Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangtv1989
#919952

Download miễn phí Chuyên đề Một số biện pháp nhằm sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất bao bì xi măng ở Công ty TNHH Thành Duy

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: PHẢN ÁNH VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH (TNHH TMDV&DL) THÀNH DUY 3

I. Quá trình hình thành phát triển và phương hướng kinh doanh của công ty 3

II. Phản ánh phân tích thực trạng hoạt động của công ty 7

1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức và quản lý 7

2. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 12

3. Đặc điểm về sản phẩm 13

4. Đặc điểm về lao động 13

5. Đặc điểm về công nghệ sản xuất: 15

CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH DUY 18

I – Cơ sở lý luận và Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác tiết kiệm nguyên vật liệu 18

A. Cơ sở lý luận 18

B. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác tiết kiệm nguyên vật liệu 20

1. Đặc điểm sản phẩm, quy mô sản xuất và đội ngũ lao động 20

2. Thị trường Nguyên vật liệu 27

II – Phân tích thực trạng công tác sử dụng tiết kiệm NVL của Công ty TNHH Thành Duy 27

1. Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch NVL 27

2. Tình hình hệ thống kho tàng của Công ty 33

3. Đánh giá chung về công tác tiết kiệm chi phí NVL 43

CHƯƠNG III – MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ TIẾT KIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH THÀNH DUY 48

1. Hoàn thiện hệ thống định mức tiêu dùng NVL 48

2. Nâng cao trình độ quản lý và tay nghề cho cán bộ quản lý vật tư, công nhân sản xuất 52

3.Tăng cường quản lý và hạch toán tiêu dùng NVL, giảm phế liệu, phế phẩm 55

KẾT LUẬN 60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


áy của Công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến – chức năng, các vị trí được phân công, phân nhiệm rõ ràng; mối quan hệ trực tuyến chức năng thể hiện qua sơ đồ và những phân tích tổng quát ở phần một cho thấy sự liên kết chặt chẽ và thống nhất mục tiêu giữa các bộ phận phòng ban. Thực tế hoạt động đó cho thấy Công ty TNHH Thành Duy có một đội ngũ cán bộ quản lý có tính nhất trí cao tuy vẫn còn một số bất cập trong quản lý như tình trạng ra quyết định theo cảm tính hay quản lý chưa sâu sát tình hình sản xuất của các phân trong Công ty, công tác dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chưa đảm bảo tình khoa học… tuy vậy Công ty đã và đang từng bước phát triển với tiềm lực ngày càng mạnh. Với công tác tiết kiệm NVL Công ty đã tổ chức thực hiện một cách nhất quán với những chính sách phân công quản lý, sử dụng NVL và quản lý nhân công khoa học đã góp phần nâng cao ý thức về trách nhiệm trong bảo quản, sử dụng NVL của công nhân, giảm thiểu lãng phí do đó hiệu quả kinh doanh ngày càng cao.
Năng lực công nhân viên
Lực lượng công nhân viên chiếm đại đa số với 107 công nhân lành nghề, chiếm gần tới 60% lực lượng lao động của Công ty. Người công nhân có trách nhiệm, trình độ tay nghề, khả năng tổ chức sản xuất của họ sẽ tác động rất lớn đến hiệu quả sử dụng NVL của Công ty. Người công nhân có ý thức trách nhiệm cao, làm việc chăm chỉ, luôn đảm bảo theo kịp tiến độ của máy móc, thiết bị, sử dụng NVL đúng quy cách sẽ đảm bảo cho sản phẩm đạt yêu cầu cả về chất lượng, số lượng cũng như giảm được lượng hao phí NVL. Thực trạng công tác quản lý lao động của Công ty hiện nay được xem là tương đối hiệu quả với phân công lao động đến từng loại máy móc thiết bị một cách hợp lý, về quyền lợi của công nhân viên được quản lý và đảm bảo thông qua phòng công doàn và công tác chính trị, phòng này có nhiệm vụ quan tâm sâu sát và giải quyêt các ý kiến phản hồi của công nhân một cách thỏa đáng, đảm bảo các chế độ thưởng phạt hợp lý công bằng. Do công tác tổ chức sản xuất, chế độ khuyến khích vật chất, tinh thần tương đối hợp lý và trình độ lành nghề cao của công nhân đã phần nào nâng cao được ý thức thực hành tiết kiệm và sử dụng NVL một cách có hiệu quả. Những quy định chung về việc bảo quản và sử dụng NVL cũng như các chế độ thưởng phạt trong lĩnh vực này cũng được chú trọng tuy vậy vẫn có những nội dung chưa hoàn chỉnh hay chưa hợp lý yêu cầu phải có những giải pháp hợp lý trong tương lai.
2. Thị trường Nguyên vật liệu
Sự biến động và phát triển của thị trường NVL cũng gây ra những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đên công tác tiết kiệm chi phí NVL của Công ty, do mối quan hệ giữa thị trường NVL và thị trướng tiêu thụ sản phẩm luôn có những ảnh hưởng, tác động qua lại lẫn nhau nên có thể ảnh hưởng của nhân tố này đồng thời cũng là ảnh hưởng của nhân tố kia, xét trên cùng một phương diện. Công ty cũng đã và đang xây dựng xây dựng các mối quan hệ uy tín với một số khách hàng và nhà cung ứng NVL truyền thống trong và ngoài nước, hơn nữa NVL chính của Công ty chủ yếu là các loại giấp Krap, giấy Duplex, mực in, hạt nhựa chủ yếu được nhập từ các nhà cung ứng ở nước ngoài…vì thế nguồn cung NVL phục vụ cho sản xuất tương đối ổn định tuy vẫn có một số thay đổi về giá cả, số lượng NVL sử dụng, lợi thế này đã giúp giảm chi phí NVL.
II – Phân tích thực trạng công tác sử dụng tiết kiệm NVL của Công ty TNHH Thành Duy
1. Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch NVL
a. Kế hoach NVL năm của Công ty
Công ty TNHH Thành Duy là một Công ty tư nhân có quy mô vừa, do đó mọi hoạt động của Công ty đều độc lập, không chịu sự quản lý của Nhà Nước như các công ty cổ phần nhà nước hoạt động trong cùng ngành khác, do đó kê hoạch NVL năm của công ty được phòng Kế hoạch vật tư trực tiếp đảm nhận, sau đó trình lên ban giám đốc Công ty chờ phê duyệt. Tuy nhiên quy trình lập kế hoạch vẫn mang tính thủ công chưa áp dụng các biện pháp tiên tiến như các phần mềm hoạch định nhu cần NVL, các thông tin phục vụ cho công tác lập kế hoạch như thông tin dự báo nhu cầu, tình hình quản lý, sử dụng NVL thực tế chưa có độ chính xác cao nên gây khó khăn, mất nhiều thời gian cho các bộ kế hoạch vật tư. Trên thực tế việc lập kế hoạch phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động lớn và bất thường qua các năm của tình hình tiêu thụ sản phẩm, trong khi các hoạt động nghiên cứu thị trường thu hút khách hàng tiêu thụ sản phẩm nhằm chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tọa thuận lợi cho công tác dự báo nhu cầu thị trường của Công ty chưa được chú trọng thực hiện nên kế hoạch cung ứng NVL cho sản xuất( là một trong những căn cứ quan trọng để lập kế hoạch là dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm) thường không sát với thực tế tiêu dùng NVL.
b. Các loại nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất của Công ty
Công ty TNHH Thành Duy sản xuất với ba loại bao bì chính là:
F Bao bì carton sóng 3-5 lớp do phân xưởng carton sóng sản xuất
F Bao bì bằng chất dẻo gồm túi đơn và túi phức hợp (90% có in) do phân xưởng bao bì nhựa sản xuất
F Bao bì in hộp và các ấn phẩm in do phân xưởng in sản xuất
Số chủng loại NVL sử dụng trong Công ty có thể nói là không nhiều.
Nguyên liệu giấy Công ty sử dụng cho sản xuất chủ yếu là từ nguồn ngoại nhập. Có 3 loại giấy chính:
Giấy Duplex các định lượng (250, 300, 350, 450 g/m2): dùng để in bao bì hộp các loại.
Giấy Britton các định lượng (230, 310… g/m2)
Giấy Couches các định lượng (80, 100, 150, 200 g/m2
Giấy tráng nhôm
Màng BOPP: Dùng để cán láng
Mực in và hoá chất: Công ty sử dụng các nguyên liệu chất lượng cao nhập từ Đức, Hàn Quốc và Nhật gồm có mực in, bản in, film…
Ở xí nhiệp nhựa là các loại hạt nhựa, màng nhựa các loại và các NVL phục vụ in bao bì.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là công tác hoạch định cung ứng và sử dụng NVL của Công ty là đơn giản bởi vì yêu cầu về kích cỡ, chất lượng của chúng rất đa dạng.
c. Nghiên cứu thị trường NVL và lựa chọn nhà cung cấp
Công tác nghiên cứu thị trường là một nhiệm vụ cơ bản của quy trình lập kế hoạch NVL được thực hiện thường xuyên bởi tổ nghiên cứu thị trường thuộc phòng kế hoạch vật tư. Thông tin thị trường từng loại, nhóm loại NVL thu thập được sẽ thường xuyên được cung cấp cho cán bộ vật tư theo từng loại họ phụ trách để lên kế hoạch NVL phục vụ cho sản xuất, bên cạnh đó họ cũng có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường theo từng đợt mua sắm dựa trên thông tin được cung cấp nhằm lựa chọn được các nhà cung ứng phù hợp nhất. Để thực hiện được nhiệm vụ này một cách có phương pháp và hiệu quả cán bộ vật tư sẽ luôn phải cập nhật các thông tin về: kế hoạch cung ứng NVL, tình hình sử dụng NVL của Công ty trong thời gian gần đây… để có những đánh giá, dự báo bân đấu từ đó sẽ có cái nhìn tổng quan về nhiệm vụ của mình và xác định, cách thức, phương pháp làm việc hiệu quả. Đối với hạng mục nhập khẩu thì quy trình mua sắm , nhờ có tư cách nhập khẩu trực tiếp nên công ty th
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement