Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#918782

Download miễn phí Luận văn Phân tích và đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4

1.1. KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4

1.1.1. Chiến lược kinh doanh 4

1.1.2. Quản trị chiến lược kinh doanh 6

1.2. NỘI DUNG VÀ QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 7

1.2.1. Xác định mục tiêu chiến lược 8

1.2.2. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 9

1.2.3. Nhận dạng các phương án chiến lược và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp 18

1.2.4 Lập kế hoạch thực hiện 21

1.2.5 Đánh giá chiến lược 21

1.3. CÁC LOẠI HÌNH CHIẾN LƯỢC 22

1.3.2. Các chiến lược kinh doanh bộ phận 28

1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 32

1.4.1. Ma trận thị phần tăng trưởng BCG: 32

1.4.2. Ma trận McKinsey - GE (General Electric) 34

1.4.3. Phân tích SWOT và các kết hợp chiến lược 36

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 39

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 39

2.1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty 39

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 44

2.1.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm qua các năm: 53

2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 53

2.2.1. Môi trường bên trong 53

2.2.2. Môi trường bên trong 59

2.2.3. Một số đánh giá về các yếu tố nội bộ của Công ty: 62

2.2.4. Hình thành các phương án chiến lược và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp 64

2.2.5. Ma trận cơ hội - nguy cơ: 65

2.2.6. Ma trận BCG: 67

2.2.7. Ma trận Mc. Kinsey - GE: 69

2.2.8. Ma trận SWOT: 72

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 74

3.1. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 74

3.1.1. Xây dựng chiến lược phải dự đoán được bối cảnh tương lai của môi trường kinh doanh. 74

3.1.2. Chiến lược phải phù hợp với nguồn nội lực của doanh nghiệp 74

3.1.3 Chiến lược phải tập trung được nguồn lực, tránh dàn trải. 75

3.1.4. Chiến lược phải dựa trên cơ sở khai thác các lợi thế cạnh tranh 76

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 76

 3.2.1. Đa dạnh hoá chủng loại cáp thông tin 76

3.2.2. Thực hiện chính sách giá phù hợp 78

3.2.3. Tổ chức tốt công tác marketing 79

3.2.4. Công tác nghiên cứu phát triển 82

3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức 83

3.2.6. Nâng cao năng lực sản xuất 88

3.2.7. Các chương trình điều chỉnh chiến lược 89

3.3. DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 92

KẾT LUẬN 97

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


đạo Công ty đề ra quyết tâm: Khẩn trương nghiên cứu thị trường trong ngành, nhanh chóng tìm được những sản phẩm mới, mạnh dạn đầu tư công nghệ mới theo phương châm “ đi thẳng vào công nghệ mới, công nghệ tiến tiến nhất”. Thực hiện đi tắt đón đầu, cung cấp cho thị trường những sản phẩm phù hợp, nhanh chóng mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến tất cả cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Từ những phân tích, kết quả nghiên cứu thị trường trong ngành, lãnh đạo Công ty đưa ra kế hoạch điều chỉnh định hướng sản xuất kinh doanh gồm:
Nâng cao chất lượng xây dựng công trình kiến trúc để đủ tiềm năng cạnh tranh được hạng mục công trình có quy mô vừa và nhỏ (mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng trở xuống).
Phát triển các sản phẩm xây lắp sang lĩnh vực xây dựng các công trình thông tin, truyền dẫn, lắp đặt tổng đài (trước đây có tham gia xây dựng các tuyến truyền dẫn nhưng chỉ thực hiện phần trồng cột, xây nhà, trạm, đổ móng và lắp dựng các cột cao).
Đầu tư và phát triển mạnh lĩnh vực tư vấn đầu tư, thiết kế công trình kiến trúc và công trình thông tin. Đây là nhiệm vụ không mới nhưng phải được kiện toàn nâng cấp hoạt động theo nghị định mới về quản lý trong đầu tư xây dựng cơ bản.
+ Trở thành một kênh tiếp thị rất hữu hiệu cho công tác tìm việc công trình thi công.
+ Nhanh chóng giúp các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục đầu tư để triển khai công việc xây lắp.
+ Thiết kế các mạng truyền thống dẫu là lĩnh vực mang tính chất chuyên nghiệp nên mức độ cạnh tranh bớt khốc liệt hơn.
Triển khai lĩnh vực kinh doanh mới, đó là kinh doanh xuất nhập khẩu. Đây là một nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới.Triển khai nhiệm vụ này giúp cho doanh nghiệp tận dụng, khai thác những tiềm năng thị trường còn bỏ ngỏ của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và của chính Công ty Xây dựng Bưu địên. Ví dụ hàng năm Tổng Công ty phải nhập hàng trăm triệu usd vật tư thiết bị Bưu chính viễn thông. Đối với lĩnh vực xây dựng cũng có tỷ trọng nhập khẩu lớn về vật liệu mới, vật liệu cao cấp, cung cấp cho các công trình có đầu tư lớn.
Phải chuyển hướng đầu tư cho công nghiệp. Lựa chọn sản xuất một số mặt hàng thay thế vật tư nhập khẩu cung cấp cho mạng lưới. Đây cũng là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Có thể nói, sản xuất công nghiệp khác với quản lý xây dựng trên các công trình. Đặc biệt chủ chương của ngành, của Công ty là đầu tư vào thiết bị hiện đại, như vậy đặt ra mục tiêu định hướng, chiến lược phát triển rất đồ sộ nhằm tăng bình quân 20% kế hoạch sản lượng và doanh thu trong giai đoạn 2001-2005. Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Công ty đã quán triệt chủ chương trên và quyết tâm đồng loạt triển khai các nhiệm vụ quan trọng đã đặt ra.
Từ ngày 09/07/2004, Bộ trưởng bộ Bưu chính viễn thông Việt Nam, ban hành quyết định 31/2004/QĐ-BCVT chuyển Công ty xây dựng Bưu điện, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam thành Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện.
Tên, trụ sở và hình thức hoạt động của Công ty
Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
Tên giao dịch quốc tế : Post and Telecommunication investment and Construction Joint - Stock Company
Tên viết tắt : PTIC
Trụ sở chính đặt tại : Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại : 84-4-8611511/8615093
Fax : 84-4-6422523
Email : xaydungbuudien @yohoo.com.vn
Website : www.xaydungbuudien.com
Hình thức hoạt động
Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện là doanh nghiệp được thành lập theo hình thức chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện kế thừa các quyền và nghĩa vụ đối với phần vốn góp của công ty xây dựng Bưu điện.
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
Nhiệm vụ của Công ty
Công ty được thành lập nhằm huy động và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo lợi tức cho cổ đông và đóng góp ngân sách cho nhà nước, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh đưa Công ty ngày càng phát triển.
Chức năng
Xây dựng các công trình Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp, dân dụng theo qui định cuả pháp luật :
+ Xây dựng các công trình chuyên ngành bưu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học, thông gió, điều hoà nhiệt độ
+ Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng bao gồm cả kỹ thuật hạ tầng và trang trí nội ngoại thất, xây dựng nền móng công trình và kết cấu hạ tầng: cầu đường, sân bay, bến cảng, đê điều, đường dây và trạm biến áp cột anten…
Tư vấn thiết kế
+ Khảo sát công trình xây dựng
+ Tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, khảo sát, lập dự toán các công trình xây dựng chuyên ngành Bưu chính viễn thông, các công trình xây dựng công nghiệp khác.
Sản xuất vật liệu xây dựng và các loại vật liệu khác phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp và nhu cầu xây dựng dân dụng
+ Sản xuất vật liệu xây dựng và các vật liệu liên quan khác phục vụ hoạt động của đơn vị.
+ Sản xuất các sản phẩm từ nhựa dùng trong xây dựng, dùng trong các công trình bưu điện
+ Sản xuất các vật liệu máy móc thiết bị phục vụ ngành bưu chính viễn thông, điện tử, tin học.
Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.
+ Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây dựng, điện tử viễn thông, tin học, trang bị nội thất, vật tư hoá chất ngành nhựa, ngành trang trí nội thất ngoại thất (trừ hoá chất nhà nước cấm).
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu máy móc, thiết bị xây dựng, điện tử viễn thông, ngành nhựa, ngành in, trang trí nội ngoại thất.
- Đầu tư kinh doanh nhà ở, đầu tư kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và dân dụng.
Phạm vi hoạt động : trong và ngoài nước theo luật định.
Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.2.1.1. Sơ đồ bộ máy quản lý
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã từng bước tiến hành cải tổ lại toàn bộ hệ thống cơ cấu quản lý cũ nhằm phù hợp với tình hình doanh nghiệp và cơ chế thị trường mới.
Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của Công ty
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc điều hành
Ban kiểm soát
Các ban quản lý dự án đầu tư
Phòng tài chính kế toán thống kê
Phòng kế hoạch thị trường
Phòng đầu tư
Phòng kỹ thuật công nghệ
Phòng tổ chức nhân sự quản lý
Các ban chỉ huy công trình xây lắp
Các chi nhánh công ty - XN xây lắp
Đại diện Công ty phía Nam
Chi nhánh công ty- các nhà máy vật liệu viễn thông 1,2
Trung tâm thương mại và dịch vụ
Sự phân công trách nhiệm
Hội đồng Quản trị (HĐQT)
HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện gồm có 5 thành viên do đại hội đồng cổ đông bầu, trong đó có 3 thành viên thay mặt cho phần vốn nhà nước và 2 thành viên thay mặt cho vốn góp...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online