Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By txt1630
#920446

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác xuất khẩu lao động tại Công ty Mỹ Thuật Trung ương

 

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 3

1.1. Khái niệm xuất khẩu lao động 3

1.1.1. Di chuyển quốc tế sức lao động: nguyên nhân và điều kiện 3

1.1.1.1 Định nghĩa 3

1.1.1.2. Nguyên nhân và điều kiện 3

1.1.2. Xuất khẩu lao động và tác động của xuất khẩu lao động đối với nước xuất khẩu lao động 4

1.1.2.1 Khái niệm xuất khẩu lao động 4

1.1.2.2 Tác động của xuất khẩu lao động đối với nền kinh tế 5

1.1.3 Các hình thức xuất khẩu lao động 6

1.1.3.1. Phân theo địa lý biên giới giữa các quốc gia: 6

1.1.3.2. Phân theo văn bản pháp luật của Nhà nước 6

1.1.4 Đặc điểm và vai trò của xuất khẩu lao động 8

1.1.4.1 Đặc điểm của xuất khẩu lao động 8

1.1.4.2 Vai trò của xuất khẩu lao động 9

1.2.Các quan điểm chính sách của Đảng Nhà Nước về xuất khẩu lao động . 9

1.2.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước về xuất khẩu lao động 9

1.2.2 Chính sách của Đảng, Nhà nước về xuất khẩu lao động 10

1.2.2.1 Đối tượng được cấp giấy phép XKLĐ 10

1.2.2.2 Quyền hạn và nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động XKLĐ 10

1.2.2.3 Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động tham gia hoạt động xuất khẩu lao động 11

1.3. Các yếu tố tác động tới xuất khẩu lao động 12

13.1 Yếu tố thuộc về phía nhà nước 12

1.3.2 Yếu tố thuộc về phía các doanh nghiệp, cơ sở xuất khẩu lao động 12

1.3.3 Yếu tố thuộc về phía người lao động 13

1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác xuất khẩu lao động 13

Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG 14

2.1 Một số đặc điểm của Công ty Mỹ Thuật Trung Ương ảnh hưởng tới hoạt động Xuất khẩu lao động 14

2.1.1 Vài nét giới thiệu về công ty Mỹ thuật trung ương 14

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Mỹ Thuật Trung Ương 15

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 18

2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 23

2.2 Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty 26

2.2.1 Quy mô xuất khẩu lao động 27

2.2.1.1 Về thị trường xuất khẩu lao động 27

2.2.1.2 Về số lượng và cơ cấu lao động xuất khẩu 28

2.2.2 Vấn đề chất lượng lao động xuất khẩu 33

2.3. Quy trình xuất khẩu lao động của Công ty 34

2.3.1 Ký kết hợp đồng ngoại 35

2.3.2 Tổ chức tuyển chọn lao động 37

2.3.3 Ký kết hợp đồng với người lao động 39

2.3.4 Đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động 40

2.3.5 Tổ chức đưa người lao động đi xuất khẩu 41

2.3.6 Quản lý người lao động ở nước ngoài 42

2.3.7. Thanh lý hợp đồng lao động 43

2.4. Đánh giá hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty 43

2.4.1 Ưu điểm 43

2.4.2 Nhược điểm 46

2.4.3 Nguyên nhân 49

2.4.3.1. Về phía Nhà nước: 49

2.4.3.2. Về phía Công ty 49

2.4.3.3.Nguyên nhân của tình trạng bỏ trốn 50

2.5. Hiệu quả kinh tế của hoạt động xuất khẩu lao động 51

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG 52

3.1. Phương hướng và mục tiêu của công tác xuất khẩu lao động 52

3.1.1. Phương hướng xuất khẩu lao động của Việt Nam. 52

3.1.2 Phương hướng phát triển của Công ty 53

3.2. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động để tạo việc làm. 53

3.2.1. Giải pháp về phía Nhà nước. 53

3.2.2. Giải pháp về phía công ty xuất khẩu lao động. 56

3.2.3. Giải pháp về phía bản thân người lao động. 60

C. KẾT LUẬN 61

D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


0 triệu đồng
ô Tổng doanh thu của cả công ty là khoảng: 40 tỷ 417 triệu đồng. Doanh thu của năm 2007 đã tăng so với năm 2006 tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của từng mảng có sự tăng giảm khác biệt nhau được thể hiện ở bảng 2
Bảng 2: KẾT QUẢ SXKD THEO MẢNG CÔNG VIỆC
(Đơn vị: triệu đồng)
TT
Mảng công việc
Năm 2006
Năm 2007
07/06(%)
1
Thiết kế thi công
28.410
28.686
0.97
2
In
9.004
8.100
-10.04
3
Xuất khẩu lao động
756
1.385
83.2
4
Quảng cáo & dịch vụ #
650
2.800
330.77
5
Tổng
38.820
40.971
5.54
(Nguồn: Công ty Mỹ Thuật Trung Ương)
Nhìn vào bảng trên ta thấy nhìn chung doanh thu của năm 2007 cao hơn tuy nhiên cơ cấu doanh thu của từng mảng lại khác nhau rõ rệt. Mảng thiết kế, thi công là mảng chính của Công ty chiếm đa số doanh thu cho toàn Công ty thì qua hai năm kết quả không tăng lên là bao mà có xu hướng giữ nguyên, còn mảng In thi lại bị giảm sút từ 9 tỷ xuống còn hơn 8 tỷ. Riêng hai mảng xuất khẩu lao động và quảng cáo dịch vụ thì lại có xu hướng phát triển hơn, quảng cáo và dịch vụ doanh thu tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu lao động cũng ngày càng được chú trọng mở rộng phát triển doanh thu tăng gần gấp đôi so với năm 2006. Những kết quả đạt được trên đây cho chúng ta thấy hoạt động của Công ty hiện còn gặp những khó khăn nhất định vì vậy mà công việc chính của Công ty chưa phát triển đúng theo tiến độ, nhưng bên cạnh đó Công ty đã biết phát triển những ngành nghề khác để góp phần nâng cao doanh số cho Công ty. Có được kết quả như trên là nhờ sụ cố gắng vươn lên của toàn thể cán bộ công nhân viên toàn công ty.
Một số khó khăn và tồn tại:
Năm 2007 cũng là năm công ty đã gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó có hai khó khăn lớn nhất là thiếu vốn kinh doanh và ảnh hưởng của công trình tượng đài Điện Biên Phủ. Thiếu vốn là khó khăn muôn thuở của doanh nghiệp. Song ảnh hưởng của công trình Điện Biên Phủ quả thực đã gây khó khăn cản trở rất nhiều cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong hai năm vừa qua. Công việc điều tra kéo dài đã làm cho những cán bộ có liên quan không thể yên tâm công tác và tâm lý chung của CBCNV cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
2.2. Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty
Xuất phát từ suy nghĩ Việt Nam có nguồn lao động dồi dào nhưng chưa phát huy được hết, đặc biệt là đội ngũ nghệ nhân và thợ thủ công có tay nghề cao chưa được tận dụng. Ngoài lĩnh vực xuất khẩu hàng thủ công mĩ nghệ…Công ty đã cho thành lập Trung tâm xuất khẩu lao động để thực hiện việc hợp tác lao động trong ngành mĩ thuật, mĩ nghệ với nước ngoài.
Trung tâm xuất khẩu lao động đã thành lập được gần 8 năm nay. Ban đầu hoạt động này của công ty còn gặp nhiều khó khăn vì đây là một chức năng mới, đồng thời nhu cầu này ở nước ngoài không nhiều chưa ổn định thị trường. Do vậy ngay từ đầu Trung tâm đã tổ chức thêm các hoạt động khác thuộc chức năng của công ty để hỗ trợ cho chức năng xuất khẩu lao động phát triển. Bắt đầu từ năm 2003 Trung tâm đã có phương pháp tổ chức lại bộ phận xuất khẩu lao động, đồng thời tích cực tiếp cận thị trường ngoài nước nên bước đầu đã thực hiện được công tác xuất khẩu lao động và hoạt động này ngày càng có hiệu quả.
Tuy vậy lao động xuất khẩu mà công ty đưa ra nước ngoài chủ yếu là lao động phổ thông chứ không phải là các nghệ nhân hay thợ thủ công có tay nghề như phương hướng ban đầu khi thành lập Trung tâm của Công ty.
Cụ thể về tình hình xuất khẩu lao động của Công ty thời gian qua như sau:
2.2.1 Quy mô xuất khẩu lao động
2.2.1.1 Về thị trường xuất khẩu lao động
- Thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam hiện nay: Đến năm 2006 Việt Nam đã có hơn 160 doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa lao động nước ta đi làm việc ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. đặc biệt chú trọng ở các thị trường sau:
Bảng 3: TỔNG SỐ LAO ĐỘNG ĐƯA ĐI THEO QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ GIAI ĐOẠN 2001-2005
TT
Nước
Số lượng
Cơ cấu (%)
1
Đài Loan
95285
31,19
2
Hàn Quốc
21531
8,40
3
Nhật Bản
11956
4,67
4
Malaysia
73021
28,50
5
Nước khác
54444
21,24
6
Tổng số
256237
100,00
Nguồn: Cục quản lý lao động ngoài nước
Nhìn vào bảng trên ta thấy giai đoạn vừa qua thị trường XKLĐ của nước ta là rất đa dạng, bao gồm các thị trường truyền thống là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và nhiều thị trường khác nữa. Trong các thị trường đó thì số lượng lao động xuất khẩu sang Đài Loan vẫn là nhiều nhất chiếm tới 31,19% tổng số lao động xuất khẩu trong cả giai đoạn qua. Tiếp đến là thị trường lao động Malaysia với 28,5%.
- Đối với Công ty Mỹ Thuật Trung Ương :
Trung tâm xuất khẩu lao động của Công ty thành lập được gần 5 năm nay, đây không phải là mảng chính của Công ty vì vậy mà nó chưa được chú trọng đầu tư trong thời gian vừa qua. Thị trường xuất khẩu lao động trong giai đoạn trước đây là thị trường Đài Loan. Sở dĩ Công ty chọn thị trường này là thị trường chính vì quy mô xuất khẩu lao động của Công ty còn nhỏ bé ban đầu khó tiếp cận được với các thị trường, riêng với Đài Loan là một nước đang có nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài vì thị trường lao động trong nước không đáp ứng đủ. Vì vậy Đài Loan có một hệ thống luật pháp tương đối đầy đủ và thống nhất điều chỉnh vấn đề việc làm cho người lao động nước ngoài trong đó quy định chủ sử dụng Đài Loan có thể trực tiếp nhận lao động nước ngoài, song trên thực tế lao động nước ngoài có thể vào làm việc tại nước này thông qua các Công ty môi giới Đài Loan ( gần 90%) hoạt động hợp pháp theo pháp luật Đài Loan ( hiện nay Đài Loan có trên 800 công ty môi giới có giấy phép hoạt động). Nhờ có những chính sách đó mà Công ty có thể dễ dàng tiếp cận với thị trường Đài Loan hơn, mặt khác yêu cầu về chất lượng lao động sang Đài Loan là không cao chủ yếu là lao động phổ thông làm các công việc như giúp việc gia đình hay làm việc tại các trung tâm điều dưỡng, khu sản xuất chế tạo…
2.2.1.2 Về số lượng và cơ cấu lao động xuất khẩu
- Về số lượng lao động xuất khẩu:
Hàng năm số lượng lao động của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài ngày một gia tăng (bảng 4), đặc biệt tăng nhanh và mạnh từ năm 2000, số lượng lao động xuất khẩu năm 2007 gấp hơn 2,5 lần so với số lượng năm 2000. Từ năm 2001, bình quân mỗi năm có 70000 lao động được đưa ra nước ngoài làm việc. Với số lượng lao động xuất khẩu lớn như vậy, hàng năm thu nhập của người lao động chuyển về nước bình quân khoảng 1,5 tỷ USD đã góp phần không nhỏ cải thiện đời sống cho bản thân người lao động và gia đình họ tăng nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất.
Bảng 4: SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ 1996-2007
(Đơn vị: người)
Năm
Số lượng lao động
Năm
Số lượng lao động
1996
12661
2002
46122
1997
18469
2003
75720
1998
12238
2004
67447
1999
21810
2005
75545
2000
31468
2006
78855
2001
36168
2007
80159
Nguồn: Cục quản lý lao động ngoài nước
Công ty Mỹ Thuật Trung Ương là Công ty chuyên về sáng tác các tác phẩm mang tính chất nghệ thuật, mĩ thuật. Lĩnh vực xuất khẩu lao động của Công...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement