Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Penn
#920429 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
1. Lý luận chung về tiền lương 3
1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 3
1.2. Chức năng của tiền lương 4
1.3. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 6
1.4. Ý nghĩa của tiền lương trong sản xuất kinh doanh 8
2. Quy chế trả lương trong doanh nghiệp 9
2.1. Khái niệm 9
2.2. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương 9
2.3. Nội dung cơ bản của quy chế trả lương 9
2.3.1. Quy định các nguyên tắc chung 9
2.3.2. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương 10
2.3.3. Quy định hình thức và cách thức trả lương 10
2.3.4. Tổ chức thực hiện 11
2.4. Trình tự xây dựng quy chế trả lương 12
2.4.1. Nghiên cứu các quy định của Nhà nước về tiền lương, xem xét mức lương tối thiểu 12
2.4.2. Điều tra mức lương thịnh hành 12
2.4.3. Đánh giá kết quả thực hiện công việc 12
2.4.4. Xác định các ngạch lương 14
2.4.5. Xác định mức lương cho từng ngạch 14
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện quy chế trả lương 14
2.5.1. Các yếu tố khách quan 14
2.5.2. Các nhân tố chủ quan 16
2.6. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương trong doanh nghiệp 17
2.6.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương trong doanh nghiệp 17
2.6.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần, đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 18

PHẦN II PHÂN TÍCH QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 20
ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG I 20
1. Các đặc điểm cơ bản của Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 có ảnh hưởng đến quy chế trả lương 20
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 20
1.2. Đặc điểm ngành nghề, quy trình công nghệ 21
1.2.1. Ngành nghề kinh doanh 21
1.2.2. Mục tiêu hoạt động của Công ty 22
1.2.3. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 23
1.2.4. Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu 23
1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty 25
1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 26
1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần, đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 27
1.6. Đặc điểm về lao động 28
2. Đánh giá thực trạng quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần, đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 32
2.1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương, nguyên tắc trả lương 32
2.1.1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương 32
2.1.2. Nguyên tắc trả lương 32
2.2. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương của Công ty 33
2.3. Các yếu tố cơ bản tính tiền lương 38
2.3.1. Tiền lương tối thiểu 38
2.3.2. Hệ số lương 38
2.3.3 Số ngày làm việc thực tế 40
2.3.4. Mức độ hoàn thành công việc của người lao động 43
2.4. Cách thức phân phối quỹ tiền lương 45
2.4.1. Hình thức phân phối 45
2.4.2. Cách thức phân phối 46
2.5. Tổ chức thực hiện 62
2.6 Đánh giá chung về quy chế trả lương tại Công ty 65
2.6.1. Những kết quả đạt được 65
2.6.2. Những hạn chế còn tồn tại 66
PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1 68
1. Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 trong thời gian tới 68
2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần, đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 71
2.1. Hoàn thiện công tác dự toán, sử dụng và quản lý quỹ tiền lương 71
2.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 74
2.3. Hoàn thiện cách thức trả lương cho người lao động 78
2.4. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện 79
2.5. Hoàn thiện các yếu tố khác ảnh hưởng đến xây dựng và thực hiện quy chế trả lương. 82

LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam đang trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, điều này tạo ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trong nước. Tuy nhiên bên cạnh đó xu thế hội nhập cũng đặt ra nhiều thách thức lớn cho cả nền kinh tế nói chung cũng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng. Cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt buộc các doanh nghiệp luôn phải tự đổi mới mình để theo kịp với sự phát triển của nền kinh tế và giữ được chỗ đứng của mình trên thị trường. Con người chính là nhân tố trung tâm quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng làm thế nào để phát huy tiềm năng con người, kích thích lao động, sáng tạo là vấn đề được nhiều doanh nghiệp hết sức quan tâm.
Tiền lương đối với doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành chi phí sản xuất, song tiền lương cũng là khoản thu nhập chính đối với người lao động. Quy chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động cũng như của doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như: môi trường làm việc, uy tín của doanh nghiệp, ngành nghề… Một quy chế trả lương phù hợp có tác dụng nâng cao năng suất và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được những cán bộ, nhân viên giỏi.
Thấy được vai trò rất quan trọng của việc phân phối tiền lương đối với sự phát triển của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nói chung cũng như đối với Công ty Cổ phần, đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 nói riêng, hơn nữa quy chế trả lương tại Công ty đã được nghiên cứu xây dựng và thực hiện tốt song vẫn còn một số vấn đề cần hoàn thiện, do vậy trong thời gian thực tập tại Công ty tui đã tìm hiểu và chọn đề tài: Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1.
tui mong rằng đề tài này sẽ góp phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện hơn nữa công tác tiền lương nói chung và quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 nói riêng để quy chế trả lương phát huy hiệu quả hơn nữa trong thực tiễn.
Để đánh giá được đúng thực trạng quy chế trả lương tại Công ty và đưa ra những kiến nghị, giải pháp bám sát với thực tiễn, đề tài sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích thống kê các số liệu, sử dụng bảng hỏi, trao đổi và tham khảo ý kiến của các cán bộ làm công tác lao động tiền lương của Công ty.
Kết cấu đề tài: gồm 3 phần:
Phần I: Quy chế trả lương trong doanh nghiệp.
Phần II: Phân tích quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1.
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1.
Thông qua đề tài này tui xin được nói lời Thank chân thành tới các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là thầy giáo TS. Nguyễn Vĩnh Giang - người đã hướng dẫn tui trong suốt quá trình thực tập và các cô chú trong phòng tổ chức lao động hành chính của Công ty đã giúp đỡ tui rất nhiều để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp. Tuy nhiên do kiến thức và thời gian còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy tui rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo, các bạn và những ai quan tâm đến đề tài này.

PHẦN I
QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1. Lý luận chung về tiền lương
1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương
* Khái niệm tiền lương
“Tiền lương là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo giá trị sức lao động đã hao phí, trên cơ sở thoả thuận theo hợp đồng lao động.”
Sức lao động là một loại hàng hoá, giá trị của sức lao động chính là công sức của người lao động kết tinh trong hàng hoá. Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá. Trong nền kinh tế hiện nay, với sự chuyên môn hoá cao của tư liệu sản xuất mà hình thành nên một nền kinh tế đa dạng đa ngành nghề. Do vậy tuỳ vào các đặc thù riêng trong việc sử dụng sức lao động của từng khu vực kinh tế mà các quan hệ thuê mướn, mua bán sức lao động cũng khác nhau. Sự đánh giá một cách chính xác giá trị của sức lao động sẽ đưa ra được số tiền lương hợp lý mà người sử dụng sức lao động có thể trả.
Tiền lương là khoản thu nhập chính đối với người lao động do vậy nó phải mang đầy đủ giá trị giúp họ có thể tái sản xuất lại sức lao động đã mất trong quá trình lao động, đồng thời nó còn phải đáp ứng được giá trị tinh thần cơ bản của người lao động trong cuộc sống để có thể làm động lực thúc đẩy người lao động trong công việc. Không những thế, tiền lương còn là chi phí đầu vào bắt buộc của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, do đó tiền lương có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc tạo động lực, khuyến khích người lao động làm việc đạt năng suất cao hơn.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020491 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement