Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thaotrang135787
#918774 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU. 1
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 3
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 7
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ WORD WIDE WEB. 7
I.1.1 Lịch Sử. 7
I.1.2 Giao thức TCP/IP 7
I.1.3 Giao thức FTP 8
I.1.4 Giao thức Word Wide Web. 10
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ THƯƠNG MẠI 12
ĐIỆN TỬ. 12
I.2.1 Khái niệm về thương mại điện tử. 12
I.2.1.1 Thương mại điện tử là gì? 12
I.2.1.2 Mục đích của thương mại điện tử. 13
I.2.2 Các yêu cầu trong kinh doanh thương mại điện tử. 13
I.2.3 Lợi ích của thương mại điện tử. 14
I.2.3.1 Hiệu quả của Internet trong kinh doanh. 14
I.2.3.2 Một số khó khăn của thương mại điện tử ở Việt Nam. 16
I.2.4 Các giai đoạn mua bán hàng trực tuyến. 18
I.2.5 Thanh toán điện tử. 22
I.2.5.1 Thanh toán điện tử là gì? 23
I.2.5.2 Lợi ích của thanh toán điện tử. 23
I.2.5.3 Quy trình thanh toán thẻ tín dụng qua Planet Payment. 24
I.2.5.3.1 Quá trình giao dịch. 24
I.2.5.3.2 Quá trình thanh toán thẻ tín dụng. 25
I.2.5.4 Giới thiệu về phương pháp thanh toán thẻ. 26
I.2.5.5 Những điều cần biết khi giao dịch thanh toán thẻ. 29
CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ 32
DỮ LIỆU TRÊN MẠNG. 32
I.3.1 Một số khái niệm cơ bản 32
I.3.1.1 Công nghệ Client/Server. 32
I.3.1.2 Internet . 32
I.3.1.3 Web Server. 33
I.3.1.4 Cơ sở dữ liệu (CSDL) 33
I.3.2 Kết hợp CSDL và Web. 33
I.3.2.1 Hỗ trợ đa nền tảng 34
I.3.2.2 Hỗ trợ mạng. 34
I.3.3 Các giải pháp tích hợp Web và CSDL. 35
I.3.3.1 Mô hình kiến trúc một lớp. 36
I.3.3.2 Mô hình kiến trúc hai lớp. 36
I.3.3.3 Mô hình kiến trúc ba lớp. 36
I.3.3.4 Các vấn đề bảo mật. 36
Chương 4: TÌM HIỂU VỀ IIS. 37
I.4.1 Giới thiệu 37
I.4.2 Tìm hiểu về Internet Information Server. 39
I.4.2.1 Internet Information Server (IIS) là gi? 39
I.4.2.2 Những khảo sát về Internet và Intranet. 39
I.4.2.3 Có thể làm gì với IIS. 40
I.4.2.4 Bảo mật IIS 40
CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ UML 42
I.5.1 UML là gì? 42
I.5.2 Một số khái niệm và thành phần cơ bản của UML. 42
I.5.2.1 Biểu đồ usecase. 43
I.5.2.2 Biểu đồ lớp. 44
I.5.2.3 Biểu đồ hoạt động. 44
I.5.2.4 Biểu đồ trạng thái. 45
I.5.2.5 Biểu đồ tuần tự. 45
I.5.2.6 Biểu đồ cộng tác. 45
I.5.3 Mô hình usecase. 45
I.5.3.1 Vì sao phải xây dựng mô hình usecase? 45
I.5.3.2 Xây dựng mô hình usecase như thế nào? 45
I.5.4 Xây dựng mô hình lớp. 46
I.5.4.1 Kỹ thuật trích danh từ. 46
I.5.4.2 Kỹ thuật thẻ CRC. 46
I.5.4.3 Vấn đề thể hiện lớp trong một số ngôn ngữ lập trình. 47
CHƯƠNG 6: TÌM HIỂU ĐÔI NÉT VỀ ASP 48
I.6.1 Tìm hiểu sơ lược về ASP. 48
I.6.2 ASP là gì và tại sao sử dụng ASP. 49
I.6.2.1 ASP là gì? 49
I.6.2.2 Tại sao sử dụng ASP? 49
I.6.2.3 Những sự việc xảy ra trong ASP? 50
I.6.2.4 Lợi ích của việc sử dụng ASP. 50
I.6.3 Cách hoạt động của ASP 51
I.6.4 Ưu diểm và khuyết điểm ASP. 58
I.6.4.1 Ưu điểm. 58
I.6.4.2 Khuyết điểm: 59
CHƯƠNG 7: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ JAVASCRIPT VÀ NGÔN NGỮ SIÊU VĂN BẢN HTML 60
I.7.1 Ngôn ngữ siêu văn bản HTML. 60
I.7.1.1 Khái niệm chung. 60
I.7.1.2 Đặc tả về HTML. 60
I.7.2 Ngôn ngữ JavaScript 64
I.7.2.1 Các đặc điểm của ngôn ngữ Javascript. 65
I.7.2.2 Đối tượng trong JavaScript. 65
I.7.2.3 Sự kiện trong JavaScript 66
I.7.2.4 Nhúng JavaScript vào trang Web 67
I.7.2.5 Biến và kiểu dữ liệu trong JavaScript 67
I.7.2.6 Các toán tử dùng trong JavaScript 68
I.7.2.7 Các lệnh dùng trong JavaScript 68
I.7.2.8 Các hàm 68
CHƯƠNG 8: GIỚI THIỆU VỀ SQL SERVER 2000. 69
I.8.1 Quản lý Device. 69
I.8.1.1 Định nghĩa 69
I.8.1.2 Các loại Device 69
I.8.2 Database. 69
I.8.2.1 Định nghĩa. 69
I.8.2.2 Transaction Log. 69
I.8.3 Các loại Object trong Database. 70
I.8.3.1 Table. 70
I.8.3.2 Nullability 71
I.8.3.3 View. 71
I.8.3.4 Sử dụng View có những thuận lợi sau. 71
I.8.3.5 Stored procedure. 71
I.8.3.6 Trigger. 72
I.8.4 Hệ thống security của MS- SQL Server. 72
I.8.4.1 Login ID. 72
I.8.4.2 Các chế độ security của MS-SQL. 72
PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH. 75
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ 75
II.1.1 Phân tích. 75
II.1.1 .1 Xác định yêu cầu của hệ thống. 75
II.1.1.2 Yêu cầu đặt ra cho hệ thống. 76
II.1.1.2.1 Về mặt thiết bị và phần mềm 76
II.1.1.2.2. Yêu cầu trang Web 76
II.1.2 Khảo sát hiện trạng. 77
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG. 80
II.2.1 Phân tích chương trình. 80
II.2.1.1 Xác định yêu cầu của website bán giầy dép qua mạng. 80
II.2.1.1.1 Yêu cầu của khách hàng. 80
II.2.1.1.2 Yêu cầu của sản phẩm 80
II.2.2 Phân tích website bán giầy dép qua mạng. 82
II.2.2.1 Biểu đồ use case. 82
II.2.2.1.1 Xác định đối tượng sử dụng. 82
II.2.2.2 Xây dựng các kịch bản( Scenario ) 84
II.2.2.2.1 Các Scenario của khách hàng. 84
II.2.3 Thiết kế chương trình xây dựng website bán giầy dép qua mạng. 100
II.2.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 100
II.2.4 Store procedure. 104
II.2.4.1 Thủ tục thêm và sửa công ty 104
II.2.4.2 Thủ tục xoá công ty. 105
II.2.4.3 Thủ tục thêm và sửa loại hàng 105
II.2.4.4 Thủ tục xoá loại hàng. 105
II.2.4.5 Thủ tục thêm và sửa khách hàng. 106
II.2.4.6 Thủ tục xóa Khách hàng. 106
II.2.4.7 Thủ tục thêm và sửa sản phẩm. 107
II.2.4.8 Thủ tục cập nhật giá của hàng 108
II.2.4.9 Thủ tục xóa mặt hàng 108
II.2.4.10 Thủ tục thêm DL vào bảng hóa đơn. 108
II.2.5 Mô hình quan hệ dữ liệu 110
II.2.6 Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết. 111
II.2.7 Các biểu đồ tương tác. 113
CHƯƠNG 3.: THIẾT KẾ GIAO DIỆN. 120
II.3.1 Phần dành cho khách hàng. 120
II.3.2 Phần dành cho quản trị viên. 132
Kết luận và hướng phát triển: 139
PHẦN III: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE 141
III.1 Yêu cầu: 141
III.2 Cài đặt Webserver: 141
III.3 Cấu hình ODBC. 141
III.4 Tạo thư mục ảo. 142
III.5 Các bước tạo cơ sở dữ liệu. 142
III.5.1 tạo cơ sở dữ liệu từ file script. 142
III.5.2 Tạo cơ sở dữ liệu từ file backup. 142
III.6 Font chữ và bộ gõ. 143
TÀI LIỆU THAM KHẢO 144


ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
CỬ NHÂN CNTT TỪ XA QUA MẠNG
Đề tài: Xây dựng Website bán giầy dép qua mạng.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mai
Lớp: IT3_K1
Giảng viên hướng dẫn: Thạc sỹ Hà Mạnh Đào.
1. Tổng quan về đề tài.
Trong những năm gần đây, việc cập nhật các thông tin cũng như thực hiện các giao dịch thông qua Web ngày càng trở nên phổ biến. Và một loại hình kinh doanh hiện nay khá phổ biến đó là buôn bán qua mạng. Hình thức kinh doanh này mang lại rất nhiều lợi ích cho người tiêu dùng cũng như nhà cung cấp.
Phần lớn khách hàng có nhu cầu mua hàng thì phải đến các siêu thị các cửa hàng hay các trung tâm thương mại để lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu của mình. Công việc này tốn kém nhiều thời gian và chi phí đi lại cho người tiêu dùng đôi khi khách hàng còn bị mua phải mặt hàng kém chất lượng. Tất cả những bất cập đó sẽ được loại bỏ với sự ra đời của website bán hàng trực tuyến. Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng, dù ở nhà hay công sở hay bất cứ nơi nào có mạng internet khách hàng chỉ cần vào những trang bán hàng qua mạng là có thể tìm kiếm được những mặt hàng mà mình muốn mua.
Ngoài những lợi ích mà internet mang lại cho người tiêu dùng nó còn giúp cho nhà cung cấp phát triển rất nhiều trong việc mở rộng thị trường, giúp thương hiệu công ty được nhiều người biết đến từ đó giảm được rất nhiều chi phí quảng cáo cho sản phẩm và rất thuân lợi trong việc quản lý sản phẩm và quản lý, chăm sóc khách hàng theo đúng phương trâm đặt ra.
2. Mục tiêu.
• Xây dựng và phát triển Website bán hàng (giầy dép) qua mạng.
• Giúp những ai có nhu cầu mua sắm và muốn xem những thông tin về sản phẩm ( giầy dép ) một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất.
• Nghiên cứu và hệ thống hoá nguyên tắc, kỹ thuật tổ chức trong công tác quản lý sản phẩm và quản lý khách hàng trên Internet.
• Nghiên cứu tính bảo mật của hệ thống và cơ chế đồng bộ, thiết bị liên quan đến internet để áp dụng vào chương trình.
3. Các nội dung cần đạt.
• Website phải có được nhiều loại mặt hàng giầy dép, đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại giá cả.
• Website phải có tính thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.
• Người tiêu dùng có thể dễ dàng truy cập, thực hiện mua sắm, thanh toán thông qua Website.
• Tổ chức cơ sở dữ liệu một cách chặt chẽ, xây dựng mô hình client/server.
• Xây dựng các giải thuật login khi User muốn trở thành khách hàng thân thiện của trang web. Và user đó phải có tất cả các quyền truy nhập, download những thông tin trên trang web dưới sự quản trị của administrator.
• Xây dựng hệ thống bảo mật với chương trình không cho sự truy nhập không lành mạnh.
4. Các yêu cầu cài đặt minh hoạ
• Đối với phần mềm thì người chịu trách nhiệm toàn bộ sự hoạt động của Website là người quản trị.Quản trị có thể:
 Thêm thông tin sản phẩm.
 Xoá thông tin về sản phẩm.
 Sửa thông tin về sản phẩm.
 Cập nhật thông tin.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995230 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement