Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thien_hoang_minh_tri_tphcm050790
#919991

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Đống Đa

Mục lục

Mục lục 1

Mở đầu: 4

Chương I : Cơ sở lí luận về công tác cấp phép xây dựng và quản lý kiểm soát phát triển đô thị 6

1.Khái niệm chung trong công tác kiểm soát phát triển đô thị 6

 1.1 Quy hoạch xây dựng 6

 1.2 Một số vi phạm thường gặp trong quản lý quy hoạch và kiểm soát phát triển đô thị 7

2. Các quy định nguyên tắc và biện pháp kiển sóatphát triển đô thị 8

 2.1 Các quy định kiểm soát phát triển đô thị 8

 2.2 Các nguyến tắc kiểm soát phát triển đô thị 9

 2.2.1 Liên kết chặt chẽ giữa quy hoạch và khâu xét duyệt đầu tư và xây dựng 9

 2.2.2 Nguyên tắc một cửa trong việc giải quyết kiểm soát xây dựng và phát triển đô thị 9

 2.2.3 Nguyên tắc đảm bảo độ tin cậy và tính hiệu quả của việc kiểm soát phát triển đô thị 10

 2.3 Các biện pháp hành chính 10

 2.3.1 Cấp chứng chỉ quy hoạch 11

 2.3.2 Cấp phép xây dựng 11

 2.3.3 Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 12

 2.4 Quy trình kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng 13

3. Mục đích và các quy định trong cấp phép xây dựng 14

 3.1 Mục đích cấp phép xây dựng cấp phép xây dựng 14

 3.2Quy định điều kiện cấp phép xây dựng 14

 3.3 Quy định đối tượng trong cấp phép xây dựng 17

 3.3.1 Đối tượng được cấp phép và miễn cấp phép xây dựng 17

 3.3.2 Đối tượng được cấp phép xây dựng tạm 18

4.Căn cứ cấp phép 19

 4.1Hồ sơ cấp phép 19

 4.2 Quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt , các văn bản thỏa thuận chuyên ngành của các cơ quan liên quan 22

 4.3 Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vệ sinh môi trừơng và các văn bản pháp luật có liên quan 23

5 Trình tự thủ tục trong công tác cấp phép xây dựng 23

 5.1 Trình tự thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng 23

 5.2 Trình tự thủ tục khác trong cấp phép xây dựng 26

 5.2.1 Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng 26

 5.2.2 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 27

 5.2.3 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng khi thay đổi thiết kế 27

6.Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan cấp phép xây dựng 28

7.Một số dư luận gần đây liên quan tới công tác cấp phép xây dựng 32

Chương II: Thực trạng cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Quận Đống Đa 38

1.Khái quát chung về quận Đống Đa 38

 1.1 Đặc điểm tự nhiên 38

 1.2 Dân số- lao động - việc làm 39

 1.3 Kinh tế- văn hóa- xã hội 40

2. UBND quận Đống Đa và phòng ban chuyên môn thực hiện công tác cấp phép 44

 2.1 Tổng quan về UBND quận Đống Đa 44

 2.2 Phòng chuyên ban môn thực hiện công tác quản lý và cấp phép xây

dựng 45

 2.2.1Phòng Xây dựng- Đô thị 45

 2.2.2 Thanh tra xây dựng 48

3. Thực trạng xây dựng trên đia bàn quận và công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị 52

 3.1 Thực trạng xây dựng 52

 3.2 Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 55

 3 .2.1 Tình hình quản lý trật tự xây dựng 55

 3.2.2 Những kết quả đã đạt đựơc 58

4. Thực trạng công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Đống Đa 59

 4.1 Công tác cấp phép xây dựng ở quận Đống Đa và những kết quả 59

 4.2 Những vấn đề khó khăn trong công tác cấp phép xây dựng 62

 4.2.1 Vấn đề trong quy hoạch thiết kế 62

 4.2.2 Các vướng mắc trong thủ tục hành chính 65

 4.2.3 Yếu tố con người 67

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Đống Đa- Hà Nội 70

1. Định hướng của Quận Đống Đa trong giai đoạn từ nay đến năm 2010 70

 1.1Mục tiêu kinh tế xã hội tổng quát 70

 1.2 Các chỉ tiêu cơ bản 71

 1.3 Mục tiêu nhiệm vụ của công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự đô thị 71

2. Một số giải pháp 72

 2.1 Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch đô thị 72

 2.2 Tiếp tục bổ sung điều chỉnh hoàn thiện hệ thống các văn bản chính sách và thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị cho phù hợp với thực tế 77

 2.2.1 Hệ thống chính sách 77

 2.2.2 Thủ tục hành chính 79

 2.3 Luôn luôn quan tâm tới yếu tố con người trong cấp phép xây dựng và quản lý trật tự đô thị 81

 2.4 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện cấp phép xây dựng và quản lý trật tự đô thị 82

 2.5 Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân đối với công tác xin cấp phép và quản lý trật tự xây dựng đô thị 83

3. Kiến nghị 83

Kết luận: 84

Tài liệu tham khảo: 85

Phụ lục: 86

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ư Sở và một loạt các siêu thị lớn đã được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao cấp của người dân như siêu thị : Thái hà, Uni mark,…và gần đây một trung tâm thương mại lớn mới được khai trương và đưa vào sử dụng, đó là trung tâm thương mại Parkson. Hướng phát triển kinh doanh tập trung theo dẫy phố cũng đã đựơc hình thành và phát triển
Với những điều kiện thuận lợi như trên, giá trị sản xuất trên địa bàn Quận tăng lên đáng kể, năm 2000 so với năm 1997 ( là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội sau khi chia tách quận ) tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Quận tăng gần 1,3 lần ( từ 4496,5 tỷ đồng lên 5753 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất theo lãnh thổ cũng được duy trì ở mức tương đối cao, đặc biệt là năm 1999 so với năm 2000 ( năm 1999 tăng 15,21% so với năm 1998 và năm 2000 tăng 9,49% so với năm 1999
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giá trị sản xuất các ngành quận Đống Đa
Năm
1998
1999
2000
Theo lãnh thổ
Tốc độ tăng chung
1,43
15,21
9,49
Nông nghiệp
-29,82
10
2,27
Công nghiệp
1,02
7,4
13,98
Thương mại- dịch vụ
-3,71
22,69
11,5
Xây dựng
10,34
14,66
1,22
Theo quận quản lý
Tốc độ tăng chung
38,19
2,84
14,22
Nông nghiệp
-18,18
-22,22
-7,14
Công nghiệp
10,16
10,06
12,31
Thương mại- dịch vụ
47,41
3,71
13,76
Xây dựng
14,71
-34,57
18,6
Nguồn: Định hướng phát triển quận Đống Đa giai đoạn 2000-2010
Trong giai đoạn 2000-2010,quận Đống Đa tiếp tục khai thác triệt để các tiềm năng kinh tế trên địa bàn, liên kết với các địa phương khác, huy động tối đa mọi tiềm lực nhằm tập trung ổn định kinh tế trên địa bàn, liên kết với các địa phương khác, huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm tập trung ổn định kinh tế, nâng dần các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, làm tiền đề phát triển vững chắc kinh tế quận ở giai đoạn sau.
Chỉ tiêu
Giai đoạn 2001-2005
Dự báo giai đoạn 2006-2010
Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo lãnh thổ
12%-12,5%
12,5%-13%
Tốc độ tăng giá trị sản xuất do Quận quản lý
13%-13,5%
13%-13,5%
Giá trị sản xuất công nghiệp mở rộng theo lãnh thổ
13%-15%
12%-13%
Giá trị sản xuất công nghiệp mở rộng theo Quận quản lý
12,5%-13%
11%-12%
Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ theo lãnh thổ
10,5%-11,5%
12,5%-13,5%
Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành thương mại- dịch vụ theo Quận quản lý
12,5%-13,5%
13%-14%
Tăng giá trị xuất khẩu bình quân
13%-14%
15%-16%
Hệ thống giao thông quận không những tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế quận mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của toàn thành phố. Quận Đống Đa tiếp cận với ba luồng giao thông chính ở phía hữu ngạn của sông Hồng liên hệ và Thành phố ( Đường 32 từ Sơn Tây vào Cầu Giấy, đường số 6 từ Hà Đông vào Ngã Tư Sở, đường số 1 từ phía Nam ra Ngã Tư Vọng).Trong đó đường Nguyễn Trãi được coi như của ngõ phía Tây Nam của Hà Nội và được coi như trục giao thông chính của Quận. Hơn thế nữa, quận Đống Đa có tuyến giao thông vành đai 2 của Thành phố chạy dọc theo biên giới phía Tây Nam( tuyến đường Trường Chinh và Láng ) và tuyến đường Láng Trung -Hòa Lạc chạy qua. Đặc biệt, trong năm 2006, trên địa bàn Quận đã hoàn thành cầu vượt Ngã Tư Sở và năm 2007là tuyến đường vành đai 1 Kim Liên- Ô chợ dừa đi vào họat động đã cải thiện đáng kể tình trạng ắc tắc ở nút giao thông Ngã Tư Sở, Ô Chợ Dừa, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động giao thông ra vào trung tâm Thành phố thực hiện dễ dàng hơn.
Về vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái: Môi trường là vấn đề luôn được Quận quan tâm. Tính đến năm 2005, thu gom được 90% tổng số rác thải trong ngày của Quận, và sẽ phấn đấu đến năm 2010 sẽ thu gom được 100% tổng số rác thải phát sinh.Đồng thời, Quận cũng luôn chú ý tới việc xử lý rác thải xây dựng , rác thải công nghiệp và rác thải bệnh viện. Việc hoàn thành cải tạo Sông Tô Lịch có ý nghĩa lớn trong việc xử lý và tiêu thóat nước trên địa bàn Quận.Các cơ quan đóng trên địa bàn Quận đã cơ bản xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải, xóa sổ hệ thống nước thải lộ thiên tồn tại nhiều ở ở nhiều phường Trung Phụng, Ô Chợ Dừa, Khương Thượng.Vấn đề công viên cây xanh cũng được Quận chú trọng với việc phấn đấu đến năm 2010 tăng gấp đôi diện tích cây xanh, duy trì diện tích hồ chứa nước.
Về văn hóa - giáo dục- y tế: Trong mấy năm gần đây vấn đề này ngày càng được chú trọng. Giữ vững phổ cập THCS, phổ cập PTTH và tương đương cho 70% đối tượng vào năm 2005 và quận đã và đang phấn đấu đến năm 2010 là 100%; hệ thống trường học ngày càng được nâng cấp trở nên khang trang hiện đại . Trên địa bàn toàn Quận có nhiều trạm y tế, bệnh viện , phòng khám với những thiết bị hiện đại để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 17% vào năm 2000 xuống còn 13% vào năm 2005, và quận đang phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ này dưới 6%. Công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện tập thể dục thể thao đã được triển khai và thu được những kết quả đáng khích lệ. Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu nâng cao mức sống của nhân dân, Quận đã hoàn thành việc lắp đặt đồng bộ hệ thống đèn chiếu sáng cho toàn bộ các tuyến đường, ngõ, phố trong quận.
2. UBND quận Đống Đa và phòng ban chuyên môn thực hiện công tác cấp phép
2.1 Tổng quan về UBND quận Đống Đa
UBND quận Đống Đa có trụ sở nằm ở 279 Tôn Đức Thắng
Để thực hiện tốt công tác của mình trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế văn hoác xã hội, UBND quận Đống Đa được chia thành các phòng ban nhỏ, mỗi phòng ban phụ trách từng mảng công việc cụ thể đồng thời phối hợp với nhau, với cấp trên cũng như cấp dưới giải quyết tốt nhất những vấn đề mà xã hội đặt ra.Các phòng ban bao gồm:
Phòng Giáo dục
Phòng Kinh tế- Kế hoạch
Phòng Nội vụ
Phòng Tài chính
Phòng Tài nguyên - Môi trường
Phòng Thanh tra nhà nước
Phòng Thống kê
Phòng Tư pháp
Phòng Văn hóa
Phòng Xây dựng- Đô thị
Phòng Y tế
UB Dân số-Gia đình và Trẻ em quận
Ngoài ra còn có đội thanh tra xây dựng Quận, công an Quận và quân đội Quận
Cơ cấu tổ chức lãnh đạo của Quận như sau: 01 chủ tịch, 03 phó chủ tịch, 05 ủy viên
Chủ tịch UBND Phụ trách chung
Phó chủ tịch UBND
Phụ trách : Xây dựng đô thị
Phó chủ tịch UBND
Phụ trách: Kinh tế
Phó chủ tịch UBND
Phụ trách : Văn- Xã
Dưới phó chủ tịch là các trưởng phòng, phó phòng, cán bộ các ban ngành phụ trách từng mang công việc riêng được giao.
2.2 Phòng chuyên ban môn thực hiện công tác quản lý và cấp phép xây dựng
Trong cơ cấu tổ chức của UBND quận Đống Đa, có hai phòng ban chuyên môn trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn đó là phòng Xây dựng- Đô thị và Thanh tra xây dựng quận
2.2.1 Phòng Xây dựng- Đô thị
Phòng quản lý Xây dựng- Đô thị được thành lập vào tháng 3 năm 2005 trên cơ sở tách Phòng địa chính- Nhà đất và đô thị các quận huyện tại quyết định số 201/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND thành phố Hà Nội.
Phòng Xây dựng - Đô thị là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận, huyên; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online