Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By gainhaque
#920435

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông Viteco

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực trong một tổ chức 5

1.1.Quá trình tuyển mộ 5

1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của tuyển mộ nhân lực 5

1.1.2. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 7

1.1.2.1. Nguồn và phương pháp tuyển mộ bên trong 7

1.1.2.2. Nguồn và phương pháp tuyển mộ bên ngoài 8

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển mộ nhân lực 9

1.1.3.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 9

1.1.3.2. Các yếu tố thuộc bản thân doanh nghiệp 10

1.1.4. Quy trình tuyển mộ 10

1.1.4.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 10

1.1.4.2. Tuyển mộ nhân lực 11

1.2. Quá trình tuyển chọn 12

1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của tuyển chọn nhân lực 12

1.2.2. Các phương pháp tuyển chọn 13

1.2.2.1. Kiểm tra, trắc nghiệm 13

1.2.2.2.Phỏng vấn 14

1.2.3. Qui trình tuyển chọn 17

1.2.3.1. Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ 18

1.2.3.2. Nghiên cứu hồ sơ xin việc 18

1.2.3.3. Trắc nghiệm tuyển chọn 19

1.2.3.4. Phỏng vấn tuyển chọn 19

1.2.3.5. Kiểm tra về tiểu sử và trình độ làm việc 20

1.2.3.6. Kiểm tra sức khoẻ 20

1.2.3.7. Phỏng vấn bởi người quản lý trực tiếp 21

1.2.3.8. Tham quan cụ thể công việc 21

1.2.3.9. Ra quyết định tuyển chọn 21

1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực trong một tổ chức 21

Chương 2: Phân tích về hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông Viteco 23

2.1. Tổng quan về công ty Viteco 23

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Viteco 23

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 23

2.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 27

2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 29

2.1.5. Đặc điểm về lao động 31

2.1.6. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh 32

2.2. Phân tích về công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông Viteco 33

2.2.1. Quá trình tuyển mộ 33

2.2.1.1. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 33

2.2.1.2. Qui trình tuyển mộ tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông Viteco 38

2.2.2. Quá trình tuyển chọn 41

2.2.2.1. Các phương pháp tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông Viteco 41

2.2.2.2. Quy trình tuyển chọn 43

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông Viteco 50

3.1. Phương hướng phát triển của công ty 50

3.1.1. Mục tiêu chiến lược của công ty 50

3.1.2. Định hướng phát triển của công ty 50

3.1.3. Kế hoạch phát trỉển của công ty 50

3.1.4. Biện pháp thực hiện 51

3.2. Giải pháp, kiến nghị hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông Viteco 51

3.2.1. Đa dạng hoá các nguồn tuyển mộ 51

3.2.2. Nâng cao chất lượng các quảng cáo tuyển mộ 54

3.2.3. Xác định tỷ lệ sàng lọc hợp lý 55

3.2.4. Tăng cường khai thác nguồn nội bộ bằng cách đào tạo chính đội ngũ lao động hiện có của tổ chức 56

3.2.5. Nâng cao chất lượng bài thi tuyển và phỏng vấn 56

3.2.6. Nâng cao kỹ năng của người phỏng vấn 60

3.2.7. Hoàn thiện quy trình tuyển mộ, tuyển chọn tại nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông Viteco 61

3.2.8. Các giải pháp khác 70

3.2.8.1.Hoàn thiện công tác phân tích công việc 70

3.2.8.2. Tạo mối quan hệ và hỗ trợ các cơ sở đào tạo 71

Kết luận 72

Danh mục tài liệu tham khảo 74

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


p phục vụ sản xuất kinh doanh. Nhóm xuất nhập khẩu (trực thuộc phòng kế hoach kinh doanh) có nhiệm vụ triển khai thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu vật tư thiết bị cho phòng kinh doanh.
- Chi nhánh trung tâm viễn thông: Thực hiện tư vấn, lắp đặt các công trình trong lĩnh vực viễn thông, điện tử, tin học.
- Chi nhánh xí nghiệp tư vấn thiết kế và xây lắp mạng ngoại vi: Lập dự án, tư vấn, thiết kế công trình, thi công và xây lắp các mạng ngoại vi.
- Chi nhánh trung tâm nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng công nghệ thông tin: Nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm mới, sản xuất và ứng dụng công nghệ điện tử, viễn thông, tin học.
- Chi nhánh phía Nam tại TP.Hồ Chí Minh: Thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực điện tử viễn thông, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt đống sản xuất kinh doanh.
2.1.5. Đặc điểm về lao động
Công ty có đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
Đa số cán bộ khoa học kỹ thuật của công ty được đào tạo chính quy, có 10% được đào tạo tại nước ngoài.
Công ty có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành cho khách hàng.
Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty tại thời điểm 31/12/2006 là 151 người.
Bảng 2.1: Cơ cấu lao động theo trình độ văn hoá
Chỉ tiêu
Đại học và trên đại học
Trung cấp
Dưới trung cấp
Số lao động
90 người
7 người
45 người
% so với tổng lao số lao động
65,6%
4,6%
29,8%
(Nguồn: Phòng Hành chính quản trị)
Qua số liệu trên ta có thể thấy trình độ chuyên môn của lao động tại công ty Viteco cao. Lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ cao 65,6% (tương đương 90 người), lao động có trình độ dưới trung cấp chiếm tỷ lệ 29,8% (tương đương 45 người) và lao động có trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ rất nhỏ là 4,6% (tương đương với 7 người).
Tuy nhiên với đặc điểm về sản phẩm của công ty là các sản phẩm viễn thông, công ty đòi hỏi cần có những lao động có trình độ cao nhằm đáp ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ nói chung và trong lĩnh vực hoạt động của ngành nói riêng thì công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty cần được quan tâm, chú trọng nhằm có thể thu hút và tuyển chọn được những người tài về làm việc cho doanh nghiệp.
2.1.6. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là chuyên lắp đặt, bảo dưỡng, nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp, tư vấn thiết kế các thiết bị viễn thông, điện tử, tin học.
- Tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây cho ta kết quả.
Bảng 2.2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty
Đơn vị tính: VNĐ
STT
Chỉ tiêu
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
1
Tổng doanh thu
38437010348
42704828324
37799647942
2
Doanh thu thuần
38437010348
42704828324
3779964792
3
Giá vốn hàng bán
32053043470
37185152544
28665845985
4
Doanh thu hoạt động tài chính
373591093
174944643
337017856
5
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
2988985339
2630945317
893396568
6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
3209451663
2596487512
2507212394
7
Thuế doanh nghiệp phải nộp
901458813
727016503
-
8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
2307992850
1869471009
2507212394
( Nguồn: Phòng Tài chính kế toán)
Qua bảng báo cáo tài chính trên cho ta thấy:
Doanh thu của công ty vào năm 2005 là cao nhất bằng 42704828324 đồng, năm 2006 doanh thu đạt thấp hơn 2 năm trước, chỉ đạt 37799647942 đồng. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2005 lại thấp nhất (1869471009 đồng), năm 2006 thì đạt cao nhất (2507212394 đồng) và đặc biệt trong năm 2006 thì doanh nghiệp không phải nộp thuế do chính sách của nhà nước có ưu tiên miễn giảm thuế 3 năm liên tiếp đối với các công ty bắt đầu tiến hành cổ phần hóa.
Có thể nói tình hình sản xuất kinh doanh của công ty là phát triển, mặc dù năm 2006 kết quả không cao so với những năm trước nhưng đây là giai đoạn khó khăn do công ty mới chuyển sang hoạt động cổ phần hóa bắt đầu từ tháng 05/2006. Chính việc chuyển đổi, cơ cấu lại và ổn định tổ chức hoạt động và các thủ tục hành chính về chuyển đổi doanh nghiệp cũng ít nhiều ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2.2. Phân tích về công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông Viteco
2.2.1. Quá trình tuyển mộ
2.2.1.1. Nguồn và phương pháp tuyển mộ
Nguồn và phương pháp tuyển mộ bên trong.
Công ty chủ yếu tuyển mộ bên trong thông qua 2 phương pháp cơ bản sau:
Sử dụng bản thông báo tuyển mộ
Phòng Hành chính quản trị sẽ gửi các bản thông báo tuyển mộ xuống tất cả các phòng ban trong tổ chức nhằm thông báo một cách rộng rãi cho toàn thể công nhân viên trong công ty biết để có thể tham gia ứng tuyển.
Trong bản thông báo tuyển mộ của công ty có chứa những nội dung như:
+ Vị trí tuyển dụng, số lượng cần tuyển, các yêu cầu cần có của ứng viên (tốt nghiệp trường gì, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm…)
+ Hồ sơ tuyển chọn: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻ, văn bằng, chứng chỉ, ảnh.
+ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.
Nhận xét:
Bản thông báo tuyển mộ được gửi trực tiếp tới các phòng ban, thực hiện một cách công khai do đó đảm bảo cơ hội công bằng đối với các ứng viên.
Các thông tin gửi xuống các phòng ban chức năng được tiến hành nhanh, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp cả về thời gian và tài chính.
Tuy nhiên nội dung của bản thông báo tuyển mộ của công ty chưa nêu rõ về nhiệm vụ, trách nhiệm, điều kiện làm việc…của từng vị trí, do đó có thể các ứng viên không có sự hiếu biết đầy đủ về công việc cần tuyển dẫn đến chất lượng tuyển mộ không cao.
Sử dụng các thông tin được lưu trong phần mềm quản lý nhân sự của công ty.
Mỗi lao động đều có một “Hồ sơ năng lực ứng viên” được lưu trong phòng Hành chính quản trị của công ty, trong đó gồm các thông tin về các ứng viên như: họ tên, nơi ở, hộ khẩu thường trú, trình độ học vấn, bằng cấp, số năm kinh nghiệm…
Nhận xét:
Phương pháp này được thực hiện nhanh, hiện đại, tiết kiệm chi phí cho công ty. Tất cả các nhân viên trong công ty đều có thông tin lưu trong phần mềm quản lý của tổ chức do đó khi có nhu cầu tuyển mộ nhân lực trong công ty thì đảm bảo cơ hội công bằng cho tất cả mọi người.
Tuy nhiên, không phải toàn bộ các thông tin lưu trong hồ sơ này đều chính xác và không thay đổi qua các năm. Thực tế, sau một thời gian số năm kinh nghiệm, trình độ tay nghề…của lao động đã có sự thay đổi, vì vậy có sự thiếu chính xác nếu chỉ dựa vào các thông tin này để tuyển mộ.
Tóm lại: Việc sử dụng nguồn và phương pháp tuyển mộ bên trong của công ty giúp tiết kiệm chi phí, tạo động lực cho người lao động giúp bố trí công việc phù hợp với năng lực, nguyện vọng của lao động. Tuy nhiên, nguồn này thường bị hạn chế về mặt số lượng từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực, gây ra sự trì trệ, lạc hậu không có sự đổi mới trong doanh nghiệp.
Nguồn và phương pháp tuyển mộ bên ngoài.
Quảng cáo
Công ty sử dụng chủ yếu 2 kênh quảng cáo: www....
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online