Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#918782 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4
1.1. KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4
1.1.1. Chiến lược kinh doanh 4
1.1.2. Quản trị chiến lược kinh doanh 6
1.2. NỘI DUNG VÀ QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 7
1.2.1. Xác định mục tiêu chiến lược 8
1.2.2. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 9
1.2.3. Nhận dạng các phương án chiến lược và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp 18
1.2.4 Lập kế hoạch thực hiện 21
1.2.5 Đánh giá chiến lược 21
1.3. CÁC LOẠI HÌNH CHIẾN LƯỢC 22
1.3.2. Các chiến lược kinh doanh bộ phận 28
1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 32
1.4.1. Ma trận thị phần tăng trưởng BCG: 32
1.4.2. Ma trận McKinsey - GE (General Electric) 34
1.4.3. Phân tích SWOT và các kết hợp chiến lược 36
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 39
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 39
2.1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty 39
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 44
2.1.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm qua các năm: 53
2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 53
2.2.1. Môi trường bên trong 53
2.2.2. Môi trường bên trong 59
2.2.3. Một số đánh giá về các yếu tố nội bộ của Công ty: 62
2.2.4. Hình thành các phương án chiến lược và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp 64
2.2.5. Ma trận cơ hội - nguy cơ: 65
2.2.6. Ma trận BCG: 67
2.2.7. Ma trận Mc. Kinsey - GE: 69
2.2.8. Ma trận SWOT: 72
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 74
3.1. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 74
3.1.1. Xây dựng chiến lược phải đoán được bối cảnh tương lai của môi trường kinh doanh. 74
3.1.2. Chiến lược phải phù hợp với nguồn nội lực của doanh nghiệp 74
3.1.3 Chiến lược phải tập trung được nguồn lực, tránh dàn trải. 75
3.1.4. Chiến lược phải dựa trên cơ sở khai thác các lợi thế cạnh tranh 76
3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 76
3.2.1. Đa dạnh hoá chủng loại cáp thông tin 76
3.2.2. Thực hiện chính sách giá phù hợp 78
3.2.3. Tổ chức tốt công tác marketing 79
3.2.4. Công tác nghiên cứu phát triển 82
3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức 83
3.2.6. Nâng cao năng lực sản xuất 88
3.2.7. Các chương trình điều chỉnh chiến lược 89
3.3. DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 92
KẾT LUẬN 97
Lời mở đầu

1. Cần thiết của đề tài
Trong những năm qua đất nước đã có những phát triển vượt bậc, kinh tế tăng trưởng cao trong nhiều năm. Bên cạnh đó trong bối cảnh hiện nay khi mà xu hướng quốc tế hoá đang ngày càng phát triển, sự khan hiếm các nguồn lực ngày càng gia tăng, nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng xã hội luôn biến đổi làm cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro. Với một môi trường kinh doanh đầy tính cạnh tranh như vậy các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải xác định đúng các yếu tố nội tại bên trong doanh nghiệp để từ đó phân tích, nắm bắt xu hướng biến động và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm tận dụng triệt để các cơ hội để giảm thiểu những nguy cơ đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp mình.
Thực tế cho thấy những doanh nghiệp nào xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp thì doanh nghiệp đó sẽ thành công. Ngược lại những doanh nghiệp hoạt động không có chiến lược hay hoạnh định chiến lược không đúng thì hoạt động cầm chừng và thụ động trước sự biến đổi của môi trường kinh doanh mà không thể phát triển được thậm chí còn phải trả giá cho những quyết định kinh doanh sai lầm đó. Qua đó chúng ta thấy được tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành Bưu chính Viễn thông trong việc tìm kiếm con đường đi thích ứng với nền kinh tế thị trường. Những năm đầu của nền kinh tế thị trường, Công ty đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm có cả những thành công và những thất bại để có được kết quả như ngày hôm nay. Đây cũng là một minh chứng cho vai trò của chiến lược kinh doanh. Khi doanh nghiệp không có chiến lược kinh doanh định hướng cho hoạt động của mình thì phải thử nghiệm và thậm chí trả giá cho những sai lầm của mình. Vì vậy để tiếp tục đứng vững trên thị trường và thích ứng được với những biến đổi không ngừng diễn ra trong môi trường kinh doanh đòi hỏi Công ty phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp.
Nhận thức được tầm quan trọng trên, tui đã chọn đề tài : “Phân tích và đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện” làm luận văn thạc sĩ của mình Luận văn đã vận dụng lý thuyết về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược để xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Vận dụng những lý luận và phương pháp luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, bài luận văn đã đưa ra các luận cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện.
- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài đi sâu phân tích, đánh giá và đưa ra định hướng xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên những lý luận chung về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phạm vi nghiên cứu: Dựa vào những số liệu cụ thế về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.
3. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu dựa vào phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với những kiến thức đã học đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện. Ngoài ra còn sử dụng phương pháp như: thống kê, phân tích, mô hình hoá, dự báo để phân tích đánh giá và đưa ra các chiến lược kinh doanh của Công ty.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020712 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement