Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pure_love_2801
#919578 Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiệnMỤCLỤC
Trang
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ
LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 3
1.1 Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của AASC 3
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 3
1.1.2 Mục đích và phương châm hoạt động của AASC 6
1.1.3 Phương hướng phát triển của AASC 6
1.2 Lĩnh vực hoạt động của AASC 6
1.3.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của AASC 9
1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 10
1.4.1 Bộ máy quản lý 10
1.4.2 Đội ngũ nhân viên 14
1.5 Phương pháp tiếp cận kiểm toán và quy trình kiểm toán 15
1.6 Kiểm soát chất lượng kiểm toán 16
PHẦN II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 18
2.1 Vai trò của kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. 18
2.2 Trình tự kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền tại AASC 18
2.2.1 Khảo sát, đánh giá khách hàng 18
2.2.2 Thỏa thuận cung cấp dịch vụ 19
2.2.3 Lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế chương trình kiểm toán 19
2.2.4 Thực hiện kế hoạch kiểm toán 29
2.2.5 Kết thúc kiểm toán 30
2.3 Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền do AASC thực hiện tại hai khách hàng : Công ty TNHH LT và Công ty CP GS 32
2.3.1 Khảo sát, đánh giá khách hàng 32
2.3.2 Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán 33
2.3.3 Lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế chương trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền 34
2.3.3.1 Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng 34
2.3.3.2 Thu thập thông tin về các nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 36
2.3.3.3 Tìm hiểu về hệ thống KSNB và đánh giá rủi ro kiểm soát 37
2.3.3.3 Đánh giá trọng yếu và rủi ro 42
2.3.4 Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền 44
2.3.4.1 Thực hiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 44
2.3.4.2 Kiểm toán khoản phải thu khách hàng 56
2.3.5 Kết thúc kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền tại hai Công ty 58
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO AASC THỰC HIỆN 65
3.1 Đánh giá thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC tại AASC 65
3.1.1 Những kết quả đạt được 65
3.1.2 Tồn tại 67
3.2 Các giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC tại AASC 69
3.2.1 Sự cần thiết đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC tại AASC 69
3.2.2 Các giải pháp 71
3.3 Những kiến nghị để thực hiện các giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC tại AASC 75
3.3.1 Kiến nghị với Công ty kiểm toán AASC 75
3.3.2 Kiến nghị với các cơ quan chức năng 76
KẾT LUẬN 81
LỜI MỞ ĐẦU

Kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, ngoài vai trò cung cấp thông tin tin cậy cho quản lý và cho các quyết định kinh tế - tài chính, đã và đang được thừa nhận là một dịch vụ không thể thiếu của một nền kinh tế mở. Đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập WTO - quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp kiểm toán nói riêng những thách thức to lớn trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt. Với tư cách là một trong hai Công ty kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam, AASC đã đồng hành cùng kiểm toán độc lập Việt Nam trong chặng đường 17 năm hoạt động và phát triển. Đứng trước những thách thức của thời đại mới, Ban lãnh đạo và toàn thể công nhân viên Công ty kiểm toán AASC luôn đồng lòng nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, chất lượng quản lý, mở rộng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn quản trị, thẩm định giá… sẵn sàng tiến tới hội nhập. Bên cạnh đó, Công ty kiểm toán AASC tăng cường hợp tác với các Công ty kiểm toán trong nước nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam trước thực tế ngày càng có nhiều Công ty kiểm toán nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam như hiện nay. Với sự cố gắng không mệt mỏi, chắc chắn Công ty kiểm toán AASC sẽ ngày càng phát triển vượt bậc, góp phần đưa kiểm toán độc lập Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế.
Trong thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thực tiễn hoạt động kiểm toán tại Công ty cùng với những kiến thức đã được học trong trường, em được biết đối với bất kỳ cuộc kiểm toán nào thì chu trình bán hàng – thu tiền luôn là một phần hành quan trọng, đòi hỏi phải tập trung nhiều thời gian và chi phí kiểm toán. Bản thân chu trình này chứa đựng những khoản mục trọng yếu thu hút sự tập trung, chú trọng, theo dõi của những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng chung của cuộc kiểm toán. Xuất phát từ nguyên nhân trên, với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn cách thức Công ty AASC tiến hành khi thực hiện kiểm toán chu trình này, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện”.
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, chuyên đề thực tập của em gồm ba phần:
Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
Phần II: Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
Phần III: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện.
Trong quá trình lựa chọn và thực hiện đề tài em đã nhận đựoc sự giúp đỡ tận tình của cô giáo – TS.Nguyễn Thị Phương Hoa và sự giúp đỡ nhiệt tình của toàn thể các anh chị trong phòng Kiểm toán 5 - Công ty Kiểm toán AASC. Tuy nhiên do thời gian thực tập có hạn, đồng thời kiến thức, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, vì vậy trong quá trình thực hiện đề tài em không tránh khỏi những sai sót, kính mong sự chỉ bảo, đóng góp và đặc biệt là sự thông cảm từ quý thầy cô.
Em xin gửi lời Thank chân thành nhất tới cô giáo – TS.Nguyễn Thị Phương Hoa và toàn thể các anh chị trong phòng Kiểm toán 5 - Công ty Kiểm toán AASC đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài này.


Phần I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

1.1 Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của AASC
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) được thành lập ngày 13/05/1991 theo Quyết định số 164 TC/TCCB của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Ban đầu, Công ty có tên là Công ty dịch vụ kế toán với tên giao dịch là ASC – Accounting service company do Công ty chỉ cung cấp các dịch vụ kế toán. Từ khi thành lập, Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty luôn nỗ lực hoạt động và đã tạo được sự tin cậy,tín nhiệm của các tổ chức khác. Trên nền tảng đó cùng với việc nhận thấy nhu cầu của thị trường ngày càng tăng, tháng 3/1992 Công ty đã mở thêm một chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – một thị trường sôi động và phát triển năng động của đất nước. Nhu cầu thị trường thúc đẩy, tháng 4/1993, chi nhánh tại Vũng Tàu và Đà Nẵng lần lượt được thành lập.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

xem thêm
Báo cáo thực tập Tổ chức kiểm toán do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán AASC thực hiện
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement