Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By conan_daubu
#918430 Link tải luận văn miễn phí cho ae
trang
Lời nói đầu 1
phần i : giới thiệu tổng quan về công ty tnhh thương mại và dịch vụ 2h 2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 2
1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của công ty. 2
1.2.1 Chức năng của công ty. 2
1.2.2 Nhiệm vụ của công ty 3
1.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành của công ty. 4
Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành 4
1.3. Các nguồn lực của công ty. 6
1.3.1 Vốn của công ty. 6
1.3.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật. 7
1.3.3 Nguồn nhân lực 7
1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thời kỳ 2002 - 2005 8
1.4.1 Đặc điểm tình hình kinh doanh của công ty 8
1.4.1.1 Mặt hàng kinh doanh 8
1.4.1.2 Thực trạng về tổ chức nguồn hàng của công ty 8
1.4.1.3 Tình hình tiêu thụ hàng hoá của công ty thời kỳ 2002 - 2005 10
1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 11
phần ii : thực trạng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ 2h 14
2.1 Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty. 14
2.1.1 Những nhân tố bên trng công ty 14
2.1.1.1 Lĩnh vực sản suất kinh doanh 14
2.1.1.2 Đặc điểm về sản phẩm của công ty 14
2.1.1.3 Đặc điểm về nguyên vật liệu 14
2.1.14 Đặc điểm về công nghệ sản xuất 15
2.1.2 Những nhân tố bên ngoài . 15
2.1.2.1 Đặc điểm về khách hàng 15
2.1.2.2 Chủ chương chính sách của nhà nước . 15
2.2 Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty 16
2.2.1 Kết cấu vốn kinh doanh của Công ty 16
2.2.2. Kết cấu vốn lưu động của Công ty: 17
2.2.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty: 20
2.2.4. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2H: 24
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2H . 27
2.3.1. Chỉ tiêu hệ số phục vụ vốn lưu động: 28
2.3.2. Chỉ tiêu hệ số sinh lợi vốn lưu động: 28
2.3.3. Chỉ tiêu tốc độ chu chuyển vốn lưu động: 29
2.3.4. Chỉ tiêu hệ số vòng quay hàng tồn kho. 31
2.4. Đánh giá chung về công tác sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2h 32
2.4.1. Những thành tựu đã đạt được: 32
2.4.2. Những tồn tại chủ yếu ( trong sử dụng vốn lưu động tại cty ): 34
2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại . 36
2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan . 36
2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan . 37
Chương III. một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2h 37
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2h. 37
3.1.1. Mục tiêu : 37
3.1.2. Phương hướng phát triển kinh doanh: 38
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2H. 39
3.2.1 Tăng nguồn vốn tự có tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động. 39
3.2.2. Tăng cường huy động vốn từ CBCNV trong công ty 39
3.2.3. Tăng cường khai thác triệt để nguồn tài trợ ngắn hạn trong kinh doanh: 42
3.2.4. Vay ngắn hạn ngân hàng: 43
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 44
3.2.2.1. đoán chính xác nhu cầu vốn lưu động: 44
3.2.2.2. Giải pháp cho vấn đề nợ phải thu: 45
3.2.2.3. Đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn lưu động: 47
3.2. 2.4. Rút ngắn độ dài của thời kỳ thu tiền: 48
3.2.2.5. Giảm tỷ trọng hàng tồn kho: 48
3.2.2.6. Chủ động trong công tác mua sắm, dự trữ vốn vật tư, hàng hoá: 48
3.2.2.7. Vấn đề thuộc nhân tố con người: 50
3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp : 52
3.3.1.Cơ chế chính sách của nhà nước: 52
3.3.2. Đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2H : 52
Kết luận 54
Danh mục tàI liệu tham khảo 56
LỜI NÓI ĐẦU
Sản suất kinh doanh dưới bất kỳ hình thái kinh tế xã hội nào , vấn đề được đề cập đến trước tiên đó là hiệu quả . Năng suất , chất lượng và hiệu quả của mọi nền sản xuất và thương mại . Điều quyết định để doanh nghiệp có tồn tại và phát triển được hay không là doanh nghiệp có tạo ra được lợi nhuận hay không ? Muốn vậy doanh nghiệp phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả cao nhất . Vấn đề ở đây là phải làm gì , phải làm như thế nào để đạt được điều đó .
Qua quá trình học tập tại trường và thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2H , nhận thức được tầm quan trọng của hiệu quả sử dụng vốn lưu động đối với sự tồn tại và phát triển của công ty , em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài “ Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2H ’’ .
Chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận , danh mục tài liệu tham khảo ra còn có 3 phần .
Phần I : Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2H .
Phần II : Thực trạng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2H .
Phần III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ 2H .


PHẦN I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 2H
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 2H thành lập tháng 3 năm 2001, theo luật Công ty và luật Doanh nghiệp tư nhân (tháng 12 năm 1990). Trụ sở giao dịch Tại số nhà 364 đường Đê La Thành , Phường Ô Chợ Dừa , Quận Đống Đa – HN văn phòng giao dịch tại số nhà 7 ngõ 161 phố Thái Hà
Ngay từ những ngày đầu khi mới được thành lập công ty đã gặp không ít khó khăn do sự chuyển đổi cơ chế và tính cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Mặt khác, công ty thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ, lại mới thành lập, vốn đầu tư ít, phạm vị kinh doanh hẹp nên khó khăn càng chồng khó khăn. Nhưng bằng sự lãnh đạo sáng suốt của ban giám đốc , hội đồng quản trị và tinh thần làm việc hết mình của đội ngũ cán bộ công nhân viên, công ty đã dần bắt kịp trình độ phát triển kinh tế của đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Doanh thu và lợi nhuận không ngừng tăng lên, đời sống cán bộ, công nhân viên ngày càng được cải thiện.
1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU CỦA CÔNG TY.
1.2.1 Chức năng của công ty.
Công ty có chức năng là tổ chức mua bán, xuất nhập khẩu và liên doanh hợp tác đầu tư để khai thác có hiệu quả các nguồn vật tư nguyên liêụ hàng hoá nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho doanh nghiệp và làm giàu cho đất nước.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:
+ Mua bán trang thiết bị văn phòng , văn phòng phẩm.
+Sản xuất mua bán hàng thủ công mỹ nghệ .
+ Sản xuất , mua bán các sản phẩm từ nhựa
+Tư vấn đầu tư xây dựng ( không bao gồm dịch vụ thiết kế )
+Xây dựng các công trình dân dụng , công nghiệp , giao thông thuỷ lợi , cơ sở hạ tầng .
+ Mua bán vật liệu xây dựng
+ Mua bán , lắp đặt linh kiện điện tử
+ Đại lý mua , đại lý bán , ký gửi hàng hoá.
+Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#993429 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement