Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenthethanhminh_2391990
#920463 Download miễn phí Chuyên đề

CHUƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐT VÀ PTNNL TRONG TỔ CHỨC 4
I. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức 4
1. Một số khái niệm liên quan 4
1.1. Nguồn nhân lực 4
1.1.1. Khái niệm 4
1.1.2. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong tổ chức 4
1.2. Đào tạo nguồn nhân lực 5
1.3. Phát triển nguồn nhân lực 6
2. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác ĐT và PTNNL trong tổ chức 7
2.1. Môi trường bên ngoài 7
2.1.1. Thực trạng nền kinh tế 7
2.1.2. Thị trường sức lao động 8
2.1.3. Tiến bộ khoa học kỹ thuật 8
2.1.4. Đối thủ cạnh tranh 8
2.2. Môi trường bên trong 9
2.2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 9
2.2.2. Mục tiêu hoạt động của tổ chức 9
2.2.3. Văn hóa tổ chức 9
II. Tiến trình ĐT và PTNNL trong tổ chức 10
1. Xác định nhu cầu đào tạo 10
2. Xác định mục tiêu của chương trình đào tạo 12
3. Xác định đối tượng đào tạo 12
4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 13
4.1. Xây dựng chương trình đào tạo 13
4.2. Lựa chọn phương pháp đào tạo 13
5. Thu hút và đào tạo giáo viên 15
6. Dự tính chi phí đào tạo 15
7. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo 16
8. Tiến hành đánh giá kết quả đào tạo 16
III. Sự cần thiết phải ĐT và PTNNL tổ chức 17
1. Sự cần thiết phải ĐT và PTNNL tổ chức 17
2. Sự cần thiết phải ĐT và PTNNL tại Tổng công ty Thép Việt Nam 18
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐT VÀ PTNNL TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 20
I. Một số đặc điểm của Tổng công ty ảnh hưởng đến công tác ĐT và PTNNL 20
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20
1.1. Giai đoạn 1: Giai đoạn 1995 – 1999 20
1.2. Giai đoạn 2: Giai đoạn 2000 – 2004 21
1.3. Giai đoạn 2005 – 2010 22
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 22
2.1. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các ngành, nghề, lĩnh vực chính là: 22
2.2. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại công ty con, công ty liên kết. 23
3. Bộ máy tổ chức của Tổng công ty 23
3.1. Cơ quan văn phòng của tổng công ty: 23
3.1.1. Các phòng chức năng: 24
1.2. Phòng Thanh tra pháp chế 27
3.1.3.Trung tâm hợp tác lao động với nước ngoài. 27
3.2. Khối sản xuất. 27
3.3. Khối thương mại. 27
3.4. Khối liên doanh. 27
3.5. Khối sự nghiệp. 28
4. Nguồn lực tài chính của Tổng công ty 28
5. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 29
6. Đặc điểm nguồn nhân lực tại Tổng công ty 30
6.1. Cơ cấu lao động theo giới. 30
6.2. Cơ cấu lao động theo độ tuổi. 31
6.3. Cơ cấu lao động theo trình độ. 32
7. Hoạt động của Phòng Tổ chức lao động tại Tổng công ty 34
7.1. Chức năng của phòng Tổ chức lao động: 34
7.2. Nhiệm vụ của phòng Tổ chức lao động: chủ yếu là: 34
7.3. Nguyên tắc hoạt động của Phòng Tổ chức lao động 35
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến ĐT và PTNNL tại Tổng công ty Thép Việt Nam 35
1. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp 35
1.1. Thực trạng nền kinh tế Việt Nam 35
1.2. Thị trường sức lao động Việt Nam 36
1.3. Sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật. 36
1.4. Đối thủ cạnh tranh của Tổng công ty. 37
2. Môi trường bên trong doanh nghiệp 38
2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 38
2.2. Mục tiêu hoạt động 38
2.3. Văn hóa tổ chức. 39
III. Phân tích thực trạng chương trình ĐT và PTNNL tại Tổng công ty Thép Việt Nam 39
1. Xác định nhu cầu đầo tạo 39
1.1. Đào tạo định kỳ. 39
1.2. Đào tạo đột xuất. 40
2. Xác định mục tiêu của chương trình đào tạo 43
3. Xác định đối tượng đầo tạo 44
3.1. Đối với lao động gián tiếp (cán bộ quản lý, nhân viên) 44
3.2. Đối với lao động là công nhân kỹ thuật 45
4. Xây dựng chương trình đào tạo 46
4.1. Xây dựng chương trình đào tạo 46
4.2. Các chương trình đào tạo 47
4.2.1. Chương trình đào tạo ngắn hạn. 47
4.2.2. Chương trình đào tạo dài hạn. 49
4.2. Lựa chọn phương pháp đào tạo. 51
4.2.1. Phương pháp kèm cặp tại nơi làm việc 51
4.2.2. Phương pháp luân chuyển công việc 52
4.2.3. Phương pháp đào tạo tập trung dài hạn 53
4.2.4. Phương pháp liên kết đào tạo 53
5. Chi phí đào tạo. 55
6. Đánh giá kết quả đào tạo 57
III. Nhận xét chung về công tác ĐT và PTNNL tại Tổng công ty Thép Việt Nam 58
1. Kết quả đạt được 58
2. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 59
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐT VÀ PTNNL TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 60
I. Phương hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới 60
1. Định hướng chiến lược 60
2. Mục tiêu chiến lược ĐT và PTNNL 60
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác ĐT và PTNNL tại Tổng công ty 61
1. Nhân tố khách quan 61
2. Nhân tố chủ quan 62
III. Hoàn thiện công tác ĐT và PTNNL tại Tổng công ty 63
1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo, xác định mục tiêu đào tạo và lựa chọn đối tượng đào tạo 63
2. Hoàn thiện việc xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn giáo viên 66
3. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo 68
4. Lập và quản lý tốt nguồn kinh phí cho ĐT và PTNNL 69
5. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình đánh giá kết quả đào tạo 69
6. Các biện pháp hỗ trợ ĐT và PTNNL 70
III. Một số kiến nghị 72
KẾT LUẬN 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

LỜI MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài.
Trong thời đại toàn cầu hoá, nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng đã và đang vận động cùng với những biến đổi của nền kinh tế thế giới. Tận dụng cơ hội vượt qua thử thách là bài toán khó cần các doanh nghiệp giải quyết.
Vậy đâu là biện pháp tối ưu cho các doanh nghiệp Việt Nam? Trong hầu hết các doanh nghiệp hiện nay, các nhà lãnh đạo đều hiểu rằng, yếu tố chất luợng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp họ là vấn đề sống còn tạo ra khả năng cạnh tranh lớn nhất trên thị trường. Không có đội ngũ lao động giỏi thì doanh nghiệp không thể phát triển dù công nghệ sản xuất có hiện đại đến đâu. Nhưng đội ngũ lao động giỏi không tự nhiên mà có, vì vậy đào tạo và phát triển lao động là một nhu cầu không thể thiếu được đối với bất kỳ doanh nghiệp nào và Tổng công ty Thép Việt Nam cũng không là ngoại lệ.
Là tổng công ty trực thuộc Bộ Công Thương, Tổng công ty Thép Việt Nam đang từng bước hoàn thiện mình hoà chung với guồng quay của nền kinh tế mở. Các sản phẩm của tổng công ty đã dần chiếm lĩnh thị trường trong nước cũng như mở rộng ra quốc tế. Để đạt được thành quả đó, không thể thiếu đội ngũ lao động chất lượng cao mà công ty đã và đang bồi dưỡng. Qua quá trình thực tập tại Tổng công ty Thép Việt nam, em nhận thấy rằng công tác đào tạo và phát triển lao động đang được tổng công ty hết sức quan tâm vì vậy em chọn đề tài:
“Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lưc tại Tổng công ty Thép Việt Nam”

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
- Nghiên cứu lý luận chung về các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn lao động.
- Nghiên cứu sâu hoạt động đào tạo và phát triển tại Tổng công ty Thép Việt Nam.
- Tìm ra ưu điểm nhược điểm và nguyên nhân của các hoạt động đào tạo và phát triển trong Tổng công ty.
- Từ thực tế nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hoạt động đào tạo và phát triển của Tổng công ty.
3. Đối tượng nghiên cứu.
- Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bao gồm:
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nuồn nhân lực.
Các nội dung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như: Xác định nhu cầu đào tạo; Lựa chọn đối tượng đào tạo; Xác định mục tiêu đào tạo;Xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp đào tạo; Lựa chọn giáo viên và dự tính chi phí đào tạo; Đánh giá kết quả đào tạo.
- Phân tích các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Thép Việt Nam.
4. Phạm vi nghiên cứu.
- Nghiên cứu từ thực tế hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong phạm vi Tổng công ty Thép Việt Nam, với các thông tin, số liệu thu thập được trong thời gian thực tập từ ngày 07/01/2008 đến ngày 26/04/2008.
5. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp tư duy logic.
- Phương pháp tập hợp số liệu, tổng hợp và phân tích từ lý thuyết tới thực tế
- Phương pháp quan sát, điều tra chọn mẫu các đối tượng có liên quan.
6. Kết cấu của đề tài.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành 3 phần như sau:
- CHƯƠNG 1: Lý luận chung về ĐT và PTNNL trong tổ chức
- CHƯƠNG 2: Phân tích thực trạng công tác ĐT và PTNNl tại Tổng công ty Thép Việt Nam
- CHƯƠNG 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác ĐT và PTNNL tại Tổng công ty Thép Việt Nam

Qua đây em xin chân thành Thank TS. Nguyễn Vĩnh Giang - giáo viên hướng dẫn; bác Nguyễn Văn Cảnh – Phó trưởng phòng Tổ chức lao động, người trực tiếp hướng dẫn em trong quá trình thực tập tại Tổng công ty Thép Việt Nam, cùng toàn bộ các cán bộ, chuyên viên của phòng Tổ chức lao động đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Em kính mong nhận được sự góp ý, phê bình của các thầy cô giáo giúp em hoàn thiện bài viết này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970874 Link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement