Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quynhhoa244
#919955 Download miễn phí Đề tài Xu thế phát triển và giải pháp cho hoạt động cho thuê tài chínhMỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH. 3
1.1 Khái niệm hoạt động cho thuê tài chính 3
1.2 Phân loại các hoạt động cho thuê tài chính 4
1.3 :Các hình thức giao dịch hoạt động cho thuê tài chính : 8
1.3.1 Các cách giao dịch: 8
1.3.1.1 Thuê vận hành 8
1.3.2 Thuê mua thuần 11
1.3.2.1 Đặc trưng: 11
1.3.2.2 So sánh thuê mua thuần và hình thức vay mượn: 13
1.4 : Các cách cho thuê tài chính: 14
1.5: Lợi ích của hoạt động cho thuê tài chính 16
1.5.1 : Lợi ích đối với nền kinh tế 17
1.5.1.1 Cho thuê tài chính góp phần thu hút vốn đầu tư cho nền kinh tế 17
1.5.1.2 Cho thuê tài chính góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến khoa học kỹ thuật 17
1.5.2 : Lợi ích đối với người cho thuê 18
1.5.2.1. Cho thuê tài chính là hình thức tài trợ có mức độ an toàn cao 18
1.5.2.2 . Cho thuê tài chính cho phép người cho thuê linh hoạt trong kinh doanh. 18
1.5.3. Lợi ích đối với người thuê 19
1.5.3.1. Người thuê có thể gia tăng năng lực sản xuất trong những điều kiện hạn chế về nguồn vốn đầu tư. 19
1.5.3.2. Giúp các doanh nghiệp không thoả mãn các yêu cầu vay vốn của các định chế tài chính cũng có thể nhận được vốn tài trợ thông qua tín dụng thuê tài chính. 19
1.5.3.3 . Thuê tài chính giúp cho doanh nghiệp đi thuê không bị đọng vốn trong tài sản cố định. 20
1.5.3.4. Thuê tài chính là cách rút ngắn thời gian triển khai đầu tư đáp ứng kịp thời các cơ hội kinh doanh. 20
1.5.3.5. Thuê tài chính cho phép người thuê hiện đại hoá sản xuất theo kịp tốc độ phát triển với công nghệ mới. 20
1.5.3.6. Cho thuê tài chính cho phép doanh nghiệp Việt Nam thu hút được vốn nước ngoài. 21
1.5.3.7. Cho thuê tài chính cho phép người thuê hoãn thuế. 21
1.5.4. Bất lợi của hoạt động cho thuê tài chính : 21
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM 24
2.1. Bối cảnh ra đời 24
2.1.1 : Tình hình cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm đặt ra yêu cầu phải đổi mới máy móc thiết bị 24
2.2 Nhu cầu của hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam 25
2.3. Thực trạng của hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam 27
2.3.1. Giai đoạn 1995 – 2000 27
2.3.2 Giai đoạn 2001 tới nay 28
2.3.3 Lợi ích và hạn chế của hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam. 31
CHƯƠNG 3 : HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 37
3.1 . Những chủ thể tham gia trong quá trình giao dịch của nghiệp vụ cho thuê tài chính. 37
3.2 Các loại hợp đồng cho thuê tài chính. 39
3.2.1 Phân loại hợp đồng CTTC theo tổng số tiền thuê trong thời hạn cơ bản: 39
3.2.1.1 Hợp đồng thuê mua hoàn trả toàn bộ ( full- payout lease contract) 39
3.2.1.2 Hợp đồng cho thuê mua trả từng phần ( Non- full payout lease contract) 39
3.2.2 Phân loại hợp đồng thuê mua theo tính chất của giao dịch thuê mua: 40
3.2.2.1 Hợp đồng thuê mua xuất phát từ phương diện người cho thuê: 40
3.2.2.2 Hợp đồng thuê mua xuất phát từ phương diện người thuê 44
3.3 : Quy trình giao dịch cho hoạt động cho thuê tài chính 49
3.3.1 Xét duyệt hợp đồng: 49
3.3.1.1 Thẩm định, phân loại khách hàng: 50
3.3.2 Kí kết hợp đồng và tiến hành tài trợ: 55
3.3.2.1 Quy trình tài trợ hai bên Quy trình tài trợ hai bên là quy trình tài trợ mà trong đó chủ yếu diễn ra mối quan hệ giữa người cho thuê và người thuê: 55
3.3.2.2 Quy trình tài trợ nhiều bên: 56
3.3.3 Thu tiền thuê, kiểm tra và chuyển nhượng hợp đồng CTTC 58
3.3.4 Kết thúc hợp đồng: 59
3.3.4.1 Kết thúc hợp đồng theo thời hạn thỏa thuận: 59
3.3.4.2 Kết thúc hợp đồng do sự vi phạm của một trong các bên liên quan 59
3.3.4.3 Kết thúc hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng 60
3.4. Những nội dung cơ bản của hợp đồng cho thuê tài chính 61

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM 64
4.1 : Xu hướng phát triển của hoạt động thuê mua tài chính 64
4.2: Các chính sách thúc đẩy 68
4.2.1 Chính sách vĩ mô 69
4.2.1.1 Các chính sách về quảng bá 69
4.2.1.2: Sửa đổi và hoàn thiện về khung pháp lý 69
4.2.1.3: Các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước 70
4.3: Chính sách vi mô 71
4.3.1: Lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa là mục tiêu chính 71
4.3.2 : Thu hút khách hàng 72
4.3.3: Nâng cao sức cạnh tranh với các tổ chức tín dụng vốn nước ngoài hoạt động ở Việt Nam 72
4.3.4: Chính sách mở rộng hợp tác 72
KẾT LUẬN 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 76
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH.
1.1 Khái niệm hoạt động cho thuê tài chính
Cho thuê tài chính (finance leasing) là một dạng cho thuê máy móc, thiết bị và động sản. Người ta còn gọi là cho thuê thiết bị. Ở Mỹ, người ta cho thuê xe hơi, máy bay, xe tải, tàu hoả, tàu thuỷ, máy vi tính, máy photocopy, máy fax,…Tập đoàn IBM tại Mỹ còn cho thuê cả máy vi tính. Hiện nay, Vietnam Airlines đã thuê máy bay của TEAC, AirFrance,…
Trong khi các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về thủ tục thế chấp tài sản khi vay vốn ở các ngân hàng thì việc có mặt của các công ty cho thuê tài chính đã mở ra nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong kênh tín dụng, không phải đầu tư tài sản cho việc xây mới hay mua sắm các bất động sản, các máy móc thiết bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn có thiết bị máy móc để sử dụng, đáp ứng ngay nhu cầu của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sự hoạt động thông suốt và có hiệu quả trong doanh nghiệp.
Tuy nhiên vấn đề đặt ra là mặc dù hoạt động cho thuê tài chính có mặt ở Việt Nam từ năm 1995 nhưng thực sự cho thuê tài chính là khái niệm còn khá mới mẻ với nhiều doanh nghiệp. Có thể hiểu rằng cho thuê tài chính là hình thức tài trợ tín dụng thông qua cho thuê các loại tài sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển… là nhu cầu mà các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mong muốn để đổi mới máy móc, thiết bị, hiện đại hóa công nghệ sản xuất kinh doanh.
Đặc trưng của cách này là - đơn vị cho thuê là chủ sở hữu tài sản sẽ chuyển giao tài sản cho người thuê, tức là người sử dụng tài sản được quyền sử dụng và hưởng dụng những lợi ích kinh tế mang lại từ các tài sản đó trong một thời gian nhất định. Người thuê có nghĩa vụ trả một số tiền cho chủ tài sản tương xứng với quyền sử dụng và quyền hưởng dụng. Điều này cũng nói lên việc cấp tín dụng dưới hình thức cho thuê tài chính không đòi hỏi sự bảo đảm tài sản có trước, tạo cho doanh nghiệp tiếp cận hình thức cấp tín dụng mới, vừa giải tỏa được áp lực về tài sản làm đảm bảo nếu phải vay ở ngân hàng. Ngoài ra, các công ty cho thuê tài chính có thể mua tài sản của doanh nghiệp và cho thuê lại tài sản đó nếu doanh nghiệp thiếu vốn lưu động do đã tập trung vốn để đầu tư mua sắm tài sản cố định. Như vậy doanh nghiệp vừa có tài sản để sử dụng lại vừa có vốn lưu động để sản xuất kinh doanh.
1.2 Phân loại các hoạt động cho thuê tài chính
Ngày nay hoạt động cho thuê tài chính đã trở thành phổ biến trong các hoạt động kinh tế quốc tế và nó góp phần to lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ đó, nghiệp vụ tài trợ cho cho thuê tài chính tại mỗi quốc gia, khu vực đều có những đặc điểm riêng thể hiện sự phong phú và đồng thời sự phức tạp của hoạt động này . Tuy nhiên, dù đã có một quá trình phát triển lâu dài với quy mô rộng lớn, cùng với sự đa dạng như ngày nay thì vẫn có một quy trình phát triển chung xuyên suốt quá trình phát triển của lịch sử thuê mua. Quá trình này đã diễn ra theo một chu kỳ trải qua 6 giai đoạn, các giai đoạn kế tiếp là sự phát triển mang tính kế thừa những thành tựu của giai đoạn trước và được đánh dấu bằng một cách tài trợ điển hình.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983644 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement