Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bear_hbu
#918777

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH thương mại công nghệ Quang Dũng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM CN QUANG DŨNG

1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công tu TNHH TM CN Quang Dũng.

1.2 Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm (2007-2008)

1.3 Nhiệm vụ

1.4 Quy trình bán hàng của công ty

1.5 Cơ cấu tổ chức của công ty

CHƯƠNG 2:TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

2.1 Tổ chức bộ máy kế toán:

2.2Các chính sách áp dụng tại công ty:

2.3 Tổ chức công tác kế toán một số phần hành chủ yếu tại công ty;

2.3.1 Kế toán hàng hóa:

2.3.1.1 Đặc điểm kế toán hàng hóa:

2.3.1.2 Sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán hàng hóa tại công ty .

2.3.1.2.1 Cơ sở lập phiếu xuât kho hang hóa

2.3.1.2 Cơ sơ lập phiếu thu

2.3.1.3 Tài khoản sử dụng

 2.3.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

2.3.2.1 Kế toán tiền lương:

2.3.2.2 Kế toán các khoản trích theo lương;

2.3.3 Kế toán tài sản cố định:

2.3.3.1 Đặc điểm ,phân loại TSCD:

2.3.3.2 Nguyên tắc dánh giá TSCD:

2.3.3.3 Kế toánchi tiết TSCĐ:

2.3.3.4 Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ:

2.3.3.5 Khấu hao TSCĐ:

2.3.3.6 Kế toán sửa chữa TSCĐ:

2.3.4 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh:

2.3.4.1 cách bán hàng ở công ty:

2.3.4.2 K ế toán doanh thu:

2.3.4.3 Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty:

2.3.5 Kế toán vốn bằng tiền:

2.3.5.1 Chứng từ kế toán sử dụng:

2.3.5.2 T ài khoản kế toán sử dung:

2.3.5.3 Phương pháp kế toán:

CHƯƠNG 3:THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT

3.1 Thu hoạch:

3.2 Nhận xét:

3.2.1 Ưu điểm:

3.2.2 Hạn chế:

3.3 Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán tại công ty:

KẾT LUẬN

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ều lệ: 1.900.000.000đ
Danh sách thành viên góp vốn
STT
Tên thành viên
Nơi dk hộ khẩu
Giá trị vốn góp
Tỷ lệ vốn góp
1
Lê Quang Dũng
Phường 13 Q .Tân Bình
1.000.000.000
52,6%
2
Lê Phúc
Phường 2 Q. Bình Thạnh
380.000.000
20%
3
Phạm Hùng cường
Phường 4 Q. Phú Nhuận
620.000.000
27,4%
Công ty T NHH TM công nghệ Quang Dũng được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102009481 ngày22 tháng 04 năm2002 của phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kÕ hoạch và đầu tư TP HCM cấp.
Kể từ khi thành lập đến nay công ty đã không ngừng mở rộng kinh doanh để đáp ứng nhu
cầu của thị trường.Hiện nay công ty hoạt động trong các lĩnh vực như:buôn bán
Tư liệu sản xuất,tư liệu tiêu dùng (chủ yếu là hàng thiết bị điện tử,tin học,tiêu dùng);buôn bán ,sửa chữa ,bảo hành,bảo trì máy móc,thiết bị điện,điện tử,tin học,viên thông;tư vấn ,chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tin học,điên tử.
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là nhá cung cấp linh kiện thiết bị điên tử cho các đại lý,doanh nghiep vùa và nhỏ,người tiêu dùng
Tình hình và kết quả hoạt đong sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Quanh Dũng trong 2 năm (2007-2008)
Đơn vị tính:1000d
Chỉ tiêu
Năm 2007
Năm2008
Chênh lệch
Số tiền
%
1Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
292.356.741
292.120.653
1.118.912
0.38
2.các khoản giảm trừ doanh thu
0
0
0
0
3.Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ
292356741
292.120.653
1.118.912
0.38
4.Giá vốn hàng bán
290.225.730
290.105.230
1.062.030
0.36
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.131.011
2.231.222
100.211
4.7
6. Doanh thu hoạt động tài chính
0
0
0
0
7.Chi phí tài chính( trong đó có chi phí lãi vay)
525.210
535.271
10.061
1.9
8. Chi phí bán hàng
620.437
648.617
28.180
4.54
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
656.003
721.870
65.867
10.04
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
329.351
325.464
-3.887
1.19
11.Thu nhập khác
296.581
175.896
-120.685
-40.6
12. Chi phí khác
0
0
0
0
13. Lợi nhuận khác
296.581
175.896
-120.685
-40.6
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
625.392
501.360
-124.032
-19.8
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
0
0
0
0
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
625.392
501.360
-124.032
-19.8
Qua báo cáo kết quả kinh doanh ta thấy
Giá vốn hàng bán năm 2008 tăng 0.36% so với năm 2007. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước 0.38%. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 thấp hơn năm 2008 là 19.8%. Qua đó ta thấy tình hình kết quả kinh doanh của công ty chưa tốt lắm
Nhiệm vụ:
Thực hiện nghĩa vụ của người lao động theo quy định của bộ LĐTBXH đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý công ty& ký kết các thỏa ước lao động tập thể và các thỏa ước khác. Công bố công khai các tài chính báo cáo năm, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phí nộp ngân sách nhà nước
Quy trình bán hàng của công ty:
Nhà cung cấp
Đại lý
DN vừa và nhỏ
Người tiêu dùng
Cơ cấu tổ chức của công ty:
Bộ máy của công ty gồm 30 người được chia thành các bộ phận khác nhau với mức thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng / người/ tháng.
Giám Đốc
Phòng kinh doanh
Phòng kế toán
Phòng kĩ thuật
Phòng tổ chức
Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty:
Giám đốc:
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động SXKD của công ty. Trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế
Phßng tổ chức:
Thực hiện công tác quản lý, chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ trong công ty, tuyển chọn, đào tạo nhân viên, sắp xếp vào các vị trí thích hợp nhằm phát huy khả năng của cán bộnhân viên
Phòng kinh doanh:
Tìm hiểu thị trường, lập các kế hoạch , nhập và tiêu thụ các mặt hàng của công ty.
Phòng kế toán:
- Hạch toán toàn bộ quá trình KD của công ty theo quy định
- Lập báo cáo quyết toán tháng, quý, năm để đánh giá hiệu quả hoạt đông KD
- Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh, tham mưu chiến lược KD của công ty.
* phòng kĩ thuật:
-Tổ chức lăp đặt ,bảo hành,bảo dưỡng các máy móc,thiết bị điên tử mà công ty nhập vào và đem bán cho khách hàng
Chương 2
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN V
2.1 Tổ chức bộ máy kế toán:
Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tâp trung, vì qui mô sản xuất con nhỏ,nên công ty áp dụng hình thức này là phù hợp
Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty
Kế toán trưởng
Thủ quỹ
Kế toán tiền mặt và thanh toán Kế toán thuế giá trị gia tăng
Kế toán trưởng:
Là người chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về các công việc kế toán thuộc chức năng của mình. Có nhiệm vụ tổ chức kế toán và điều hành hệ thống kế toán của công ty. Tham mưu cho giám đốc về quản lý tài chính và sử dụng vốn có hiệu quả.
Kế toán tiền mặt và thanh toán:
Chịu trách nhiệm về thanh toán tiền lương và các khoản thanh toán của công ty với ngân sách Nhà nước, với khách hàng, với nhà cung cấp.
Kế toán thuÕ giá trị gia tăng:
Thực hiện công tác liên quan đến thuế.
Thủ quỹ:
Là người có nhiệm vụ giữ, và quản lý tiền mặt của công ty. Hàng ngày căn cứ vào phiếu thu chi để xuất hay nhập theo đúng quy định
2.2 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
- Niên độ kế toán: Từ 01/01/N đến 32/12/N ( theo năm dương lịch)
- Đơn vị tiền tÖ ghi sổ kế toán: Đồng Việt Nam(VNĐ)
- Hình thức sổ kế toán áp dụng:Hình thức Kế toán trên máy- Sổ nhật ký chung
- Phương pháp kê khai và tính thuế giá trị gia tăng: Theo phương pháp khấu trừ.
Số thuế GTGT phải nộp= Số thuế GTGT đầu ra – Số thuếGTGT đầu vào
Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Khấu hao đều cho mỗi chu kỳ sản xuất.
Hệ thống tài khoản kế toán công ty đang áp dụng: Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.
2.3 Tổ chức công tác kế toán một số phần hành chủ yếu tại công ty:
2.3.1 Kế toán hàng hóa
2.3.1.1 Kế toán bán hàng tại công ty
Mặt hàng của công ty phục vụ cho điên tử,tin học,viễn thông .Chủ yếu như:máy tính,máy fax,máy in,máy bơm,máy chám công,USB,HPU,Ram,nguồn,mực in,mực phô tô,chip,main board,key board, card mạng,linh kiện máy in,linh kiện máy phô tô…
Công ty cung cấp các mặt hàng trên cho các đại lý,các doanh nghiêp,người tiêu dùng dưới nhiều hình thức như:bán trực tiếp, tiêu thụ qua đại lý,bán hàng trả chậm,gửi hàng.
Trong qu¸ trình trao dổi ,mua bán hàng hóa công ty áp dụng nhiêu hình thức khuyến mại như giảm giá hàng bán,tặng thẻ siêu thị,tặng đồng hồ đeo tay,…Trong qua trình kinh doanh để tạo niềm tin cho khách hàng công ty co thực hiện việc cho vay, mượn hàng mẫu để dùng thử.Hàng mẫu được cho vay,mượn, với thời hạn thỏa thuận giữa hai bên và sau khi trả lại hàng có thể lựa chọn xem co nên tiếp tục sử dụng sản phẩm của công ty nữa hay không.
VD: Công ty đã cho công ty TNHH Thiên Bảo mượn 4 máy chấm công sử dụng và lùa chọn loại hàng phù hợp với yêu cầu của công ty.
2.3.1.2 Sơ đồ luân chuyển chứng từ kÕ to¸n
2.3.1.2.1 Xuất kho hàng hóa:
Cơ sở và phương pháp lập phiếu xuất kho hàng hóa :Căn cứ vào hóa đơn hay theo yêu cầu bộ phận xin lĩnh lập phiếu xuất kho thành 3 liên.Phiếu xuất kho lập cho 1 hay nhiều hàng hóa cùng 1 kho.sau khi xuất kế toán ghi số lượng thực tế xuất kho,ghi đơn giá và thành tiền vào phiếu ,ghi vào sổ kế toán.Liên 1 :lưu ở bộ phận lập phiếu.liên 2:kế toán giữ.liên 3;người nhận giữ.
VD: Phiếu xuất kho ngày 12/07/2009 số869 Nợ:Có:-H...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement