Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vipmoon24
#921347

Download miễn phí Chuyên đề Hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh Ngân hàng công thương quận Đống Đa

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2

1.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế 2

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm, tầm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa 2

1.1.2. Nguồn vốn và đặc điểm vốn vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa 4

1.2. Tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 6

1.2.1. Tín dụng Ngân hàng 6

1.2.2. Tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 9

1.3. Rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 9

1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 9

1.3.2. Sự cần thiết phải phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. 10

1.3.3. Các biểu hiện của rủi ro tín dụng. 11

1.3.4. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 12

1.3.5. Rủi ro đối với Ngân hàng khi cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 14

1.4 Các nhân tố tác động đến hạn chế rủi ro tín dụng 16

1.4.1. Về phía ngân hàng thương mại 16

1.4.2. Về phía Ngân hàng nhà nước và Chính phủ 16

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐỐNG ĐA 18

2.1. Giới thiệu về NHCT Đống Đa 18

2.1.1. Sự ra đời và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa 18

2.1.2. Các phòng ban tại Chi nhánh 20

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh 26

2.2. Thực trạng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh NHCT Đống Đa 34

2.2.1. Thực trạng tín dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHCTVN 34

2.2.2. Thực trạng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh NHCT Đống Đa 36

2.3. Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng 40

2.3.1. Thực trạng rủi ro tín dụng 40

2.3.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCT Đống Đa 41

2.3.3. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHCT Đống Đa. 43

2.4. Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng 44

2.4.1. Kết quả đạt được 44

2.4.2. Khó khăn vướng mắc trong hạn chế rủi ro tín dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa 47

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐỐNG ĐA 53

3.1. Định hướng chung của NHCT 53

3.1.1. Cơ hội và thách thức 53

3.1.2. Định hướng về tín dụng và mục tiêu của Chi nhánh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 53

3.2. Giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 57

3.2.1. Giải pháp đối với Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 57

3.2.2. Một số kiến nghị tới Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ 62

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


dụng vốn giai đoạn 2004 – 2007
Đơn vị: tỷ đồng
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Huy động vốn
3092
3446
3741
4503
Cho vay và đầu tư
2203
2044
1577
1198
(Nguồn: báo cáo thường niên Chi nhánh NHCT Đống Đa)
Qua số liệu trên, có thể dễ dàng thấy được rằng trong khi tổng nguồn vốn huy động được ngày càng tăng, thì dư nợ cho vay và đầu tư có xu hướng suy giảm. Nguyên nhân chính là do từ năm 2005, chi nhánh chủ trương chọn lọc khách hàng, chỉ đầu tư, cho vay với những khách hàng hoạt động có hiệu quả, có khả năng trả nợ ngân hàng. Để thấy rõ hơn sự thay đổi về tổng huy động và cho vay, ta có thể xem biểu đồ cột sau đây:
Biều đồ 1: Tổng số tiền cho vay và huy động từ năm 2004 đến năm 2007
Đối với công tác huy động vốn,mặc dù có nhiều khó khăn trong việc huy động vốn do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, song chi nhánh đã làm tốt chính sách phục vụ khách hàng, cải tiến phong cách phục vụ, thuận lợi, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu gửi tiền của cá nhân và tổ chức kinh tế vì vậy nguồn vốn huy động liên tục tăng trưởng. Trong những năm gần đây, năm nào chi nhánh cũng vượt chỉ tiêu huy động, năm sau cao hơn năm trước, cụ thể, năm 2005 là 3.446 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch đặt ra; năm 2006 là 3.741, bằng 109% kế hoạch đặt ra; năm 2007 Chi nhánh đã huy động được 4.503 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch đặt ra. Đạt kết quả cao như vậy là do chi nhánh đã có những giải pháp sau:
Về nhận thức, chi nhánh xác định công tác huy động vốn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài vì vậy cần có biện pháp cụ thể trong từng thời điểm cụ thể. Trước hết là đổi mới phong cách giao dịch văn minh, lịch sự, nhiệt tình, chu đáo nhằm giữ được khách hàng truyền thống, mở rộng được khách hàng mới.
Nâng cấp, cải tạo quỹ tiết kiệm và điểm giao dịch mẫu, cung cấp nhiều loại dịch vụ Ngân hàng tiện ích nhằm phục vụ tốt hơn và cung cấp dịch vụ ngày càng thuận lợi hơn cho khách hàng.
Tìm kiếm và chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án để thu tiền gửi từ nguồn đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận, với hình thức tổ chức thu lưu động tại địa điểm chi trả tiền đền bù xây dựng.
Duy trì được quan hệ truyền thống với các đơn vị có số dư tiền gửi lớn như Kho bạc Đống Đa, Tổng công ty Bưu chính Viễn thong, Công ty Tài chính Dầu khí, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Đài truyền hình Hà Nội, các trường Đại học.
Đối với công tác đầu tư và cho vay, đây là hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng, là hoạt động đem lại thu nhập chính cho ngân hàng nhưng cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất do môi trương pháp lý chưa đồng bộ , tính chất khách hàng phức tạp. Vì vậy để đảm bảo an toàn vốn vay ngân hàng Công Thương Đống Đa đã rất nghiêm túc trong việc thực hiện thể lệ, qui trình nghiệp vụ tín dụng. Không phải vô lí mà trong 4 năm liên tiếp, số dư nợ tín dụng của Chi nhánh không những không tăng mà còn có chiều hướng suy giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do sự thay đổi một số điều kiện cho vay trong Chi nhánh theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Công tác tín dụng này sẽ được làm rõ thêm ở phần sau.
Bảng 2.3: kết quả hoạt động tín dụng giai đoạn 2004 – 2007
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Tổng thu nhập
225
270
295
408
- Lãi tiền gửi
55
60
85
170
- Lãi tiền vay
165
200
195
227
- Lãi khác
5
10
15
11
Tổng chi phí
165
200
159
298
- Lãi tiền gửi
45
50
60
221
- Lãi tiền vay
82
100
129
144
- Lãi khác
38
50
70
77
Lãi
60
70
36
110
(Nguồn: báo cáo thường niên Chi nhánh NHCT Đống Đa)
Bên cạnh việc duy trì quan hệ tín dụng với khách hàng truyền thống, Chi nhánh còn quan tâm cho vay với các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có phương án khả thi, có tài sản đảm bảo, kết quả cho vay ngoài quốc doanh tăng trưởng đáng kể, chiếm hơn 40% tổng dư nợ trong hầu hết các năm.
Công tác thu hồi nợ quá hạn của Chi nhánh cũng đạt được hiệu quả khá cao. Nếu trong năm 2004, Chi nhánh chỉ thu hồi được 8 tỷ 025 triệu, thì đến năm 2007, con số này đã nâng cao vượt bậc, đạt được 41 tỷ 366 triệu.
Chi nhánh cũng thực hiện một số biện pháp nhằm tăng lợi nhuận của mình như điều chuyển vốn dư thừa cho các chi nhánh khác nhằm thu được một phần lợi nhuận.
b) hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh đối ngoại
Do đặc điểm khách hàng của Chi nhánh chủ yếu là những đơn vị sản xuất thường xuyên nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Chi nhánh chủ yếu phục vụ cho mở L/C nhập khẩu, thanh toán chuyển tiền và nhờ thu nhập khẩu, Chi nhánh thường xuyên khai thác ngoại tệ của các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng khác cùng với sự hỗ trợ của Trung ương để đảm bảo nhu cầu thanh toán và nhập khẩu cho các đơn vị sản xuất kinh doanh. Tổng trị giá mở L/C nhập khẩu của Chi nhánh nhìn chung là tăng đều qua các năm, đạt 41.195.006 USD vào năm 2004 và 42.258.674 USD vào năm 2005. Tính đến năm 2006, Chi nhánh đã có quan hệ với trên 700 đại lí các ngân hàng trên thế giới, là thành viên của hệ thống tài chính viễn thông liên ngân hàng toàn cầu, thanh toán mạng SWIFT.
Bảng 2.4: Tài trợ thương mại
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Ngoại tệ mua vào
58200
48980
40933
45300
Ngoại tệ bán ra
57900
49640
47641
46100
Thanh toán quốc tế
- L/C nhập
40950
42000
42288
43190
- L/C xuất
0
1400
1420
1500
Chi kiều hối
2165
1750
1745
1810
(Nguồn: bảng thống kê một số chỉ tiêu chủ yêu của Chi nhánh NHCT Đống Đa)
c) Công tác tiền tệ kho quỹ
Trong những năm qua, Chi nhánh đã thực hiện tốt việc thu, chi tiền mặt, vận chuyển, bảo quản tiền và các chứng từ có giá, đảm bảo thanh toán nhanh chóng, an toàn, chính xác.
Ngoài việc thu chi tại trụ sở chính, Chi nhánh thường xuyên có tổ thu tiền mặt tại Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu, tại Chi nhánh Điện lực Đống Đa và tổ chức thu lưu động ở những đơn vị có nhiều tiền mặt. Tổ chức thu nhận tiền mặt vào các ngày nghỉ cho các đơn vị có nguồn tiền mặt lớn. Các cán bộ làm công tác kiểm ngân đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính liêm khiết, nhiều lần trả tiền thừa cho khách, được khách hàng tín nhiệm và khen ngợi.
Ngoài việc thu chi tiền mặt, chi nhánh còn thực hiện tốt việc chọn lọc tiền rách nát, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và thực hiện thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông với số lượng lớn. Cán bộ thủ quỹ, kiểm ngân thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính cảnh giác phát hiện và thu giữ nhiều bạc giả, tổng số bạc giả thu được chỉ riêng trong năm 2005 là 11.650.000 đồng.
d) Công tác kế toán tài chính
Với tinh thần trách nhiệm, phong cách giao dịch tận tình, chu đáo kết hợp với công nghệ hiện đại, Chi nhánh đã thu hút được nhiều khách hàng đến giao dịch, mở tài khoản. Nếu như trong năm 2005, doanh số thanh toán qua Chi nhánh là 63.144 tỷ đồng thì đến năm 2006, doanh số này đạt 73.500 tỷ đồng, tăng 10.356 tỷ đồng so với năm 2006, tốc độ tăng 116%. Đến 31/12/2006, số lượng khách hàng mở tài khoản tại Chi nhánh là 4135 tài kho
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online