Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Osbert
#919953

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thủy tinh Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thuỷ Tinh Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1947. Tuy trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Nhiều thời kỳ khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu, nhưng đến nay cùng với sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Công ty đã cố một cơ sở vật chất, quy mô sản xuất tốt hơn.

Có được sự trưởng thành đó là một quá trình phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Cùng với sự lớn mạnh về cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ quản lý của Công ty cũng từng bước được hoàn thiện và nâng cao.

Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng như toàn bộ nội dung phần hành của công tác kế toán phục vụ tốt nhất cho việc quản trị Doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh của Công ty trong điều kiện hiện nay. Chính vì vậy, Công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


x số công phép, lễ
26
Lương cơ bản = Hệ số cấp bậc x mức lương tối thiểu
* Phương pháp kế toán Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Kinh phí công đoàn
Theo chế độ hiện hành, hàng tháng Công ty trích ra các khoản sau:
BHXH: trích ra 20% trên tiền lương cơ bản phải trả cho cán bộ công nhân viên, trong đó Công ty chịu 15%, còn 5% trừ vào lương của cán bộ công nhân viên.
BHYT: trích ra 3% trên tiền lương cơ bản phải trả cho nhân viên, trong đó Công ty chịu 2%, còn 1% trừ vào lương của cán bộ công nhân viên .
Cách tính:
BHXH của 1CN = hệ số bậc lương x mức lương tối thiểu x 20%
BHYT của 1 CN = hệ số bậc lương x mức lương tối thiểu x 5%
KPCĐ của 1CN = hệ số lương trung bình x mức lương tối thiểu x 2%
Hệ số lương trung bình của toàn công ty được xác định là 1,7
Vậy KPCĐ của toàn Công ty = 72 x KPCĐ của 1CN
- Phương pháp tính các khoản BHXH mà CBCNV Công ty được hưởng:
Các khoản tiền lương thai sản, đẻ được hưởng 100% lương cơ bản
Nghỉ không lương thì phải đóng tiền BHXH, BHYT trong tháng mình nghỉ.
Công thức:
Hệ số lương x 450.000
Lương đẻ, thai sản = x Công đẻ, thai sản
26
Hệ số lương x 450.000
Lương ốm, con ốm = x Công ốm, con ốm
26
Sau khi kế toán tính xong các khoản BHYT, BHXH, KPCĐ của từng người thì sẽ tập hợp các khoản này trên bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.
*Chứng từ sử dụng: Để xác định tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất, kế toán dựa vào các chứng từ sau:
Bảng chấm công.
Bảng năng suất cá nhân.
Bảng thanh toán lương cho từng tổ sản xuất .
Bảng thanh toán từng phân xưởng và toàn Công ty .
* Tài khoản sử dụng :
Kế toán sử dụng TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp. Và chi tiết cho từng phân xưởng:
- TK 622-1: Chi phí nhân công trực tiếp PX1
- TK 622-2: Chi phí nhân công trực tiếp PX2
Đã được khai báo sẵn ở trong máy để tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp của Công ty.
Cuối tháng phòng tài chính kế toán sẽ tiến hành nhập liệu về chi phí lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm .
Công ty CP ĐT XD và
Thủy Tinh Hà Nội
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HÔI
Tháng 11 / 2007
STT
Đối tượng sử dụng
TK 334: Phải trả công nhân viên
Tk 338: Phải trả phải nộp khác
TK 335.3
Tổng cộng
Lương
Các khoản PC
Các khoản khác
Cộng có TK 334
KP CĐ
3382
BH XH
3383
BH YT
3384
Cộng có
TK 338
1
2
TK6221
( PX 1)
TK6222
( PX2)
Cộng TK 622
TK6271
CPSXC
TK6411
CP BH
TK6421
CP QL
29.938.000
18.057.200
47.995.200
12.357.100
8.425.700
38.876.800
29.938.000
18.057.200
47.995.200
12.357.100
8.425.700
38.876.800
533.600
533.600
340.900
237.100
96.400
274.200
4.002.000
2.556.600
6.558.600
1.778.700
722.600
2.056.500
533.600
340.900
874.500
237.100
96.400
274.200
5.069.200
3.238.400
8.307.600
2.252.900
915.400
2.604.900
56.302.800
14.610.000
9.341.100
41.481.700
Tổng cộng
107.654.800
107.654.800
1.482.200
11.116.400
1.482.200
14.080.800
121.735.600
Thu 5%
3.791.000
14.907.400
757.900
2.240.100
Ngày 30 tháng 11 năm 2007
Kế toán ghi sổ
Kế toán trưởng
( Ký tên )
( Ký tên )
* Quy trình nhập dữ liệu:
Từ giao diện nền của phần mềm kế toán CADS 2005 ta chọn “Chứng từ kế toán khác ” màn hình nhập liệu của “Chứng từ kế toán khác ” sẽ hiện ra để kế toán nhập các thông tin cần thiết tương ứng.
Cán bộ kế toán sẽ tiến hành lần lượt nhập các thông tin về chi phí lương và các khoản trích theo lương của công nhân viên trực tiếp sản xuất theo từng phân xưởng, cụ thể các thông tin cần nhập như sau:
Mã chứng từ:
Số chứng từ:
Ngày Công ty:
Ông (bà) : Phân xưởng 1
Diễn gải : Phân phối lương công nhân PX1
Sau khi nhập hết các thông tin trên nhấn vào nút “Lưu” trên màn hình, sau đó lại tiếp tục nhập thông tin liên quan đến phân phối lương công nhân sản xuất PX2.
- Giữ nguyên các thông tin về “Mã CT” , “Số chứng từ ”, “Ngày CT ” .
- Diễn giải: phân phối lương công nhân sản xuất PX2
Kích chọn vào nút “ Lưu ”
Sau khi nhập hết các thông tin liên quan đến phân phối lương công nhân sản xuất cả 2 phân xưởng, nhấn phím F10 sau đó vào mục “ Tổng hợp ” để chạy tổng hợp tháng đưa số liệu lên các báo cáo.
Kết thúc quá trình nhập liệu về phân phối lương công nhân sản xuất cán bộ kế toán tiếp tục nhập liệu về các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất.
Trên giao diện CADS 2005 vào mục “Chứng từ kế toán khác ” sau đó chọn mã chứng từ “ Phiếu kế toán khác VNĐ ” nhập “ Số Mã ” “ ngày CT ”, diễn giải chứng từ, nhập “TK N ”, “TK C ”, công trình sản phẩm, “ mã CT ”, “ số tiền ”, kế toán nhập từng khoản một, trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo lương công nhân sản xuất từng phân xưởng. Sau khi nhập xong thông tin liên quan đến một khoản trích ấn phím “Lưu” để chuyển sang nhập liệu khoản trích tiếp theo.
Ví dụ: Để nhập thông tin liên quan đến khoản trích BHXH theo lương của công nhân sản xuất PX1.
Mã CT: 1. pkkv - Phiếu kế toán khác VND
- Số CT: 6221 Ngày CT: 30/11/2007
- Ông ( Bà): PX1
Diễn giải: trích BHXH theo lương công nhân sản xuất PX1.
Kích chọn vào nút “Lưu” trên màn hình.
Sau khi nhập hết thông tin liên quan đến khoản trích theo lương
Công nhân sản xuất của 2 phân xưởng nhấn phím F10 sau đó vào mục tổng hợp để chạy tổng hợp tháng, đưa các số liệu báo cáo.
Tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thủy tinh Hà Nội chi phí lương phải trả và các khoản trích cho công nhân trực tiếp sản xuất và công nhân quản lý phân xưởng được theo dõi cho phân xưởng.
Công ty CP ĐT XD và
Thủy Tinh Hà Nội
SỔ CÁI TÀI KHOẢN: 622
TK: 622-1: Chi phí Nhân công trực tiếp PX1
Tháng 11 năm 2007
TK Ghi Có
Tháng 10
Tháng 11
Dư nợ
Dư có
334
338
3382
3383
3384
32.748.800
5.069.200
533.600
4.002.000
533.600
29.938.000
5.069.200
533.600
4.002.000
533.600
PS Nợ
PS Có
37.818.000
37.818.000
35.007.200
35.007.200
Công ty CP ĐT XD và
Thủy Tinh Hà Nội
SỔ CÁI TÀI KHOẢN: 622
TK: 622-2: Chi phí Nhân công trực tiếp PX2
Tháng 11 năm 2007
TK Ghi Có
Tháng 10
Tháng 11
Dư nợ
Dư có
334
338
3382
3383
3384
24.452.200
3.238.400
340.900
2.556.600
340.900
18.057.200
3.238.400
340.900
2.556.600
340.900
PS Nợ
PS Có
27.690.600
27.690.600
21.295.600
21.295.600
Ngày 30 tháng 11 năm 2007
Kế toán ghi sổ
Kế toán trưởng
( Ký tên )
( Ký tên )
Công ty CP ĐT XD và
Thủy Tinh Hà Nội
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
TK: 621: Chi phí Nhân công trực tiếp
Từ ngày 01/11/2007 đến 30/11/2007
PS Nợ : 56.302.800
PS Có : 56.302.800
Ngày
Số CT
Diễn giải
Tk ĐƯ
PS Nợ
PS Có
30/11
30/11
09/CTK
220
Trích tiền lương, BH XH, BH YT, KP CĐ tháng 11/2007 ( chứng từ ghi sổ)
Trích tiền lương, BH XH, BH YT, KP CĐ tháng 11/2007 ( chứng từ ghi sổ)
Trích tiền lương, BH XH, BH YT, KP CĐ tháng 11/2007 ( chứng từ ghi sổ)
Trích tiền lương, BH XH, BH YT, KP CĐ tháng 11/2007 ( chứng từ ghi sổ)
Trích tiền lương, BH XH, BH YT, KP CĐ tháng 11/2007 ( chứng từ ghi sổ)
Trích tiền lương, BH XH, BH YT, KP CĐ tháng 11/2007 ( chứng từ ghi sổ)
Trích tiền lương, BH XH, BH YT, KP CĐ tháng 11/2007 ( chứng từ ghi sổ)
Trích tiền lương, BH XH, BH YT, KP CĐ tháng 11/2007 ( chứng từ ghi sổ)
K/c: 622-154 (62221-->154)
K/c: 622-154 (62221-->154)
334
3382
3383
3384
3384
3382
3383
3384
154
154
29.938.000
533.600
4.002.000
533.600
18.057.200
340.900
2.556.600
340.900
35.007.200
21.295.600
Ngày 30 tháng 11 năm 2007
Kế toán ghi sổ
Kế toán tr

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement