Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duckduck_vitvit
#918439

Download miễn phí Khóa luận Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi Sông Nhuệ - Hà Tây

Hiện nay Công ty đang sử dụng phương pháp tính giá nguyên vật liệu thực tế. Phương pháp xuất kho là phương pháp nhập trước, xuất trước. Theo phương pháp này, nguyên vậtliệu nhập trước sẽ được xuất trước theo giá thực tế nhập.

Căn cứ vào tình hình sản xuất và nhu cầu thực tế của Công ty. Bộ phận lập kế hoạch dự trù mua nguyên vật liệu cùng kế hoạch sản xuất của Công ty. Sau khi kế hoạch được duyệt, hàng quý bộ phận cung ứng tiến hành mua hàng về nhập kho. Căn cứ vào chứng từ đó, kế toán vật tư tiến hành làm thủ tục nhập kho.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ông trình, theo dõi tình hình tưới tiêu nước trong hệ thống.
- Đội sửa chữa: Gồm 13 người, nhiệm vụ chính là sửa chữa nhỏ các công trình trong Công ty.
- Trạm quản lý và khai thác công trình Liên Mạc: Gồm 24 người, là trạm đầu mối của công ty, có nhiệm vụ lấy nước Sông Hồng tưới cho 53.640 ha đất nông nghiệp và phục vụ dân sinh trong khu vực, quản lý đê trong phạm vi trên.
- Trạm quản lý và khai thác công trình Hà Đông: gồm 24 người, có nhiệm vụ quản lý và vận hành cống Hà Đông và cống La Khê, điều tiết nước cho huyện Thanh Oai và huyện Thường Tín, quản lý đê trong phạm vi trên.
- Trạm quản lý và khai thác công trình Đồng quan: Gồm 21 người nhiệm vụ chính là quản lý và vận hành cống Đồng Quan và cống Hoà Mỹ điều tiết nước cho 2 huyện Thường Tín và Phú Xuyên.
- Trạm quản lý và khai thác công trình Vân Đình: Gồm 36 người, có nhiệm vụ quản lý và vận hành tưới tiêu nước cho 13.666 ha đất đai của 3 huyện Thanh Oai, ứng Hoà, Phú Xuyên và tiêu nước cho Sông Nhuệ trong mùa mưa bão.
- Trạm quản lý và khai thác công trình Nhật Tựu: Gồm 25 người, có nhiệm vụ quản lý và vận hành 3 cống (Cống Nhật Tựu, Cống Điệp Sơn, Cống Lương Cổ). Điều tiết nước cho 2 huyện Duy Tiên, Kim Bảng của tỉnh Hà Nam.
2.1.3. Bộ máy kế toán tại Công ty Khai thác Công trình thuỷ lợi Sông Nhuệ - Hà Tây
Tổ chức kế toán ở công ty được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính hệ thống nhất giữa kế toán và quản lý. đảm bảo sự liên hệ chặt chẽ giữa kế toán tổng hợp với kế toán chi tiết. Đảm bảo tiến độ công việc đều ở tất cả các phần hành kế toán. Giúp cho việc cung cấp thông tin kịp thời, số liệu chính xác.
Bộ máy kế toán của công ty đựoc tổ chức theo hình thức tập trung tại phòng Kế hoạch - Tài vụ Công ty, các kế toán viên được phân công theo từng phần hành kế toán. ở các trạm có các nhân viên kế toán làm nhiệm vụ ghi chép, tập hợp và kiểm tra chứng từ ban đầu, sau đó định kỳ cứ đầu tháng nhân viên kế toán chuyển chứng từ tập hợp được của tháng trước lên phòng Kế hoạch - Tài vụ Công ty. Sau khi kế toán các bộ phậm có liên quan kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ thì làm thủ tuc trình duyệt và tiến hành các bước công việc của phần hành kế toán chi tiết. Cuối tháng, toàn bộ chứng từ được chuyển sang kế toán tổng hợp. Căn cứ vào chứng từ đó kế toán tổng hợp lập chứng từ ghi sổ, vào sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, sổ đăng ký chứng từ. Chính vì vậy cơ cấu bộ máy kế toán phòng Kế hoạch - Tài vụ Công ty được bố trí như sau:
Bảng 2: Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Sông Nhuệ - Hà Tây
Kế toán trưởng
Kế toán chi phí sản xuất
Thủ kho, thuỷ quỹ
Kế toán thành toán
Kế toán XDCB
Kế toán vật tư - TSCĐ
Như đã nêu ở phần trên, bộ máy kế toán của công ty được sắp xếp, bố trí theo đầu công việc của từng phần hành kế toán, nhiệm vụ của mỗi người được phân công cụ thể như sau:
- Kế toán trưởng: Phụ trách chung công tác kế toán của Công ty, là người chịu trách nhiệm về toàn bộ số liệu kế toán của công ty. Giúp giám đốc công ty quản lý và sử dụng có hiệu quả đồng vốn trong hoạt động quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty.
- Kế toán vật tư - TSCĐ:
+ Về vật tư: Kế toán có nhiệm phản ánh số lượng, giá trị vật tư hàng hoá, công cụ, công cụ nhập kho. Ghi chép phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời số lượng và giá trị vật tư hàng hoá, công cụ công cụ xuất kho, số còn tồn trong kho, tính và phân bổ cho đối tượng sử dụng trong tháng. Đối chiếu giữa số liệu sổ sách và số liệu thực tế, phát hiện vật tư kém phẩm chất. Tham gia kiểm kê và đánh giá lại vật liệu và công cụ dngj cụ.
+ Về TSCĐ: Theo dõi tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ tại các bộ phận được giao. Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ khấu hao TSCĐ cho đối tượng sử dụng. Tham gia kiểm kê và đáng giá lại TSCĐ khi có quyết định của nhà nước.
- Kế toán thanh toán: Nhiệm vụ tập hợp, kiểm kê chứng từ, từ đó làm thủ tục trình duyệt và thanh toán chứng từ. Theo dõi việc thu chi quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Theo dõi các khoản công nợ. Tính tiền lương và tiền thưởng và các khoản theo lương trả cho CBCNV. Thanh, quyết toán BHXH với cơ quan Bảo hiểm Hà Tây. Cuối năm đối chiếu công nợ với các đơn vị có liên quan.
- Kế toán XDCB: Nhiệm vụ thu thập chứng từ, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phân loại chứng từ, kiểm tra chứng từ, lên chứng từ ghi sổ, vào các sổ sách có liên quan, theo từng tháng, lập báo cáo quyết toán quý, năm.
- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Căn cứ vào chứng từ của kế toán các bộ phận cuối tháng chuyển sang, kế toán tổng hợp tiến hành định khoản, vào sổ chi tiết, sổ cái tài khoản có liên quan, thực hiện các nghiệp vụ nội sinh. Lên báo cáo quyết toán quý, năm. Đối chiếu số liệu với kế toán các phần hành có liên quan. Kết hợp cùng kế hoạch để lập kế hoạch thu chi tài chính, kế hoạch sản xuất.
- Thủ kho, thủ quỹ: Nhiệm vụ bảo quản kho, quỹ. Nhập, xuất vật tư trong kho. Thu chi quỹ tiền mặt. Thường xuyên đối chiếu vật tư tồn kho với kế toán vật tư, đối chiếu lượng tiền mặt thu, chi tồn, quỹ trong tháng với kế toán thanh toán.
2.2. thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi sông nhuệ - hà tây
Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Sông Nhuệ - Hà Tây là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích làm nhiệm vụ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 3 khu vực Hà Tây - Hà Nội - Hà Nam. Hoạt động sản xuất của Công ty thực hiện theo kế hoạch nhà nước giao và hợp đồng kinh tế ký giữa Công ty với các Công ty KTCT thủy lợi huyện, các hợp tác xã nông nghiệp trong thị xã Hà Đông - Hà Tây.
Kế toán, với chức năng ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin chính xác về hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Là một công cụ đắc lực trợ giúp cho công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Thông qua số liệu kế toán cung cấp, lãnh đạo Công ty có thể đưa ra những quyết định kế toán, những biện pháp quản lý kế toán, tài chính hữu hiệu hơn. Một trong các phần hành kế toán thì kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng một vai trò rất quan trọng. Vì nó vừa phản ánh một chi tiết, vừa phản ánh tổng hợp tình hình sử dụng vật tư, lao động, trang thiết bị tài sản cố định, vốn bằng tiền… trong sản xuất. Thông qua số liệu do phần hành kế toán này cung cấp, lãnh đạo công ty có thể đưa ra các quy định phù hợp với sự phát triển SXKD của công ty.
2.2.1. Nội dung chi phí SXKD của công ty khai thác công trình thuỷlợi Sông Nhuệ -Hà Tây
Căn cứ vào thông tư liên tịch số 90/1997/TTLT/TC-NN ngày 19/12/1997 của liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi, có quy định chi phí của doanh nghiệp thuỷ nông. Vì vậy chi phí sản xuất của Công ty bao gồm những chi phí cho công tác tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cụ t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement