,600.0
5240
119.15
31,500.0
-1,100.0
96.63
5
Thu dịch vụ
3,000.0
3,000.0
0
100
3,043.0
0.043
101.43
Bảng số liệu về kết quả hoạt động dịch vụ của NH VPBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội qua các năm.
Nhận xét: Các hoạt động dịch vụ của chi nhánh trong năm 2007 đều có kết quả kinh doanh tốt. Về thanh toán XNK là một hoạt động mũi nhọn của chi nhánh Doanh số thanh toán tăng 40% - 20 triệu USD. Mua bán ngoại tệ cũng có mức tăng 95% - 95 triệu USD. Đây là kết quả của việc không ngừng cải tiến qui trình hoạt động tại chi nhánh, nâng cao trình độ cho nhân viên, sự cố gắng chung trong việc tìm kiếm, xây dựng quan hệ với khách hàng. Những kết quả này đã góp phần vào thành công chung của toàn bộ hệ thống NH VPBank trong năm 2006.
2.2. Quy trình thanh toán L/C xuất nhập khẩu tại NH VPBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội
Để thống nhất về quy trình thực hiện và theo dõi nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu và chuyển tiền trong toàn bộ hệ thống phù hợp với thông lệ thanh toán quốc tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng, NH VPBank đã ban hành quy định chung về quy trình nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu áp dụng trong toàn bộ hệ thống NH VPBank.
- Quy định về nghiệp vụ thanh toán:
+ Phạm vi tác dụng: Quy định này được áp dụng cho tất cả các chi nhánh, sở giao dịch NH VPBank và các ngân hàng đại lý được phép thực hiện nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu.
+ Mọi giao dịch liên quan đến việc điều chuyển vốn từ tài khoản của NH VPBank - Nguồn luật điều chỉnh: Nghiệp vụ “Thanh toán xuất nhập khẩu và chuyển tiền” được áp dụng trong toàn bộ hệ thống NH VPBank phù hợp với thông lệ thanh toán quốc tế do ICC ban hành gồm:
+ UCP 500: Các quy tắc thống...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement