Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rock_crystal
#919594

Download miễn phí Báo cáo Thực tập ở Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) 2

1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển của Công ty ảnh hưởng tới quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính 2

1.2. Lĩnh vực hoạt động của Công ty 4

1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 8

1.4. Đặc điểm tổ chức và quản lý của Công ty 9

PHẦN II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY 14

2.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán và quy trình kiểm toán chung do Công ty thực hiện 14

2.1.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán 14

2.1.2. Quy trình kiểm toán chung do Công ty thực hiện 14

2.2. Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Công ty 34

2.2.1. Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 34

2.2.2. Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 35

2.2.3. Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 36

2.3. Tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán tại Công ty 37

PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY 42

3.1. Một số đánh giá tổng quan về Công ty 42

3.1.1. Những mặt mạnh của Công ty 42

3.1.2. Những mặt còn tồn tại của Công ty 44

3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán tại Công ty 48

KẾT LUẬN 51

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


chuyên ngành mà mình đang làm việc không?
7. Công tyCông ty có quy định khi nghỉ phép, các nhân viên chủ chốt phải báo cáo trước ít nhất 1 ngày cho cấp lãnh đạo không?
8. Công việc của những người nghỉ phép có được người khác đảm nhiệm hay không?
9. Các nhân viên có được gửi đi đào tạo lại hay tham gia các khóa học cập nhật các kiến thức mới về tài chính kế toán, thuế hay không?
10. Mọi thư từ, tài liệu gửi đến bộ phận kế toán có được ban lãnh đạo xem xét trước khi chuyển tới các bộ phận thực thi không?
11. Công tyCông ty có quy định khi cung cấp các tài liệu, thông tin tài chính kế toán ra bên ngoài phải được sự phê duyệt của cấp lãnh đạo không?
Sau khi thực hiện các phỏng vấn kiểm tra hệ thống, kiểm toán viên đưa ra các ý kiến đánh giá và khoanh vùng rủi ro và đưa ra các chỉ dẫn cho việc lập kế hoạch.
Đối với khoản mục doanh thu, các nội dung đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng bao gồm:
Việc ghi sổ doanh thu có căn cứ vào hoá đơn bán hàng (hay các chứng từ hợp lệ khác), các hợp đồng mua hàng hay không;
Có chữ ký của khách hàng trên các hoá đơn giao hàng không;
Việc sử dụng hoá đơn bán hàng có theo đúng quy định hiện hành không;
Các chức năng giao hàng và viết hoá đơn có tách biệt nhau không;
Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại có sự phê chuẩn của người phụ trách không;
Hàng gửi bán có được theo dõi không;
Có sự phân loại khách hàng theo doanh thu không;
Việc phản ánh doanh thu có đúng kỳ kế toán không;

Hệ thống câu hỏi đánh giá hệ thống KSNB được lập khá chi tiết, từ công việc đánh giá nhân sự phòng kế toán đến việc thực hiện từng khoản mục cụ thể. AASC cũng đã thiết kế được chương trình kiểm toán chi tiết cho từng khoản mục một cách khoa học, giúp cho việc thực hiện kiểm toán tiết kiệm được thời gian và chi phí mà vẫn đem lại hiệu quả cao. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, kiểm toán viên thu thập thông tin về khách hàng như cơ cấu tổ chức, ngành nghề kinh doanh, các thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng. Điều này giúp kiểm toán viên đánh giá được các rủi ro đồng thời định hướng cho quá trình kiểm toán tập trung vào các vấn đề có rủi ro cao, nâng cao hiệu quả của cuộc kiểm toán. Bên cạnh đó, AASC tiến hành đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, hệ thống kế toán, quy trình hạch toán đang áp dụng, cơ cấu tổ chức và hoạt động kiểm soát của đơn vị. Đối với các khách hàng thường niên, AASC lưu các thông tin này trong hồ sơ chung và luôn cập nhật những thay đổi qua các năm. Công việc này giúp tiết kiệm chi phí và thời gian tìm hiểu khách hàng cho kiểm toán viên và công ty kiểm toán, giúp nâng cao hiệu quả cho cuộc kiểm toán.
Từ những thông tin thu thập được về hoạt động của khách hàng và hệ thống KSNB, kiểm toán viên thực hiện đánh giá mức trọng yếu và rủi ro đối với mỗi khoản mục trên báo cáo tài chính để có kế hoạch kiểm toán phù hợp.
Ba là đánh giá trọng yếu và rủi ro: Rủi ro kiểm toán là việc chấp nhận một khách hàng mới hay tiếp tục một khách hàng cũ gây ra những hậu quả bất lợi cho kiểm toán viên hay làm tổn hại đến uy tín của công ty. Theo quan điểm của AASC, bất kỳ một cuộc kiểm toán nào cũng đều có rủi ro, do vậy các kiểm toán viên đều cần đánh giá rủi ro khi chấp nhận một hợp đồng kiểm toán. Đối với nghành nghề kiểm toán, yêu cầu thận trọng nghề nghiệp luôn được đề cao. Do đó công việc đánh giá rủi ro kiểm toán luôn được tiến hành trong một cuộc kiểm toán. Việc đánh giá mang tính xét đoán nghề nghiệp nên Ban Giám đốc sẽ cử một thành viên của Ban Giám đốc là người có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro kiểm toán và xem xét khả năng chấp nhận kiểm toán khách hàng.
Việc đánh giá dựa trên cơ sở thông tin chung như: lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức, khả năng tài chính, môi trường hoạt động, tính liêm chính của Ban Giám đốc để xếp loại khách hàng theo số điểm trả lời câu hỏi trong bảng câu hỏi đánh giá rủi ro tổng quát (bảng 2.2). Các khách hàng sẽ được xếp thành 3 cấp độ: khách hàng có mức độ rủi ro ở mức thông thường, khách hàng có mức độ rủi ro cao và khách hàng có mức độ rủi ro có thể kiểm soát được.
Đối với khách hàng có mức độ rủi ro ở mức thông thường (tương ứng với số điểm <50). Đặc điểm của khách hàng này là:
Hoạt động của doanh nghiệp qua các năm đứng vững và có chiến lược cũng như khả năng phát triển dài hạn;
Doanh nghiệp có hệ thống tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả;
Chính sách kế toán và nhân sự ít có sự thay đổi;
Báo cáo tài chính luôn được tuân thủ về nguyên tắc và thời gian;
Bộ phận quản lý của doanh nghiệp có năng lực chuyên môn, chính trực, có sự hiểu biết về tình hình kinh doanh và hợp nhất trong các quyết định của Ban Giám đốc;
Đối với khách hàng có rủi ro ở mức độ kiểm soát được (tương ứng với số điểm nhỏ hơn 380 và lớn hơn 50). Việc đánh giá về khách hàng phụ thuộc vào thực tế và khả năng suy đoán dựa trên sự xét đoán tổng thể và kinh nghiệm của kiểm toán viên. Nếu khách hàng được đánh giá ở mức rủi ro thông thường và mức rủi ro có thể kiểm soát được thì Công ty có thể chấp nhận khách hàng này.
Đối với khách hàng có rủi ro ở mức cao (tương ứng với số điểm >380): Đây là những khách hàng có khả năng gây ra tổn thất cho hãng kiểm toán hay làm mất uy tín của hãng kiểm toán. Công ty không nên chấp nhận những khách hàng này.
Dựa trên các thông tin cơ bản ban đầu, kiểm toán viên phân tích và đánh giá tính trọng yếu của từng khoản mục trên báo cáo tài chính. Từ đó, tuỳ theo khách hàng, tùy theo bản chất của từng khoản mục mà mức trọng yếu được phân bổ cho các khoản mục theo cách khác nhau. AASC đã xây dựng được phương pháp cũng như căn cứ để xác định mức độ trọng yếu thống nhất trong toàn công ty.
Việc đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch của AASC được kiểm toán viên thực hiện đánh giá đối với rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát, đồng thời thể hiện kết quả đánh giá đó trong kế hoạch kiểm toán tổng thể.
Bảng 2.2 Bảng kết quả đánh giá rủi ro tổng quát
Bảng câu hỏi đánh giá rủi ro tổng quát
Khách hàng:……
Tổng số điểm:…..
Người thực hiện:..
1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty
2. Tình hình sở hữu của công ty
3. Chính sách kế toán của công ty
4. Cơ cấu quản lý của công ty
5. Hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty xét trên khía cạnh chung nhất
6. Quy mô khách hàng (sử dụng giá trị tổng tài sản nếu khách hàng là một ngân hàng, một công ty bảo hiểm; sử dụng doanh thu bán hàng hay tổng số bán ra nếu khách hàng hoạt động theo lĩnh vực khác)
7. Mức độ các khoản nợ của công ty và khả năng tăng trưởng
8. Quan hệ của công ty và kiểm toán viên
9. Khả năng công ty báo cáo sai các kết quả tài chính và tài sản ròng
10. Khách hàng có ý định lừa dối kiểm toán viên
11. Mức độ chủ quan trong việc xác định kết quả
12. Năng lực của Ban Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính
13. Khả năng khách hàng ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online