Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kenshin7611
#919588

Download miễn phí Đề tài Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofenac dùng qua da

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 2

1.1. Đại cương về vi nhũ tương 2

1.1.1. Định nghĩa về vi nhũ tương 2

1.1.2. Ưu nhược điểm của vi nhũ tương 2

1.1.3. Sự khác nhau giữa nhũ tương và vi nhũ tương. 3

1.1.4. Thành phần của vi nhũ tương 4

1.1.5. Phương pháp bào chế vi nhũ tương 4

1.1.6. Giản đồ pha 5

1.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng tới vi nhũ tương 6

1.1.7.1. Chất diện hoạt 7

1.1.7.2. Chất đồng diện hoạt 8

1.1.7.3. Pha dầu 9

1.1.7.4. Loại vi nhũ tương 9

1.1.8. Một số đặc tính của vi nhũ tương và chỉ tiêu đánh giá 10

1.2. Đại cương về natri diclofenac 11

1.2.1. Công thức - tên khoa học 11

1.2.2. Tính chất 11

1.2.3. Định tính, định lượng 11

1.2.2.1. Định tính 11

1.2.2.2. Định lượng 12

1.2.4. Độ ổn định 12

1.2.5. Hệ số phân bố 12

1.2.6. Dược động học 13

1.2.6.1. Hấp thu 13

1.2.6.2. Phân bố - chuyển hoá 13

1.2.6.3. Thải trừ 13

1.2.7. Tác dụng 13

1.2.8. Chỉ định 14

1.2.9. Tác dụng phụ 14

1.2.10. Chống chỉ định 14

1.2.11. Thận trọng lúc dùng 14

1.2.12. Liều lượng và cách dùng 15

1.3. Một số nghiên cứu về dạng bào chế vi nhũ tương dùng qua da 15

1.3.1 Các nghiên cứu về diclofenac và các chất chống viêm phi steroid 15

1.3.1.1. Diclofeac 15

1.3.1.2. Các chất chống viêm phi steroid khác 18

1.3.2. Các nghiên cứu về những thuốc khác 20

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22

2.1. Đối tượng nghiên cứu 22

2.1.1 Đối tượng 22

2.1.2. Nguyên liệu 22

2.1.3. Phương tiện nghiên cứu 22

2.2. Nội dung nghiên cứu 23

2.3. Phương pháp nghiên cứu 24

2.3.1. Phương pháp thiết kế thí nghiệm 24

2.3.2. Phương pháp bào chế vi nhũ tương 24

2.3.3. Phương pháp đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của vi nhũ tương 24

2.3.3.1. Độ bền pha 24

2.3.3.2. Độ nhớt 24

2.3.3.3. Chỉ số khúc xạ ánh sáng 24

2.3.3.4. Xác định tỷ trọng 25

2.3.3.5. Phương pháp thử nghiệm giải phóng dược chất qua màng 25

2.3.3.6. Phương pháp định lượng natri diclofenac trong vi nhũ tương 26

2.3.4. Tối ưu hóa công thức 27

2.3.5. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng 27

2.3.6. Phương pháp nghiên cứu độ ổn định 28

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 29

3.1. Kết quả nghiên cứu 29

3.1.1. Xây dựng đường chuẩn biểu thị mối tương quan giữa diện tích pic và nồng độ dược chất 29

3.1.2. Thiết kế thí nghiệm và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng hoạt chất. 30

3.1.2.1.Thiết kế thí nghiệm 30

3.1.2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng của dược chất qua màng 35

3.1.3. Tối ưu hóa công thức 38

3.1.3.1. Đánh giá một số chỉ tiêu vật lý của công thức tối ưu 39

3.1.3.2. Đánh giá khả năng giải phóng qua màng của mẫu tối ưu 40

3.1.3.3. Định lượng dược chất natri diclofenac trong mẫu tối ưu 41

3.1.4. Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho vi nhũ tương natri diclofenac 41

3.1.4.1. Các chỉ tiêu vật lí 41

3.1.4.2. Định lượng 42

3.1.5. Bước đầu nghiên cứu độ ổn định của VNT NaDC 45

3.1.5.1. Đánh giá các chỉ tiêu vật lý 46

3.1.5.2. Đánh giá khả năng giải phóng qua màng 50

3.1.5.3 Định lượng 51

3.2 Bàn luận 53

3.2.1. Vi nhũ tương natri diclofenac và các thành phần cơ bản có trong công thức 53

3.2.2. Nghiên cứu khả năng giải phóng natri diclofenac in vitro qua màng cellulose acetat. 55

3.2.3. Lựa chọn công thức tối ưu 57

3.2.4. Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng 57

3.2.5. Bước đầu nghiên cứu độ ổn định 58

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 59

4.1. Kết luận 59

4.2. Đề xuất 60

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


quả cho thấy dạng gel giải phóng dược chất cao hơn so với dạng cream (17 mg.cm-2.h-1 so với 2 mg.cm-2.h-1).
Katrin Kriwet, Christel C. Miiller, Goymann của trường đại học Brauaschweig (Đức) nghiên cứu khả năng giải phóng của diclofenac qua da người đã loại bỏ lớp sừng, kết quả cho thấy [23]: Việc sử dụng da người làm màng thử hấp thu có độ chính xác cao hơn so với các loại khác. Khả năng giải phóng dược chất phụ thuộc vào cấu trúc dạng keo của dược chất, với chế phẩm có tỷ lệ keo cao thì lượng dược chất giải phóng thấp hơn so với dạng có tỷ lệ keo thấp (chế phẩm có độ nhớt thấp giải phóng cao hơn so với chế phẩm có độ nhớt cao).
Pieter van der Bijl, Ianda Viljoen và Cs trường đại học Stellenbosch (Nam Phi) nghiên cứu sự hấp thu của diclofenac và piroxicam dạng gel và dạng dung dịch qua da [9] kết quả cho thấy: Đối với diclofenac, dạng dung dịch có khả năng giải phóng cao hơn dạng gel, dung dịch có nồng độ cao hơn thì giải phóng cao hơn, lượng dược chất tích luỹ cũng cao hơn. Với piroxicam cũng tương tự nhưng lượng dược chất tích luỹ giữa hai nồng độ dung dịch 5% và 10% là giống nhau.
Những nghiên cứu trên cho thấy diclofenac có thể áp dụng vào dạng bào chế vi nhũ tương, đồng thời với dạng bào chế vi nhũ tương, sự giải phóng diclofenac có thể được cải thiện hơn so với các dạng bào chế dùng qua da khác.
1.3.1.2. Các chất chống viêm phi steroid khác
Để nghiên cứu khả năng cải thiện độ tan, độ ổn định và sinh khả dụng của các chất sơ nước, Indranil Nandi và Cs đã thử kết hợp vi nhũ tương và cyclodextrin (CDs) để cải thiện độ tan của indomethacin và progesteron. Tác giả tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các alkanol (methanol, ethanol, isopropanol, isobutanol, isopentanol) và hai cyclodextrin là Trappsol (beta -hydroxypropyl CD) và Captisol (sulfobutyl ether 4 beta - CD) tới VNT chứa IPM, sau đó 3 công thức VNT được chọn để thử hòa tan của indomethacin và progesteron, so sánh độ tan của hai chất trong dung dịch nước chứa Captisol và Trappsol. Tác giả nhận thấy VNT chứa IPM, Tween 80, Span 20, isobutanol và nước có thể tăng độ tan của progesteron lên 3300 lần, của indomethacin lên 500 lần so với độ tan trong nước. Tuy nhiên việc thêm hai CDs vào VNT lại không những không tăng độ tan mà còn làm giảm độ tan của hai chất [31].
Với mục đích tìm ra công thức VNT ibuprofen dạng thân nước dùng ngoài da, H. Chen và Cs đã thử với các loại dầu khác nhau: isopropyl myristat (IPM), isopropyl palmitat (IPP), acid oleic (OA), ethyl oleat (EO). Các mẫu thử được thử giải phóng invitro qua màng da tai lợn, kết quả cho thấy pha dầu EO có khả năng hòa tan tốt và tăng hấp thu của ibuprofen trong hệ VNT gồm pha dầu, chất diện hoạt Tween 80, chất đồng diện hoạt propylen glycol (PG) và nước. Với pha dầu là EO, thay đổi tỷ lệ Tween 80/PG (1/1, 2/1,3/1), xây dựng giản đồ pha và thử giải phóng dược chất qua màng cho mức độ giải phóng cao gấp 5,7 - 30,0 lần so với dung dịch bão hòa. Công thức tối ưu thu được bao gồm: 3% ibuprofen, 6% EO, 30% Tween 80/PG (2/1) và nước cho mức độ giải phóng cao (38,06 mg.cm-2.h-1). Gôm xanthan được cho thêm vào VNT với tỷ lệ vừa đủ là 1,5% để tăng độ nhớt cho hệ, thích hợp dùng ngoài da [12].
VNT ketoprofen kiểu D/N cũng được bào chế thành công bởi Y.S.Rhee và Cs. Để tìm ra loại dầu thích hợp cho công thức VNT ketoprofen, các tác giả đã thử độ tan và hấp thu qua da chuột của ketoprofen với nhiều loại dầu khác nhau. Kết quả acid oleic là loại dầu được lựa chọn do mức độ thấm qua da tốt nhất. Khi xây dựng giản đồ pha các tác giả thay đổi tỷ lệ chất diện hoạt/chất đồng diện hoạt với các tỷ lệ khác nhau: 1/2, 1, 3, 5, 7. Vùng VNT lớn nhất khi tỷ lệ chất diện hoạt/chất đồng diện hoạt là 1/1. Từ giản đồ pha thu được, lại thay đổi lượng pha dầu (OA) là 3%, 6%, 12% và tỷ lệ hỗn hợp chất diện hoạt - đồng diện hoạt là 30%, 55% và 80%. Công thức tối ưu thu được gồm: 3% ketoprofen, 6% acid oleic, 30% Labrasol/Cremophor RH40 (1/1) và nước. Sau đó tác giả cho thêm vào công thức tối ưu 5% các terpen làm chất tăng hấp thu. Trong đó Limonen cho mức độ tăng thấm qua màng cao nhất, gấp 3 lần so với khi chưa có chất tăng hấp thu [34].
Park và Cs đã đưa ra một vi nhũ tương D/N mới chứa 0,5% piroxicam. Tác giả chế thử với nhiều loại dầu khác nhau và kết quả cho thấy acid oleic cho khả năng hòa tan và tăng tính thấm qua da của piroxicam tốt nhất. Công thức tối ưu cho mức độ thấm qua da cao nhất (47,14 mg.cm-2.h-1) là: 0,5% piroxicam, 10% acid oleic, 60% Labrasol/ethanol (1 : 5) và nước [20].
1.3.2. Các nghiên cứu về những thuốc khác
Hua và Cs nghiên cứu vi nhũ tương vinpocetin dùng qua da. Vinpocetin là chất có khả năng hòa tan kém vì vậy nó được chế dưới dạng vi nhũ tương để tăng khả năng hòa tan và hấp thu in vitro của thuốc. Pha dầu là acid oleic có khả năng hòa tan và hấp thu tốt qua da. Cremophor RH 40 là được chọn làm chất diện hoạt, Transcutol P là chất đồng diện hoạt. Công thức vi nhũ tương tối ưu thu được gồm có: 1% vipocetin, 4% acid oleic, 20% Cremophor RH40, 10% Transcutol P và 65% nước. Với công thức đó, độ tan của thuốc tăng gấp 2100 lần so với độ tan trong nước và mức độ hấp thu qua da chuột đạt 15,0 ± 2,5 mg.cm-2.h-1. Nghiên cứu về tính kích ứng cũng cho thấy công thức tối ưu là hệ phân phối qua da an toàn [20].
Estradiol là một hormon được sử dụng nhiều trong điều trị, tuy nhiên nó bị chuyển hóa qua gan lần đầu, dạng vi nhũ tương dùng ngoài da được nghiên cứu để khắc phục nhược điểm này. Một số dầu, chất diện hoạt, chất đồng diện hoạt được sử dụng để bào chế dạng vi nhũ tương, sau đó thử hấp thu in vitro qua da bụng người cho mức độ thấm cao gấp 200 - 700 lần so với đối chứng, độ tan của estradiol tăng 1500 lần [33].
Với mục đích đánh giá khả năng dự trữ thuốc trong pha nội của VNT, Elena Peira và Cs sử dụng tạo cặp ion giữa apomorphin và acid octanoic làm cho thuốc có tính thân dầu. Sau đó các tác giả bào chế hai vi nhũ tương N/D với nồng độ 3,9% apomorphin hydroclorid và thử hấp thu in vitro qua da chuột đã cạo lông. Kết quả thu được mức độ giải phóng thuốc từ hai vi nhũ tương tương ứng 100 mg.cm-2.h-1. và 88 mg.cm-2.h-1. VNT apomorphin sau đó được cho thêm chất chống oxy hóa và bảo quản tránh ánh sáng cho thấy mức độ ổn định, không bị phân hủy kéo dài trong thời gian trên 6 tháng [32].
Như vậy vi nhũ tương mặc dù là một dạng bào chế mới nhưng đã được áp dụng thử nghiệm trên nhiều dược chất khác nhau. Vi nhũ tương dùng qua da thể hiện tính ưu việt đối với dược chất có độ tan kém, dễ bị chuyển hóa qua gan lần đầu hay các thuốc có nhiều tác dụng không mong muốn trên đường tiêu hóa như nhóm thuốc chống viêm phi steroid. Việc nghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofenac dùng qua da là một hướng đi đúng đắn, nhằm đem lại hiệu quả cao trong điều trị.
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng
Vi nhũ tương natri diclofenac 1% dùng ngoài da
2.1.2. Nguyên liệu
Bảng 2.1. Nguyên liệu và hóa chất dùng cho nghiên cứu
Nguyên liệu
Nguồn gốc
Tiêu chuẩn
Natri diclofenac
Trung Quốc
USP 24
Tween 80
Singapore
USP 24
Span 80
Singapore
USP 24
Crodamol GTCC GT3907
Singapore
Nhà sản xuất
Isopropanol
Trung Quốc
Tinh khiết phân tích
DMSO
Bỉ
USP 29
Natri hydroxyd
Trung Quốc
Tinh khiết phân tích
Kali dihydro...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online