Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tranminhtrungvn
#919968 Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt – ÝMỤC LỤC
Lời mở đầu. 1
Chương I. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 5
1. Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 5
1.1. Hiệu quả kinh doanh là gì? 5
1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh. 6
1.3. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp. 7
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 7
2.1. Chỉ tiêu tổng quát. 7
2.2. Chỉ tiêu cụ thể. 8
2.2.1. Lợi nhuận. 8
2.2.2. Doanh thu. 9
2.2.3. Tỷ suất lợi nhuận. 10
2.2.4. Hiệu quả sử dụng lao động. 11
2.2.5. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 12
2.2.6. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động. 12
2.2.7. Nộp ngân sách Nhà Nước. 13
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 13
3.1. Các nhân tố bên ngoài. 13
3.1.1. Môi trường kinh tế. 13
3.1.2. Môi trường chính trị, luật pháp. 14
3.1.3. Môi trường văn hoá, xã hội. 15
3.1.4. Nhân tố tự nhiên. 15
3.1.5. Đối thủ cạnh tranh. 16
3.1.6. Nhà cung cấp. 17
3.1.7. Khách hàng và tiềm năng thị trường. 18
3.2. Các nhân tố thuộc nội bộ doanh nghiệp. 19
3.2.1. Nguồn nhân lực. 19
3.2.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp. 19
3.2.3. Nhân tố vốn. 20
3.2.4. Nhân tố kỹ thuật – công nghệ. 20
4. Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước và các công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường. 21
4.1. Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Nhà nước. 21
4.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp Nhà nước. 21
4.1.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước. 22
4.1.3. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của các DNNN. 24
4.1.4. Nhân tố làm giảm hiệu quả kinh doanh của các DNNN. 25
4.2. Hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần. 26
4.2.1. Đặc điểm của các doanh nghiệp sau cổ phần hoá. 26
4.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần. 27
4.2.3. Tình hình hiệu quả kinh doanh của các công ty sau cổ phần hoá. 29
4.2.4. Nhân tố cải thiện hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần. 30
5. Tóm tắt chương I. 32
Chương II. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt - Ý giai đoạn 2004 – 2007. 35
1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần thép Việt – Ý. 35
1.1. Thông tin chung về công ty cổ phần thép Việt - Ý. 35
1.2. Hồ sơ pháp lý. 35
1.3. Mốc phát triển của công ty. 36
1.4. Lĩnh vực kinh doanh. 39
1.5. Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của công ty. 39
1.5.1. Cơ cấu tổ chức công ty và các bộ phận trong công ty. 39
1.5.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty. 42
2. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 44
2.1. Nhân tố khách quan. 44
2.1.1. Môi trường kinh tế. 44
2.1.2. Môi trường chính trị, luật pháp. 47
2.1.3. Môi trường văn hóa, xã hội. 47
2.1.4. Điều kiện tự nhiên tác động tới việc tiêu thụ sản phẩm thép. 48
2.1.5. Đối thủ cạnh tranh trên thị trường. 49
2.1.6. Nhà cung cấp nguyên liệu cho sản xuất. 49
2.1.7. Khách hàng và tiềm năng thị trường. 50
2.2. Yếu tố xuất phát từ bản thân công ty. 51
2.2.1. Nguồn vốn hoạt động và tình hình tài chính. 51
2.2.2. Nguồn nhân lực. 52
2.2.3. Trình độ công nghệ - Kỹ thuật. 53
2.2.4. Trình độ quản lý của doanh nghiệp. 54
2.2.5. Trình độ tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. 55
3. Thực trạng các yếu tố sản xuất kinh doanh trong công ty. 56
3.1. Tình hình máy móc thiết bị và công nghệ. 56
3.2. Trình độ nhân lực. 57
3.3. Nguồn vốn và đặc điểm về vốn. 58
4. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt - Ý giai đoạn 2004 – 2007. 61
4.1. Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt - Ý giai đoạn 2004 -2007. 61
4.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2004 – 2007. 64
4.2.1. Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu. 64
4.2.2. Tỷ suất lợi nhuận theo vốn kinh doanh. 66
4.2.3. Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí kinh doanh. 68
4.2.4. Hiệu quả sử dụng lao động. 70
4.2.5. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 74
4.2.6. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 77
5. Tóm tắt chương II. 80
Chương III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh công ty cổ phần thép Việt – Ý. 81
1. Mục tiêu phát triển công ty đến năm 2015. 81
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt - Ý trong năm 2008 81
3. Những thế mạnh, điểm yếu và những cơ hội thách thức của công ty cổ phần thép Việt - Ý. 83
3.1. Những thế mạnh, điẻm yếu. 84
3.2. Những cơ hội và thách thức đối với công ty. 85
4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt – Ý. 85
4.1. Ma trận SWOT của công ty. 85
4.2. Các giải pháp. 87
4.2.1. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. 87
4.2.2. Củng cố chiến lược Marketing. 94
4.2.3. Giảm chi phí sản xuất để giảm giá bán và tăng lợi nhuận. 97
4.2.4. Tăng cường hiệu quả huy động và sử dụng vốn. 98
5. Tóm tắt chương 3. 101
Kết luận. 102
Tài liệu tham khảo. 103


Đối với mỗi sinh viên nói chung và đối với cá nhân tui nói riêng thời gian thực tập là một thời gian vô cùng quý báu vì nó giúp tui được tiếp xúc với thực tế và có cơ hội củng cố những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường.
Về thực tập tại phòng kinh doanh, công ty cổ phần thép Việt - Ý tui đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các cô, các chú trong công ty đã tạo điều kiện cho tui trong việc tìm hiểu về công ty, thu thập số liệu và hoàn thành tốt thời gian thực tập của mình. Vì thế, thông qua bản chuyên đề này tui xin chân thành Thank các cô, chú các anh chị trong công ty, đặc biệt là các cô chú thuộc phòng kinh doanh của công ty đã nhiệt tình giúp đỡ tui trong thời gian thực tập.
Đặc biệt tui xin được gửi lời Thank sâu sắc nhất đến thầy giáo hướng dẫn chuyên đề của tui - TS. Nguyễn Thanh Hà đã nhiệt tình giúp đỡ tui trong suốt quá trình làm bản chuyên đề này.
tui xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên: Vũ Thuý Quỳnh
Lời mở đầu.

Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Doanh nghiệp đứng vững được trong sự cạnh tranh khốc liệt đó là doanh nghiệp chiến thắng và có thể tồn tại được. Trong cuộc chiến đó cũng có không ít những công ty thua cuộc, trở thành người thất bại và đang đứng bên bờ vực thẳm của sự phá sản. Nhận thức được những hậu quả nặng nề nếu trở thành người chiến bại, tất cả mọi doanh nghiệp đều đã và đang có rất nhiều các chính sách cũng như các phương hướng phát triển tốt nhất cho công ty của mình, để có thể đứng một cách vững vàng trên cuộc chiến thương trường đầy thử thách đó. Một trong những mục tiêu mà các doanh nghiệp quan tâm chính là làm sao để nâng cao được hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty của mình. Tuy nhiên, cổ nhân đã có câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Chính vì thế mà trước khi muốn nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh thì việc nhận thức đuợc thực trạng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng là điều quan trọng không kém.
Công ty cổ phần thép Việt – Ý là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực thép xây dựng, một lĩnh vực nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt. Do đó việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng là điều mà ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể công nhân viên trong công ty quyết tâm thực hiện. Về thực tập tại công ty cổ phần thép Việt – Ý, được sự hướng giúp đỡ của các cô chú trong công ty cùng với sự nhận thức của bản thân tui cũng như sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo – TS. Nguyễn Thanh Hà, tui đã quyết định chọn đề tài “ Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt – Ý” cho chuyên đề thực tập của mình.
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong nền kinh tế thị trường, hiệu quả kinh doanh là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp. Không chỉ phải cạnh tranh với những đối thủ hiện tại mà những doanh nghiệp còn phải đối mặt với nguy cơ cạnh tranh với đối thủ tiềm ẩn, để cạnh tranh thành công không thể không tính đến việc nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Trong cuộc chiến đó, doanh nghiệp thất thế là doanh nghiệp thua cuộc và sẽ bị phá sản. Các doanh nghiệp trong cùng một ngành sản xuất có thể cùng có những lợi thế như nhau nhưng trong quá trình cạnh tranh vẫn có những doanh nghiệp thất thế và thua cuộc. Dĩ nhiên trong cạnh tranh thì chiến thắng hay không còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng một trong những yếu tố quan trọng và không thể thiếu đó là vấn đề hiệu quả trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Với cùng một lượng đầu vào bỏ ra cho sản xuất thì doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất cao hơn không những sẽ thu được nhiều đầu ra hơn mà chất lượng của sản phẩm cũng tốt hơn. Lẽ dĩ nhiên sẽ dẫn tới giá thành sản phẩm thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh mà lại vẫn thu được nhiều lợi nhuận.
Thép xây dựng là một ngành sản xuất đang có nhiều cơ hội khi nước ta đang ngày một phát triển và đang trong quá trình hội nhập như hiện nay. Chính vì thế mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào ngành sản xuất này, làm cho tính chất cạnh tranh của ngành ngày càng khốc liệt. Vì thế việc nâng cao hiệu quả kinh doanh để nâng cao lợi thế cạnh tranh trong ngành của Công ty cổ phần thép Việt – Ý là vấn đề sống còn trong điều kiện hiện nay. Vì thế mà việc phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh là một vấn đề hết sức cấp thiết. Từ suy nghĩ đó, tui quyết định chọn vấn đề “ Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt - Ý “ cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề.
Với đề tài này, tui mong muốn đạt được các mục tiêu sau:
Thứ nhất là, nêu được khái niệm của hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp.
Thứ hai là, làm rõ thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt – Ý.
Thứ ba là, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt - Ý.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hiệu quả kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh và một các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể.
Phạm vi nghiên cứu là Công ty cổ phần thép Việt - Ý thuộc Tổng công ty Sông Đà.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp phân tích SWOT.
5. Kết cấu của đề tài.
Ngoài phần Lời cảm ơn, Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm ba chương sau:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần thép Việt
Đảng bộ Công ty cổ phần thép Việt - Ý: Vững bước trên con
Phân tích và định giá cổ phiếu công ty cổ phần thép Việt Ý
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ
Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ
Phân tích báo cáo tài chính công ty thép Việt Ý VIS
Hình đại diện của thành viên
By tutu8410
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974291 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement