Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tham_goi_ten_anh1210
#920438

Download miễn phí Chuyên đề Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I: LÍ LUẬN VỀ CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

1.1. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại: 2

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại: 3

1.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

1.2.1. Sự hình thành và phát triển của cho vay tiêu dùng: 6

1.2.2. Lợi ích của cho vay tiêu dùng: 9

1.2.2.1. Lợi ích đối với ngân hàng: 9

1.2.2.2. Lợi ích đối với khách hàng 10

1.2.2.3. Lợi ích đối với nền kinh tế 11

1.2.3. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng: 12

1.2.4. Phân loại cho vay tiêu dùng: 17

1.2.4.1. Căn cứ vào mục đích vay: 17

1.2.4.2. Căn cứ vào cách hoàn trả khoản vay: 18

1.2.4.3. Căn cứ vào biện pháp hoản trả tiền vay: 19

1.2.4.4. Căn cứ vào cách thức cho vay: 20

1.2.5. Qui trình nghiệp vụ của cho vay tiêu dùng: 21

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 26

1.3.1. Các nhân tố vĩ mô: 26

1.3.2. Các nhân tố vi mô: 29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG MỸ 32

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG MỸ 32

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ: 32

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ: 33

2.1.3. Kết quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ: 34

Chỉ tiêu 35

So sánh 07/06 35

2.1.3.2. Về hoạt động cho vay: 37

Chỉ tiêu phân tích 37

So sánh 07/06 37

2.1.3.3. Về các hoạt động khác: 38

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG MỸ 39

2.2.1. Cơ sở pháp lí điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ: 39

2.2.2. Điều kiện cho vay: 40

2.2.3. Các hình thức cho vay tiêu dùng đang áp dụng: 40

2.2.4. Quy trình cho vay tiêu dùng: 42

2.2.4.1. Quy trình cho vay tiêu dùng trả góp không có tài sản đảm bảo đối với cán bộ công nhân viên: 47

2.2.4.2. Quy trình cho vay tiêu dùng trả góp có tài sản đảm bảo đối với cán bộ công nhân viên: 49

2.2.5. Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ: 51

2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG MỸ 61

2.3.1. Thành tựu đạt được: 61

2.3.2. Những hạn chế trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ: 63

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG MỸ 67

3.1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG MỸ TRONG NHỮNG NĂM TỚI 67

3.1.1. Những định hướng chung về hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ: 67

3.1.2. Định hướng về phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ: 68

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG MỸ 69

3.2.1. Ngân hàng cần coi cán bộ công nhân viên là khách hàng mục tiêu của ngân hàng: 69

3.2.2. Cải tiến cách cho vay, hoàn thiện công tác giải ngân, nâng cao tăng trưởng dư nợ: 70

3.2.3. Mở rộng hoạt động Marketing: 70

3.2.4. Hiện đại hóa cơ sơ vật chất kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng: 72

3.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 72

3.2.5. Đa dạng các sản phẩm cho vay tiêu dùng: 74

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 75

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ: 75

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 77

3.3.3. Kiến nghị đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: 78

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ó ý muốn trả nợ cho Ngân hàng thì thiện chí trả nợ sẽ được thực hiện. Còn nếu không thì Ngân hàng sẽ rất khó khăn trong việc thu hồi nợ gốc chứ chưa nói đến thu lãi.
Tài sản đảm bảo: Cơ sở để phòng ngừa rủi ro tín dụng chính là tài sản đảm bảo. Nếu khoản vay tiêu dùng nào mà khách hàng có tài sản đảm bảo thì càng an toàn cho Ngân hàng. Vì nếu khách hàng không có khả năng thanh toán thì Ngân hàng có thể phát mại tài sản để thu hồi một phần hay toàn bộ nợ của chính khách hàng đó. Vậy nên ở Việt Nam hiện nay, hầu hết các Ngân hàng khi tiến hành cấp tín dụng tiêu dùng cho các khách hàng đều yêu cầu khách hàng phải có tài sản đảm bảo.
Những nhân tố xuất phát từ phía Ngân hàng:
Nguồn nhân lực: Đây là một nhân tố không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng mà còn ảnh hưởng đến hầu hết các nghiệp vụ khác của Ngân hàng. Nếu Ngân hàng có các cán bộ tín dụng với đạo đức nghề nghiệp cao, có tinh thần yêu công việc thì hoạt động tín dụng sẽ hạn chế được phần nào rủi ro và tạo ra khả năng phát triển rất lớn. Thêm vào đó, việc tiếp xúc và giao tiếp trực tiếp với khách hàng và nhân viên tín dụng diễn ra khá thường xuyên và liên tục. Do đó, vai trò của nhân viên tín dụng là rất quan trọng. Các Ngân hàng không chỉ cần một đội ngũ nhân viên có năng lực, có trình độ, có tư cách đạo đức mà còn phải đông đảo về cả số lượng.
Công tác thẩm định: Như đã trình bày ở đặc điểm của cho vay tiêu dùng, quá trình thẩm định khách hàng vay tiêu dùng diễn ra có rất nhiều khó khăn. Đây chính là nguyên nhân gây ra thời gian thẩm định khá dài. Vì vậy, khách hàng không mặn mà lắm với cho vay tiêu dùng. Cho nên, các Ngân hàng nếu tiến hành khâu này một cách nhanh chóng, nhưng vẫn đảm bảo chính xác, không gây phiền hà cho khách hàng sẽ tạo ra một ấn tượng tốt với khách hàng. Đặc biệt, điều này sẽ giúp cho các Ngân hàng dễ dàng lôi kéo được đối tượng khách hàng cá nhân như trong cho vay tiêu dùng.
Trình độ công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng, đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng, và càng quan trọng hơn trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Đây là cơ sở của khả năng và mức độ sẵn sàng phục vụ khách hàng của Ngân hàng. Hệ thống công nghệ thông tin càng hiện đại càng góp phần tiện lợi và hiệu quả trong hoạt động nói chung của Ngân hàng và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng. Khách hàng được phục vụ tốt hơn thì thị trường càng có cơ hội mở rộng.
Nguồn vốn của Ngân hàng: Một điều kiện vô cùng quan trọng trong việc mở rộng, đi sâu vào các hoạt động cho vay tiêu dùng đấy chính là nguồn vốn. Nếu một Ngân hàng có vốn lớn thì càng có cơ hội đầu tư nhiều vào trang thiết bị, vào nguồn nhân lực… cho hoạt động cho vay tiêu dùng. Thông qua đó, cho vay tiêu dùng ngày càng được mở rộng và Ngân hàng cũng mạnh dạn hơn trong việc triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ của cho vay tiêu dùng.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG MỸ
KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG MỸ
Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ:
Chi nhánh NHNo&PTNT cấp 2 Đông Mỹ được thành lập từ tháng 7 năm 2000. Là chi nhánh ngân hàng cấp 2 trực thuộc NHNo & PTNT Huyện Thanh Trì, hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng (TCTD), luật Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) và điều lệ của NHNo & PTNT nói chung nhưng Chi nhánh Đông Mỹ vẫn có đủ quyền tự chủ trong kinh doanh, có con dấu riêng và được mở tài khoản cũng như các TCTD khác trong cả nước.
Được thành lập và đi vào hoạt động trong giai đoạn đất nước còn khó khăn trải qua nhiều thăng trầm của nền kinh tế đất nước, cũng như sự hội nhập ngày càng sâu chi nhánh NHNo & PTNT Đông Mỹ đã từng bước vượt qua khó khăn từng bước trưởng thành phát triển cùng với sự nghiệp CNH-HĐH. Tuy còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng Chi nhánh Đông Mỹ vẫn luôn không ngừng đổi mới phát triển, nắm bắt thời cơ, vận dụng đúng qui luật thị trường nên có nhiều thành tích đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Chi nhánh không những đã huy động được một khối lượng nguồn vốn lớn, bảo đảm chủ động đầu tư tín dụng trên địa bàn, chất lượng dư nợ lành mạnh, nợ xấu chiếm tỷ trọng cho phép, mà còn có thời kỳ cung cấp một phần nguồn vốn về NHNo & PTNT cấp trên để cân đối với các chi nhánh khác không thuận lợi trong công tác huy động vốn.
Cơ cấu tổ chức của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ:
Chi nhánh Đông Mỹ với phương châm hoạt động của chi nhánh là: cơ cấu gọn nhẹ, hoạt động hiệu qủa và an toàn, đến nay cơ cấu tổ chức đã được biên chế một cách phù hợp như sau:
Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo & PTNT Đông Mỹ.
HC nhân sự
Tín dụng
Kế toán
Ngân quỹ
Ban giám đốc
Giám đốc
Phó giám đốc
Ban giám đốc gồm 2 người: một giám đốc và một phó giám đốc giúp việc cho giám đốc.
Ngoài ban giám đốc, chi nhánh gồm có các Tổ :
- Tổ tín dụng với chức năng: Nghiên cứu, xây dựng chiến lược – kế hoạch tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng, nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu và gắn tín dụng với sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. Đồng thời phân tích kinh tế theo ngành, danh mục khách hàng, lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt kết quả cao, thẩm định các dự án, hoàn thiện các hồ sơ trình cấp trên.
- Tổ kế toán – ngân quỹ với: Chức năng quản lý thực hiện công tác tài chính, kế toán, thanh toán trong ngân hàng, trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê, xây dựng kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu chi tài chính, tổng hợp lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thực hiện các dịch vụ ngân hàng: Mở và quản lý tài khoản của khách hàng, chuyển tiền…
- Tổ hành chính : Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quí của chi nhánh và có trách nhiệm đôn đốc thường xuyên việc thực hiện các chương trình đã được duyệt, tư vấn pháp chế, kiêm công tác tra – kiểm toán nội bộ: Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ và thường xuyên đối với công việc của các Tổ nghiệp vụ, giám sát việc chấp hành các qui định của NH cấp trên và đảm bảo an toàn trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng.
Kết quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Mỹ:
Trong hoạt động kinh doanh hiện nay các NHTM nói chung và chi nhánh Đông Mỹ nói riêng luôn phải cạnh tranh và đứng trước nhiều khó khăn như môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, trước tình hình công nghệ kỹ thuật, áp dụng các dịch vụ hiện đại đòi hỏi các chi nhánh luôn phải nắm bắt và tự đổi mới cho phù hợp. Nhận thức được những thuận lợi, khó khăn tác động đến hoạt động của mình, chi nhánh Đông Mỹ đã bám sát định hướng của NHNo & PTNT Huyện Thanh Trì sự tự tin quyết đoán, năng động của Ban Giám đốc, ban lãnh đạo xác định được mục tiêu kinh doanh với sự phấn đấu không ngừng năm 2007 vừa qua chi nh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement