Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chips_tulip
#918800 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ 3
I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ. 3
1.1 Giới thiệu chung 3
1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy. 3
1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Nhà máy 5
1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 6
1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 6
1.4.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 6
1.4.2.1 Đặc điểm sản phẩm, hàng hoá 6
1.4.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 6
1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy 9
1.5.1 Tổ chức bộ máy quản lý 9
1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban : 10
1.5.3 Tình hình sử dụng lao động. 11
II. ĐẶC DIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ 12
2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán. 12
2.2 Hình thức kế toán và đặc điểm các phần hành công việc kế toán. 16
Chế độ tài khoản kế toán 16
PHẦN 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ 19
2.1 Đặc điểm Nguyên vật liệu của Nhà máy. 19
2.2 Phân loại và tính giá nguyên vật liệu. 21
2.2.1 Phân loại 21
2.2.2 Công tác tính giá nguyên vật liệu 21
2.2.2.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho trong kỳ 21
2.2.2.2 Đối với vật liệu xuất kho trong kỳ 22
2.3 Các chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ 24
2.3.1 Các chứng từ sử dụng 24
2.3.2 Trình tự luân chuyển các chứng từ 24
2.3.2.1 Thủ tục mua và nhập kho nguyên vật liệu 24
2.3.2.2 Thủ tuc xuất nguyên vật liệu 32
2.4 Hạch toán chi tiết quá trình nhập, xuất kho nguyên vật liệu tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá 36
2.5 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 40
2.5.1 Tài khoản sử dụng 40
2.5.2 Chứng từ sử dụng. 40
2.5.2.1 Khi mua vật tư nội bộ. 40
2.5.2.2 Khi mua vật tư bên ngoài 40
2.5.3 Hạch toán tổng hợp qúa trình nhập nguyên vật liệu. 40
2.5.4 Hạch toán tổng hợp quá trình xuất nguyên vật liệu. 51
2.6 Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá. 66
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ. 67
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu. 67
3.1.1 Bộ máy kế toán của Nhà máy. 67
3.1.2 Hình thức ghi sổ kế toán. 67
3.2 Công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu. 67
3.2.1 Công tác quản lý nguyên vật liệu. 68
3.2.1.1. Công tác tổ chức thu mua vật tư. 68
3.2.1.2- Công tác dự trữ bảo quản vật tư: 68
3.2.1.3- Công tác sử dụng vật tư: 68
3.2.2. Công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu: 69
3.2.2.1. Công tác tính giá nguyên vật liệu xuất kho: 69
3.2.2.2 Công tác tổ chức luân chuyển chứng từ 69
3.2.2.3 Công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 69
3.2.2.4 Công tác hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 69
3.2.3. Hạn chế 69
3.3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy 70
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


LỜI NÓI ĐẦU

Xã hội tồn tại và phát triển qua các giai đoạn là nhờ quá trình sản xuất sản phẩm. Để quá trình này diễn ra liên tục từ khâu đầu đến khâu đến cuối, một yếu tố không kém phần quan trọng là nguyên vật liệu - đầu vào của sản xuất. Nguyên vật liệu càng trở nên quan trọng hơn khi đặt vào ngành công nghiệp sản xuất, vì nó là cơ sở tạo nên sản phẩm thỏa mãn người tiêu dùng. Ở nước ta, ngành công nghiệp vật liệu đang trên đà phát triển và luôn được quan tâm hàng đầu.
Xét trên góc độ doanh nghiệp, nguyên vật liệu đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành đều đặn, thường xuyên đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Nhất là trong nền kinh tế thị trường, dưới sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh….đã làm cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải luôn chú trọng tới yếu tố giảm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm.
Chi phí nguyên vật liệu là một trong những yếu tố chi phí cơ bản của quá trình sản xuất và thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất cũng như trong tổng giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải tiết kiệm một cách triệt để và hợp lý nguyên vật liệu tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng trệ sản xuất hay thừa nguyên vật liệu gây ứ đọng vốn.
Muốn vậy phải quản lý vật liệu toàn diện từ khâu cung cấp đến khâu dự trữ, sử dụng về số lượng chủng loại. Hiệu quả quản lý vật liệu quyết định hiệu quả sử dụng vốn lưu động và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy phải nhất thiết xây dựng được chu trình quản lý vật liệu. Điều đó không chỉ có ý nghĩa về mặt kế toán là giúp hạch toán vật liệu được chính xác mà còn là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quản lý và hạch toán vật liệu trở thành bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính có vai trò tích cực trong điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
Việc sử dụng có hiệu quả nguyên vật liệu vừa tiết kiệm nguồn lực cho sản xuất, cho doanh nghiệp và đồng thời rộng hơn cả là cho toàn xã hội. Kế toán nguyên vật liệu với chức năng là công cụ quản lý phải tính toán, theo dõi kịp thời về mặt số lượng và giá trị vật liệu nhập xuất tồn kho làm cơ sở cho việc xác định chi phí nguyên vật liệu trong tổng chi phí sản xuất đồng thời tạo tiền đề cho kế hoạch tiết kiệm nguyên vật liệu.
Nhận thức được ý nghĩa của chi phí nguyên vật liệu trong tổng chi phí sản xuất cũng như vai trò quan trọng của kế toán nguyên vật liệu, trong thời gian thực tập tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá, em đã mạnh dạn tìm hiểu đề tài “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Nhà máy Luyện thép Lưu Xá”.
Nhà máy Luyện thép Lưu Xá là đơn vị thành viên của Công Ty Gang Thép Thái Nguyên, là một doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao trong chi phí sản xuất của nhà máy. Dưới sự hướng dẫn tận tình của PGS-TS Nguyễn Minh Phương cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong phòng kế toán của nhà máy đã giúp em hoàn thành đề tài này. Quá trình thực tập tại nhà máy giúp em thấy được vai trò của công tác kế toán nguyên vật liệu từ khâu lập và luân chuyển chứng từ đến việc sử dụng tài khoản kế toán, vào sổ kế toán. Trên quan điểm đó phạm vi nghiên cứu đề tài của em gồm các nội dung sau:
Phần 1: Tổng quan về Nhà máy Luyện thép Lưu Xá.
Phần 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá.
Phần 3: Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phammhuyenn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013255 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement