Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#920418

Download miễn phí Chuyên đề Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả của hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG TRUNG,DÀI HẠN 3

I . HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG TRUNG , DÀI HẠN 3

1 . Tín dụng Ngân hàng 3

1.1. Khái niệm : 3

1.2. Đối tượng của tín dụng Ngân hàng 3

1.3 . Vai trò của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 4

1.3.1 Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế. 4

1.3.2 Thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 5

1.3.3 Là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành mũi nhọn. 5

1.3.4 Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp. 5

1.3.5 Tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài. 6

2. Tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại 6

2.1 Khái niệm : 6

2.2. Đặc điểm của tín dụng trung - dài hạn : 7

2.3. Vai trò của tín dụng trung - dài hạn của NHTM. 8

2.3.1. Vai trò của tín dụng trung - dài hạn đối với nền kinh tế 9

2.3.2. Vai trò của tín dụng trung - dài hạn đối với Ngân hàng 10

3. Các hình thức tín dụng 11

3.1 Căn cứ vào thời hạn tín dụng. 11

3.2 Căn cứ vào đối tượng tín dụng. 11

3.2.1 Tín dụng vốn lưu động. 11

3.2.2 Tín dụng vốn cố định. 12

3.3 Mục đích sử dụng vốn. 12

3.4. Căn cứ vào chủ thể trong quan hệ tín dụng. 12

3.4.1 Tín dụng thương mại. 12

3.4.2 Tín dụng Ngân hàng. 13

3.4.3 Tín dụng nhà nước. 14

4. Hiệu quả hoạt động tín dụng. 14

5. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng 15

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại 16

6.1. Các nhân tố về phía ngân hàng : 16

6.1.1. Chiến lược kinh doanh 16

6.1.2. Công tác tổ chức Ngân hàng 17

6.1.3 Chính sách tín dụng 17

6.1.4. Thông tin tín dụng 18

6.1.5 Vấn đề kiểm tra, giám sát, thanh tra 18

6.1.6 Trình độ cán bộ ngân hàng 19

6.2. Các nhân tố thuộc về khách hàng 20

6.3. Các nhân tố bên ngoài 21

6.3.1. Môi trường pháp lý : 21

6.3.2. Môi trường kinh tế : 22

6.3.3. Môi trường chính trị xã hội 23

 

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐÔNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHNN & PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 24

I. KHÁI QUÁT VỀ NHNN & PTNT THĂNG LONG 24

II. Bộ máy quản lý của NHNN & PTNT chi nhánh Thăng Long . 27

1. Sơ đồ bộ máy quản lý của NHNN & PTNT chi nhánh Thăng Long. 27

2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, các Chi nhánh và các Sở giao dịch. 27

2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban giám đốc NHNNN & PTNT Chi nhánh Thăng Long 27

2.2. Phòng kế hoạch kinh doanh và thanh toán quốc tế. 29

2.3. Phòng tín dụng. 29

2.4. Phòng Kế toán - Ngân quỹ. 30

2.5. Phòng hành chính 31

2.6. Phòng tổ chức cán bộ. 32

2.7. Phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ. 33

2.8. Nhiệm vụ của phòng giao dịch. 34

III. Một số kết quả trong hoạt động của chi nhánh NHNNo & PTNT Thăng Long. 35

1. Tình hình hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Thăng Long NHNo & PTNT 35

 2. Đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn: 41

2.1. Những kết quả đạt được 41

2.2. Những mặt còn hạn chế 43

 

 

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG - DÀI HẠN TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 45

I. Phương hướng hoạt động tín dụng của chi nhánh Thăng Long 45

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2008: 45

2. Phương hướng hoạt động tín dụng năm 2008: 46

II. Phân tích và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 47

1. Giảm thiểu nợ xấu 47

2. Một số biện pháp khác : 67

2.1 Cải tiến đa dạng hoá cơ cấu, hình thức cho vay tín dụng trung - dài hạn 67

2.2 Cải tiến quy trình cấp tín dụng trung - dài hạn 69

2.3 Tăng cường huy động vốn trung - dài hạn 70

2.4 Tăng cường hoạt động marketing Ngân hàng, thực hiện tốt chính sách khách hàng 72

2.5 Nâng cao công tác thẩm định dự án đầu tư và khách hàng 74

2.6 Nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ tín dụng 76

2.7 Đổi mới cơ cấu vốn huy động theo hướng có lợi và hợp lý hơn 76

2.8 Giám sát và kiểm tra việc sử dụng vốn có hiệu quả 78

III. Một số kiến nghị 78

1. Kiến nghị đối với NHNo & PTNTVN 78

2. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành có liên quan 79

KẾT LUẬN 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


gắn tín dụng sản xuất, lưu thông và tiêu dùng.
- Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kỹ thuật, danh mục khách hàng lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao.
- Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp ủy quyền.
- Thẩm định các dự án, hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn nông nghiệp cấp trên theo phân cấp ủy quyền.
- Tiếp nhận và thực hiện các chương trình dự án thuộc nguồn vốn trong nước, nước ngoài. Trực tiếp làm dịch vụ ủy thác nguồn vốn thuộc Chính phủ, Bộ, ngành khác và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước.
- Xây dựng và thực hiện các mô hình tín dụng thí điểm, thử nghiệm trong địa bàn đồng thời theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết, đề xuất Tổng Giám Đốc cho phép nhân rộng.
- Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng giải quyết.
- Giúp giám đốc chi nhánh chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tín dụng của các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam trực thuộc trên địa bàn.
- Tổng hợp báo cáo và kiểm tra chuyên đề theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam giao.
2.4. Phòng Kế toán - Ngân quỹ.
- Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước.
- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài chính, quỹ tiền lương đối với các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn trình Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam cấp trên phê duyệt.
- Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp trên địa bàn.
- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định.
- Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.
- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước.
- Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ theo quy định.
- Quản lý sử dụng thiết bị thông tin, điện toán phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê và kiểm tra chuyên đề.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam giao.
2.5. Phòng hành chính
- Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý của chi nhánh và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam phê duyệt.
- Xây dựng và triển khai chương trình giao ban nội bộ chi nhánh và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam.
- Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính liên quan đến cán bộ, nhân viên và tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam.
- Thực thi pháp luật có liên quan an ninh trật tự, phòng cháy, nổ tại cơ quan.
- Lưu trữ các văn bản Pháp luật có liên quan đến Ngân hàng và văn bản định chế cả Ngân hàng nông nghiệp.
- Đầu mối giao tiếp với khách đến làm việc, công tác tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam.
- Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh; thực hiện công tác hành chính văn thư, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ, y tế của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam.
- Thực hiện công tác cơ bản, sửa chữa, TSCĐ, mua sắm công cụ lao động, quản lý nhà tập thể, nhà khách nhà nghỉ của cơ quan.
- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền quảng cáo tiếp thị theo chỉ đạo của ban lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam.
- Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần và thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ cán bộ, nhân viên.
- Thực hiện nhiệm vụ khác được giám đốc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam giao.
2.6. Phòng tổ chức cán bộ.
- Xây dựng quy dịnh lề lối làm việc trong đơn vị và mối quan hệ với tổ chức Đảng, Công đoàn, Chi nhánh trực thuộc trên địa bàn.
- Đề xuất mở rộng mạng lưới kinh doanh trên địa bàn.
- Đề xuất định mức lao động, giao khoán quỹ tiền lương đến các chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam trực thuộc theo quy chế khoán tài chính của Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam.
- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đề xuất cử cán bộ, nhân viên đi công tác, học tập trong và ngoài nước. Tổng hợp theo dõi thường xuyên cán bộ, nhân viên được quy hoạch, đào tạo.
- Đề xuất, hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của Nhà nước, Đảng, ngành Ngân hàng trong vịêc bổ nhiệm, miễn nhịêm, khen thưởng kỷ lụât cán bộ nhân viên trong phạm vi phân cấp uỷ quyền của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam.
- Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam quản lý và hoàn tất hồ sơ, chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước, của ngành Ngân hàng.
- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam.
- Chấp hành công tác báo cáo thống kê, kiểm tra chuyên đề.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam giao.
2.7. Phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ.
- Kiểm tra công tác điều hành của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam và các đơn vị trực thuộc theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và chỉ đạo của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam.
- Kiểm tra giám sát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của Pháp luật, Ngân hàng nông nghiệp.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của khách hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân hàng.
- Kiểm tra độ chính xác của báo cáo tài chính, báo cáo cân đối kế toán việc tuân thủ các quy tắc chế độ chính sách kế toán theo quy định của Nhà nước, ngành Ngân hàng.
- Báo cáo Tổng giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục khuyết điểm, tồn tại.
- Giải quyết đơn thư, khiếu tố liên quan đến hoạt động của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn trong phạm vi phân cấp ủy quyền của Tổng giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam .
- Thực hiện báo cáo chuyên đề và các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, trưởng ban kiểm tra, kiểm toán nội bộ giao.
2.8. Nhiệm vụ của phòng giao dịch.
- Huy động vốn trong nước cả nội tệ và ngoại tệ (khi được Tổng giám đốc cho phép) của mọi tổ chức dân cư, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế theo quy đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement