Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boy_codon_loveu
#918038

Download miễn phí Báo cáo Tìm hiểu công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Nam Thành Đô

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1 3

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP 3

1 Vị trí đặc điểm và tình hình phát triển của doanh nghiệp. 3

PHẦN HAI : NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY NAM THÀNH ĐÔ 10

1. Kế toán lao động tiền lương. 10

2 .Kế toán vật liệu công cụ công cụ 23

2.1 Kế toán chi tiết vật liệu 23

2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu: 30

3.Kế toán Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 37

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ 47

4. Tập hợp chi phí và gía thành tháng 8 năm 2005 53

4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 54

4.1. Chi phí nhân công : 55

4.2. Chi phí vật liệu văn phòng phẩm. 57

4.3. Kế toán chi phí hao mòn TSCĐ 58

4.4. Kế toán chí phí toàn bản thiết kế: 59

V. Kế toán tiêu thụ dịch vụ ( Hàng hoá) Và xác định định kết quả kinh doanh. 60

Phần III : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 66

1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty cổ tư vấn và xây dựng Nam Thành Đô 66

2. Một số nhận xét và kiến nghị về các phần hành kế toán của công ty. 67

KẾT LUẬN 1

NHẬN XÉT 2

Nhận xét báo cáo thực tập 3

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ND
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số tiền
SH
N T
Nợ

D đầu kỳ
0
Phát sinh trong kỳ
201
28/02
Tiền lương ông trình nhà hàng khách sạn thắng lợi -Hà Nội đã trả cho công nhân trực tiếp thiết kế
154
13.678.120
28/02
Khấu trừ theo tỉ lệ qui định (6%)
338
820.687
….
820.687
13.678.120
Cộng P/S:
Số d cuối kỳ:
12.857.433
Kế toán thanh toán Kế toán trưởng Tổ truởng Thủ trưởng đơn vị
( Ký, họ t ( Ký, họ tên)
Sổ cái TK 338
Tên tài khoản: Cáckhoản phải trả, phải nộp khác
Tên công trình : ông trình nhà hàng khách sạn thắng lợi -Hà Nội
Tháng8 năm 2005
Đvt:VND
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số tiền
SH
N T
Nợ

D đầu kỳ
0
Phát sinh trong kỳ
27/ 8
Trích BHXH, BHYT,KPCĐ theo tỷ lệ qui định
154
2.598.843
28/ 8
Khấu trừ theo tỉ lệ qui định (6%)
334
820.687
Cộng phát sinh
Số dư cuối kỳ
3.419.530
Kế toán thanh toán Kế toán trưởng Tổ truởng Thủ trưởng đơn vị
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu)
Công ty CP tư vấn xây dựng
Công ty Cp Tư vấn xây dựng Nam Thành Đô
SỔ CÁI
TK 338
Tháng 8 năm 2005
Chứng từ
Diễn giải
SH
N T
Nợ

D đầu kỳ
0
Phát sinh trong kỳ
27/ 08
Trích BHXH, BHYT,kinh phí công đoàn theo tỷ lệ qui định
154
15.477.523
Khâú trừ BHXH, BHYT, KPCĐ vào lương nhân viên
334
4.887.645
 Cộng phát sinh
20.365.168
Số d cuối kỳ
20.365.168 
2 .Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ
*Khái niệm,nhiệm vụ:
Khái niệm:
-Vật liệu là đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật hoá
Nhiệm vụ:
-phản ánh đầy đủ chính xác trung thực về nguyên vật liệu theo số lượng và chất lượng
-Giám sát quá trình thu mua và dự trữ nguyên vật liệu
-Tính toán và lập dự phòng các khoản giảm giá theo từng loại vật liệu
-lập các báo cáo về vật liệu theo quy cách
2.1 Kế toán chi tiết vật liệu
Phiếu nhập kho
Thẻ kho
Bảng Tổng hợp N-X-T
Sổ chi tiết
Phiếu xuấtkho
: Ghi hàng ngày
: Đối chiếu
Ghi cuối tháng
Công ty tư vấn xây dựng Nam Thành Đô áp dụng hình thức kế toán vật liệu theo phương pháp thẻ song song. Quy trình luân chuyển chứng từ:
Ở kho việc ghi chép tình hình nhập xuất tồn do trưởng kho tiến hành ghi trên thẻ kho và chỉ ghi theo số số lượng.
Khi nhận các chứng từ xuất nhập vật liệu, thủ kho phải kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của chứng từ rồi tiến hành ghi chép số thực nhập, thực xuất vào chứng to thẻ kho. Cuối ngày tính ra số tòn kho.Định kì kế toán gửi chứng to xuất nhập
- ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ vật liệu ghi chép tình hình xuất nhập tồn kho theo chỉ tiêu số lượng và chất lượng. Cuối tháng thủ kho và kế toán hàng tồn kho phải so sánh đối chiếu giữa thẻ kho và các sổ chi tiết.
Công ty Cổ Phần xây dựng Nam Thành Đô là công ty không trực tiếp xây dựng mà chỉ mua vật liệu văn phòng phẩm để phục vụ cho công tác tư vấn về cho việc xây dựng như: Thiết kế xây dựng, giám sát công trình, tư vấn về thiết kế kĩ thuật thi công.
1.2 Phương pháp tính giá vật liệu Xuất – nhập
Công ty tính gía vật liệu Xuất nhập theo phương pháp thực tế đích danh nghĩa là giá nhập vào bao nhiêu thì giá xuất ra là bấy nhiêu
2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu:
a. Hạch toán nhập nguyên vật liệu:
-Hoá đơn giá trị gia tăng.
HOÁ ĐƠN Mẫu số : 01 GTKT – 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG GA/ 2005B: 112
Liên 2 : Giao cho khách hàng
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Tân Phú Gia
Địa Chỉ : Số 12 Ngõ 178/48 Tây Sơn- HN
Số tài khoản: 0011113247
Điện thoại: 045375956
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thị Hà
Tên đơn vị: Công ty CP tư vấn xây dựng Nam Thành Đô
Địa chỉ : Phòng 908 – Nhà TC 6- DN1- Định Công - HN
Số tài khoản: 0101481701
Hình thức thanh toán:
STT
Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Giấy A4 indo 80
ram
7,5
92.000
690.000
2
Giấy A3 nội
ram
3
75.000
225.000
3
Giấy A4 nội
ram
20
39.000
780.000
4
E ke
Bộ
3
10.000
30.000
5
Đĩa mềm
Chiếc
25
8.000
200.000
Cộng thành tiền:1.925.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 192.500
Tổng cộng tiền thanh toán : 2.117.500
Số tiền viết b ằng chữ: hai triệu một trăm mười bảy nghìn năm trăm đồng chẵn
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên đóng dấu)
Công ty TNHH Tân Phú Gia
Nhà cung cấp văn phòng phẩm
Số 12 Ngõ 178/48 Tây Sơn/ HN Tel: 04.8570406
Fax: 04.5375956
BẢNG CHI TIẾT VĂN PHÒNG PHẨM KÈM THEO HOÁ ĐƠN VAT
Kính gửi:
Đơn vị : Công ty CP tư vấn Nam Thành Đô
Địa Chỉ : Phòng 908- Nhà TC 6- DN1- Định Công – HN
MST: 0101481701
STT
Tên sản phẩm
Đơn vị
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Giấy A4 indo 80
ram
7,5
92.000
690.000
2
Giấy A3 nội
ram
3
75.000
225.000
3
Giấy A4 nội
ram
20
39.000
780.000
4
E ke
Bộ
3
10.000
30.000
5
Đĩa mềm
Chiếc
25
8.000
200.000
Người mua hàng Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Phiếu nhập kho:
+ Phương pháp ghi : Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập và ngày tháng năm nhập phiếu, họ tên người nhập vật tư, sản phẩm, hàng hoá, số hoá đơn hay lệnh nhập kho và tên kho nhập. Nhập kho xong thủ kho tiến hành ghi ngày tháng năm nhập kho và cùng người nhập ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán, liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.
+ Tác dụng: Nhằm xác nhận số lượng vật tư nhập kho, làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ thanh toán.
PHIẾU NHẬP KHO
Đơn vị : Công ty CP tư vấn Ngày 9 tháng 8 năm 2005
xây dựng Nam Thành Đô Nợ : TK 152, 133
Địa Chỉ : Định Công – HN Có TK 331
Họ, tên người giao hàng : Nguyễn Thị Hạnh
Theo HĐ số 112 ngày 9 tháng 8 năm 2005 của công ty CP tư vấn xây dựng Nam Thành Đô.
Nhập tại kho : Vật tư
STT
Tên, nhãn hiệu sản phẩm
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá (đồng)
Thành tiền (đồng)
Chứng từ
Thực nhập
A
B
C
D
1
2
3
4
1
Giấy A4 indo 80
112
ram
7,5
7,5
92.000
690.000
2
Giấy A3 nội
113
ram
3
3
75.000
225.000
3
Giấy A4 nội
114
ram
20
20
39.000
780.000
4
E ke
221
Bộ
3
3
10.000
30.000
5
Đĩa mềm
222
Chiếc
25
25
8.000
200.000
Cộng
1.925.000
Ngày 9 tháng 9 năm 2005
Phụ trách chi tiêu Người giao hàng Thủ kho
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
b. Hạch toán giảm vật liệu
Phiếu Xuất kho:
Khi cần sử dụng đến vật liệu kế toán sẽ viết phiếu xuất kho cho người lĩnh vật liệu:
+ Phương pháp lập:
Mỗi loại vật liệu được ghi một dòng trong phiếu xuất. Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên:
Liên 1 : Phòng kế toán lưu
Liên 2: Thủ kho sử dụng để ghi vào thẻ kho.
Liên 3: Giao cho người lĩnh vật tư.
+ Tác dụng : Theo dõi chặt chẽ vật liệu,hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị để làm căn cứ hạch toán chi phí xây dựng tính giá thành sản phẩm.
Công ty CP tư vấn xây dựng Nam Thành Đô sử dụng phương pháp.
PHIẾU XUẤT KHO
Đơn vị : Công ty CP tư vấn Ngày 19 tháng 8 năm 2005
xây dựng Nam Thành Đô Nợ TK 154
Địa Chỉ : Định Công – HN Có TK 152
Họ, tên người nhận hàng : Nguyễn Minh An Địa Chỉ : phòng thiết kế
Xuất tại kho: Vật tư Địa Chỉ : Công ty
STT
Tên, nhãn hiệu sản phẩm
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá (đồng)
Thành tiền (đồng)
Yêu cầu
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4
1
Giấy A4 indo 80
112
ram ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement