Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Torey
#919586

Download miễn phí Chuyên đề Xây dựng chương trình Quản lý Thư viện Trường Trung học cơ sở Tân Tiến

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1:KHẢO SÁT THỰC TẾ 3

I. GIỚI THIỆU CHUNG: 3

1. Về xây dựng tình hình đội ngũ: 3

2. Về đào tạo: 4

3. Về cơ sở vật chất: 4

II. GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN: 5

1. Nhập sách: 5

2. Đăng ký sách: 5

3. Xử lý sách: 5

4. Phục vụ độc giả: 6

III. KHẢO SÁT CHI TIẾT VỀ HỆ THỐNG: 6

1. Khảo sát chi tiết hệ thống cũ: 6

2. Đánh giá hệ thống hiện tại: 8

IV. NHỮNG CHỨC NĂNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MỚI: 8

1. Trình bày những yêu cầu mới: 8

2. Lý do vì sao phải tin học hoá: 9

3. Những thuận lợi và khó khăn của việc đưa tin học vào quản lý Thư viện Trường THCS Tân Tiến: 9

4. Yêu cầu đối với hệ thống mới: 10

Chương 2:TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 11

I. GIỚI THIỆU CHUNG: 11

II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: 11

III. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI: 12

Chương 3:PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 13

I. KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN: 13

1. Khái niệm về hệ thống thông tin: 13

2. Mục tiêu của hệ thống thông tin: 13

II. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG: 14

1. Chức năng của hệ thống: 14

2. Phân tích nhiệm vụ của từng chức năng: 15

III. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ: 16

1. Mô hình luồng dữ liệu: 16

2. Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng: 17

3. Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD): 19

3.1 Biểu đồ dữ liệu mức khung cảnh: 20

3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh: 22

3.3. Biểu đồ luồng mức dưới đỉnh: 23

3.4. Xây dựng mô hình thực thể liên kết E-R: 30

Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG -THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 33

I. GIỚI THIỆU VỀ VISUAL BASIC 6.0: 33

1. Các công cụ điều khiển ( controls). 33

2. Chương trình ( Program). 33

3. Làm việc với Microsoft Visual Basic 6.0. 34

3.1. Khám phá dữ liệu mới. 34

3.2. Bổ sung mới về lập trình hướng đối tượng. 35

3.3. Làm việc trong môi trường lập trình. 37

3.4. Giới thiệu về thuộc tính, cách, sự kiện. 39

3.5. Khả năng sử dụng các DLL và Windows API. 41

3.6. Thiết lập báo cáo và truy xuất thông tin. 43

II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ: 45

III. MÔ HÌNH MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ: 45

1. Mô hình luân chuyển dữ liệu: 45

2. Cập nhật thông tin có tính chất tra cứu: 46

3. Cập nhật thông tin động: 46

4. Lập sổ sách báo cáo: 46

IV. CÁC NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO: 46

1. Nguyên tắc cơ sở thông tin thống nhất: 46

2. Nguyên tắc linh hoạt của thông tin: 46

3. Nguyên tắc làm việc cực tiểu thông tin vào và thông tin ra: 47

V. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG: 47

1. Nghiên cứu sơ bộ và xác lập dự án: 47

2. Phân tích hệ thống: 47

3. Thiết kế tổng thể: 47

4. Thiết kế chi tiết: 47

VI. THIẾT KẾ DỮ LIỆU: 48

VII. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 50

Chương 5: CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG - ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 56

I. CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG: 56

II. ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN CH ƯƠNG TRÌNH: 56

1. Tính khả thi của đề tài: 56

2. Kết quả đạt được: 56

3. Những hạn chế cần khắc phục: 57

4. Hướng phát triển của đề tài: 57

KẾT LUẬN 58

PHỤ LỤC 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tích thiết kế hệ thống, được dùng để vạch ranh giới hệ thống và buộc quá trình thiết kế hệ thống các bước sau phải tuân thủ. Sơ đồ diễn tả tập hợp các chức năng của hệ thống trong các mối quan hệ trước sau trong tiến trình xử lý.
Hệ thống Quản lý Thư viện có các tác nhân ngoài là:
+ Nhà cung cấp sách.
+ Độc giả.
+ Ban giám hiệu.
* Hệ thống Quản lý Thư viện cần giao dịch với các tác nhân ngoài là độc giả để quản lý và thoả mãn những thủ tục của thư viện đề ra như yều cầu về mượn trả sách của độc giả và xử lý các thông tin khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của độc giả.
* Khi hệ thống Quản lý Thư viện nhận được yêu cầu của độc giả (tác nhân ngoài) hai bên có sự giao dịch trao đổi, nếu thành công thì hệ thống Quản lý Thư viện sẽ đáp ứng yêu cầu của độc giả.
* Chức năng Quản lý Thư viện có nhiệm vụ báo cáo theo yêu cầu của Ban giám hiệu về tình hình hoạt động của thư viện để Ban giám hiệu có kế hoạch và định hướng hoạt động cho thư viện.
3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh:
Ban giám hiệu
Mượn trả
Báo cáo
TT mượn trả
Thống kê, báo cáo
Tr¶ lêi
Cập nhật
Tìm kiếm
Độc giả
Sách
Sách
Độc giả
Độc giả
TT độc giả
TT Mượn trả
TT độc giả
Yêu cầu mượn trả
Yêu cầu tìm kiếm
Xử lý mượn trả
+ Cập nhật gửi phiếu đặt sách cho tác nhân ngoài là nhà xuất bản, nhà xuất bản sẽ giao sách và phiếu nhập sách cho người Quản lý Thư viện, người Quản lý Thư viện có trách nhiệm cập nhật sách vào hệ thống cụ thể như nhập Mã sách, Tên sách, Tên tác giả….vào hệ thống.
+ Tác nhân ngoài là độc giả yêu cầu đến mượn trả sách, người khai thác hệ thống nhận thông tin về độc giả và xử lý thông tin như thẻ độc giả, thẻ học sinh và quá trình mượn trả sách của độc giả đó, nếu đảm bảo yêu cầu quy định của thư viện thì tiến hành cho mượn trả sách theo yêu cầu của độc giả đó.
+ Chức năng Thống kê, báo cáo: chức năng này lấy thông tin từ kho sách, kho độc giả, kho mượn trả gửi sang chức năng thống kê báo cáo.
+ Chức năng Tìm kiếm: chức năng này có nhiệm vụ tìm kiếm theo yêu cầu của cấp trên cụ thể như: Ban giám hiệu, của độc giả chức năng này lấy thông tin từ kho độc giả và kho sách.
+ Chức năng Xử lý Mượn trả: Chức năng này có nhiệm vụ xử lý mượn trả theo quy định của thư viện nếu độc giả quá hạn thì hệ thống sẽ đưa ra những thông báo để người Quản lý Thư viện kịp thời xử lý các độc giả này theo nội quy hoạt động của thư viện.
3.3. Biểu đồ luồng mức dưới đỉnh:
1. Phân rã chức năng Cập nhật:
Độc giả
Sửa, xoá thông tin độc giả
Độc giả
Thêm thông tin độc giả mới
a) Cập nhật Độc giả:
- Có 2 chức năng:
+ Chức năng thêm thông tin độc giả mới: cần giao dịch với tác nhân ngoài là độc giả nếu thành công thì chức năng thêm độc giả mới sẽ gửi thông tin đến độc giả.
+ Chức năng sửa, xoá thông tin về độc giả:
* Sửa: có nhiệm vụ sửa những thông tin về độc giả khi người quản lý và độc giả có sự nhầm lẫn trong khi cập nhật.
* Xoá: chức năng này có nhiệm vụ xoá độc giả khi độc giả không có nhu cầu về mượn trả như: Học sinh ra trường hay học sinh vi phạm những quy định của thư viện.
b) Cập nhật Sách:
Thêm thông tin sách mới
Sửa, xoá thông tin sách
Nhà cung cấp sách
Sách
-Trong sơ đồ này có 2 chức năng chính:
+ Chức năng thêm sách mới: Chức năng này có quan hệ với tác nhân ngoài là sách, khi được cấp có thẩm quyền đồng ý về cho nhập sách mới, thì người quản lý yêu cầu nhà xuất bản cung cấp sách mới sau đó tiến hành các quy trình nhập tên sách, loại sách và nhập vào kho sách.
+ Chức năng sửa, xóa thông tin về sách:
* Sửa: Chức năng này có nhiệm vụ sửa thông tin về sách khi người Quản lý Thư viện phát hiện trong quá trình nhập sách có sự nhầm lẫn cần sửa chữa lại.
* Xóa: Chức năng này có nhiệm vụ xoá những thông tin về cuốn sách nào đó không còn tồn tại trong thư viện hay không còn sử dụng được nữa.
2. Phân rã chức năng Tìm kiếm:
a) Tìm kiếm Độc giả.
Tìm theo mã độc giả
Ban giám hiệu
Tìm theo tên độc giả
Độc giả
Độc giả
Mượn/trả
- Trong sơ đồ này: Có 2 chức năng chính:
+ Chức năng: .Tìm theo mã độc giả
.Tìm theo tên độc giả
- Ở hai chức năng trên sẽ thực hiện việc tìm kiếm các thông tin về độc giả như tìm theo tên và tìm theo mã độc giả khi có nhu cầu dữ liệu được lấy ra từ kho thông tin độc giả, kho thông tin này sẽ cung cấp các thông tin về độc giả đã được lưu trong hệ thống Quản lý Thư viện.
b) Tìm kiếm Sách.
Tìm theo mã sách
Sách
Ban giám hiệu
TT sách
Độc giả
Tìm theo tên sách
Độc giả
Tìm theo loại sách
Tìm tên nhà cung cấp sách
Sách
TT sách
Tìm tên tác giả
Ban giám hiệu
TT sách
TT sách
TT sách
TT sách
TT sách
-Trong sơ đồ tìm kiếm này thực hiện 5 chức năng chính:
+ Tìm theo mã sách.
+ Tìm theo tên sách.
+ Tìm tên nhà Cung cấp sách.
+ Tìm theo loại sách.
+ Tìm theo tên tác giả.
- Có 2 tác nhân ngoài: Độc giả, Ban giám hiệu.
3. Phân rã chức năng Xử lý Mượn trả:
Xử lý mượn trả
Độc giả
Mượn trả
Xử lý quá hạn
Độc giả
TT độc giả
TT độc giả
- Đây là sơ đồ dùng để biểu diễn các thông tin xử lý mượn trả của độc giả sơ đồ này gồm có hai chức năng chính:
+ Chức năng: Xử lý Mượn trả.
+ Chức năng: Xử lý quá hạn.
Có 1 tác nhân ngoài là Độc giả.
Khi độc giả đến thư viện yêu cầu mượn hay trả sách thì cán bộ thư viện kiểm tra độc giả này đã đăng ký với thư viện hay chưa dữ liệu này được lấy ra từ kho thông tin liên quan đến mượn hay trả đều được cập nhật hay lấy ra từ kho Mượn trả.
Trong chức năng xử lý quá hạn thì thông tin về các độc giả mượn sách quá hạn chưa trả sẽ hiện ra và cán bộ thư viện sẽ in phiếu đề nghị các độc giả này trả sách.
4. Phân rã chức năng Thống kê, báo cáo:
a) Thống kê Độc giả:
Độc giả
TK Độc giả quá hạn
Ban giám hiệu
TK Độc giả đang mượn
Mượn trả
Báo cáo
Yêu cầu
Yêu cầu
Báo cáo
- Trong sơ đồ này có 2 chức năng chính:
+ Chức năng TK Độc giả quá hạn.
+ Chức năng TK Độc giả đang mượn.
- Khi cần thống kê về số độc giả hay do yêu cầu của Ban giám hiệu thì cán bộ thống kê sẽ thống kê được về số lượng độc giả đang mượn và số độc giả mượn quá hạn chưa trả để có biện pháp xử lý kịp thời. Tất cả dữ liệu được lấy ra từ kho thông tin Độc giả và Mượn trả.
b) Thống kê Sách:
TK sách nhập
TK Loại sách
TK sách đang mượn
TK tên tác giả
TK nhà cung cấp sách
Sách
Ban giám hiệu
Báo cáo
TT sách
Mượn trả
-Trong sơ đồ này gồm có 5 chức năng chính:
+ Chức năng TK Sách Nhập
+ Chức năng TK Loại sách.
+ Chức năng TK Tên tác giả.
+ Chức năng TK Sách đang mượn.
+ Chức năng TK nhà Cung cấp sách.
- Có một tác nhân ngoài: Ban giám hiệu.
*Tất cả các thông tin liên quan đến thống kê được lấy ra từ kho thông tin về sách.
3.4. Xây dựng mô hình thực thể liên kết E-R:
1. Mục đích:
Mô hình thực thể liên kết: nhằm xác định khung khái niệm về các thực thể, thuộc tính và mối liên hệ ràng buộc giữa chúng, là cơ sở thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý. Hệ thống được xây dựng s
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement