Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kun_nhox
#918792

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của công nhân kỹ thuật tai công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2

I. Khái quát chung về công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên cơ khí hà nội 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội. 2

2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội. 4

3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội. 7

3.1. Đặc điểm về các yếu tố đầu vào bao gồm: 7

3.1.1. Đặc điểm về vốn 7

3.1.2. Đặc điểm về lao động 7

3.1.3. Đặc điểm về máy móc thiết bị của công ty 9

3.1.4. Đặc điểm về nguyên vật liệu 10

3.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ 10

3.3. Đặc điểm về các mặt hàng của dn và thị trường tiêu thụ sản phẩm 12

4. Một số kết quả đạt được của công ty trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 13

4.1. Một số kết quả đạt được 13

4.2 Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 14

II. Thực trạng lao động, tiền lương của Công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà Nội. 14

1. Thực trạng lao động 14

1.1. Thực trạng về quy mô, cơ cấu và trình độ lao động. 14

1.1.1. Quy mô cơ cấu, trình độ lao động theo giới tính, theo tuổi. 14

1.1.2. Trình độ văn hoá trình độ chuyên môn của người lao động 16

1.2. Thực trạng tuyển dụng lao động 16

1.3 Thực trạng phân công lao động 17

1.3.1. Phân công lao động theo chuyên môn được đào tạo 17

1.4. Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động. 18

2. Định mức lao động 19

3. Tiền lương 19

4. Quản lý nhà nước về tiền lương. 21

5. Đánh giá nhận xét. 22

PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ 24

I) cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nâng cao năng suất lao động của công nhân kỹ thuật tại công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí hà nội 24

1. Cơ sở lý luận 24

1.1. Một số khái niệm 24

1.2. Vai trò của việc nâng cao năng suất lao động của lực lượng công nhân kỹ thuật công tác tại công ty cơ khí Hà Nội. 27

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao năng suất lao động của lực lượng công nhân kỹ thuật công tác tại công TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội. 28

1.3.1. Quan lý và sử dụng thời gian lao động – Thời giờ làm việc của người lao động 29

1.3.2. Thời gian nghỉ ngơi 30

1.3.3. Tổ chức lao động 30

1.3.4. Cải thiện điều kiện lao động 32

1.3.5. Đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực 32

1.3.6. Máy móc thiết bị và quy trình công nghệ: 33

1.4. Các biện pháp nâng cao năng suất lao động. 33

1.5. Đánh giá hiệu quả của việc tăng cường năng suất lao động. 34

2) Cơ sở thực tiễn. 35

II. Thực trạng năng suất lao động của lực lwongj công nhân kỹ thuật công tác tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội 38

1. Tình hình sử dụng thời gian lao động của lực lượng công nhân kỹ thuật công tác tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội. 38

2. Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội với vấn đề cải thiện điều kiện lao động . 42

3 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. 48

4. Công tác tổ chức phục vụ người làm việc tại công ty TTHH Nhà nước một thành viên Hà Nội 48

5. Công tác về bố trí lao động tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội ảnh hưởng đến năng suất lao động. 50

6. Yếu tố máy móc thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ảnh hưởng đến năng suất lao động. 52

7. Nhân tố về đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực để góp phần nâng cao trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao năng suất lao động. 52

8. Một số nhân tố khác tác động đên năng suất lao động của công ty. 53

III. Nhận xét về hiệu quả sử dụng lực lượng công nhân kỹ thuật và phương pháp quản lý đánh giá năng suất lao động tại công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội. 55

1. Nhận xét chung. 55

2. Những tồn tại trong việc sử dụng lực lượng công nhân kỹ thuật và phương pháp quản lý tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên cơ khí Hà Nội. 56

PHẦN III: MỘT SỐ GẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY 57

I. Một số gải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của công nhân kỹ thuật tại công ty tnhh nn 1 thành viên cơ khí hà nội 57

1. Tăng cường đầu tư mua sắm các máy móc thiết bị mới có công nghệ hiện đại năng suất cao thay thế các loại máy móc thiết bị lạc hậu. 57

2. Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng công nhân lành nghề , nâng cao hiệu quả thực tế của bậc thợ . 57

3. Biện pháp về điều kiện lao động cho công nhân viên . 58

4. Biện pháp về tổ chức phục vụ nơi làm việc. 59

5. Biện pháp về giờ làm việc và nghĩ ngơi . 60

II. Một số khuyến nghị 61

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cá nhân đối với công việc hoàn thành.
Điều kiện: Bao gồm các hoạt động nhằm chuẩn bị cho công nhân viên thu nhập kịp với cơ cấu tổ chức khi nó thay đổi và phát triển.
* Thi đua lao động
Thi đua là sự đua sức, đua tài giữa các tập thể và cá nhân với nhau trong quá trình lao động sản xuất, học tập công tác và rèn luyện nhằm đạt được kết quả cao hơn nữa so với thành tích đã đạt được trong mối quan hệ hợp tác và cùng nhau phát triển.
* An toàn lao động
Kỹ thuật an toàn lao động là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố nguy hiểm gây tai hại người lao động trong quá trình sản xuất.
* Vệ sinh lao động
Kỹ thuật vệ sinh là nghiên cứu những ảnh hưởng, điều kiẹn xấu của các quá trình lao động, của quá trình lao động, của các yếu tố môi trường lao động, điều kiện lao động gây lên tình trạng bệnh lý, đưa ra những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhằm cải thiện điều kiện lao động.
1.2. Vai trò của việc nâng cao năng suất lao động của lực lượng công nhân kỹ thuật công tác tại công ty cơ khí Hà Nội.
* Đối với doanh nghiệp:
Là 1 doanh nghiệp sản xuất, công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội luôn luôn tìm các biện pháp nhằm thúc đẩy việc nâng cao năng suất lao động, nhất là đối với lực lượng công nhân kỹ thuật –lực lượng nòng cốt, niềm tự hoà của công ty. Tăng năng suất lao động là giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí đầu vào của mỗi sản phẩm sản xuất ra những công ty từ đó có cơ sở, điều kiện thuận lợi cho công ty có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Doanh thu của công ty cũng vì thế mà có khả năng tăng lên do có sản phẩm bán ra có giá cạnh tranh với doanh nghiệp khác.. Công ty sẽ có điều kiện đầu tư các công nghệ dây chuyền sản xuất mới, có nguồn lực để có thể đãi ngỗ tốt hơn cho người lao động, tạo động lực thúc đẩy họ hăng say làm việc hơn. Sản xuất với năng suất lao động cao sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí lao động, thời gian lao động là cơ sở tiết kiệm quỹ thời gian, sử dụng vào các mục đích đầu tư phát triển khác của ngân sách doanh nghiệp.
* Đối với người lao động
Đối với người lao động, năng suất lao động luôn là động lực, là mục tiêu phấn đấu của mỗi người công nhân để củng cố, cải thiện vị trí công tác (tăng lương, thăng chức…); để khẳng định mình hay đôi khi khi cũng lại là các sáng kiến chỉ nhằm cho vông việc của chính họ bớt đi phân nặng nhọc. Tác động và ý nghĩa của việc nâng cao năng suất lao động của lực lượng kỹ thuật tại công TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội khi xét trên quan điểm của người lao động cũng có ý kiến trái ngược bởi 2 luồng quan điểm không thống nhấtgiữa chính những người công nhân. của người. Khi yêu cầu về năng suất lao động được đưa ra thì cũng là thời điểm mà sẽ có 1 lực lượng công nhân sẽ không đáp ứng được yêu cầu và bị sa thải
và khi yêu cầu ngày càng cao thì điều này đã được thể hiện rõ nét. Tuy nhiên, một thức tế mà các công nhân kỹ thuật hiểu được đó là quy luật tự nhiên mà họ phải chấp nhận và điều cần làm là luôn tự trau dồi tri thức cho bản thân mình theo kịp với bước tiến của yêu cầu thực tế đặt ra nếu như không muốn bị đào thải.
* Đối với xã hội
Đằng sau những lợi ích thiết thực mang lại từ việc nâng cao năng suất lao động của lực lượng công nhân kỹ thuật đối với công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội thì nó còn có ý nghĩa rất lớn đối với xã hội. Năng suất lao động của lực lượng công nhân kỹ thuật tăng góp phần tăng năng suất lao động xã hội, tiết kiệm được các nguồn lực, hạn chế được việc sử dụng quá mức nguyên liệu đầu vào dùng cho sản xuất. Hơn nữa, nâng cao năng suất lao động còn mang lại hiệu quả sản xuất của nó làm thúc đẩy tiến trình phát triển của xã hội, nâng cao đời sống xã hội qua từng bước cải tạo phương pháp sản xuất của xã hội, nâng cao năng lực hiệu quả của lực lượng lao động xã hội mà người công nhân kỹ thuật của công ty cơ khí Hà Nội là một bộ phận trong đó.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao năng suất lao động của lực lượng công nhân kỹ thuật công tác tại công TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội.
Năng suất lao động biến động khi Q và T, vì thế các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động chính là các nhân tố ảnh hưởng đến Q và T . Muốn tăng năng suất lao động có thể tăng Q hay giảm T hay tác động đồng thời đến cả 2 nhân tố Q và T.
Có rất nhiều nhân tố ảnh hướng đến năng suất lao động như: Nhân tố sử dụng thời gian lao động, tổ chức phục vụ nguồn lực việc, điều kiện lao động, bố trí lao động, tiền lương, tiền thưởng, đào tạo và phát triển, máy móc thiết bị và quy trình công nghệ… Mỗi nhân tố có mức độ ảnh hưởng khác nhau, có những nhân tố chỉ ảnh hưởng đến riêng T hay Q nguyên nhân có những nhân tố ảnh hưởng đến cả T và Q. Có những nhân tố mà ta có thể định lượng được mức độ ảnh hưởng đến năng suất lao động. Tuy nhiên để cải thiện năng suất lao động cần nghiên cứu các nhân tố đó và hoàn thiện chúng trong phạm vi nghiên cứu bài viết tui xin đề cập đến các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến năng suất lao động như sau:
1.3.1. Quan lý và sử dụng thời gian lao động – Thời giờ làm việc của người lao động
Thời gian làm việc của người lao động có ảnh hưởng nhất định đến năng suất lao động.
Việc phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động nhằm tìm ra các nguyên nhân tổn thất trong ca làm việc thời gian làm việc trong năm.
Ta sẽ sử dụng bảng cân đối thời gian lao động bình quân của 1 công nhân sản xuất hay 1 lao động trong năm đẻ tìm ra nguyên nhân của các tổn thất thời gian lao động: Thời gian vắng mặt và ngừng việc trong năm, từ đó tìm ra các biện pháp nhằm giảm số ngày không làm việc trong năm.
* Chế độ sử dụng ngày công làm việc theo chế độ.
Ttt
H =
Tcđ
Trong đó:
H : Hệ số ngày công làm việc theo chế độ
Ttt : Ngày công làm việc thực tế trong năm.
Tcđ : Ngày công làm việc theo chế độ trong năm
* Hệ số sử dụng giờ công lao động
Tcó ích
K =
Tca
Tcó ích
K =
Tca
Để đánh giá hiệu quả sử dụng thời gian lao động ta tính hệ số giờ công có ích trong ca/ ngày làm việc so với tổng số thời gian ngày/ ca làm việc.
Trong đó:
K : Hệ số sử dụng giờ công lao động
Tcó ích : Thời gian làm việc hữu ích trong ca
Tca : Thời gian làm việc theo quy định
1.3.2. Thời gian nghỉ ngơi
Thời gian nghỉ ngơi là thời gian trong đó người lao động không phải thực hiện nghĩa vụ lao động của mình. Song vẫn có những lúc người lao động vẫn vi phạm lãng phí thời gian ảnh hưởng đến thời gian làm việc.
Doanh nghiệp áp dụng đối với công nhân viên quản lý, phòng ban làm việc theo chế độ quy định của Nhà nước là 8h/ngày; 40h/tuần.
Đối với công nhân sản xuất: Giờ nghỉ giữa ca: người lao động làm việc liên tục 8h thì được nghỉ ít nhất 30 phút.
Lao động nữ thì được nghỉ theo quy định của luật lao động.
- Xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi phải khoa học, ca...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement