Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chips_tulip
#918800

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Nhà máy Luyện thép Lưu Xá

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ 3

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ. 3

1.1 Giới thiệu chung 3

1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy. 3

1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Nhà máy 5

1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 6

1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 6

1.4.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 6

1.4.2.1 Đặc điểm sản phẩm, hàng hoá 6

1.4.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 6

1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy 9

1.5.1 Tổ chức bộ máy quản lý 9

1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban : 10

1.5.3 Tình hình sử dụng lao động. 11

II. ĐẶC DIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ 12

2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán. 12

2.2 Hình thức kế toán và đặc điểm các phần hành công việc kế toán. 16

Chế độ tài khoản kế toán 16

PHẦN 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ 19

2.1 Đặc điểm Nguyên vật liệu của Nhà máy. 19

2.2 Phân loại và tính giá nguyên vật liệu. 21

2.2.1 Phân loại 21

2.2.2 Công tác tính giá nguyên vật liệu 21

2.2.2.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho trong kỳ 21

2.2.2.2 Đối với vật liệu xuất kho trong kỳ 22

2.3 Các chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ 24

2.3.1 Các chứng từ sử dụng 24

2.3.2 Trình tự luân chuyển các chứng từ 24

2.3.2.1 Thủ tục mua và nhập kho nguyên vật liệu 24

2.3.2.2 Thủ tuc xuất nguyên vật liệu 32

2.4 Hạch toán chi tiết quá trình nhập, xuất kho nguyên vật liệu tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá 36

2.5 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 40

2.5.1 Tài khoản sử dụng 40

2.5.2 Chứng từ sử dụng. 40

2.5.2.1 Khi mua vật tư nội bộ. 40

2.5.2.2 Khi mua vật tư bên ngoài 40

2.5.3 Hạch toán tổng hợp qúa trình nhập nguyên vật liệu. 40

2.5.4 Hạch toán tổng hợp quá trình xuất nguyên vật liệu. 51

2.6 Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá. 66

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ. 67

3.1 Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu. 67

3.1.1 Bộ máy kế toán của Nhà máy. 67

3.1.2 Hình thức ghi sổ kế toán. 67

3.2 Công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu. 67

3.2.1 Công tác quản lý nguyên vật liệu. 68

3.2.1.1. Công tác tổ chức thu mua vật tư. 68

3.2.1.2- Công tác dự trữ bảo quản vật tư: 68

3.2.1.3- Công tác sử dụng vật tư: 68

3.2.2. Công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu: 69

3.2.2.1. Công tác tính giá nguyên vật liệu xuất kho: 69

3.2.2.2 Công tác tổ chức luân chuyển chứng từ 69

3.2.2.3 Công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 69

3.2.2.4 Công tác hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 69

3.2.3. Hạn chế 69

3.3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy 70

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


a hay tự sản xuất, chế biến được tiến hành kiểm tra trước khi nhập kho.Theo định kỳ nguyên vật liệu được kiểm kê để xác định số lượng, chất lượng nguyên vật liệu tồn kho, đồng thời so sánh với sổ sách kế toán, từ đó lập kế hoạch nhập, xuất vật tư cho sản xuất.
Công tác sử dụng vật tư:
Việc xuất vật tư sử dụng cho sản xuất được thực hiện theo kế hoạch, vật tư sử dụng còn thừa được thu hồi nhập kho và những vật tư có thể để lại tại phân xưởng để có thể sử dụng ngay trong kỳ sau. Phế liệu thu hồi được thu lại và có thể nhập kho.
Công tác tổ chức, quản lý vật tư:
Nguyên vật liệu đợc phân loại theo công dụng và được quản lý theo mã vật tư mà Nhà máy quy định. Các vật tư chi tiết của một loại vật tư được quản lý theo số thứ tự quy định.
Các vật tư chính được ký hiệu với mã số đầu là chữ A.
Các vật tư phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế được ký hiệu là chữ B và P.
Chữ cái tiếp theo được ký hiệu theo tên của vật tư đó và số thứ tự được ký hiệu các loại vật tư thuộc cùng một loại.
Ví dụ:
Nguyên vật liệu chính Phế thép ký hiệu mã là APT01.
Gang lỏng được ký hiệu là AGM02.
Nguyên vật liệu phụ Gạch Manhê Cacbon được ký hiệu là BGM28
Thép tròn CT3 F6 được ký hiệu BTT01.
Phụ tùng thay thế gố đỡ con lăn được ký hiệu PGD20.
Các loại vật tư của Nhà máy được tập trung tại kho của Nhà máy. Nhà máy quy định mã kho nhà máy là “KNM”để tiện việc theo dõi, ghi chép và nhập mã vào máy tính.
Khi làm kế toán máy, kế toán phải nhập theo mã vật tư đã được quy định.
Công tác quản lý vật tư về mặt giá trị: Công tác này do kế toán nguyên vật liệu đảm nhiệm ghi chép, tính toán và phản ánh cả về số lượng và giá trị tình hình tăng, giảm nguyên vật liệu. Khi mua và xuất nguyên vật liệu đều phải đảm bảo đầy đủ chứng từ liên quan để kế toán ghi sổ.
Việc hạch toán chi tiết và tổng hợp vật liệu được tổ chức và thực hiện theo hình thức Nhật ký chứng từ trên máy vi tính. Kế toán nguyên vật liệu có nhiệm vụ thu thập, kiểm tra các chứng từ như : Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Biên bản kiểm nghiệm...sau đó định khoản đối chiếu với sổ sách của thủ kho( qua các thẻ kho) rồi nhập dữ liệu vào máy, máy sẽ tự động tính các chỉ tiêu còn lại như : hệ số giá, giá trị vật liệu nhập, xuất, tồn kho cuối tháng. Cuối kỳ máy tính in ra các dữ liệu bảng biểu cần thiết như :Bảng kê số 3,Nhật ký chứng từ số 5, Bảng Tổng hợp nhập -xuất - tồn, Sổ cái TK 152... và các báo cáo khác theo yêu cầu phục vụ công tác hạch toán nguyên vật liệu.
2.2 Phân loại và tính giá nguyên vật liệu.
2.2.1 Phân loại.
Sản phẩm của Nhà máy Luyện thép Lưu Xá tuy không đa dạng về chủng loại, sản phẩm của Nhà máy chỉ gồm : thép thỏi, axetylen đóng chai...Tuy vậy, nguyên vật liệu sử dụng để phục vụ sản xuất cũng có nhiều loại. Để công tác tổ chức quản lý và hạch toán được đảm bảo, thuận tiện nguyên vật liệu được phân ra nhiều loại dựa trên vai trò và tác dụng của từng loại trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bao gồm các loại sau:
Nguyên vật liệu chính(TK152.1): Bao gồm thép thỏi, gang lỏng, FeMn65%, FeSi45%, FeMn61.4%+60.24%...
Nguyên vật liệu phụ (TK152.2): Bao gốm chất khử Cacbit Silic (C-Si), Đôlômit luyện kim, Vôi luyện kim, Vật liệu đúc vĩnh cửu, Nhôm thỏi, Gạch Manhê Cacbon...
Nhiên liệu (TK152.3): Bao gồm Dầu Shell Irur Fruid, Dầu hạt cải, Than cục...
Phụ tùng thay thế (TK152.4): Bulông M20, Lò xo bàn trượt kiểu thuỷ lực, Đầu vòi phunTy BQ04-14, Túi vải lọc tĩnh điện F200 L6400...
Phế liệu thu hồi (TK152.6): Phế thép hồi lò.
Theo cách phân loại như trên vừa đảm bảo được yêu cầu phản ánh tổng quát về mặt giá trị đối với mỗi loại nguyên vật liệu vừa thuận tiện, tránh nhầm lẫn cho công tác quản lý và hạch toán về số lượng, giá trị nguyên vật liệu.
2.2.2 Công tác tính giá nguyên vật liệu.
Tính giá nguyên vật liệu là một công tác rất quan trọng trong việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu.
2.2.2.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho trong kỳ.
Nguyên vật liệu của Nhà máy chủ yếu là mua nội bộ của các Nhà máy trong Công ty Gang thép Thái nguyên, còn một số nguyên vật liệu khác là mua ngoài. Theo quy định của chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho trong công tác hạch toán nguyên vật liệu, nguyên vật liệu của Nhà máy cũng được tính theo giá thực tế. Tùy theo từng nguồn nhập giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho được xác định dựa trên cơ sở các chứng từ hợp lệ chứng minh các khoản chi hợp pháp để tạo nên nguyên vật liệu.
Đối với vật tư mua nội bộ trong Công ty:
Giá thực tế vật liệu
nhập kho
=
Giá mua trên phiếu xuất kho
kiêm vận chuyển nội bộ
Giá mua trên phiếu xuất kho
kiêm vận chuyển nội bộ
=
Số lượng * Đơn giá
Ví dụ:
Ngày 30/06/2006 mua Phế thép của Nhà máy Cán thép Lưa Xá nhập kho 227.343 tấn theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 17506, đơn giá 4.150.000 đồng/tấn. Khi đó giá nhập kho của Phế thép được tính như sau:
Giá thực tế vật liệu
nhập kho
=
227,343 * 4.150.000
=
943.743.450 (đồng)
Đối với vật tư mua ngoài:
Giá thực tế vật liệu
nhập kho
=
Giá mua ghi trên
hoá đơn
+
Chi phí thu mua
thực tế
Trong đó:
Giá ghi trên hoá đơn là giá chưa có thuế GTGT đầu vào ( Nhà máy tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ).
Chi phí thu mua thực tế bao gồm: Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí bảo quản, hao hụt trong định mức...
Ví dụ:
Ngày14/06/2006 thu mua Phế thép của Công ty TNHH TM Anh Trang nhập kho 1114.14 tấn, đơn giá 4160000 đồng/tấn. Khi đó giá của Phế thép nhập kho được tính như sau:
Giá thực tế vật liệu
nhập kho
=
1.114,14*4.160.000
=
4.634.822.400 (đồng)
2.2.2.2 Đối với vật liệu xuất kho trong kỳ.
Nhà máy Luyện thép Lưu Xá sử dụng phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền để tính giá nguyên vật liệu xuất kho. Theo phương pháp này, căn cứ giá thực tế của nguyên vật liệu tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ kế toán xác định được giá bình quân của 1 đơn vị nguyên vật liệu xuất dùng.
Giá thực tế nguyên vật liệu
xuất kho
=
Giá bình quân 1 đơn vị
nguyên vật liệu
*
Số lượng vật liệu
xuất kho
Trong đó giá bình quân của 1 đơn vị nguyên vật liệu được tính như sau:
Đơn giá bình quân
1 đơn vị nguyên vật liệu
xuất dùng
=
Giá trị thực tế nguyên vật liệu tồn kho đầu tháng
+
Giá trị nguyên vật liệu nhập kho trong tháng
Số lượng nguyên vật liệu tồn kho đầu tháng
+
Số lượng nguyên vật liệu nhập kho trong tháng
Trong tháng 07/2006 đơn giá nguyên vật liệu Phế thép xuất kho được tính như sau:
Tồn kho đầu tháng:
- Số lượng: 5354,968 tấn
- Giá trị thực tế: 20994605,253 (đồng)
Nhập kho trong tháng:
Ngày 04/07:
PNK số 091: Nhập kho1618,790 tấn. Đơn giá 3.907.486,39 đồng /tấn
Vậy giá trị thực tế vật liệu nhập kho = 1618,789 * 3.907486,39 = 6.325.399.900 (đồng)
Tổng số lượng Phế thép thực tế nhập kho trong tháng 06/2006 là 15025.082 tấn
Ngày 14/07:
PNK số 096: Nhập kho 2123,744 tấn. Đơn giá 3.450.000 đồng/tấn.
Vậy giá trị thực tế vật liệu nhập kho = 2123,744 * 3.450.000 = 7.326.916.800 (đồng)
Ngày 21/07:
PNK số 098: Nhập kho 790,95 tấn. Đơn giá 3.450.000 đồng/tấn.
Vậy giá trị thực tế vật liệu nhập kho = 790,95 * 3.450.000 =2.728.777....
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online