Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ittamar
#919995 Download miễn phí Chuyên đề Vận dụng chuẩn mực kế toán số 14, 15 vào kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong mô hình doanh nghiệp kinh doanh xây lắp

PHẦN MỞ ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 3
Vận dụng chuẩn mực kế toán số 14, 15 vào kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong mô hình doanh nghiệp kinh doanh xây lắp 3
I. Đặc điểm tổ chức kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp 3
1. Đặc điểm sản xuất xây lắp - sản phẩm xây lắp 3
2. Đặc điểm kế toán trong đơn vị kinh doanh xây lắp. 4
II. Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp 5
1. Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp 5
2. Kế toán tiêu thụ sản phẩm xây lắp trong trường hợp sản phẩm xây lắp là các công trình hoàn thành bàn giao – Tuân theo chuẩn mực kế toán số 15 “ Hợp đồng xây dựng” 6
2.1. Khái niệm hợp đồng xây dựng 6
2.2. Ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng theo CMKT 15 7
2.2.1. Doanh thu của hợp đồng xây dựng 7
2.2.2. Quy định về ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng 9
2.3. Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây lắp 11
2.3.1. Tài khoản sử dụng 12
2.3.2. Nội dung và phương pháp hạch toán 15
3. Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây lắp trong trường doanh nghiệp kinh doanh xây lắp tiêu thụ các sản phẩm xây lắp khác như: bán vật kết cấu, bê tông, cấu kiện,dịch vụ cho thuê nhà ở. Tuân theo CMKTVN số 14 21
3.1. Tài khoản sử dụng 21
3.1.1. TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 21
3.1.2. TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ 23
3.2. Nội dung và phương pháp hạch toán 23
3.2.1. cách bán hàng trực tiếp cho khách hàng 24
3.2.1. cách tiêu thụ qua các đại lý 25
3.2.3 cách bán hàng trả góp 25
3.2.4. Đối với hoạt động cho thuê tài sản có nhận tiền trước của nhiều năm: 26
3.2.5. Đối với trường hợp hàng hoá xuất bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc 27
III. MỘT SỐ NHẬN XÉT 29
KẾT LUẬN 32
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

PHẦN MỞ ĐẦU

Sau khi hội nhập kinh tế quốc tế đặc biệt là sau khi ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những cơ hội mới đồng thời cũng đang phải đối mặt với những thách thức mới.Trên con đường hội nhập, mỗi hoạt động, mỗi ngành, lĩnh vực đều đang gắng hết sức mình, nỗ lực đóng góp vào sự thành công chung của đất nước.Trong đó thì lĩnh vực xây dựng cơ bản mà cụ thể là hoạt động xây lắp cũng không phải là ngoại lệ.Hoạt động xây lắp, xây dựng cơ bản là hoạt động đóng một vai trò quan trọng và chiếm một tỉ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế, đồng thời đây cũng là hoạt động hoạt động nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Hoạt động này có những nét đặc thù riêng và có những sự khác biệt đáng kể so với các ngành sản xuất khác. Do vậy xét trên phương diện kế toán tài chính thì chính điều đó đã chi phối trực tiếp đến nội dung và phương pháp kế toán của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nói riêng và hoạt động xây dựng cơ bản nói chung. Mặt khác do hoạt động xây lắp có tính đặc thù riêng như vậy nên việc hạch toán và ghi nhận kêt quả sẽ có những nét riêng biệt cần chú ý. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài: “ Vận dụng chuẩn mực kế toán số 14, 15 vào kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong mô hình doanh nghiệp kinh doanh xây lắp” nhằm làm rõ hơn cách xác định chính xác doanh thu, chi phí phát sinh của hoạt động xây lắp theo hợp đồng xây dựng đã được ký kết giữa nhà thầu xây lắp và chủ đầu tư( khách hàng ) tuân theo chuẩn mực kế toán số 15 và việc ghi nhận doanh thu tiêu thụ các sản phẩm xây lắp khác tuân theo chuẩn mực kế toán số 14. Chuẩn mực kế toán số 14 “ Doanh thu và thu nhập khác” được vận dụng vào hạch toán doanh thu tiêu thụ các sản phẩm xây lắp khác của doanh nghiệp kinh doanh xây lắp được ghi nhận và hạch toán giống như trong các doanh nghiệp sản xuất khác. Chuẩn mực kế toán số 15 “ Hợp đồng xây dựng” được vận dụng vào việc hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu – chi phí có liên quan đến công tác xây lắp thông qua hợp đồng xây dựng, việc ghi nhận đúng và chính xác các khoản doanh thu và chi phí này sẽ làm căn cứ chính xác để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
Với nội dung như vậy đề tài gồm có những phần chính sau đây:
Phần 1: Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt nam số 14, 15 vào kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp.
Phần 2: Một số nhận xét về thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp hiện nay

PHẦN NỘI DUNG
Vận dụng chuẩn mực kế toán số 14, 15 vào kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong mô hình doanh nghiệp kinh doanh xây lắp
I. Đặc điểm tổ chức kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp
1. Đặc điểm sản xuất xây lắp - sản phẩm xây lắp
Trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản nhằm tạo ra của cải vật chất chủ yếu cho nền kinh tế quốc dân các tổ chức nhận thầu xây lắp giữ một vai trò quan trọng. Hiện nay ở nước ta đang tồn tại các tổ chức xây lắp như: Tổng công ty, công từng xí nghiêp, đội xây dựng…thuộc các thnàh phần kinh tế khác nhau. Tuy các đơn vị này có quy mô sản xuất khác nhau, hình thức quản lý khác nhau nhưng đều là những tổ chức nhận thầu xây lắp. Sản phẩm xây lắp có những đặc điểm riêng biệt khác so với các sản phẩm trong các ngành sản xuất khác và có ảnh hưởng đến tổ chức kế toán.
Đối với sản phẩm xây lắp là những công trình xây dựng, vật kiến trúc… thì có đặc điểm là có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, có thời gian xây lắp kéo dài, trải qua nhiều kỳ kế toán…Đặc điểm này đòi hỏi việc tổ chức quản lý và hạch toán sản phẩm xây lắp nhất thiết phải lập dự toán (dự toán thiết kế, dự toán thi công) quá trình sản xuất xây lắp phải so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo, đồng thời để giảm bớt rủi ro thì phải mua bảo hiểm cho công trình xây lắp. Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hay giá thoả thuận giữa nàh thầu xây lắp với chủ đầu tư( gái đấu thầu) do đó tính chất hang hoá của sản phẩm xây lắp không được thể hiện rõ vì tất cả đã có trong hợp đồng xây dựng hay hợp đồng giao nhận thầu, trong hợp đồng đã quy định rõ giá cả, người mua- người bán sản phẩm xây lắp có trứoc khi tiến hành xây dựng.
Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất như: xe máy, thiết bị thi công, người lao động…thì phải di chuyển đến nơi sản xuất, nơi đặt sản phẩm để tiến hành quá trình sản xuất sản phẩm. Do đó đặc điểm này đã làm cho công tác kế toán, công tác quản lý, hạch toán tài sản, vật tư, thiết bị trở nên rất phức tạp do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như thời tiết làm cho công trình dễ hư hỏng xuống cấp, công tác quản lý về mặt con người, vật tư, tài sản trở nên khó khăn hơn.
Sản phẩm xây lắp từ khi khi công cho đến khi hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài. Nó phụ thuộc vào quy mô, tính phức tạp về kỹ thuật của từng công trình( nhà, cầu, đường…). Quá trình thi công được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại chia thành nhiều công việc khác nhau theo từng hạng mục công trình, các công việc thường diễn ra ngoài trời chịu tác động rất lớn của yếu tố môi trường như nắng, mưa, lũ lụt…ảnh hưởng đến tiến độ thi công và chất lượng công trình. Đặc điẻm này cũng đòi hỏi việc tổ chức quản lý và giám sát chặt chẽ sao cho đảm bảo công trinh đúng như thiết kế, dự toán và đảm bảo thời gian hoàn thành đúng theo tiến độ để có thể đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành. Trong điều kiện như vậy các nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình( chủ đầu tư giữ lại một tỷ lệ nhất định trên giá trị công trình, khi hết thời hạn bảo hành mới trả alị cho đơn vị xây lắp. Thời hạn bảo hành công trình tối thiểu 24 tháng, mức 3% giá trị xây lắp đối với công trình quan trộng của nhà nước và công trình nhóm A, 12 tháng đối với công trình khác với mức 5% giá trị xây lắp. Tiền bảo hành công trình được tính lãi suất như tiền gửi ngân hàng.
Bên cạnh việc tiêu thụ sản phẩm xây lắp là những công trình xây dựng theo hợp đồng đã ký kết thì doanh nghiệp kinh doanh xây lắp còn tổ chức tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất để phục vụ nhu cầu của người mua như: xi măng, gạch, bê tông, kết cấu, vữa xây dựng, nhà ở, dịch vụ cho thuê nhà ở, các sản phẩm và dịch vụ khác… Đối với các sản phẩm và dịch vụ này thì không có những đặc điểm mang tính đặc thù, tuy nhiên đối với mỗi sản phẩm và dịch vụ khác nhau thì cần có những công tác tổ chức và quản lý khác nhau, những chính sách tiêu thụ riêng đảm bảo cho quá trình tiêu thụ diễn ra thuận lợi và thời gian thu hồi vốn nhanh. Quá trình tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ này diễn ra giống như đối với các doanh nghiệp sản xuất khác.
2. Đặc điểm kế toán trong đơn vị kinh doanh xây lắp.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989018 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement