Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Elson
#918429

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị định hướng chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO tại Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

MỤC LỤC

 Trang

Mục lục 2

Danh mục chữ viết tắt 5

Lời mở đầu 6

Chương I. Tổng quan về Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương 8

I. Giới thiệu chung Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương 8

1. Giới thiệu chung. 8

2. Nhân sự. 11

3. Sơ đồ tổ chức. 13

4. Sản phẩm và thị trường 14

II. Đánh giá kết quả kinh doanh giai đoạn 2004 – 2008 15

III. Quá trình hình thành Hệ thống quản trị định hướng chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO trên thế giới và nước ta. 16

IV. Sự cần thiết tổ chức hệ thống quản trị định hướng chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO tại Công ty. 17

Chương II. Thực trạng tổ chức Hệ thống quản trị định hướng chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO tại Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương. 20

I. Các nhân tố tác động chất lượng sản phẩm. 20

1. Nhân tố bên ngoài. 20

1.1 Nhu cầu và cầu về chất lượng sản phẩm. 20

1.2 Trình độ phát triển của khoa học - công nghệ. 21

1.3 Vai trò quản lí kinh tế vĩ mô. 21

1.4 Cơ chế quản lí kinh tế. 22

2. Nhân tố bên trong 23

1. Con người (Men) 23

2. Máy móc (Machine) 24

3. Phương pháp ( Method) 25

4. Nguyên vật liệu (Material) 26

II. Hệ thống quản trị định hướng chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO tại Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương. 26

1. Quá trình xây dựng Hệ thống quản trị chất lượng ISO tại Công ty. 26

1.1. Nghiên cứu về bộ tiêu chuẩn ISO và lựa chọn nhà tư vấn 26

1.2. Xây dựng nội dung. 27

1.3. Tổ chức đánh giá, đăng kí hồ sơ và cấp chứng chỉ. 28

2. Hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương. 32

3. Vận hành Hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương. 51

III. Đánh giá Hệ thống quản trị định hướng chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO tại Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương. 57

1. Thành tích đạt được 57

2. Hạn chế và nguyên nhân 59

Chương III. Một số giải pháp nhằn hoàn thiện Hệ thống quản lí định hướng chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO tại Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương 61

I. Định hướng phát triển trong 5 năm tới 61

1. Định hướng chung. 61

2. Định hướng về quản trị chất lượng 64

3. Các mục tiêu cần đạt được 66

II. Các giải pháp chủ yếu hoàn thiện hệ thống quản trị định hướng chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO tại Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương. 67

1. Bộ máy quản trị. 67

2. Phát triển nguồn nhân lực. 68

3. Đầu tư nâng cấp máy móc, nhà xưởng. 70

4. Hoàn thiện quản trị sản xuất. 71

5. Hoàn thiện hệ thống xử lí khứu nại. 72

III.Kiến nghị. 74

1. Kiến nghị với Nhà nước 74

2. Kiến nghị với Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 75

Kết luận 76

Nhận xét của cở sở thực tập 78

Nhận xét của giáo viên 79

Tài liệu tham khảo 80

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ớng vào khách hàng luôn luôn được quan tâm và thực hiện trong các thời kì chiến lược.
Lãnh đạo Công ty thực hiện việc xem xét tổng thể Hệ thống quản trị chất lượng ít nhất năm một lần. Ngoài ra xem xét thường kỳ hàng tháng vào đầu tháng cùng với sự tham gia của các trưởng đơn vị.
+ Chính sách chất lượng
Công ty cổ phần chế tao bơm Hải Dương cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật về máy bơm van nước quạt công nghiệp, tuốc bin nước đảm bảo số lượng, chất lượng và tiến độ giao hàng với giá cả hợp lí nhằm đáp ứng thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
Thực hiện chính sách quan tâm tới khách hàng và trợ giúp việc tư vấn lựa chọn vận chuyển lắp đặt và bảo trì sản phẩm.
Để đạt được cam kết trên công ty tiến hành:
- Duy trì thực hiện Hệ thống quản lí chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để mọi nhân viên đều hiểu được chính sách chất lượng nhận thức được rõ trách nhiệm các nhân, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Liên tục cải tiến Hệ thống chất lượng, đầu tư hiện đại hoá sản xuất, chú trọng đào tạo để mọi nhân viên có đủ năng lực thực hiện có chất lượng công việc được giao.
- Cộng tác chặt chẽ với khách hàng, không ngừng nghiên cứu phát triển để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Lựa chọn nhà cung cấp để việc mua vật tư đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lí.
- đoán trước và lập kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính để sản phẩm đạt thông số kỹ thuật, đúng tiến độ với chi phí sản xuất hợp lí.
Với phương châm làm đúng ngay từ đầu và phòng ngừa là chính nên công tác kiểm tra chất lượng được thực hiện đầu tiên bởi người sản xuất của bộ phận đó, cùng với đó là nhân viên KCS của phòng quản lí chất lượng.
+ Trao đổi thông tin
Thông tin liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh bao gồm các thông tin nội bộ và thông tin bên ngoài đến Công ty dưới hình thức văn bản, điện thoại, fax, mail … và trao đổi trực tiếp.
Người nhận thông tin phải ghi nhận đầy đủ, chính xác kịp thời chuyến tới người, đơn vị có trách nhiện xem xét và xứ lí. Kết quả báo cáo Tổng giám đốc.
Tổng giám đốc cung cấp các phương tiện cần thiết, quy định người tiếp nhận truyền đạt giải quyết thông tin.
+ Xây dựng hệ thống tài liệu.
Để đảm bảo các yêu cầu của Hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Công ty đã xây dựng hệ thống quy chuẩn về tài liệu. Hệ thống tài liệu xây dựng trên tiêu chí thông tin đầy đủ về các tiêu chuẩn kĩ thuật, các quy trình thao tác chuẩn, các hồ sơ báo cáo, các tài liệu liên quan. Các tài liệu Hệ thống quản lí chất lượng phải được thiết lập văn bản và có mối liên quan với nhau theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.1 Mối liên quan tài liệu của Hệ thống quản trị chất lượng tại Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương.
- Sổ tay chất lượng: Công bố chất lượng và mô tả hệ thống chất lượng, lãnh đạo.
- Các thủ tục đảm bảo chất lượng: Xác định rõ trách nhiệm và điều hành được áp dụng đơn vị bộ phận.
- Hướng dẫn và mô tả công việc: Tài liệu hướng dẫn, quy trình công nghệ, bản vẽ, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật của Công ty và từ bên ngoài.
Các tài liệu phải đảm bảo thống nhất, rõ ràng, dễ nhận biết và luôn có sẵn sàng ở nơi sử dụng. Các tài liệu bên ngoài phải đảm bảo dễ nhận biết, kiểm soát và phân phối đúng nơi cần sử dụng.
Tài liệu sản xuất gồm các tài liệu sản xuất gốc, quy trình nấu luyện gang, tạo khuôn đúc, hồ sơ vận hành máy móc, bản vẽ kỹ thuật. Tài liệu gốc của công ty có ghi đầy đủ tên công ty, tên sản phẩm, bộ phận và đơn vị, số trang và ngày ban hành, nội dung, nơi nhận, thông tin khái quát.
Công tác xây dựng hệ thống tài liệu không phải là mới ở các công ty cũng như Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương. Tuy nhiên khi áp dụng Hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO có yêu cầu cao hơn, đòi hỏi chặt chẽ hơn và được lưu chữ tốt hơn. Tài liệu giúp cho công tác quản trị chất lượng của công ty phát hiện, hạn chế và xử lí các lỗi trong sản xuất, phân phối hàng hoá. Hệ thống tài liệu của Công ty đã đáp ứng được yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO.
Quản lí nguồn lực
+ Cung cấp nguồn lực
Cung cấp nguồn lực được xác định đồng thời khí xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng năm, bao gồm việc xác định nhu cầu lao động, kế hoạch sửa chữa bổ xung trang thiết bị cải tạo hay xây mới nhà xưởng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đào tạo nghề mới, công nghệ mới.
Trong năm tuỳ theo nhu cầu kế hoạch, kế hoạch nguồn lực có thể trao đổi bổ xung đề xuất. Kế hoạch nguồn lực do trưởng đơn vị đề xuất, Tổng giám đốc phê duyệt.
+ Cung cấp nhân lực
Các nhân viên điều phải qua đào tạo, có trình độ chuyên môm nghiệp vụ tay nghề, kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp đáp ứng công việc được giao theo bậc thợ yêu cầu.
Có sức khẻo, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng cao, khỉêm tốn học hỏi, cầu tiến bộ không ngừng nâng cao trình độ tay nghề.
Nhân viên mới phải được tuyển chọn kỹ theo các tiêu chuẩn cho từng loại công việc và phải đạt kết quả kiểm tra tốt sau thời gian thử việc theo quy định.
Trong thời gian làm việc nhân viên được định kỳ đào tạo nâng cao hay đào tạo đột xuất theo yêu cầu chất lượng công việc. Những nhân viên không đạt yêu cầu chất lượng sẽ phải loại khỏi dây truyền hay sắp xếp làm những công việc không ảnh đến chất lượng.
Để đảm bảo sản xuất thì số lượng công nhân làm việc tại trên phân xưởng luôn phải đáp ứng đủ. Mỗi vị trí công việc khác nhau đều có bản mô tả công việc và nhiệm vụ cụ thể:
- Đối với người lao động trực tiếp tại xưởng cần đạt được yêu cầu trên.
- Hằng năm công ty tổ chức cho công nhân viên thi nâng bậc tay nghề đáp ứng tình hình sản suất, sáu tháng một lần đánh giá toàn bộ công nhân viên trong nhà máy về mức độ hoàn thành trong công việc, khối lượng công việc đã và sẽ làm, tinh thần làm việc để từ đó có biện pháp kế hoạch cho thời gian tiếp theo.
+ Cơ sở hạ tầng
Với khuôn viên diện tích 25535m2 mặt bằng của nhà máy sản xuất rượu từ thời Pháp. Công ty đã cải tạo và xây mới bổ xung các nhà xưởng mua sắm các máy móc thết bị. Cụ thể:
Bảng 2.1 Trang thiết bị của Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương
TT
Tên thiết bị
Số kiểm kê
Nước sản xuất
Năm sản suất
Năm sử dụng
I
X Ư ỞNG C Ơ KH Í
1
M áy tiện T616
T4
Việt Nam
1960
1961
2
M áy tiện T616
T11
Việt Nam
1961
1962
3
M áy tiện T616
T13
Việt Nam
1961
1962
4
M áy tiện T616
T28
ViệtNam
1966
1966
5
M áy tiện T616
T29
Việt Nam
1966
1966
6
M áy tiện T616
T31
Việt Nam
1966
1966
7
M áy tiện T616
T9
Việt Nam
1961
1962
8
Máy tiện E400
T38
Hungari
1969
1972
9
Máy tiện E400
T41
Hungari
1969
1973
10
Máy tiện E400
T49
Hungari
1970
1974
11
Máy tiện E400
T50
Hungari
1970
1974
12
Máy tiện E400
T51
Hungari
1970
1974
13
Máy tiện 1K62
T33
Liên Xô
1966
1966
14
Máy tiện 1K62
T42
Liên Xô
1968
1973
15
Máy tiện 1K62
T52
Liên Xô
1969
1974
...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online