Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boy_chancom_themchao2005
#918449 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương I 3
LÝ LUẬN VỀ DỰ BÁO 3
1.1 Khái niệm về dự báo 3
1.2 Phân loại dự báo 5
1.2.1 Phân loại theo tầm dự báo. 5
1.2.2 Phân loại theo đối tượng dự báo. 5
1.2.3 Phân loại theo phương pháp dự báo. 6
1.2.3.1 Các phương pháp định tính. 6
1.2.3.2 Các phương pháp định lượng. 9
1.3 Xử lý số liệu trong dự báo. 10
1.3.1 Đồng nhất số liệu. 10
1.3.2 Xử lý chuỗi thời gian. 11
1.3.3 Loại bỏ sai số thô. 13
1.3.4 Loại trừ yếu tố ngoài giả thiết. 14
1.4 Các phương pháp dự báo ngắn hạn. 14
1.4.1 Các phương pháp bình quân di động. 14
1.4.1.1 Phương pháp bình quân di động giản đơn 15
1.4.1.2 Phương pháp bình quân di động có trọng số. 15
1.4.2 Các phương pháp san bằng mũ. 17
1.4.2.1 Phương pháp san bằng mũ giản đơn. 17
1.4.2.2 Phương pháp san bằng mũ 2 lần. 20
1.4.2.3 Phương pháp san bằng mũ có điều chỉnh xu hướng. 21
1.4.2.4 Xác định hệ số san bằng mũ  22
1.4.3 Dự báo theo đường khuynh hướng. 23
1.4.3.1 Phương pháp đường thẳng thống kê. 24
1.4.3.2 Phương pháp đường thẳng thông thường. 25
1.4.3.3 Đánh giá các phương pháp. 25
1.4.4 Dự báo theo các mối liên hệ tương quan. 26
1.5 Dự báo kết hợp xu hướng và mùa vụ. 29
1.5.1 Chỉ số mùa vụ. 29
1.5.2 Dự báo kết hợp xu hướng và mùa vụ. 30
1.6 Đánh giá và cập nhập dự báo. 31
1.6.1 Tín hiệu theo dõi. 32
1.6.2 Giới hạn kiểm tra. 32
Chương II 34
TÌNH HÌNH DỰ BÁO NGẮN HẠN MỨC TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐÁ GRANITE Ở CÔNG TY THÀNH NAM 34
2.1 Giới thiệu về Công ty. 34
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 34
2.1.2 Mô hình tổ chức và quản lý. 35
2.2 Đặc điểm hoạt động của Công ty. 37
2.2.1 Quy trình sản xuất. 37
2.2.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật 38
2.2.3 Nguồn nhân lực. 39
2.2.4 Phân tích khách hàng. 40
2.2.5 Tình hình tiêu thụ sản phẩm. 41
2.2.5.1 Kênh tiêu thụ sản phẩm. 41
2.2.5.2 Kết quả tiêu thụ sản phẩm. 42
2.3 Thực trạng dự báo ngắn hạn về mức tiêu thụ sản phẩm đá Granite của Công ty. 43
2.3.1 Các dự báo ngắn hạn về mức tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 43
2.3.1.1 Dự báo năm. 43
2.3.1.2 Dự báo theo mùa. 43
2.3.1.3 Dự báo theo xu hướng 44
2.3.1.4 Dự báo theo tháng. 44
2.3.2 Nhận xét và đánh giá. 44
Chương III 46
DỰ BÁO NGẮN HẠN MỨC TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐÁ GRANITE (HOA CƯƠNG) CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH NAM 46
3.1 Đặc điểm thị trường sản phẩm đá Granite. 46
3.1.1 Thị trường đã có sự cạnh tranh khốc liệt. 46
3.1.2 Tính chất mùa vụ thể hiện rõ rệt. 47
3.1.3 Tính xu hướng. 47
3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đá Granite của Công ty. 48
3.2.1 Chất lượng sản phẩm. 48
3.2.2 Giá cả của sản phẩm. 49
3.2.3 Những nhà cung cấp nguyên vật liệu - thành phẩm - vật tư kỹ thuật. 50
3.2.3.1 Nhà cung ứng nguyên vật liệu. 50
3.2.3.2 Nhà cung cấp vật tư 51
3.2.4 Sự thuận lợi của khách hàng khi mua sản phẩm của Công ty. 52
3.3 Ứng dụng một số phương pháp dự báo trong việc dự báo ngắn hạn mức tiêu thụ sản phẩm đá Granite của Công ty TNHH Thành Nam. 53
3.3.1 Lựa chọn phương pháp dự báo. 53
3.3.2 Dự báo tháng. 54
Bảng 11: TÍNH HỆ SỐ MÙA VỤ THEO ĐƯỜNG XU THẾ 62
Bảng 12: DỰ BÁO THEO ĐƯỜNG XU THẾ KẾT HỢP MÙA VỤ 64
3.3.3 Dự báo năm 75
3.3.3.1 Dự báo năm bằng phương pháp ngoại suy xu thế. 75
3.3.3.2 Dự báo năm bằng phương pháp san bằng mũ hai lần. 77
3.3.3.3 Dự báo năm bằng mô hình san bằng mũ có điều chỉnh xu hướng. 79
3.3.3.4 Dự báo năm bằng mô hình tự hồi quy. 80
3.3.3.5 Lựa chọn kết quả dự báo năm. 82
KẾT LUẬN 83


LỜI MỞ ĐẦU

Với sự nghiệp đổi mới nền kinh tế chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, cùng sự xuất hiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, khiến cho các nhà doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tự lo cho mình các yếu tố đầu vào cho đến việc tiêu thụ.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, ở nước ta các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân) đã gặp rất nhiều khó khăn, họ phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội mới. Mục tiêu lúc này của các doanh nghiệp là đảm bảo sự tồn tại và phát triển không ngừng. Để đạt được mục tiêu trên các doanh nghiệp phải uốn mình để thích nghi với môi trường mới. Các doanh nghiệp phải xây dựng được cho mình những chiến lược kinh doanh vừa tham vọng, vừa khả thi. Trong đó, việc dự báo mức tiêu thụ sản phẩm là một công cụ hữu hiệu để đạt được mục tiêu chiến lược đó.
Chính nhờ tiêu thụ thì doanh nghiệp mới có lợi nhuận. Khi doanh nghiệp càng tiêu thụ nhiều sản phẩm thì cũng có nghĩa là thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp cũng được tăng lên. Khi đó doanh nghiệp càng có điều kiện để đẩy mạnh sản xuất, mở rộng quy mô, tăng khả năng cạnh tranh, tạo công ăn việc làm cho người lao động.
Trên thực tế, công tác dự báo mức tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp còn bất cập, chưa phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế của từng ngành. Kết hợp giữa lý luận và thực tế, củng cố và phát triển những kiến thức đã học được ở trường, lớp, qua quá trình thực tập ở Công ty TNHH Thành Nam, với sự hướng dẫn, góp ý của thầy giáo Nguyễn Xuân Hoàn và các cán bộ của Công ty, em đã chọn đề tài: “Dự báo ngắn hạn về mức tiêu thụ sản phẩm đá Granite của Công ty TNHH Thành Nam”.
Chuyên đề gồm 3 phần:
- Chương I: Lý luận về dự báo.
- Chương II: Tình hình dự báo ngắn hạn mức tiêu thụ sản phẩm đá Granite ở Công ty TNHH Thành Nam.
- Chương III: Dự báo ngắn hạn mức tiêu thụ sản phẩm đá Granite (đá Hoa Cương) của Công ty TNHH Thành Nam.

Chương I
LÝ LUẬN VỀ DỰ BÁO
1.1 Khái niệm về dự báo
Những phương pháp khoa học dựa vào sự phân tích toàn diện quá khứ và hiện tại để đưa ra những tiên đoán về tương lai với những giả thiết nào đó là dự báo.
Từ xa xưa, trong đời sống của xã hội loài người đã xuất hiện nhu cầu và ước muốn thấy trước được những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Sau rất nhiều thời gian đúc kết kinh nghiệm, cổ nhân đã có thể đoán được một số hiện tượng thời tiết như nắng, mưa, bão, lũ lụt, hạn hán, động đất..... Điều này có tác động lớn trong nông nghiệp và sinh hoạt đời sống của con người.
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu biết trước được những thông tin, sự việc sẽ xảy ra trong tương lai ngày càng lớn. Con người đã tìm ra và phát triển nhiều phương pháp dự báo trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đời sống con người để đáp ứng nhu cầu này. Lĩnh vực dự báo đặc biệt phát triển là dự báo thời tiết, dự báo kinh tế và dự báo xã hội.
Mặc dù phải thừa nhận con người không thể dự báo tương lai một cách hoàn toàn chính xác được, nhưng với những thông tin tương đối chính xác về tương lai mà dự báo mang lại, người ta đã có được bức tranh gần đúng về tương lai và dựa vào đó có thể đưa ra các biện pháp chuẩn bị trước cho tương lai để phục vụ cho nhu cầu của con người.
Trong cuộc sống ngày nay, vai trò của dự báo kinh tế ngày càng quan trọng. Mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ, mỗi ngành, mỗi công ty đểu cần có những dự báo chính xác về tương lai để hoạch định chiến lược hay kế hoạch pháp triển cho phù hợp với tình hình phát triển của thực tế.
Đối tượng dự báo, phạm vi dự báo, tầm dự báo vô cùng đa dạng. Người ta có thể dự báo về dân số, môi trường của thế giới trong thế kỷ tới, dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm tới, dự báo doanh thu của một công ty trong tuần tới....
Để dự báo, cần phân tích đối tượng dự báo trong quá khứ và hiện tại, phát hiện ra quy luật phát triển của nó trong giai đoạn đã qua. Với giả thiết quy luật đó vẫn đúng trong tương lai, ta có thể dự báo được đối tượng trong tương lai với một tầm dự báo phù hợp.
Cơ sở khoa học của dự báo là 2 luận điểm quan trọng của Triết học Duy vật Biện chứng của Mác.
- Mọi sự vật, hiện tượng, quá trình đều phát triển theo những quy luật vận động và phát triển khách quan.
- Con người có khả năng nhận thức được thế giới.
Như vậy, một khi nghiên cứu và nắm được quy luật vận động và phát triển của đối tượng cần dự báo, người ta có thể dự báo được nó trong tương lai.
Đây là vấn đề nguyên lý. Còn trong thực tế, để nắm được quy luật vận động và phát triển của đối tượng dự báo, các nhà khoa học phải thực hiện theo các bước sau:
- Thu thập thông tin.
- Xử lý thông tin, phân tích sự biến đổi của đối tượng trong mối quan hệ biện chứng với môi trường xung quanh để phát hiện tính quy luật.
- Kiểm nghiệm xem đối tượng dự báo có thực sự vận động theo quy luật đã rút ra ở bước trên hay không.
Thực hiện được các công việc này không dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo, hợp tác, khoa học trong công việc.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035552 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement