Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duongvq2003
#921341

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 3

1.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 3

1.1.1. Tổng quan về Ngân hàng. 3

1.1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng. 3

1.1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng. 3

1.1.2. Bảo lãnh Ngân hàng 5

1.1.2.1. Lịch sử hình thành. 5

1.1.2.2. Lịch sử phát triển 7

1.1.3.Khái niệm bảo lãnh Ngân hàng và đặc điểm của bảo lãnh Ngân hàng. 8

1.1.3.1. Khái niệm 8

1.1.3.2. Đặc điểm của bảo lãnh Ngân hàng. 10

1.1.4. Chức năng của bảo lãnh Ngân hàng. 13

1.1.4.1. Chức năng bảo đảm 13

1.1.4.2. Bảo lãnh là một công cụ đôn đốc thực hiện hợp đồng 14

1.1.4.3. Bảo lãnh được dùng như công cụ tài trợ. 15

1.1.4.4. Bảo lãnh được dung như một công cụ đánh giá, hạn chế rủi ro 15

1.1.5. Vai trò của bảo lãnh Ngân hàng. 15

1.1.5.1. Đối với Ngân hàng. 15

1.1.5.2. Đối với khách hàng. 16

1.1.5.3. Đối với nền kinh tế 17

1.1.6. Các loại bảo lãnh 18

1.1.6.1. Căn cứ vào mục đích bảo lãnh 18

1.1.6.2. Căn cứ vào cách phát hành. 21

1.1.6.3. Theo điều kiện thanh toán 26

1.1.6.4. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ 26

1.1.6.5. Theo tính chất chuyển nhượng 27

1.1.6.6. Tính hiệu lực của bảo lãnh. 27

1.1.7.Quy trình bảo lãnh. 27

1.2. CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 29

1.2.1. Khái niệm chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng. 29

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng. 32

1.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định lượng 33

1.2.2.2. Nhóm các chỉ tiêu định tính 37

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động bảo lãnh 37

 1.2.3.1.Các nhân tố chủ quan.37

 1.2.3.2. Các nhân tố khách quan .39

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TÂY HÀ NỘI 41

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT TÂY HÀ NỘI 41

2.1.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Tây Hà Nội. 41

2.1.2. Khái quát về hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Tây Hà Nội. 46

2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 46

2.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 48

2.1.2.3. Về hoạt động kinh doanh khác 51

2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TÂY HÀ NỘI 52

2.2.1. Đối tượng áp dụng 52

2.2.2. Các loại bảo lãnh 51

2.2.3. Quy trình bảo lãnh 53

2.2.4. Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại NHNo&PTNT Tây Hà Nội 58

2.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 65

2.3.1. Những thành tựu đã đạt được và nguyên nhân 65

2.3.1.1. Những thành tựu đã đạt được 65

2.3.1.2. Nguyên nhân 66

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 67

2.3.2.1. Những hạn chế 67

2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế. 69

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NHNo&PTNT TÂY HÀ NỘI 75

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHNo&PTNT TÂY HÀ NỘI 75

3.1.1. Định hướng hoạt động chung 75

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh 76

3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TÂY HÀ NỘI 77

3.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển bảo lãnh phù hợp với tình hình thực tế , từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển. 77

3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và đánh giá khách hàng. 78

3.2.3. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ bảo lãnh, từng bước tiến tới xây dựng một quy trình bảo lãnh riêng phù hợp với Chi nhánh. 80

3.2.4. Đa dạng hoá các loại hình bảo lãnh 82

3.2.5.Chú trọng công tác quản trị rủi ro 83

3.2.6. Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện bảo lãnh. 83

3.2.7. Công tác thị trường và chính sách khách hàng. 85

3.3. KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TÂY HÀ NỘI 86

3.3.1. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 86

3.3.1.1. Cho phép các Chi nhánh cấp 1 thành lập phòng bảo lãnh chuyên trách 86

3.3.1.2. Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng 87

3.3.1.3. Phát triển hệ thống hệ thu thập thông tin và hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng. 87

3.3.1.4. Thắt chặt công tác kiểm tra, giám sát đồng thời cần linh hoạt hơn nữa trong việc thực hiện các quy định về bảo lãnh nói riêng và toàn bộ hoạt động của Ngân hàng nói chung. 88

3.3.1.5. Nâng cao uy tín và vị thế của Ngân hàng 88

3.3.2. Kiến nghị với NHNN 89

3.3.2.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm Thông tin Tín dụng CIC 89

3.3.2.2. Sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về bảo lãnh phù hợp với từng điều kiện, từng giai đoạn cụ thể 89

3.3.2.3. Nâng cao chất lượng của công tác thanh tra, giám sát của NHNN. 90

3.3.3. Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước. 92

3.3.3.1. Tạo một môi trường vĩ mô ổn định 92

3.3.3.2. Hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán 93

KẾT LUẬN 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hàng. Đối với các chủ thể trong nền kinh tế: thì bảo lãnh Ngân hàng như một tấm giấy thông hành cho các doanh nghiệp trong các hoạt động của mình, nó như một công cụ đảm bảo, một công cụ tài trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp. Còn đối với bản thân các Ngân hàng thì bảo lãnh Ngân hàng ra đời giúp cho các Ngân hàng đa dạng hoá sản phẩm, đổi mới loại hình nghiệp vụ, nâng cao năng lực tài chính, tăng thu nhập, chống đỡ rủi ro.
Nhu cầu của hội nhập
Khi mở cánh cửa của hội nhập thì thị trường sẽ cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, khốc liệt hơn. Do đó đòi hỏi tất cả các chủ thể trong nền kinh tế cũng phải gồng hết sức mình để theo kịp vòng quay của nền kinh tế. Và bản thân các Ngân hàng không phải là một ngoại lệ. Vì vậy mà chất lượng các dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp đòi hỏi ngày càng được nâng cao, và không loại trừ hoạt động bảo lãnh là một điều tất yếu.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TÂY HÀ NỘI
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT TÂY HÀ NỘI
2.1.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Tây Hà Nội.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được thành lập ngày 26/03/1988 và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quyết định số 53/HĐBT hoạt động theo luật của các Tổ chức tín dụng Việt Nam.
Từ một ngân hàng nhỏ bé, đến nay NHNo&PTNT Việt Nam đã vươn lên trở thành một NHTM nhà nước hàng đầu Việt Nam, có vị thế trong khu vực và uy tín trên thế giới, không chỉ giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn và phát triển nông nghiệp, nông thôn mà còn đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành tính đến nay NHNo&PTNT vẫn khẳng định được vị thế dẫn đầu với: Tổng nguồn vốn đạt gần 267000 tỷ đồng, vốn tự có gần 15000 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt gần 239.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu theo chuẩn mực mới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế là 1,9%. NHNo&PTNT hiện đang là ngân hàng có quy mô hoạt động lớn nhất trên toàn quốc với hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch; hơn 30.000 cán bộ nhân viên.
Là một trong số Ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn nhất Việt Nam với trên 979 Ngân hàng đại lý tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đên tháng 2/2007. Là thành viên của Hiệp hội nông nghiệp Nông thôn Châu Á Thái Bình Dương, Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Quốc tế và hiệp hội Ngân hàng Châu Á…
NHNo&PTNT Tây Hà Nội là chi nhánh cấp 1 thuộc NHNo&PTNT Việt Nam, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo quyết định 126/QĐ/HĐBT-TCCB từ ngày 21/07/2003.
Nhiệm vụ chủ yếu của NHNo&PTNT Tây Hà Nội.
Huy động vốn bằng đồng Việt nam và ngoại tệ với nhiều hình thức: Mở tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu…
Đầu tư vốn Tín dụng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các thành phần kinh tế.
Làm đại lý và dịch vụ uỷ thác cho các tổ chức Tài chính, Tín dụng và cá nhân trong và ngoài nước như tiếp nhận và triển khai dự án, dịch vụ giải ngân, thanh toán thẻ Tín dụng, séc Du lịch…
Thực hiện thanh toán bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ như: chuyển tiền điện tử trong nước, thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT CODE VBAAVNVX412.
Bảo lãnh bằng đồng Việt Nam và Ngoại tệ dưới nhiều hình thức khác nhau trong và ngoài nước.
Chi trả Kiều hối, mua bán ngoại tệ, chiết khấu cho vay cầm cố các giấy tờ có giá.
Thực hiện các dịch vụ khác.
Như vậy, qua hơn 4 năm hoạt động NHNo&PTNT Tây Hà Nội đã không ngừng phát triển, nâng cao và khẳng định vị thể vững mạnh của mình là một chi nhánh NHTM lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội cả về quy mô và phạm vi hoạt động. Và hiện nay, NHNo&PTNT Tây Hà Nội đã có 4 chi nhánh cấp II, 3 phòng giao dịch, 7 phòng nghiệp vụ tại Hội sở. Mô hình tổ chức của chi nhánh gồm 1 giám đốc, 3 phó giám đốc, hơn 100 cán bộ công nhiên viên biên chế chính thức. Chi nhánh thực hiện chương trình giao dịch Ngân hàng Bán lẻ, hệ thống trang thiết bị hiện đại, các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng mọi yêu cầu của mọi khách hàng, mọi thành phần kinh tế. Trong năm qua đơn vị đã xây dựng Website của Chi nhánh nhằm giới thiệu về các sản phẩm của mình và quảng bá thương hiệu cho NHNo&PTNT Việt Nam. Là đơn vị kinh doanh có hiệu quả hệ số tiền lương vượt so với mức khoán của NHNo&PTNT Việt Nam đề ra.
Về mô hình tổ chức, chức năng hoạt động.
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó giám đốc
Phòng Quản lý thẻ
Phòng Tín dụng
Phòng Hành chính Nhân sự
Phòng Kế hoạch Kinh doanh
Phòng Kế toán Ngân quỹ
Phòng Thẩm định
Phòng Thanh toán quốc tế
Tổ kiểm tra kiểm toán nội bộ
Giám đốc
Ban giám đốc bao gồm 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc làm nhiệm vụ quản lý chung cho toàn chi nhánh trong đó Giám đốc có quyền quyết định cao nhất, chịu trách nhiệm về: Chương trình kế hoạch công tác chung, chiến lược kinh doanh, công tác tổ chức và trực tiếp quản lý phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ.
Các Phó giám đốc chịu trách nhiệm quản lý một mảng lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh, giúp Giám đốc giám sát, điều hành hoạt động kinh doanh của Chi nhánh và thực hiện các công việc do Giám đốc chỉ định.
Ban giám đốc có nhiệm vụ quản lý chung các phòng ban, mỗi phòng ban đều có các trưởng phòng quản lý một cách chi tiết và cụ thể hoá từng lĩnh vực hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động trước Ban giám đốc.
Tổ kiểm tra kiểm toán nội bộ có chức năng:
Làm công tác thanh tra kiểm tra quá trình hoạt động của các Chi nhánh sao cho các hoạt động của Chi nhánh đúng quy định của ngành, trong giới hạn cho phép và đúng với luật pháp của mỗi quốc gia. Tổ này cũng chính là thay mặt của Ban giám đốc trong quá trình giám sát hoạt động của các phòng ban, là bộ phận đánh giá chất lượng của toàn Chi nhánh.
Phòng hành chính – Nhân sự có chức năng:
Tham mưu cho Ban giám đốc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; Trực tiếp triển khai thực hiện các nghiệp vụ về Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua, khen thưởng, công tác hậu cần trong Chi nhánh.
Phòng kế hoạch – Kinh doanh có hai chức năng:
Tham mưu cho Giám đốc về: Chiến lược, Kế hoạch phát triển Kinh doanh, nghiên cứu áp dụng các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tại Chi nhánh.
Trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ về Kế hoạch, huy động vốn, cấp tín dụng với khách hàng.
Phòng Kế toán – Ngân quỹ có hai chức năng:
Tham mưu cho Ban giám đốc về: Quản lý, Tài chính, Kế toán, Ngân quỹ trong Chi nhánh.
Trực tiếp triển khai thực hiện các nghiệp vụ về Tài chính, Kế toán, Ngân quỹ để quản lý và kiểm soát nguồn vốn và sử dụng vốn, quản lý Tài sản, Vật tư, thu nhập, chi phí xác định kết quả hoạt động của Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội. Trực tiếp quản lý và triển khai công tác tin học trong toàn Chi nhánh.
Phòng Thanh toán quốc tế có chức năng:
Tham mưu cho Ban giám đốc về chiến lược phát triển, theo dõi quản lý và tổ chức thực hiện các sản phẩm dịch vụ: Kinh doanh Ngoại tệ, Thanh toán quốc tế, cho vay tài trọ xuất, nhập khẩu tại Chi nhán...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online