Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bonghongthuytinh_6_6
#919947

Download miễn phí Chuyên đề Đa dạng hoá sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SỐ 1. 3

1.1.Giới thiệu chung về công ty. 3

1.1.1. Thông tin chung về công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1. 3

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SỐ I. 3

1.1.2. Các sản phẩm chủ yếu của công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1. 3

1.1.3. Kinh nghiệm và năng lực sản xuất của công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1. 4

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần và cơ khí chính xác số 1. 5

1.3 Cơ cấu tổ chức sản xuất 7

1.4. Các đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng tới việc đa dạng hoá sản phẩm của công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1. 11

1.4.1.Sản phẩm của công ty. 11

1.1.2 Thị trường và tình hình cạnh tranh. 11

1.4.3. Lao động và trình độ lao động của công nhân. 12

1.4.4. Máy móc thiết bị và sơ sở vật chất của công ty. 17

1.4.5. Nguyên vật liệu 19

1.4.6.Tình hình nguồn vốn của công ty. 20

Chương II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨMCỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SỐ 1. 22

2.1. Một số thành tựu mà công ty đã đạt được. 22

2.3.Thực trạng đa dạng hoá sản phẩm của công ty trong những năm vừa qua. 28

2.3.1 Thực trạng đa dạng hoá của công ty. 28

2.3.2 Các giải pháp chủ yếu của công ty cổ phần cơ khí chính xác đã thực hiện để đa dạng hoá sản phẩm. 31

2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới đa dạng hoá sản phẩm ở công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1. 34

2.4.1 Nhu cầu của thị trường. 34

2.4.2. Năng lực của công ty. 35

2.4.2.1 Năng lực kỹ thuật của công ty. 36

2.4.2.2. Năng lực cạnh tranh của công ty. 37

2.4.2.3. Khả năng liên doanh liên kết của công ty. 38

2.5. Phân tích thực trạng cơ cấu sản phẩm của công ty. 38

2.5.1. Phân tích cơ cấu sản phẩm theo danh mục sản phẩm 38

2.5.3.Phân tích cơ cấu sản phẩm theo doanh thu. 42

2.5.4 Đánh giá về cơ cấu sản phẩm của công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1 Hà Nội. 48

2.6. Những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của đa dạng hoá sản phẩm của công ty. 49

2.6.1. Những kết quả mà công ty đã đạt được trong một số năm qua. 49

2.6.2 Những hạn chế chủ yếu trong đa dạng hoá sản phẩm

của công ty. 50

2.6.3. Những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế trong việc đa dạng hoá sản phẩm ở công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1 Hà Nội. 51

CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐA DẠNG HOÁ

SẢN PHẨM 52

3.1 Hướng phát triển của công ty trong một vài năm tới 52

3.2.Giải pháp 53

3.2.1. Giải pháp thị trường 53

3.2.2 Giải pháp tăng cường năng lực của công ty. 55

3.2.2.1. Giải pháp về sản phẩm. 55

3.2.2.1.1 Đổi mới về sản phẩm. 55

3.2.2.1.2 Đổi mới mẫu mã sản phẩm kiểu cách sản phẩm 57

3.2.2.1.3.Đổi mới chất lượng sản phẩm 57

3.2.2.3 Máy móc thiết bị 58

3.2.2.4 Giải pháp về lao động 59

3.2.2.5 Giải pháp về lựa chọn sản phẩm sản xuất 59

3.2.2.6 Giải pháp về vốn 60

3.2.2.7. Giải pháp về Marketing 60

3.2.3 Điều tra và nghiên cứu thị trường 61

3.2.4 Thiết kế và lựa chọn thiết kế cho thích hợp. 61

3.2.5 Giải pháp liên danh liên kết kinh tế với các công ty cùng

hoạt động. 62

KIẾN NGHỊ 63

KẾT LUẬN 65

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 66

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ghèo là 4.674 cổ phần, trị giá 327.180.000 đồng.
2.3.Thực trạng đa dạng hoá sản phẩm của công ty trong những năm vừa qua.
2.3.1 Thực trạng đa dạng hoá của công ty.
Trên thực tế bản thân mỗi doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cũng như sản xuất xây dựng, dịch vụ để thực hiện được tốt các mục tiêu kinh tế cũng như các mục tiêu về xã hội thì mỗi doanh nghiệp cần xác định được cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường cũng như phù hợp với khả năng sản xuất của doanh nghiệp và cho phép doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận. Trong điều kiện nhu cầu của thị trường rất đa dạng và luôn luôn biến đổi tiến bộ khoa học tiến bộ phát triển mạnh mẽ chính vì vậy mà cơ cấu sản phẩm phải là cơ cấu sản phẩm động luôn luôn có thể thích ứng với nhu cầu của thị trường phải thường xuyên hoàn thiện đổi mới và thích ứng với môi trường kinh doanh để tồn tại và phát triển. Sự hoàn thiện và đổi mới sản phẩm đi theo hướng đa dạng hoá sản phẩm là một điều hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của các công ty muốn tồn tại trong cơ chế thị trường ngày nay. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng hoạt động đa dạng hoá của công ty đang diễn ra và ngày càng có hiệu quả rõ dệt: Đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp là việc mở rộng danh mục sản phẩm nó gắn liền với quá trình đổi mới và hoàn thiện cơ cấu sản phẩm nhằm bảo đảm doanh nghiệp thích ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh, tuy nhiên một điều bất cập đáng nói ở đây là các hoạt động của công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện của một quá trình đa dạng hoá sản phẩm, chúng ta sẽ cùng xem xét từng khía cạnh của việc đa dạng hoá của công ty:
Xét trên khía cạnh danh mục sản phẩm của công ty
Trong thời gian qua việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty là rất tốt và khá ổn định, tuy nhiên nhu cầu thị trường vẫn còn hạn chế với các sản phẩm mà công ty đã và đang sản xuất ra chính vì vậy mà một số sản phẩm của công ty đang dần được loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm cụ thể là sản phẩm quạt điện và giảm dần thị phần sản xuất phụ tùng xe máy vì công ty không đủ năng lực để sản xuất khi công ty đang dự định sản xuất thêm mặt hàng thùng ô tô. Có một số lý do có thể giải thích cho việc công ty phải cắt giảm mặt hàng quạt điện và máy bơm do nhu cầu thị trường đã bão hoà về sản phẩm này rồi mặt khác mẫu mã của sản phẩm không phù hợp với thị trường và yêu cầu thẩm mỹ của khách hàng, bên cạnh đó thì doanh nghiệp lại có thuận lợi trong sản xuất một số mặt hàng nhất định chính vì vậy mà doanh nghiệp đã tiến hành sản xuất mặt hàng đó chính là các mặt hàng thùng xe tải ô tô hay các sản phẩm phục vụ cho ngành công nghiệp mỏ… Nếu xét theo danh mục sản phẩm thì ta có thể thấy rằng có công ty đã có bổ xung các sản phẩm mới vào danh mục sản phẩm điều đó chứng tỏ rằng công ty đã thực hiện tốt chính sách đa dạng hoá sản phẩm của công ty đồng thời thấy rằng con đường cổ phần hoá của công ty cơ khí chính xác số 1 đang là hướng đi đúng của công ty. Thêm vào danh mục sản phẩm của công ty các sản phẩm mà đáp ứng nhu cầu của thị trường và cũng nhờ đó mà công ty có thể phát triển và đưa thị phần của mình nên có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp cơ khí khác như Huy Thành, Vina ô tô, cơ khí 120… trên toàn quốc cũng như với các doanh nghiệp cơ khí nước ngoài. Với thực tế của các nước công nghiệp phát triển cho thấy rằng tính đa dạng hoá của nhu cầu sản phẩm cơ khí và sự thay đổi thường xuyên nhu cầu của các loại sản phẩm cơ khí đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có đối sách để đảm bảo sự thích ứng với nhu cầu biến động và luôn luôn thay đổi của thị trường. Đó là mục tiêu phấn đấu của tất cả các công ty và các doanh nghiệp sản xuất nếu muốn tồn tại và làm ăn phát triển.
- Cơ cấu sản phẩm biến động theo hướng tăng dần của các nhóm không phải là sản phẩm chủ lực.
Trong một thời gian dài thì sản phẩm chủ đạo của công ty là quạt điện, máy bơm tuy nhiên trong thời gian gần đây thì sản phẩm chủ đạo của công ty là các sản phẩm phụ tùng xe máy như càng xe máy, khung xe máy…và dần trong một số năm tới cụ thể bắt đầu từ năm 2008 thì xu hướng của công ty chuyển dần về sản phẩm thùng xe ô tô tải tuy nhiên trong những năm đã qua tỷ trọng của các loại sản phẩm này vẫn chưa cao. Mặc dù vậy ta có thể thấy rằng tỷ trọng các sản phẩm khác không phải là sản phẩm chính cũng khá cao công ty cũng đang biến đổi các danh mục sản phẩm phụ nâng tỷ lệ phần trăm của chúng lên.
Ảnh hưởng của đa dạng hoá sản phẩm tới tình hình kinh doanh của công ty
Như đã xét ở trên thì không những sản phẩm chính chủ đạo có sự thay đổi mà ta còn thấy rằng cơ cấu sản phẩm phụ không phải là sản phẩm chủ đạo cũng có xu hướng tăng điều đó làm cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đạt được là điều đáng mừng và tăng được mức doanh thu của sản phẩm lên, vì giá trị trên một sản phẩm của các sản phẩm là khung và càng xe máy và thùng xe là rất cao, cao hơn rất nhiều so với giá trị của sản phẩm quạt điện và máy bơm thuỷ lực. Nhìn chung đa dạng hoá sản phẩm một cách phù hợp, hợp lý với yêu cầu của thị trường cũng như nguồn lực của doanh nghiệp là một trong những phương pháp hiệu quả mà doanh nghiệp có thể tiết kiệm chí phí sử dụng tối đa nguồn lực của doanh nghiệp làm tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Qua những phân tích trên chúng ta có thể thấy rằng công ty đã thực hiện đa dạng hoá sản phẩm trong nhiều năm qua và hiện nay công nghiệp hóa đang diễn ra rõ rệt trong công ty. Từ việc nghiên cứu thị trường đang cần những sản phẩm gì? Và những sản phẩm nào hiện tại đã bão hoà trên thị trường trên thực tế công ty đã tiến hành nghiên cứu thị trường tìm kiếm thêm khách hàng cho công ty, chính vì vậy mà trong những năm qua cùng với việc chế thử sản phẩm công ty luôn luôn mở rộng danh mục sản phẩm với các nghiên cứu thị trường công ty đã rút bớt danh mục sản phẩm với các sản phẩm là quạt điện, bơm thuỷ lực… Và công ty cũng đã nghiên cứu và chế thử các loại sản phẩm như thùng xe ô tô hay các sản phẩm phục vụ cho nghành công nghiệp khai thác mỏ các sản phẩm là phụ tùng xe máy…Với nguồn ngân sách đầu tư cho việc nghiên cứu chế thử sản phẩm mới là 500 trđ công ty đã nhận lại được các kết quả khá khả quan, từ chỗ sản phẩm chính của công ty là sản phẩm quạt điện thì tới năm 2005 cơ cấu sản phẩm đã chuyển sang sản phẩm chính là các sản phẩm là phụ tùng xe máy và các năm tới sẽ là các sản phẩm là thùng xe ô tô, hiện nay công ty đang tiến hàng chế thử các sản phẩm là các sản phẩm của viện nghiên cứu mỏ với các sản phẩm con lăn tải băng truyền, các sản phẩm là đồ dùng văn phòng, hi vọng đây sẽ là hướng sản xuất mới của công ty và sẽ gặt hái nhiều thành công, như vậy một lần nữa chúng ta có thể thấy rằng công ty đã và đang có những bước đi phù hợp trong quá trình tiến hành đa dạng hoá sản phẩm, công ty đã và đang và đang tiến hàng nghiên cứu và chế thử các sản phẩm sản xuất ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement