Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ludinh_thien
#920416 Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệpMỤC LỤC
Trang
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP(XNK NLS VÀ VTNN) 1
1.1. Lịch sử hình thành của công ty: 1
1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 3
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ: 3
1.2.2 Đặc điểm về ngàng nghề, sản phẩm và thị trường của công ty: 4
12.3. Tình hình tài chính của công ty: 5
1.2.3.1. Đánh giá tình hình hoạt động trong 2năm 2006 & 2007: 5
1.2.3.2. Tình hình hoạt động của công ty năm 2007: 7
1.2.4.: Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh: 9
1.2.4.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 9
1.2.4.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh 10
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 13
1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý: 13
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG SỔ SÁCH CHỨNG TỪ 17
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 17
2.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty như sau: 17
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của từng người: 18
2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty: 20
2.2.1. Các chính sách kế toán tài chính chung: 20
2.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán: 28
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: 28
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán: 29
2.2.5 Hệ thống các báo cáo: 32
2.3. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể: 32
2.3.1 Phần hành tiền: 32
2.3.2 Phần hành TSCĐ: 34
2.3.3. Phần hành thanh toán: 36
2.3.4. Phần hành hàng tồn kho: 38
III. Một số đánh giá về tình hình tổ chức kế toán tại công ty: 41
3.1 Đánh giá về tình hình tổ chức quản lý kinh doanh của công ty: 41
3.2 Đánh giá về tổ chức kế toán tại công ty: 41
KẾT LUẬN: 43
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP(XNK NLS VÀ VTNN)
1.1. Lịch sử hình thành của công ty:
Căn cứ vào quyết định số 1853/NN/TCCB/QĐ ngày 01/11/1996 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, về việc thành lập tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Căn cứ quyết định số 3329/QĐ/BNN – DMDN ngày 29/11/2005 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn: V/v thành lập công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc - thuộc tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Theo chủ trương đổi mới doanh nghiệp của bộ nông nghiệp, công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp được thành lập. Doanh nghiệp được thành lập trong sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước, chúng ta thực hiện xu thế hội nhập hóa. Chính vì thế công ty có nhiều cơ hội và thách thức mới mở ra.
Trước đây, Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp là một bộ phận của tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Cùng với sự phát triển của tổng công ty XDNN&PTNT, công ty đã có một quá trình phát triển lâu dài.Tổng công ty được thành lập theo mô hình mới theo quyết định số 39/TTG ngày 7/3/1994 của Thủ Tướng Chính Phủ. Tổng công ty là một đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và hoạt động theo điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của tổng công ty nhà nước ban hành theo nghị định số 39/CP ngày 27/6/1995 của Chính Phủ và điều lệ cụ thể của tổng công ty. Tổng công ty có quyền được lập tài khoản riêng tại kho bạc và các ngân hàng. Tổng công ty trước đây là công ty khảo sát thiết kế nhà nước.
Năm 1989, trước sự đổi mới nền kính tế đất nước chuyển sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Và do có sự đổi mới về cơ chế chính sách quản lý hoạt động kinh doanh, công ty khảo sát thiết kế nhà nước đã sáp nhập với công ty khác để thành lập Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng nhà nước và phát triển nông thôn theo quyết định số 48-NN-TCBC/QB của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và công nghệ thực phẩm.
Năm 1996, căn cứ vào luật doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo pháp lệnh số 39/L/CTN ngày 30/4/1995 và căn cứ nghị định số73/CB ngày 1/11/1995 của Chính Phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn được chính thức thành lập trên cơ sở công ty liên hiệp các xí nghiệp xây dựng nhà nước và phát triển nông thôn. Trước sự phát triển của nền kinh tế và xu hướng hội nhập một số ngành nghề được hình thành và chú trọng phát triển trong đó có xuất nhập khẩu. Từ khi hình thành bộ phận xuất khẩu đã đem lại lợi ích khá lớn cho nền kinh tế.
Theo nghị định số 64/2002/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Theo quyết định số 65/2003/QĐ-TT ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính Phủ và quyết định số 1576/QĐ/BNN-TCCB ngày 26/5/2003 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng công ty đã tiến hành cổ phần hóa các công ty theo lộ trình của nhà nước. Và đến nay công ty đã hoàn tất công việc. Công ty xuất nhập khẩu cũng được thành lập trên chủ trương đó.
Việt Nam là một đất nước nông nghiệp. Dù là nước xuất khẩu nông sản đứng thứ 2 trên thế giới nhưng Việt Nam vẫn là nước bị đánh giá là có chất lượng nông sản thấp. Một thực tế nữa là nền nông nghiệp Việt Nam còn được xem là lạc hậu so với thế giới. Dù cho những năm gần đây Việt Nam đã có nhiều sáng kiến trong nông nghiệp nhưng nó vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành. Chính vì thế việc nhập khẩu các trang thiết bị nông nghiệp là một cách làm giúp nền nông nghiệp Việt Nam bắt kịp với sự phát triển của thế giới. Do chúng ta là nước xuất khẩu nông sản đúng thứ hai trên thế giới nên nhiều thị trường đã biết đến và ưa chuộng sản phẩm nông nghiệp. Đây là cơ hội lớn cho việc tìm kiếm thị trường của công ty. Với đội ngũ cán bộ có trình độ đại học và có nhiều hiểu biết về lĩnh vực xuất nhập khẩu chúng ta có quyền hy vọng ở một sự phát triển mạnh mẽ của công ty cũng như của ngành nông nghiệp.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999642 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement