Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rong_con_codon_90
#920457

Download miễn phí Đề tài Chương trình quản lí các số điện thoại đã thuê bao

 Để thực hiện một chương trình ngoài giải thuật còn một điều không thể thiếu được đó ngôn ngữ lập trình để làm cho phần mềm đó hoàn chỉnh hơn.Bên cạnh các ngôn ngữ lập trình đa dạng và phong phú ,thì ngôn ngữ lập trình Visual Basic có tính năng cao hơn cả ,giúp cho người dùng trong các công tác tổ chức ,lập dự án,tìm kiếm,lưu trữ,biểu diễn thông tin ,tiết kiệm thời gian. Phần mềm Visual Basic của hãng Microsoft là phần mềm phổ biến ở nước ta hiện nay.Visual Basic là ngôn ngữ lập trình trực quan theo hướng đối tượng lấy ngôn ngữ Basic làm gốc. Sử dụng phần mềm lập trình hướng đối tượng trên Windows sẽ giúp chương trình dễ sử dụng và tiện lợi cho người sử dụng vì nó cung cấp khả năng tạo đối tượng và các lớp bằng cách sử dụng giao diện thay ngôn ngữ,Visual Basic có giao diện đẹp ,các thao tác đơn giản không bị phụ thuộc vào chương trình như các chương trình lập trình trên môi trường DOS.Khả năng kết nối và các công cụ truy vấn giúp cho ta tổ chức tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng khi cơ sở dữ liệu đã được tạo các quan hệ ràng buộc.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


t;Quản lý thông tin về khách hàng :
+ Cập nhật thông tin về khách hàng.
+ Đưa ra các thông tin về hoá đơn trả tiền của khách hàng.
2> Tra cứu,Tìm kiếm :
+ Tra cứu theo số điện thoại.
+ Tra cứu theo họ tên.
+ Tra cứu theo các số liệu tổng hợp.
3> Báo cáo,Thống kê
+ Lập và xuất hoá đơn trả tiền hàng tháng của khách hàng.
+ Thống kê các khách hàng đã trả tiền trong tháng.
+ Báo cáo về tình hình chung của bưu điện trong tháng.
II.Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống quản lý các số điện
thoại đã đăng ký thuê bao
Quản lý các số đIện thoại đã thuê bao
Quản lý khách hàng
Tra cứu, tìm kiếm
BÁO CÁO, thống kê
Cập nhật Thông tin khách hàng
Đưa ra các hoá đơn trả tiền khách hàng
Tra cứu theo số điện thoại
Tra cứư theo họ tên
Tra cứu theo số liệu tổng hợp
In các hóa đơn trả tiền của khách hàng
Thống kê các khách hàng đã trả tiền
Đưa ra tình hình chung của bưu điện
Biểu đồ luông dữ liệu mức khung cảnh cho ta cái nhìn khái quát về quá trình hoạt động của hệ thống.
Các thông tin cần xử lý
Hệ thống quản lý các số đIện thoại đã thuê bao
Khách hàng
Thông tin
Các nhân viên bưu điện
Thông tin đã xử lý
Các thông báo tới khách hàng
Giải thích: Tác nhân ngoài là khách hàng sẽ đưa thông tin cá nhân tới cho hệ thống khi các khách hàng đến đăng ký thuê bao. Hệ thống có nhiệm vụ lưu trữ các thông tin đó gửi tới các nhân viên bưu điện, tác nhân ngoài là nhân viên bưu điện sẽ thông qua đó xử lý các thông tin đó và cuối tháng sẽ gửi các yêu cầu cho khách hàng .
Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Dưới Đỉnh
Khách hàng
Qu¶n lý kh¸ch hµng
Tra cøu, t×m kiÕm
B¸o c¸o, thèng kª
Hố sơ lưu hàng tháng th¸ng
Nh©n viªn b­u ®iÖn
Thông tin khách hàng
*Giải thích:
Khi thông tin về khách hàng được chuyển vào hệ thống, chức năng Quản lý khách hàng sau khi phân loại và xử lý sẽ đưa thông tin vào kho Thông tin khách hàng và Kho hồ sơ lư trữ hàng tháng. Chức năng báo cáo thống kê cứ đến cuối tháng sẽ thu thập thông tin từ kho hồ sơ lưu trữ hàng tháng sau đó sẽ tổng kết và đưa ra các thông tin về khách hàng cũng như tình hình hàng tháng của bưu điện. Mổi khi có khách hàng cần biết đến các thông tin về khách hàng khi đó chức năng tra cứu và tìm kiếm sẽ cập nhật thông tin từ kho lưu trữ thông tin khách hàng để đưa ra các thông tin cần thiết
*chức năng quản lý khách hàng
Cập nhật thông tin 1.1 khách hàng
Đưa ra các hoá đơn trả tiền của 1.2
khách hàng
Khách hàng
Hồ sơ khách hàng
Hồ sơ lưu hàng tháng
Hoá đơn trả tiền hàng tháng
*Giải thích:
Khi khách hàng đăng ký thuê bao thông tin khách hàng được lưu trữ bởi chức năng cập nhật thông tin khách hàng chức năng này sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng, để đưa ra thông tin các hoá đơn của khách hàng thì chức năng đưa ra các hoá đơn trả tiền của khách hàng sẽ cập nhật thông tin từ kho hồ sơ lưu trữ hàng tháng. Với mổi thông tin đó lại được lưu trữ vào kho hoá đơn trả tiền hàng tháng.
* Chức năng tra cứu, tìm kiếm
Nhân viên
Tra cứu theo 2.1
số điện thoại
Tra cứu theo 2.2 2.2
họ tên
Tra cứu 2.3
Tổng hợp
Hồ sơ hàng tháng
Thông tin khách hàng
* Giải thích:
Khi có tác nhân ngoài là nhân viên bưu điện theo yêu cầu của khách hàng cần các thông tin về một quí khách hàng nào đó khi đó tuỳ từng trường hợp vào yêu cầu mà nhân viên có thể tra cứu dựa vào sự hoạt động của các chức năng. Hai chức năng tra cứu theo Họ tên và chức năng tra cứu theo địa chỉ truy có thể cập nhật thông tin từ kho thông tin khách hàng từ đó phân loại cho phù hợp với yêu cầu mà nhân viên bưu điện cần, riêng chức năng tra cứu theo số liệu tổng hợp có thể truy nhập thông tin từ hai kho dữ liệu đó là hồ sơ hàng tháng và thông tin khách hàng. Để giảm thời giản truy cập hai chức năng tra cứu theo Họ tên và chức năng tra cứu theo địa chỉ có thể kết nối trao đổi thông tin với chức năng tra cứu theo số liệu tổng hợp.
* chức năng báo cáo, thống kê
Nhân viên
In hoá đơn 3.1 trả tiền
tr¶ tiÒn
Thèng kª kh¸ch 3.2 hµng ®· tr¶ tiÒn
Đưa ra tình hình chung của bưu điện 3.3
Ho¸ ®¬n tr¶ tiÒn hµng th¸ng
Thông tin khách hàng
kh¸ch hµng
Hồ sơ lưu
hµng th¸ng
* Giải thích
Đến cuối mổi tháng các nhân viên bưu điện phải có nhiệm vụ gửi các hoá đơn thanh toán tiền cho các các cuộc gọi hàng tháng của quí khách hàng đã đăng ký thuê bao. Từ chức năng in hoá đơn trả tiền của khách hàng phải được cập nhật thông tin từ kho Hoá đơn trả tiền của khách hàng, mặt khác chức năng thống kê khách hàng đã trả tiền phải được cập nhật từ kho Hoá đơn trả tiền hàng tháng, hồ sơ lưu hàng tháng để có thể đưa ra thông tin chính xác các khách hàng đã trả tiền. Chức năng đánh giá tình hình chung của bưu điện phải được cập nhật đầy đủ thông tin để có thể đánh giá chính xác quá trình hoạt động của bưu điện trong tháng.
Từ quá trình phân tích ta có thể đưa ra lược đồ cơ sở dữ liệu
Người dùng
Gọi
HO
TEN
DC
MASDT
MAVUNG
SODT
THOI GIAN
TIEN
NGAY GOI
MASDT
Thiết Kế Các File Dữ Liệu
1.1. Bảng hồ sơ lưu trữ thông tin khách hàng thuê bao
STT
Tên trường
Kiểu
Độ rộng
Giải thích
1
MASDT
Text
50
Mã số điện thoại
2
HO
Text
30
Họ khách hàng
3
TEN
Text
40
Tên khách hàng
4
DC
Text
60
Địa chỉ khách hàng
1.2. Bảng hồ sơ lưu trữ thông tin khách hàng thuê bao
STT
Tên trường
Kiểu
Độ rộng
Giải thích
1
MAVUNG
Text
50
Mã vùng
2
MASDT
Text
40
Mã số đIện thoại
3
SODT
Number
40
Số điện thoại khách thuê bao
4
THOIGIAN
Date/Time
60
Thời gian gọi của khách hàng
5
TIEN
Number
70
Số tiền gọi cho mổi cuộc
Phân Tích Chương trình
I. Giới Thiệu Ngôn Ngữ
Để thực hiện một chương trình ngoài giải thuật còn một điều không thể thiếu được đó ngôn ngữ lập trình để làm cho phần mềm đó hoàn chỉnh hơn.Bên cạnh các ngôn ngữ lập trình đa dạng và phong phú ,thì ngôn ngữ lập trình Visual Basic có chức năng cao hơn cả ,giúp cho người dùng trong các công tác tổ chức ,lập dự án,tìm kiếm,lưu trữ,biểu diễn thông tin ,tiết kiệm thời gian. Phần mềm Visual Basic của hãng Microsoft là phần mềm phổ biến ở nước ta hiện nay.Visual Basic là ngôn ngữ lập trình trực quan theo hướng đối tượng lấy ngôn ngữ Basic làm gốc. Sử dụng phần mềm lập trình hướng đối tượng trên Windows sẽ giúp chương trình dễ sử dụng và tiện lợi cho người sử dụng vì nó cung cấp khả năng tạo đối tượng và các lớp bằng cách sử dụng giao diện thay ngôn ngữ,Visual Basic có giao diện đẹp ,các thao tác đơn giản không bị phụ thuộc vào chương trình như các chương trình lập trình trên môi trường DOS.Khả năng kết nối và các công cụ truy vấn giúp cho ta tổ chức tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng khi cơ sở dữ liệu đã được tạo các quan hệ ràng buộc.
Tóm lại ,ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng này là một công cụ cần thiết cho người sử dụng có thể cập nhật, lưu trữ, tìm kiếm, xem sửa một cách nhanh chóng.
Với mong muốn áp dụng Visual Basic vào công tác quản lý,em xin thực hiện đề tài : Quản Lý Các Số Điện Thoại Đã Đăng Ký Thuê Bao trong bài tập lớn này.Ngoài ra trong chương trình em còn sử dụng ngôn ngữ lập trình SQL(Structer Query Language )đây là ngôn ngữ rất mạnh về truy vấn dữ liệu
PHẦN II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Ch
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement