Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By meocat1986
#919573 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời mở đầu 5
Chương 1: Những lý luận chung về Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực (NNL) .6
1.1. Các khái niệm liên quan đến vấn đề Đào tạo và phát triển NNL .6
1.2. Nội dung về vấn đề Đào tạo và phát triển NNL .6
1.2.1. Xác định nhu cầu Đào tạo .7
1.2.2. Xác định mục tiêu Đào tạo 7
1.2.3. Xác định đối tượng Đào tạo 7
1.2.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp Đào tạo .7
1.2.5. Dự tính Chi phí đào tạo .7
1.2.6. Lựa chọn và Đào tạo người dạy .8
1.2.7. Đánh giá chương trình đào tạo .8
1.3. Sự cần thiết của việc Đào tạo và phát triển NNl đối với sự phát triển của Công ty .8
Chương 2: Thực trạng của công tác Đào tạo và phát triển NNL tại Công ty 10
2.1. Sự hình thành, phát triển và đặc điểm của Công ty ảnh hưởng đến Vấn đề đào tạo và phát triển NNl 10
2.1.1. Đặc điểm về lao động .10
2.1.2. Đặc điểm về sản phẩm 13
2.1.3. Đặc điểm về quy trình công nghệ .13
2.1.4. Đặc điểm máy móc, thiết bị 15
2.2. Thực trạng của Công tác Đào tạo và phát triển NNL
2.2.1. Thực trạng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn NNL .15
2.2.1.1. Lập kế hoạch đào tạo .18
2.2.1.2. Thực hiện công tác Đào tạo và nâng cao chất lượng NNL ở Công ty .25
2.2.2. Đánh giá về công tác Đào tạo và phát triển NNL ở Công ty 26
2.2.2.1. Đánh giá chung .26
2.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác Đào tạo và phát triển NNL .29
2.3. Các nhân tố tác động tới việc Đao tạo và phát triển NNL của Công ty 30
2.3.1. Mục tiêu, chiến lược của Công ty .30
2.3.2. Sản phẩm và xu thế sản phẩm 31
2.3.3. Nhân tố nguồn lực .32
2.3.4. Cơ sở vật chất và công nghệ thiết bị 33
2.3.5. Nguồn lực tài chính .33
2.3.6. Bộ máy làm công tác Đào tạo và phát triển NNl .34
2.4. Những tồn tại và nguyên nhân của công tác Đào tạo và phát triển NNL của Công ty .35
2.4.1. Tồn tại và nguyên nhân bên trong . 35
2.4.1.1. Phân tích công việc .35
2.4.1.2. Đánh giá thực hiện công việc 35
2.4.1.3. Tổ chức và sử dụng lao động sau đào tạo .36
2.4.1.4. Mục tiêu, chiến lược Công ty .36
2.4.1.5. Cơ sở vật chất .37
2.4.2. Những nhân tố bên ngoài 37
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Đào tạo và phát triển NNL 38
3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển NNL .38
3.1.1. Khuyến khích và tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ lành nghề của mình qua đào tạo và đào tạo lại .38
3.1.2. Tổ chức tốt công tác Bảo hộ lao động 40
3.1.2.1. An toàn - vệ sinh lao động 40
3.1.2.2. Vệ sinh phòng bệnh .41
3.1.2.3. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chính sách phúc lợi xã hội 41
3.2. Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển NNL .42
3.2.1. Đối với Nhà nước .42
3.2.2. Đối với Công ty .43
3.2.3. Đối với người lao động .47
Kết luận .48
Tài liệu tham khảo .49
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Các khái niệm liên quan đến đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực
- Đào tạo: Là hoạt động học tập nhằm giúp người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ giáo dục để hiểu là hoạt động học tập để chuẩn bị cho con người bước vào một nghề hay chuyển sang một nghề thích hợp hơn trong tương lai.
- Phát triển: Là quá trình tiếp thu những kiến thức nhằm mở ra cho cá nhân những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức.
- Nguồn nhân lực được hiểu là nguồn lực con người, là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế xã hội. - Đào tạo Nguồn nhân lực là quá trình trang bị kiến thức nhất định về chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, để họ có thể đảm nhận được một công việc nhất định.
- Phát triển nguồn nhân lực: Là những hoạt động học tập vượt ra khả năng vì công việc trước mắt của người lao động, mở ra cho họ một công việc mới trên cơ sở những định hướng tương lai của Tổ chức, nâng cao sự thích ứng của Tổ chức với sự thay đổi của môi trường.
1.2. Nội dung về vấn đề đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực
Đào tạo và phát triền Nguồn nhân lực bao gồm rất nhiều các nội dung: từ xác định nhu cầu đào tạo đến đánh giá chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:
1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo
Xác định nhu cầu đào tạo dựa vào sự thay đổi của thị trường, thay đổi
quy trình công nghệ….cần phân tích cụ thể dưới 03 giác độ:
- Phân tích tổ chức: Để xác định được bộ phận nào cần đào tạo
- Phân tích tác nghiệp: Phân tích các bộ phận đó cần những kỹ năng nào, sốlượng người là bao nhiêu…dựa vào Bản mô tả công việc và bản yêu cầucủa công việc đối với người thực hiện.
- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của Nguồn nhân lực hiện tại trong mối quan hệ tương quan với yêu cầu của công việc.
1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo
- Phải xác định được các kết quả dự tính đạt được khi tiến hành một
chươngtrìnhđào tạo – phát triển.
- Mục tiêu đào tạo phải xây dựng trên cơ sở của nhu cầu, phải lượng hoá
được,phải cụ thể và rõ ràng.
1.2.3.Xác định đối tượng đào tạo
Dựa vào yêu cầu của công việc, yêu cầu của các bộ phận.
1.2.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo
Dựa vào mục tiêu đào tạo và khả năng tài chính của Doanh nghiệp để dự
tínhchi phí cho chương trình đào tạo.
1.2.5. Dự tính chi phí đào tạo
Chi phí đào tạo gồm:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By cuopbien
#1015355 mình đang làm bài tập nhóm về phần này,b cho mình xin link down zới.Thank nhiều!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015360 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement