Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cun_con_online27
#920415 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN 3
I. Hình thức trả lương theo thời gian. 3
1. Cơ sở tính. 3
2. Đối tượng áp dụng. 4
3. Phạm vi áp dụng. 5
4.Ưu nhược điểm. 5
5. Yếu tố ảnh hưởng. 6
5.1 Lương cấp bậc công việc. 6
5.2 Thời gian làm việc. 6
5.3 Bản thân người lao động. 6
5.4 Yếu tố khác. 6
6.Yêu cầu. 7
7. Nguyên tắc. 8
8. Chế độ trả lương theo thời gian. 9
8.1 Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn. 10
8.2 Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng. 11
9. Tiêu thức đánh giá. 13
II. Tiền thưởng. 13
1.Khái niệm. 13
2. Nội dung. 13
3. Các hình thức thưởng. 14
4. Ưu nhược điểm. 14
III. Quy trình xây dựng hệ thống trả lương theo thời gian. 15
1. Xác định hệ số cấp bậc công việc cho từng công việc. 16
1.1 Phân tích công việc. 16
1.2 Đánh giá công việc. 18
1.3 Kết quả của phân tích và đánh giá công việc. 18
2. Xác định tiền lương tối thiểu của doanh nghiệp. 19
3. Xác định thời gian làm việc. 21
4. Phân tích đánh giá thực hiện công việc làm căn cứ thưởng lương. 21
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 23
CAO SU SAO VÀNG 23
I. Giới thiệu khái quát về công ty. 23
1. Tổng quan về công ty. 23
2. Quá trình hình thành và phát triển. 23
3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 24
3.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 24
3.2 Sản phẩm chủ yếu. 25
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 28
4.1 Chức năng nhiệm vụ. 28
4.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy. 31
II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005, 2006, 2007. 32
III. Tình hình nguồn nhân lực trong công ty. 36
1.Đặc điểm lao động toàn công ty. 37
1.1 Cơ cấu lao động theo chức năng. 37
1.2 Cơ cấu lao động theo giới tính. 38
2. Hiệu quả sử dụng lao động. 39
VI. Thực trạng trả lương theo thời gian tại công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng. 40
1.Căn cứ pháp lý khi ban hành quy chế tiền lương của công ty. 40
2. Nguyên tắc chung khi áp dụng hình thức trả lương theo thời gian ở Công ty. 41
3. Tỷ trọng áp dụng các hình thức trả lương. 41
3.1 Tỷ trọng về quỹ tiền lương. 41
3.2 Tỷ trọng về số lao động. 43
4. Thực trạng trả lương theo thời gian của công ty. 44
4.1 Khối gián tiếp công ty. 44
4.2 Với khối gián tiếp xí nghiệp. 56
4.3 Tồn tại chung của hình thức trả lương theo thời gian tại công ty. 59
CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HÌNH THỨC 61
TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 61
I. Hoàn thiện xây dựng hệ số cấp bậc công việc. 61
1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc. 61
2. Hoàn thiện công tác đánh giá công việc. 64
II. Xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện công việc làm căn cứ thưởng lương. 66
1. Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc. 66
2. Xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện công việc. 66
III. Xây dựng tiền lương bình quân chung (TNBQC) Công ty. 69
IV. Xây dựng quỹ lương cho rõ ràng và tách bạch để làm nguồn tiền trả lương và trả thưởng. 71
KẾT LUẬN: 72
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73
LỜI MỞ ĐẦU

Tiền lương đang là vấn đề cấp bách hiện nay và được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào thì không thể thiếu được kế hoạch về chi phí tiền lương, tiền công. Với vai trò của tiền lương thì nó không chỉ yếu tố cơ bản quan trọng để duy trì hoạt động của doanh nghiệp mà còn là huyết mạch cho sự sống, sự phát triển của doanh nghiệp.Tiền lương đang là mối quan tâm hàng đầu của những nhà quản lý doanh nghiệp và là vấn đề quan tâm không thể thiếu của người lao động.
Nhận thức rõ vai trò của tiền lương và thực tế diễn ra còn nhiều bất cập trong hình thức trả lương theo thời gian tại Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng. Vì vậy trong quá trình thực tập tại Công ty từ ngày 07/01/2008 đến ngày 24/04/2008 tác giả đã nghiên cứu sâu về hình thức trả lương theo thời gian tại Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng. Nó là một khâu trong công tác tổ chức tiền lương của Công ty. Nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian tại Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng. Có nhiều nội dung liên quan tới hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian nhưng do nguồn lực và thời gian có hạn nên đề tài này chỉ tập trung vào 4 nội dung: Thứ nhất; hoàn thiện xây dựng hệ số cấp bậc công việc cho từng công việc. Thứ hai; xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc làm căn cứ trả thưởng. Thứ ba; xây dựng tiền lương bình quân chung. Thứ tư; xây dựng quỹ lương rõ ràng tách bạch để làm nguồn trả lương và trả thưởng. Quá trình nghiên cứu tác giả kết hợp giữa cơ sở lý luận về hình thức trả lương theo thời gian và thực tế diễn ra ở Công ty để đưa ra những giải pháp mang tính khả thi cao có thể áp dụng cho Công ty. Nghiên cứu vấn đề này tác giả đã sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp người lao động, cán bộ công nhân viên của Công ty để thu thập thông tin, phương pháp tra cứu thông tin để có được các số liệu thống kê của Công ty qua các năm, phân tích thông tin và số liệu thu thập được bằng cách so sánh qua các năm, các thời kỳ, với các doanh nghiệp khác cùng nghành để đưa ra nhận xét cho từng vấn đề nghiên cứu.
Kết quả của quá trình thực tập, thực hành và nghiên cứu hình thức trả lương theo thời gian tại Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng của tác giả là đề tài thực tập: “Hình thức trả lương theo thời gian tại Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng – Thực trạng và giải pháp”.
Đề tài bao gồm: Lời mở đầu, nội dung và cuối cùng là phần kết luận. Nội dung gồm có 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về hình thức trả lương theo thời gian.
Chương II: Thực trạng trả lương theo thời gian tại Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng.
Chương III: Giải pháp hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian tại Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng.
Trong quá trình nghiên cứu để hoàn thiện đề tài tác giả xin chân thành Thank thầy giáo Nguyễn Đức Kiên cùng các cô, chú, anh, chị trong phòng Tổ chức – Nhân sự đã giúp tác giả hoàn thiện đề tài này. Mặc dù tác giả đã hết sức cố gắng để đề tài không có sai sót nhưng những sai sót là không thể tránh khỏi mong độc giả đóng góp ý kiến để tác giả hoàn thiện hơn.
Tác giả xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN

I. Hình thức trả lương theo thời gian.
1. Cơ sở tính.
Trong các nhân tố làm gắn kết giữa người lao động và người sử dụng là động thì tiền lương là nhân tố quan trọng nhất. Trên cơ sở tiền lương mà người lao động và người sử dụng lao động sẽ gắn bó với nhau hơn.
Xét trên khía cạnh kinh tế thì: Tiền lương được hiểu là phần thu nhập mà người lao động nhận được do người sử dụng lao động trả cho người lao, khi người lao động hoàn thành công việc mà người sử dụng lao động giao cho.
Ngày nay với nhu cầu sử dụng lao động ngày càng nhiều và sử dụng lao động làm những công việc với hình thức khác nhau. Do sự khác nhau về tính chất công việc, điều kiện làm việc v.v.. mà người ta có những hình thức trả lương khác nhau. Các hình thức trả lương phổ biến như: hình thức trả lương theo thời gian, hình thức trả lương theo sản phẩm v.v..Trong mỗi hình thức trả lương trên lại có những chế độ trả lương khác nhau.Ví dụ: trả lương theo sản phẩm có: Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân, chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể, chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp v.v..
Hình thức trả lương theo thời gian là một trong các hình thức trả lương chủ yều trong nền kinh tế ngày nay. Hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng hình thức trả lương theo thời gian.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#992756 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement