Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By korea_huy
#918786

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty Dona Bochang

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CHI NHÁNH CÔNG TY DONA BOCHANG 3

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY DONA BOCHANG 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh 3

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh Công ty Dona Bochang: 4

3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý: 4

3.2.Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận phòng ban: 5

4 .Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của chi nhánh Công ty: 6

4.1. Cơ cấu tài sản của chi nhánh Công ty: 6

4.2. Nguồn vốn của chi nhánh Công ty Dona Bochang: 7

5. Đặc Điểm Tổ Chức Hoạt Động Kinh Doanh 8

6. Tổ Chức Quản Lý Hệ Thống Kênh Phân Phối 9

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN. 9

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 9

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 11

2.1. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán. 11

2.2. Đặc điểm tổ chức chứng từ kế toán. 12

2.3. Tổ chức sử dụng hệ thống tài khoản. 12

2.4. Tổ chức sổ kế toán. 13

2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo. 13

III. KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ. 14

1. Hạch toán quá trình mua hàng. 14

1.1. cách mua hàng và chứng từ sử dụng . 14

1.2. Tính giá thực tế hàng hoá mua. 14

1.3. Kế toán chi tiết kho hàng. 15

1.4. Kế toán tổng hợp quá trình mua hàng 18

2. Hạch toán quá trình bán hàng. 19

2.1. cách bán hàng và thủ tục chứng từ. 19

2.1.1.cách bán buôn trực tiếp tại kho chi nhánh 19

2.1.2.cách bán lẻ: 19

2.2. Hạch toán quá trình bán hàng: 20

2.3. Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ bán hàng 25

2.4. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng 26

3. Hạch toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý: 28

4. Hạch toán các nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ 29

PHẦN II: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CHI NHÁNH CTY DONA BOCHANG 30

I. NHẬN XÉT CHUNG. 30

1. Nhận xét chung. 30

2. Nhận xét về kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Chi nhánh công ty Dona Bochang 31

2.1. Nhận xét chung về công tác kế toán. 31

2.2. Nhận xét về kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ: 31

II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY DONA BOCHANG. 33

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện: 33

2. Phương hướng hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Chi nhánh . 33

2.1 Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu: 34

2.2. Vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán 35

2.3. Sổ sách kế toán 35

2.4. Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc nâng cao thu nhập: 36

KẾT LUẬN 37

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


y. Lập đầy đủ các báo cáo kế toán thống kê và quyết toán của Chi nhánh về Công ty theo đúng thời hạn quy định. Kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh và Nhà nước về công tác hạch toán kế toán của Chi nhánh.
- Phó phòng kế toán: Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng và Giám đốc Chi nhánh về các việc được giao. Trực tiếp chỉ đạo và tổng hợp quyết toán toàn Chi nhánh phụ trách công tác kiểm tra toàn các đơn vị, hướng dẫn chế độ hạch toán trong toàn Chi nhánh và giải quyết các công việc khi kế toán trưởng đi vắng.
- Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ tổng hợp các chứng từ, số liệu vào sổ cái và lập báo cáo kế toán, cuối kỳ tiến hành xác định kết quả kinh doanh, lập bảng tổng kết tài sản của toàn Chi nhánh.
- Kế toán thanh toán ngân hàng: Có nhiệm vụ cân đối tiền gửi Ngân hàng, cân đối kế hoạch mua ngoại tệ, theo dõi tiền vay, tiền gửi, làm thủ tục vay, trả Ngân hàng đúng hạn, đối chiếu với kế toán kho, kế toán bán hàng, phối hợp với thủ quỹ để cân đối tiền mặt, để thu chi có kế hoạch.
- Kế toán tiền lương, bảo hiểm và tài sản cố định: Phòng tổ chức theo dõi và quyết toán chi phí tiền lương theo quy định, phòng kế toán nhận quyết toán từ phòng tổ chức tiến hành tính lương, BHXH, BHYT, KPCĐ. Kế toán có nhiệm vụ ghi chép, phant ánh tổng hợp số liệu về tình hình tăng, giảm tài sản cố định, hàng tháng kế toán lập bảng trích khấu hao tài sản cố định và tham mưu cho Chi nhánh trong việc sử dụng tài sản cố định.
- Kế toán kho, quầy, công nợ:Trực tiếp theo dõi sổ sách chi tiết về hàng hoá, tài sản trong kho. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về hàng tồn kho, giá bán và về công nợ bán hàng đối với khách hàng cối mỗi ngày, đôn đốc đối chiếu công nợ của các quầy, các cửa hàng.
- Thủ quỹ: Quản lý và bảo quản tiền mặt tại quỹ. Hàng ngày căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ gốc hợp lệ, hợp pháp để nhập hay xuất quỹ tiền mặt.
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.
2.1. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán.
Chi nhánh áp dụng chế độ kế toán mới theo quyết định số 167 / 2000/ QĐ- BTC ngày 25/10/2000.
- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/ N.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: VNĐ- Việt Nam đồng.
- Nguyên tắc và phương pháp đổi các đồng tiền khác theo giá thời điểm bán ra của ngân hàng Ngoại thương TP. Hà Nội.
- Hình thức sổ kế toán: Nhật ký – Chứng từ.
- Phương pháp kế toán TSCĐ: Mở sổ theo dõi chi tiết từng tài sản.
- Nguyên tắc đánh giá TSCĐ theo giá mua thực tế hay theo đánh giá của Nhà nước.
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho mà Chi nhánh áp dụng là phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.
- Trong báo cáo tài chính áp dụng các mẫu biểu sau:
+ Mẫu số B01\ DN: “ Bảng cân đối kế toán”.
+ Mẫu số B02\ DN: “ Kết quả hoạt động kinh doanh”.
+ Mẫu số B09\DN: “ Thuyết minh báo cáo tài chính”.
2.2. Đặc điểm tổ chức chứng từ kế toán.
Mọi hoạt động kinh tế tài chính trong Chi nhánh được lập theo chứng từ mẫu
-Phần lao động tiền lương Chi nhánh áp dụng những chứng từ sau: Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH.
-Phần hàng tồn kho bao gồm: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, thẻ kho, biên bản kiểm kê vật tư, hàng hoá.
-Phần bán hàng có hoá đơn thuế GTGT.
-Phần tiền tệ gồm các phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, bảng kiểm kê quỹ.
-Phần tài sản cố định gồm biên bản giao nhận tài sản cố định.
2.3. Tổ chức sử dụng hệ thống tài khoản.
Chi nhánh công ty Công ty Dona Bochang là công ty thương mại, dịch vụ cho nên hệ thống tài khoản do Bộ Tài Chính quy định.
Để có thể hệ thống hoá và xử lý thông tin kế toán nhằm đáp ứng những yêu cầu cung cấp thông tin kế toán thì Chi nhánh không thể bỏ qua phương pháp tài khoản kế toán. Căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán thống nhất ban hành cũng như quy mô và nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở đơn vị, kế toán trưởng xác định danh mục hệ thống tài khoản kế toán sử dụng trong Chi nhánh. Đồng thời xây dựng danh mục và cách thức ghi chép các tài khoản cấp II được áp dụng trong Chi nhánh. Các TK cấp I được sử dụng là: TK 111, 112, 113, 131, 133, 136, 138, 144, 211, 214, 241, 351, 311, 333,3 34, 338,341
Tài khoản cấp II là: TK 3382, 3383, 3384, 1388, 3331,33312,3333,6418.
2.4. Tổ chức sổ kế toán.
Trong 4 hình thức sổ kế toán, Chi nhánh đã áp dụng hình thức sổ kế toán :Nhât ký-Chứng từ
Trình tự ghi sổ theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 12: Quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Chứng từ
Chứng từ gốc và các bảng phân bổ
Nhật ký - Chứng từ
Sổ cái
Sổ (thẻ) hạch toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
Báo cáo tài chính
Bảng kê
Ghi chú: Lập hàng ngày
Lập cuối kỳ kế toán
Đối chiếu
2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo.
Đã áp dụng hình thức sổ kế toán– Chứng từ.
Trong Chi nhánh báo cáo kế toán bao gồm: Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
- Báo cáo tài chính: Bao gồm 3 biểu mẫu sau:
+ Bảng cân đối kế toán: Mẫu số 01.
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Mẫu số 02.
+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số 09.
- Báo cáo quản trị:
Các báo cáo quản trị cung cấp thông tin Tài chính kế toán phục vụ cho yêu cầu quản lý nội bộ của Chi nhánh. Báo cáo quản trị bao gồm:
+ Báo cáo tổng doanh thu.
+ Báo cáo số dư công nợ.
+ Báo cáo về tài sản cố định.
+ Báo cáo về thu nhập người lao động.
Báo cáo tài chính của Chi nhánh được lập và gửi vào cuối mỗi quý, báo cáo tài chính được gửi chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, còn thời hạn gửi báo cáo Tài chính năm của công ty là 90 ngày.
III. Kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ.
1. Hạch toán quá trình mua hàng.
1.1. cách mua hàng và chứng từ sử dụng .
Tổ chức khai thác nguồn hàng là một nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị kinh doanh thương mại. Chi nhánh công ty Công ty Dona Bochang là đơn vị kinh doanh thương mại, vì vậy, nguồn hàng chủ yếu của chi nhánh là được nhập từ Đài Loan và trong nước
- Bộ chứng từ sử dụng gồm:
+ Hoá đơn mua hàng.
+ Biên bản kiểm nghiệm hàng
+ Phiếu nhập kho
+ Thẻ kho
1.2. Tính giá thực tế hàng hoá mua.
Vì là công ty áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên trị giá vốn thực tế hàng hoá mua về nhập kho được tính như sau:
1.3. Kế toán chi tiết kho hàng.
Khi hợp đồng mua hàng hoá đã được ký kết, chủ hàng giao hàng tại kho với hoá đơn GTGT, sau đó thủ kho nhận hàng, kiểm nghiệm hàng cả về số lượng và chất lượng. Sau khi kiểm tra hàng hoá, thủ kho báo cho nhân viên phòng kinh doanh, phòng kinh doanh sẽ dựa vào hoá đơn để tính giá bán mặt hàng, loại hàng và yêu cầu kế toán kho làm phiếu nhập kho theo đúng số lượng ghi trên hoá đơn và giá đã được tính.
Hoá đơn giá trị gia tăng
Liên 1 (lưu)
Mẫu số 01 GTKT - 3LL
Ngày 20 tháng 7 năm 2005
No: 000254
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Phú Thái
Địa chỉ:
Điện thoại:
Họ và tên người mua: công ty Dona Bochang
Địa chỉ: Tài khoản: ...............
Hình thức thanh t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement