Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cuz_of_u000
#921345

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Đông Hà Nội

 MỤC LỤC

 

Lời nói đầu 1

Chương I:Tổng quan về cho vay đối với DNNQ của NHTM 3

1.1. Khái quát về DNNQD 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Phân loại DNNQD 4

1.1.2.1. Phân loại theo loại hình doanh nghiệp ( phân định trách nhiệm và quản lí hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp )

 gồm có: 4

1.1.2.2. Phân loại theo quy mô ( lao động và vốn đầu tư ) gồm: 4

1.1.2.3. Phân loại theo thành phần kinh tế 5

1.1.2.4. Phân loại theo ngành nghề kinh doanh. 5

1.1.3. Vai trò của DNNQD 5

1.1.3.1. Thu hút và phát triển tốt các nguồn lực trong nền kinh tế 5

1.1.3.2. Cung cấp hàng hoá – dịch vụ đáp ứng nhu cầu phong phú của người dân trong nước và xuất khẩu. 7

1.1.3.3. Góp phần tăng thu nhập quốc dân, tăng thu ngân sách Nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 8

1.1.3.4. Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 8

1.1.4. Đặc điểm của DNNQD. 10

1.2. Hoạt động cho vay của NHTM đối với DNNQD 14

1.2.1. Khái niệm và vai trò cho vay của NHTM đối với DNNQD 14

1.2.2.Nguyên tắc cho vay 15

12.2.1. Khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng 15

1.2.2.2. Khách hàng phải cam kết hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng thời hạn đã thoả thuận 16

1.2.2.3. Ngân hàng tài trợ dựa trên phương án/ dự án có hiệu quả 17

1.2.3. Phân loại cho vay DNNQD của NHTM 17

1.2.3.1. Phân loại theo thời hạn cho vay 17

1.2.3.2. Phân loại theo cách cho vay 18

1.2.3.3. Phân loại theo mực đích sử dụng 20

1.2.3.4. Phân loại theo tính chất đảm bảo 21

1.2.4. Quy trình cho vay DNNQD 23

1.2.5. Những thuận lợi và khó khăn khi cho vay DNNQD 24

1.2.5.1. Những thuận lợi khi cho vay DNNQD 24

1.2.5.2. Những khó khăn khi cho vay DNNQD 25

1.3. Mở rộng cho vay DNNQD 26

1.3.1. Khái niệm mở rộng cho vay DNNQD 26

1.3.2. Một số tiêu chí mở rộng cho vay DNNQD 26

1.3.2.1. Doanh số cho vay trong kỳ 26

1.3.2.2. Dư nợ cho vay cuối kỳ 27

1.3.2.3. Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNQD 28

1.3.2.4. Tốc độ tăng dư nợ cho vay DNNQD 28

1.3.2.5. Số lượng DNNQD vay vốn tại NHTM 28

1.3.3. Các nhân tố tác động tới việc mở rộng cho vay DNNQD 29

1.3.3.1. Các nhân tố chủ quan 29

1.3.3.2. Các nhân tố khách quan 33

Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay DNNQD ở Chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội 37

2.1. Giới thiệu chung về NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Hà Nội 37

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Hà Nội. 37

2.1.2.Chức năng nh ệm v ụ của Chi nhánh Đông Hà Nội. 39

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội. 41

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 41

2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 43

2.1.3.3. Các hoạt động khác 44

2.1.3.4. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh Đông Hà Nội 46

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay DNNQD tại Chi nhánh 47

2.2.1. Quy trình cho vay DNNQD 47

2.2.2. Doanh số cho vay DNNQD 48

2.2.3. Doanh số thu nợ DNNQD 52

2.2.4. Dư nợ cho vay DNNQD 53

2.2.5. Nợ quá hạn 58

2.2.6. Số lượng DNNQD có quan hệ tín dụng với Chi nhánh 59

2.2.7. Một số khách hàng DNNQD tiêu biểu 60

2.3. Đánh giá thực trạng cho vay DNNQD tại Chi nhánh 61

2.3.1. Những kết quả đạt được 62

2.3.2. Những hạn chế và khó khăn 64

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 65

2.3.3.1. Những nguyên nhân từ phía chi nhánh 65

2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan 66

Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay DNNQD tại NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Hà Nội 69

3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 69

3.1.1. Định hướng phát triển chung của Chi nhánh giai đoạn

2007- 2010 69

3.1.2. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Đông Hà Nội trong năm 2008. 70

3.1.3. Định hướng phát triển đối với hoạt động cho vay DNNQD tại

Chi nhánh. 70

3.2. Giải pháp mở rộng cho vay DNNQD của Chi nhánh 71

3.2.1. Mở rộng hoạt động huy động vốn 71

3.2.2. Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên

Ngân hàng. 72

3.2.3. Đổi mới và nâng cao công nghệ Ngân hàng. 73

3.2.4. Điều chỉnh chính sách tín dụng phù hợp 73

3.2.4.1. Đẩy mạnh hoạt động Marketing 73

3.2.4.2. Cơ chế cho vay linh hoạt 76

3.2.4.3. Củng cố và mở rộng quan hệ với khách hàng 77

3.3. Một số kiến nghị 78

3.3.1. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam 78

3.3.2. Kiến nghị đối với DNNQD 79

3.3.3 Kiến nghị đối với NHNN 80

3.3.4. Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước 81

Kết luận 83

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ệt về sản phẩm dịch vụ của mình, nâng cao chất lượng từng giao dịch cụ thể với khách hàng.
- Môi trường tự nhiên: Bao gồm các yếu tố khí hậu, năng lượng, nguyên nhiên liệu trong tự nhiên…tác động lớn tới các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp…Các điều kiện tự nhiên thay đổi sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của các thành viên, của các khách hàng vay vốn. Việc nghiên cứu môi trường tự nhiên giúp các Ngân hàng dự báo những rủi ro nhất định do điều kiện tự nhiên gây ra, đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời.
Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay Doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội
2.1. Giới thiệu chung về NHNo&PTNT Chi nhánh Đông Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Hà Nội.
Chi nhánh ngân hàng Nông nghịêp và phát triển nông thôn Đông Hà Nội là chi nhánh cấp 1 của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Chi nhánh mới được thành lập đi vào hoạt động theo quyết định 170/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 02/07/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thônViệt Nam. Là ngân hàng có con dấu riêng, trực tiếp giao dịch kinh doanh, hạch toán nội bộ, hoạt động độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh doanh tiền tệ và quản lý ngân hàng.
Chi nhánh đóng trụ sở tại 23B-Quang Trung- Hoàn Kiếm – Hà Nội. Đây là vị trí trung tâm của thành phố, rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, dễ dàng giao dịch và tiếp cận với khách hàng. Tuy nhiên, do vị trí thuận lợi nên tập trung khá nhiều chi nhánh của các ngân hàng khác như: ngân hàng ngoại thương, ngân hàng công thương,ngân hàng đầu tư phát triển, ngân hàng Nga- Việt, ngân hàng ngoài quốc doanh,…cạnh tranh giữa các ngân hàng càng quyết liệt.
Với nhiều khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất, sau một thời gian cùng sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các tổ chức tài chính quốc tế khác và chiến lược kinh doanh hiệu quả chi nhánh đã nhanh chóng hoạt động ổn định, khẳng định được thương hiệu, vị thế của mình. Qua hơn 4 năm hoạt động, Chi nhánh Đông Hà Nội đã mở rộng mạng lưới chi nhánh nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng. Hiện nay, Chi nhánh bao gồm 1 Hội sở, 3 phòng giao dịch: phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ và phòng giao dịch Kim Mã, phòng giao dịch Lê Ngọc Hân, 2 chi nhánh cấp 2 là: Chi nhánh Bà Triệu và Chi nhánh Lý thường Kiệt. Bên cạnh đó, chi nhánh đã tiếp cận, có mối quan hệ tín dụng tốt với các khách hàng lớn như: công ty xuất nhập khẩu tổng hợp, công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm, công ty Thiết bị phụ tùng Hà Nội, công ty TNHH Long Giang, công ty TNHH Liên Thành, công ty Kim khí Hà Nội, công ty IC Việt Nam…Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phát triển, Bảo hiểm Prudential, công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.
Chi nhánh có cơ sở vật chất khang trang, điều kiện trang thiết bị mới, tương đối hiện đại,quy mô giao dịch lớn, uy tín tạo tâm lý tin tưởng, an tâm cho khách hàng.
Để đảm bảo sự phát triển bền vững cả chiều sâu và chiều rộng Chi nhánh luôn chú trọng đến công tác đào tạo và mở rộng nguồn nhân lực.Tổng số cán bộ của Chi nhánh 113 người, đa số là các cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình với công việc. Tuy nhiên, các cán bộ này được điều chuyển từ nhiều đơn vị khác nhau và tuyển dụng mới nên trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nghề nghiệp không đồng đều, còn nhiều bất cập.
Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh Đông Hà Nội luôn cố gắng tạo môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện để các thành viên phát huy được khả năng của mình, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
Từ khi thành lập và hoạt động Chi nhánh luôn tuân thủ, thực hiện tốt các quy chế, chủ trương, chính sách của NHNN, các văn bản Nhà nước khác có liên quan. Trong công việc đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm,có kỷ cương, trung thực, nội bộ đoàn kết, giao tiếp có văn hoá, lịch sự, nhiệt tình- tín nhiệm- hiệu quả trong kinh doanh.
Với những thuận lợi và khó khăn trên, cùng với sự nỗ lực của toàn thể chi nhánh tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong những năm qua đã đạt những kết qủa quan trọng.
2.1.2.Chức năng nhiệm v ụ của Chi nhánh Đông Hà Nội.
Để thực hiện tốt mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn và phát triển các dịch vụ ngân hàng chi nhánh Đông Hà Nội tổ chức bộ máy quả lý phù hợp. Căn cứ vào quyết định 454/QĐ/HĐQT- TCCB ngày 24/12/2004 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh có cơ cấu tổ chức theo sơ đồ sau:
Giám đốc
Các Phó Giám đốc
Phòng KTKT nội bộ
Phòng Kế toán Ngân quỹ
Phòng Hành chính Nhân sự
Phòng nguồn vốn
Phòng Thanh toán quốc tế
Phòng Tín dụng
Phòng Thẩm định
Chi nhánh cấp 2
Phòng giao dịch
Phòng giao dịch
Phòng giao dịch
Phòng Vi tính
: Mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp.
Giữa các phòng, giữa chi nhánh cấp 2 và phòng giao dịch có mối quan hệ phối hợp, liên kết.
Chi nhánh Đông Hà Nội là một NHTM đa năng thực hiện các chức năng chủ yếu:
Huy động vốn: khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế, cá nhân dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn… bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ với các mức lãi suất linh hoạt. Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn uỷ thác của Chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước.
Cho vay ngắn, trung, dài hạn, tài trợ theo chương trình, dự án, kế hoạch của Chính phủ.
Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: cung ứng các phương tiện thanh toán, thu hộ chi hộ,chuyển tiền nhanh, các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của NHNN và NHNo&PTNT Việt Nam
Kinh doanh các nghiệp vụ ngoại hối khi được Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam cho phép.
Kinh doanh các dịch vụ Ngân hàng khác theo Luật các Tổ chức tín dụng: chiết khấu, nhận uỷ thác cho vay, bảo lãnh, mua bán vàng bạc…
Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ việc chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ trong phạm vi địa bàn theo quy định.
Nghiên cứu, phân tích kinh tế liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng và đề ra kế hoạch kinh doanh hợp lý.
Thực hiện hạch toán kinh doanh, phân phối thu nhập theo quy định.
Chấp hành đầy đủ các báo cáo, thống kê theo chế độ quy định.
Chi nhánh thực hiện công tác thông tin, tiếp thị, tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ của mình và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của NHNo&PTNT Việt Nam .
Với mỗi phòng ban lại có chức năng và nhiệm vụ cụ thể, khác nhau nhưng có mỗi quan hệ với nhau nhằm hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động kinh doanh.
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội.
Tuy Chi nhánh mới đi vào hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng đã thu được thành tựu đáng khích lệ.
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Với số vốn ban đầu còn khiêm tốn, sau 4 năm kinh doanh quy mô vốn huy động đã có sự thay đổi đáng kể.
Bảng:Tình hình huy động vốn của Chi nhánh Đông Hà Nội từ 2005-2007
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
2005
2006
2007
Chỉ tiêu
DS
T/G
DS
T/G
DS
T/G
TỔNG NGUỒN
161...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement