Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tientien1381
#921404

Download miễn phí Đề án Thực trạng và giải pháp điều tiết phát triển thị trường bất động sản của Hà Nội





MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU: 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về thị trường bất động sản và điều tiết của Nhà Nước đối với thị trường bất động sản: 3

I/ Thị trường bất động sản: 3

1. Khái niệm thị trường bất động sản: 3

2. Phân loại thị trường bất động sản: 4

3. Những đặc điểm của thị trường bất động sản: 5

4. Các chủ thể tham gia thị trường bất động sản: 8

5. Cung, cầu và giá cả trong thị trường bất động sản: 9

 5.1. Cầu trong thị trường bất động sản: 9

 5.2. Cung bất động sản: 12

5.3. Quan hệ cung - cầu: 13

II. Điều tiết của Nhà Nước đối với thị trường bất động sản: 15

1.Vai trò của Nhà Nước trong điều tiết phát triển thị trường bất động sản: 15

2. Những lĩnh vực điều tiết của Nhà Nước đối với thị trường bất động sản: 16

 2.1. Ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở quản lý, điều tiết thị trường bất động sản: 16

2.2. Xây dựng các chiến lược, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển thị trường bất động sản: 17

2.3. Thành lập và kiểm soát mạng các sàn giao dịch bất động sản: 17

2.4. Xây dựng, hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà Nước đối với thị trường bất động sản: 18

III. Điều tiết thị trường bất động sản tại một số nước trên thế giới: 18

1. Thị trường bất động sản của Trung Quốc: 18

2. Thị trường bất động sản ở Mỹ: 19

3. Một số bài học rút ra từ sự điều tiết thị trường bất động sản ở một số nước: 21

Chương 2: Thực trạng phát triển và điều tiết thị trường bất động sản của Hà Nội: 22

I. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của Hà nội: 22

1. Đặc điểm tự nhiên của Hà Nội: 22

2. Đặc điểm xã hội của Hà Nội: 23

3. Đặc điểm kinh tế của Hà Nội: 24

II. Hiện trạng phát triển các loại thị trường bất động sản cụ thể của Hà Nội:

1. Thị trường nhà ở, đất ở: 25

 1.1 Nhận xét chung về thị trường nhà ở, đất ở: 25

 1.2.Thị trường nhà chung cư: 26

 1.3.Thị trường bất động sản căn hộ là nhà vườn, biệt thự: 30

 1.4.Thị trường nhà ở, đất ở cho người có thu nhập thấp: 31

2.Thị trường văn phòng cho thuê: 33

3.Thị trường bất động sản dịch vụ, thương mại: 35

 3.1. Thị trường khách sạn Hà Nội: 35

 3.2.Thị trường cửa hàng bán lẻ: 39

III. Thực trạng thực hiện các chính sách điều tiết thị trường bất động sản của Hà Nội: 40

1.Vấn đề quy hoạch: 40

2. Thành lập sàn giao dịch bất động sản: 42

3. Thực hiện đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất: 43

4. Xác định khung giá đất: 44

5. Chính sách đền bù giải phóng mặt bằng: 45

6. Chính sách khuyến khích xây dựng nhà cho thuê: 48

7. Chính sách di dời các doanh nghiệp vào khu công nghiệp tập trung: 49

IV. Đánh giá chung: 51

1.Những kết quả đạt được: 51

 1.1.Kết quả phát triển thị trường bất động sản: 51

 1.2.Kết quả đạt được trong điều tiết thị trường bất động sản: 54

2. Những tồn tại và nguyên nhân: 55

2.1.Những tồn tại trong phát triển thị trường bất động sản: 55

2.2. Những tồn tại trong điều tiết thị trường bất động sản của Hà Nội: 58

Chương 3: Các giải pháp nhằm điều tiết phát triển thị trường bất động sản của Hà Nội: 65

I. Định hướng và nhiệm vụ phát triển thị trường bất động sản của Hà Nội trong giai đoạn tới: 65

1. Định hướng phát triển thị trường bất động sản của Hà Nội: 66

2. Nhiệm vụ cụ thể của Hà Nội trong thời gian tới để phát triển thị trường bất động sản:

II. Các giải pháp điều tiết phát triển thị trường bất động sản của Hà Nội: 68

1.Giải pháp tiền tệ, tín dụng cho thị trường bất động sản: 68

2.Các chính sách nhằm tăng cung bất động sản cho thị trường: 71

3.Các giải pháp về tài chính, thuế, phí phục vụ điều tiết thị trường bất động sản: 73

4. Các giải pháp đối với quy hoạch: 75

4.1. Giải pháp hoàn thiện quy hoạch nói chung: 75

4.2. Giải pháp chống quy hoạch treo: 77

5. Giải pháp về các chính sách pháp luật, quản lý thị trường bất động sản : 79

5.1.Các giải pháp đối với hệ thống pháp luật: 79

5.2.Giải pháp phát triển sàn giao dịch bất động sản: 81

5.3.Giải pháp minh bạch hoá thông tin: 81

6. Giải pháp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: 82

7. Các giải pháp về nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp: 83

8. Khuyến khích phát triển thị trường cho thuê và thế chấp: 83

8.1. Giải pháp cho thị trường cho thuê: 83

8.2. Giải pháp phát triển thị trường thế chấp: 84

III.Kiến nghị: 85

KẾT LUẬN 88

Tài liệu tham khảo: 89

 

 





Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


m 2008 giá thuê bán lẻ đã tăng khoảng 30%, trung bình mức giá thuê ở tầng trệt lên tới gần 200 USD/m2/tháng.
III. Thực trạng thực hiện các chính sách điều tiết thị trường bất động sản của Hà Nội:
1.Vấn đề quy hoạch:
Để điều tiết phát triển thị trường bất động sản, Hà Nội đã tiến hành xây dựng hàng loạt quy hoạch trong đó có 3 quy hoạch chính là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch sử dụng đất trong đó quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội là quy hoạch cao nhất.
Đối với quy hoạch xây dựng đô thị Thành phố đã có các loại quy hoạch sau:
- Quy hoạch chung thành phố và các quận huyện nhằm xác định phương hướng cải tạo, xây dựng phát triển đô thị về không gian, cơ cấu sử dụng đất, cơ sở hạ tầng..
- Quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị và thường được nghiên cứu ở tỷ lệ 1/2000, 1/1000, 1/500;
- Quy hoạch ngành kinh tế kỹ thuật của xã hội hay quy hoạch xây dựng vùng nhằm xác lập sự phân bố các lực lượng sản xuất, hệ thống dân cư đô thị và nông thôn trên phạm vi không gian lãnh thổ của thành phố gồm quy hoạch vùng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, quy hoạch vùng phân bố dân cư đô thị và nông thôn.
Đối với quy hoạch sử dụng đất Thành phố đã có:
- Quy hoạch sử dụng đất của toàn Thành phố, quy hoạch sử dụng đất của từng quận, huyện; quy hoạch sử dụng đất của của từng xã phường
- Quy hoạch sử dụng đất theo ngành Thành phố đã lập được một số: quy hoạch sử dụng đất nông lâm ngư nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất đô thị, đất vùng nông thôn…
Điểm bất hợp lý hiện nay là tuy quy hoạch tổng thể đã được Nhà nước định hướng bằng sơ đồ phát triển không gian nhưng khi áp dụng quy hoạch cụ thể ở từng khu vực thì cơ quan quản lý đôi khi không thực thi đúng cái tinh thần của đồ án quy hoạch. Sự điều chỉnh quy hoạch tuỳ tiện theo khu vực, theo điều kiện và nhu cầu của từng vùng, từng địa phương cụ thể cộng thêm sự quản lý đô thị chưa tốt, chưa triệt để của cơ quan quản lý nhà nước đã tạo điều kiện cho các hiện tượng "vượt rào" "lách luật". Điều này, ngoài việc gây biến dạng cho diện mạo của quy hoạch đô thị, tạo sự bát nháo và thiếu đồng bộ trong tổng quan kiến trúc nói chung, mà còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào các dự án và nhu cầu thiết yếu của người dân.
Những năm qua, công tác quy hoạch của Thành phố đã có nhiều cố gắng, đóng góp quan trọng cho thành công chung của việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng thành phố, tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao tốc độ phát triển kinh tế. Việc giao đất, cho thuê đất, quản lý việc sử dụng đất và xây dựng công trình trên đất đã được các cơ quan chức năng của Thành phố thực hiện theo quy hoạch giúp cho việc sử dụng đất đạt được hiệu quả cao nhất. Nhiều năm qua, Nhà nước không đầu tư xây dựng nhà ở từ vốn ngân sách, các địa phương trong đó có Hà Nội cũng chưa triển khai đầy đủ việc xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở nên không có quỹ nhà để điều tiết thị trường.
Đến tháng 6 năm 2008, quy hoạch chi tiết việc mở rộng Hà Nội sẽ hoàn thiện để trình Quốc hội. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với nhiều cơ quan liên quan xin ý kiến nhân dân, HĐND các cấp, triển khai quy hoạch chi tiết, cụ thể những nơi nào sẽ được xây dựng, nơi đâu là cơ quan hành chính, tài chính, văn hóa giáo dục, có những hình ảnh mà mọi người dễ hình dung.
Ngoài ra Hà Nội cũng đang đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội theo các nội dung: Thứ nhất, rà soát, bổ sung điều chỉnh một số đồ án, dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt nhưng không còn phù hợp với định hướng QHXD vùng Thủ đô. Thứ hai, nghiên cứu, bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội cho toàn vùng. Thứ ba, nghiên cứu lại ranh giới hành chính của Hà Nội; Thứ tư, nghiên cứu cơ chế chính sách để triển khai thực hiện QHXD vùng Thủ đô Hà Nội. Hiện việc nghiên cứu QHXD vùng Thủ đô do Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn phối hợp với các bộ, ngành, Thành phố Hà Nội và các tỉnh trong vùng Thủ đô thực hiện đã đạt được những kết quả khả quan, bảo đảm tiến độ đề ra.
2. Thành lập sàn giao dịch bất động sản:
Thị trường bất động sản của Hà Nội hiện có nhiều khuyết tật như hiện tượng thị trường ngầm, đầu cơ trục lợi, sốt đất và bất động sản, thiếu thông tin về thị trường bất động sản. Do đó để góp phần hạn chế các khuyết tật này Hà Nội đã chủ trương thành lập các sàn giao dịch bất động sản hay còn gọi là các trung tâm giao dịch bất động sản phù hợp với các quy định trong Luật kinh doanh bất động sản, Nghị định số 153 của CP vào ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản và các văn bản pháp quy khác.
Sàn giao dịch bất động sản bao gồm các hoạt động chính: giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; tư vấn bất động sản; quảng cáo bất động sản; đấu giá bất động sản; quản lý bất động sản.
Thông qua sàn giao dịch bất động sản thông tin về bất động sản và thị trường được công khai, đặc biệt là thông tin về quy hoạch, các chính sách của Nhà Nước trong lĩnh vực bất động sản, thông tin về bất động sản giao dịch đều được công bố rõ ràng, cụ thể. Không những giải quyết được vấn đề thông tin, sàn giao dịch bất động sản còn giúp cho các giao dịch bất động sản diễn ra thuận lợi nhanh chóng, có tính pháp lý chặt chẽ. Ngoài ra thông qua sàn Nhà Nước cũng có thể nắm được thông tin về toàn bộ hoạt động giao dịch trên thị trường để từ đó có được những biện pháp kiểm soát, quản lý cho phù hợp.
Trong thời gian vừa qua tại Hà Nội đã có rất nhiều các sàn giao dịch bất động sản được đưa vào hoạt động với đa dạng các nội dung liên quan đến lĩnh vực bất động sản được triển khai. Hiện tại, Hà Nội đang đi đầu trong cả nước trong việc thực hiện giải pháp này với việc cho ra đời sàn giao dịch bất động sản đầu tiên trực thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường và Nhà đất đó là Trung tâm giao dịch bất động sản Hà Nội ( gọi tắt là trung tâm giao dịch ) có trụ sở đặt tại tầng 1 toà nhà N2D khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 12/7/2006 về việc thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội. Vào ngày 1/10/2006 Trung tâm chính thức thành lập và khai trương hoạt động. Việc ra đời của Trung tâm giao dịch bất động sản của Sở TN-MT và Nhà đất đã góp phần khuyến khích cho sự ra đời của hàng loạt các sàn giao dịch bất động sản hiện nay ở Hà Nội và trong cả nước.
3. Thực hiện đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất:
Hiện nay thành phố Hà Nội đang chủ trương thực hiện việc giao đất thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất. Đấu giá quyền sử dụng đất là việc chuyển nhượng quyền sử d...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement